10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Презентація "Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ століття"

Про матеріал
Презентація з історії України за темою:"Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ століття"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ на початку ХХ століття Дистанційна робота

Номер слайду 2

Тест:1. Які з подій відбувались у західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії в другій пол. ХІХ ст? 1)Заснування Української республіканської партії 2) створення товариства «Просвіта» 3) проведення земської реформи 4) Створення Наукового товариства ім. Т. Шевченко 5) діяльність Товариства галицьких греко-католицьких священників 6) заснування кооперативного банку «Дністер» 7) відкриття Львівського університету2. Яке поняття відповідає наведеній характеристиці?«…І хоча я молорусін , а вони великороси, то таки і я росіянин, і вони росіяни ... Просвітництво у нас на Русі було насамперед в Києві, потім перенеслося на північ ... Русь Галицька, Угорська, Київська, Московська, Тобольська тощо. З точки зору етнографічної, історичної, мовної, літературної, обрядової — це одна і та ж Русь...» А Москвофільство; Б українофільство; В народництво; Г масонство.3. Москвофіли організували політичну організацію А) Народна рада Б) Руська рада В)Головна руська рада Г)Діло4. Народовці заснували політичну організацію А) Народна рада Б) Руська рада В)Головна руська рада Г)Діло5. Рік заснування «Просвіти» А) 1861 Б) 1870 В)1868 Г)19006. Як називались політики, які виступали за принципову зміну суспільства і політичної структури методом рішучих, кардинальних дій та обстоювали необхідність докорінних суспільних та політичних змін? А Радикали; Б автономісти; В чорносотенці; Г громадівці.

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Концентрація виробництва – зростання кількості великих підприємств і зосередження на них значної частини засобів виробництва, робочої сили та продукції. Монополія – це виняткове право приватних осіб, держави, організацій в різних сферах діяльності. Монополізація – це процес утворення монополій у металургійній, кам'яновугільній та залізорудній галузях. Синдикат – монополістичне об'єднання характерною рисою якого, є розподіл замовлень, закупівля сировини, та реалізація продукції через єдину систему збуту

Номер слайду 5

Особливість монополій на українських земляхконтроль іноземним капіталом : британський, французький, бельгійський і німецький. 90 % - основного капіталу в металургії 63 % - осн. капіталу видобутку вугілля Основне промислове виробництво зосереджувалося на Півдні та Сході України. Нерівномірний розвиток промисловості П’ять найбільших південних металургійних заводів (Юзівський, Дніпровський, Олександрійський, Петровський, Донецько-Юр’євський) продукували майже 25% загальноросійського чавуну. Заводи Бродського, Терещенка, Харитоненка, Ярошинського та Бобринського виробляли 60% цукру-рафінаду Російської імперії. Показово, що понад 25% іноземних інвестицій у промисловість Російської імперії припадає саме на Україну. Злиття банківського капіталу з промисловим

Номер слайду 6

синдикат «Продпаровоз» (1901, будування і продаж паротягів);синдикат «Продвагон» (1901, будування і продаж вагонів);синдикат «Продамет» (1902, продаж металургії);синдикат «Продаруд» (1903, добування зал.руди)синдикат «Продвугілля» (1904, 60% усієї кам.-вуг. промисловості, добування і продаж вугілля);синдикат солепромисловців (1904);синдикат «Урожай» (1907-1910, виробництво і продаж сільськогосподарських машин та знарядь);синдикат «Дріт» (1908, виготовлення і продаж дроту)трест РОПІТ (1909, пароплавство і морська торгівля);трест «Наваль - Руссуд» (1912, військове суднобудування)синдикат «Консервні заводи» (виробництво і продаж консервної продукції)Синдикати поч. ХХ ст. - Наддніпрянщина

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Кооперативний рух. Кооператив – добровільне об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності. Мико́ла Леви́тський Артільний Батько30 вересня 1894 на прохання своїх односельців із с. Федвар заснував там хліборобську артіль (це була перша у Російській імперії артіль). Допомагав організовувати ремісничі артілі також у містах, зокрема в Одесі, Миколаєві, Києві. 1899—1902 працював над розробкою закону про артілі в складі комісії при Міністерстві фінансів. Був делегатом кількох міжнародних конгресів з кооперації, які відбувалися у Франції (1896), Сербії (1898), Італії (1907), Швейцарії та Австрії (1909), Німеччині й Англії (1910). Левитського назвали «артільним батьком», а сам він запропонував 30-го вересня кожного року відзначати День кооперації.

Номер слайду 11

1901р.- союз Кредитової кооперації в Бердянську1908 р.- Союз споживчої кооперації в Києві1910 р.- Союз споживчої кооперації у Вінниці 1900 р.- діяло 450 кооперативів 1905 р. – діяло 820 кооперативів 1910 р. – діяло 2100 кооперативів. Кооперативний рух

Номер слайду 12

Меценати України. Меценат -  особа, яка сприяє на добровільній і безоплатній основі розвитку науки і мистецтва, що надає їм матеріальну допомогу. Василь Тарновський. Подружжя Ханенків заснували Київський художньо-промисловий музей, зараз колекція Ханенків представлена в Державному музеї західного і східного мистецтво.

Номер слайду 13

Меценати Терещенки. Лазар Бродський. Василь Симиренка. Меценати України

Номер слайду 14

Номер слайду 15

1. До складу яких держав входили українські землі на початку ХХ ст.?А Російської та Австрійської імперій В Російської, Австрійської імперій і королівства РумуніїБ Російської та Австро-Угорської імперій Г Російської, Австро-Угорської імперій і королівства Польського2. На скільки губерній поділялася територія Наддніпрянська Україна? А шість Б сім В вісім Г дев'ять 3. Модернізація - це … А об’єднання підприємств, створене в умовах по силення конкурентної боротьби, щоб узгоджувати дії з виробництва і збуту товарів з метою одержання максимальних прибутків. Б оновлення, відповідне до сучасних вимог і смаків. В зосередження працівників та обсягів виробництва на великих підприємствах. Г створення та розвиток великої промисловості, перехід виробництва на якісно новий технологічний рівень.4. Індустріалізація - це … А об’єднання підприємств, створене в умовах по силення конкурентної боротьби, щоб узгоджувати дії з виробництва і збуту товарів з метою одержання максимальних прибутків. Б докорінна якісна зміна, різкий стрибкоподібний перехід від одного якісного стану до іншого. В зосередження засобів виробництва, працівників та обсягів виробництва на великих підприємствах. Г створення та прискорений розвиток великої промисловості, перехід виробництва на якісно новий технологічний та організаційний рівень.5. Економічна криза, що охопила Наддніпрянську Україну в 1900–1903 рр., спричинила А націоналізацію важкої промисловості. Б концентрацію промислового виробництва. В втрату економічної першості регіону в Російській імперії. Г занепад добувної та металургійної галузей промисловості.

Номер слайду 16

6. У ХІХ – на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії прой-шов такі стадії розвитку: промисловий переворот – індустріалізація – монополізація. Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. на Наддніпрянській Україні сприяли А початку промислового перевороту. Б промислового перевороту та розгортанню індустріалізації. В завершенню індустріалізації та початку монополізації. Г завершенню монополізації. 7. Яке поняття пропущено в уривку з джерела?У 1902 р. виник __________ «Продамет» – товариство для реалізації виробів металургійних заводів, ядром якого були підприємства Півдня Росії. «Продамет» реалізовував 75 % листового заліза імперії. А синдикат; Б картель; В трест; Г корпорація.8. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України початку ХХ ст. сприяла А розгортанню промислового перевороту. В проникненню іноземного капіталу. Б утворенню монополістичних об’єднань. Г завершенню індустріалізації.9. Зображення свідчить про появу на початку ХХ ст. розгортання А кооперативного руху. В промислового перевороту. Б монополізації виробництва. Г трудової еміграції. 10. На початку ХХ століття в Наддніпрянщині розгортався процес А промислового перевороту; Б індустріальної революції; В індустріалізації та монополізації; Г непу.11. У яких роках початку 20 ст. найрозвинутіші галузі промисловості підросійської України – металургійну та кам’яновугільну – охопила економічна криза? А 1900–1903 рр.; Б 1905–1907 рр.; В 1908–1909 рр.; Г 1910–1912 рр.

Номер слайду 17

Домашнє завдання1. Вивчити параграф 23 (історія України); 2. Вивчити терміни3. Контурна карта стор. 10-11 (11-12)4. Параграф 21 (всес. історія)- таблиця «Реформи в Російській імперії у др. пол. ХІХ ст.» (пункт 1){5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}№Реформа. Дата. Значення

pptx
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
8 травня
Переглядів
292
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку