Презентація "Особливості організації навчання та виховання дітей з особливими потребами, які здобувають освіту за індивідуальною формою в загальноосвітніх навчальних закладах."

Про матеріал

Методичні рекомендації стануть в нагоді для заступників директорів шкіл, педагогів, які навчають дітей з особливими потребами, що здобувають освіту за індивідуальною формою навчання.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Особливості організації навчання та виховання дітей з особливими потребами, які здобувають освіту за індивідуальною формою в загальноосвітніх навчальних закладах. Ірина Оришкевич, практичний психолог 0ЗО «ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці», методист РМК відділу освіти Ківерцівської РДА 18.09.2018

Номер слайду 2

Діти з особливими потребами – це діти, чиї потреби залежать від різної фізичної чи розумової недостатності або труднощів, пов’язаних з навчанням, засвоєнням знань, умінь та навичок.

Номер слайду 3

Нормативна база Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Конвенція ООН про права інвалідів Конституція України

Номер слайду 4

Нормативна база Конституція України

Номер слайду 5

Нормативна база Конституція України Лист МОН України від 03.07.2017 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році» Лист МОН України від 06.08.2018 № 1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти у 2018/2019 навчальному році» Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами» «слова «які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» замінено словами «з особливими освітніми потребами»; слова «розумово відсталих дітей» замінено словами «дітей з порушеннями розумового розвитку»…. Лист МОН від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

Номер слайду 6

Нормативна база Конституція України ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27 вересня 2016 р. № 671 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету МіністріВ України» Пункт 61 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 викласти в такій редакції: “61. Учням з порушеннями розумового розвитку видається свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою. Учням з помірною розумовою відсталістю видається довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою.”. Наказ відділу освіти «Про організацію індивідуального навчання учнів з особливими потребами у 2018-2019 навчальному році» Наказ керівника навчального закладу про організацію індивідуального навчання

Номер слайду 7

Моніторинг кількості учнів, які навчаються за індивідуальною формою: 20122013 38 - ПМПК 22 - ЛКК -- ПМПК 32 - ЛКК 2014 2015 2010-2011 31 - ПМПК 26 - ЛКК 60 67 57 59 2013- 2014 34 - ПМПК 25 - ЛКК 39 -ПМПК 22 - ЛКК 61 2011-2012 56 2015 2016 39-ПМПК 17 - ЛКК 52 2016- 2017 25 ПМПК 27 - ЛКК 40 ПМПК 13 - ЛКК 53 2017- 2018

Номер слайду 8

Право на індивідуальне навчання мають учні: які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад; яким необхідно пройти лікування у лікувальному закладі більше одного місяця; які потребують корекції фізичного та (або) розумового (психічного) розвитку (у разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату).

Номер слайду 9

Документи для організації індивідуальної форми навчання: Заява батьків або осіб, які їх замінюють; Довідка ЛКК, витяг з протоколу обласного засідання ПМПК (за наявності); Довідка про рівень навчальних досягнень (виписка оцінок, ксерокопія табеля) Наказ відділу освіти, школи для організації індивідуальної форми навчання; Індивідуальний навчальний план, складений відповідно до рекомендацій обласної ПМПК, погоджений відділом освіти. Обов'язковою складовою плану є корекційно-розвиткові заняття;

Номер слайду 10

Документи для організації індивідуальної форми навчання: Наказ по школі про організацію індивідуального навчання Індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту. Їх склад затверджується директором навчального закладу, призначається класний керівник; Календарне планування з предметів, складене відповідно до програми, за якою навчається учень; Конспекти уроків вчителів відповідної структури; Особова справа учня. Підручники, щоденник, зошити…… все необхідне для повноцінного навчання.

Номер слайду 11

Документи для організації індивідуальної форми навчання: Виконання індивідуального навчального плану та програм, навчальні досягнення учнів фіксуються в окремих журналах. Класний журнал: окремий для оцінювання навчальних досягнень за індивідуальною формою навчання, заповнений відповідно до інструкції щодо ведення журналу 5-11(12) кл. (наказ МОНУ від 03.06.2008 № 496; Наказ МОН України №412 від 08.04. 2015 року “Інструкція щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів” Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу (лист МОН України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15)

Номер слайду 12

Рекомендації ПМПК, навчання за програмами корекційне навчання за програмою для дітей із порушеннями розумового розвитку корекційне навчання за програмою для дітей із затримкою психічного розвитку корекційне навчання за програмою для дітей ОРА (опорно-руховим апаратом) корекційне навчання за програмою спец. ЗНЗ для дітей зі зниженим зором (слухом) і для РВ….

Номер слайду 13

Корекційна складова Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси: для розумово відсталих дітей: «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове орієнтування», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»; для дітей із затримкою психічного розвитку: «Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Ритміка».

Номер слайду 14

Де знайти програми? Сайт Міністерства www.mon.gov.ua Розділ “Головна Освіта інклюзивне навчання Освіта дітей з особливими потребами навчальні програми корекційні програми” Сайт інституту інноваційних технологій www.iitzo.gov.ua Електронна скринька Оришкевич urenka17@ukr.net

Номер слайду 15

Календарне планування (титулка) Календарне планування з предмету “Математика” (70 год., 2 год. в тиждень) для учениці 5-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці Іванової Руслани, яка навчається за індивідуальною формою, за програмою для дітей із порушеннями розумового розвитку (видавництво, рік видання) у 2018-2019 н. р. Вчителя Оришкевич І. В.

Номер слайду 16

Конспект уроку: Мета уроку передбачає виховну і корекційну складову частини психологічна підготовка(1-3 хв.); логопедична розминка (3-4 хв.); основна частина (20-25 хв.); фізкультхвилинка (2 хв.); заключна частина (4-6 хв.) , ритуал прощання.

Номер слайду 17

Оцінювання навчальних досягнень: Система оцінювання навчальних досягнень повинна бути стимулюючою. Оцінювання здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329

Номер слайду 18

Оцінювання навчальних досягнень: Наказ МОН України №1009 від 19 серпня 2016 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи»» Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально: у 1-му класі – з усіх навчальних предметів; у 2-му класі – протягом І семестру за рішенням педагогічної ради; у 2­-4-му класах – із предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура»; у 1­-4-му класах – з усіх предметів варіативної складової.

Номер слайду 19

У ЗНЗ використовується лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua

Номер слайду 20

Не можна вимагати від дитини неможливого – до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по різному. В.Сухомлинський

Номер слайду 21

Правила роботи з дітьми особливими потребами Дотримуйтесь встановленого розпорядку дня. Використовуйте позитивне підкріплення: усмішка, кивок голови чи плескання по спині, хваліть за правильні дії, не примушуйте до колективної роботи, приділяйте особливу увагу, щоб у дітей з’явилося відчуття довіри, необхідне для колективної роботи. Звертайте увагу на зусилля, а не на результат. Особливо складно працювати з агресивними дітьми, тому обмежуйте рівень шуму і візуальної стимуляції. Необхідне просторе приміщення, щоб можна було виокремити гіперактивних дітей. Давайте чіткі вказівки: учні мають чітко розуміти, чого від них хочуть, у класі має бути розпорядок дня, на агресивну поведінку слід реагувати миттєво й організовувати паузи, щоб заспокоїти дітей. Учіть дітей контролювати свої дії.

Номер слайду 22

Діти з порушеннями опорно-рухового апарату Дізнайтеся більше про церебральний параліч Проконсультуйтеся з іншими вчителями, які у попередні роки навчали дитину, стосовно організації навчального середовища для саме цього учня. Батьки найкраще знають потреби своєї дитини. Вони можуть чимало розповісти про особливі потреби та можливості учня. Проконсультуйтеся стосовно режиму навантаження учня, необхідних перерв і вправ. Нагадуйте про це учневі та стежте, щоб він не перевтомлювався. Іноді у дітей може спостерігатися зниження слуху на високочастотні тони, водночас, зберігається на низькі. Намагайтеся говорити на нижчих тонах, переконайтеся, що учень добре чує звуки т, к, с, п, є, ф, ш. Знизьте вимоги до письмових робіт учня. Можливо йому буде зручно використовувати спеціальні пристосування, комп'ютер чи інші технічні засоби. Не обтяжуйте учня надмірним піклуванням. Допомагайте, коли напевно знаєте, що він не може щось подолати, або коли він звернеться по допомогу. Учневі необхідно більше часу для виконання завдання. Адаптуйте вправи відповідним чином, розробіть завдання у вигляді тестів тощо.

Номер слайду 23

Діти з порушеннями мовлення Не ігноруйте дитину, якій складно говорити. Не намагайтеся прискорити розмову. Будьте готові до того, що розмова з нею потребуватиме більше часу. Не перебивайте, не квапте й не виправляйте її. Дивіться в обличчя, підтримуйте візуальний контакт. Не думайте, що ускладнення мовлення — показник низького рівня інтелекту, і що дитина, яка має мовленнєві порушення, не може зрозуміти вас. Спочатку намагайтеся ставити такі запитання, які передбачають короткі відповіді або відповідні рухи голови («так», «ні»). Не вдавайте, що зрозуміли, якщо це не так. Повторіть те, що ви зрозуміли, й не соромтеся перепитати те, чого не зрозуміли. Якщо вам знову не вдалося зрозуміти, попросіть вимовити слово повільніше, можливо, по звукам . Якщо у вас виникають проблеми в спілкуванні, запитайте, чи не хоче ваш співрозмовник використовувати інший спосіб — надрукувати, написати.

Номер слайду 24

Діти з затримкою психічного розвитку Зосередьте увагу на сильних сторонах учня і спирайтеся на них у процесі навчання. Водночас, будьте готові, що доведеться поступово заповнювати прогалини у знаннях, вміннях і навичках учня. Подавайте зміст навчального матеріалу невеликими частинами, використовуючи мультисенсорний підхід (слуховий, візуальний, маніпуляційний). Якомога більше повторюйте та закріплюйте вивчене. Заохочуйте учня, підтримуйте позитивну мотивацію навчання. Дещо сповільніть темп навчання, зважаючи на знижені психічну витривалість і розумову працездатність учня. Будьте терплячими, якщо учневі необхідно пояснити чи показати щось багаторазово. Віднайдіть оптимальний варіант взаємодії з ним (поясніть новий матеріал до уроку, на занятті дайте письмовий тезовий план, алгоритм дій тощо). Розчленовуйте завдання на окремі невеликі частини. Якщо необхідно - складайте письмовий алгоритм поетапного виконання завдання. Усні інструкції давайте по одній, доки учень не навчиться утримувати у пам'яті одразу кілька. Практикуйте прикладне застосування набутих учнем знань. Спільно з учнем покроково аналізуйте виконання завдання.

Номер слайду 25

Діти із синдромом Дауна та з порушеннями розумового розвитку (розумово відсталі ) Використовуйте доступне мовлення, висловлюйтесь точно та лаконічно. Якщо вам потрібно поясни ти щось складне, розподіліть інформацію на частини. Уникайте словесних штампів й образних висловів, якщо ви не впевнені в тому, що дитина їх знає. Не використовуйте сарказму й натяків. Викладаючи новий матеріал, розповідайте покроково. Надайте дитині можливість усвідомити кожен етап після пояснення. Якщо необхідно, використовуйте ілюстрації. Будьте готовими повторити кілька разів. Не зневірюйтесь, якщо вас із першого разу незрозуміли. Ставтеся до дітей так само, як і до їхніх однолітків, обговорюйте з ни ми ті ж самі теми., ставте запитання на тему, яка вас цікавить, кілька разів, перефразовуючи їх.

Номер слайду 26

Використання пальчикової гімнастики Савчук З. І., районний логопед, ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці

Номер слайду 27

Розвиток вад мовлення Власюк К. І., районний логопед. ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Цумань

Номер слайду 28

Кожна дитина – особистість, яка має право на щастя Педагог Бакун А. С. з учнем 10-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці Новаком Д..

Номер слайду 29

Знедолена природою дитина не повинна знати, що у неї слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини має бути у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим. Василь Сухомлинський

Номер слайду 30

Уроки біології. Вивчення корисних копалин Педагог Фурс В. А. з учнем 10-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці Мєдвєдєвим О..

Номер слайду 31

Дитина має справжнє емоційне і інтулектуальне життя тільки тоді, коли вона живе в світі ігор, казки, музики, фантазії і творчості. Без цього вона не краща за зівґялу квітку. Василь Сухомлинський

Номер слайду 32

Доторкнутись до прекрасного. Уроки образотворчого мистецтва з ученицею 6 - го класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилуцьке Коржевич Юлією проводить педагог Л.В.

Номер слайду 33

Уроки трудового навчання з вчителем М. М., ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилуцьке

Номер слайду 34

Урок української мови з учнем 3-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилуцьке Котляренком Саміром проводить педагог Руднік О. П.

Номер слайду 35

Вороби учня 6-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилуцьке з трудового і образотворчого мистецтв Домбіка В’ячеслава

Номер слайду 36

Корекційно-розвивальні заняття з практичним психологом ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилуцьке Кедою Т. П..

Номер слайду 37

Уроки трудового навчання з учнем 3-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилуцьке Котляренком Саміром. Педагог Гавура Т. С..

Номер слайду 38

Корекційно – розвивальна робота з учнями з особливими потребами. ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці

Номер слайду 39

ЗОШ І-ІІ ст. с. Муравище, вчитель Табенська А. М.

Номер слайду 40

Любити дітей - цього мало: потрібно знати їх, а цьому потрібно вчитись!

Номер слайду 41

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Рогозняк Валентина Танасіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Немець Любов
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шепелєва Наталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Пов’язані теми
Психологія, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
29 вересня 2018
Переглядів
4937
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку