Презентація "Основні правила переносу"

Про матеріал
Презентація "Основні правила переносу" може бути використана на уроці української мови в 5 класі та частково для повторення в 10 класі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ

Номер слайду 2

Якщо слово в рядку не вміщається,То на склади швиденько розбивається. А далі перенось з рядка в рядок. Уважним будь, щоб не зробити помилок.

Номер слайду 3

Одна буква від слова не відриваєтьсяІ в попередньому рядку не залишається. При переносі слід всім пам’ятати: Й та ь від попередньої не можна відривати. Поділи слова на склади для переносу. Чайка, урок, нянька, ручка, оса, здається, смієшся, краб, лінь, бойовий, осінь, можливість, районний, радість.

Номер слайду 4

Перевір себе. Чай - ка, урок, нянь - ка, ня – нька, руч - ка, ру - чка, оса, зда – єть - ся, смі – єш - ся, краб, лінь, бо – йо - вий, осінь, мож – ли - вість, ра – йон - ний, ра – йо – нний, ра - дість.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

ЗАПАМ’ЯТАЙ!

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Пригадай правила переносу слів. ! Слова переносимо лише по складах щонайменше із двох букв.! Одна буква від слова не відривається і в попередньому рядку не залишається.! Односкладові слова не переносяться.! При переносі не відриваємо від попередньої літери Ь, ‘, Й.! Буквосполучення ЙО та ЬО не розриваємо. ! Буквосполучення ДЖ і ДЗ не розриваємо, якщо вони позначають один звук.! Першу літеру від кореня не відриваємо.! Подвоєні приголосні можна розривати. Підбери приклад на кожне правило.

Номер слайду 11

Виконай тестові завдання1. Правильно поділено для переносу всі слова рядка. А під-казка, ґу-дзик, ки-яни, при-свячений. Б бать-ко, сид-жу, об’-єкт, щас-тя. В бадь-орий, міль-ярд, кольо-ри, яск-равий. Г жит-тя, але-я, пере-крити, козаць-кий. Д опе-рація, ві-сь. львів-ський, щед-рість2. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку. А Ки-їв, де-в’ять, змага-ння. Б перед-звін, вік-но, туман-ний. В крає-вид, пере-класти, під-йом. Г су-джу, вол ьо-вий, куль-ка. Д арф’-яр, прось-ба, люд-ський

Номер слайду 12

3. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку. А сиві-ють, виднок-руг, небес-ний. Б баталь-йон, урожай-ний, поя-ва. В зуст-річний, заме-тіль, ате-льєГ водо-йма, ор-линий, лис-тяний. Д пре-святий, узбі-ччя, трав’-яний4. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку. А від’-ємний, знай-дений, при-ємний. Б пі-джак, пере-ллють, від-дячити. В гай-овий, три-гранний, сон-ний. Г вагон-ний, звід-кіль, пое-тичний. Д бажа-ння, посі-яний, слаб-кість

Номер слайду 13

5. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку. А хвиль-ка, по-хвалитися, са-джаєБ криль-ми, тінь-овий, узбереж-жя. В чорно-книжник, дру-зями, мрі-ями. Г музей-ний, під-звітний, конь-як. Д кра-йовий, ми-ттєвий, остан-ній6. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку. А пів’-ясена, сльо-зи, солом’я-ний. Б водо-грай, краї-на, найцін-ніше. В багат-ство, хвой-ний, ку-льовий. Г че-сть, сер-йозний, приватиза-ція. Д облич-чя, небо-схил, край-небо

Номер слайду 14

ПЕРЕВІР СЕБЕ1 А;2 Б;3 А;4 В;5 Б;6 Г.

Номер слайду 15

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Випиши слова, які не можна розривати для переносу. Зразок, юний, юннат, юнаки, армія, орел, умію, одуд, ґудзик, вздовж, приступ, їсти, село, ящик, обмию, згин, оса, один, зумію.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Марочкевич Наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Селевко Віра Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Підлужна Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Хлівна Тамара Романівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Маринченко Леся Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
pptx
Додано
6 лютого 2021
Переглядів
21499
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку