Презентація. "Передумови та початок Національно – визвольної війни. Богдан Хмельницький та його сподвижники".

Про матеріал

Мета уроку:

•з'ясувати передумови та фактори розгортання Національно-визвольної війни середини XVII століття;

•познайомити з роллю особистості в історії на прикладі гетьмана Богдана Хмельницького;

•розкрити роль Богдана Хмельницького в підготовці та початку Національно-визвольної війни;

•розвивати вміння учнів працювати з історичними джерелами і на основі їх аналізу робити висновки, висловлювати свою точку зору щодо історичних подій;

виховувати в учнів почуття патріотизму, інтересу до історичного минулого свого народу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Передумови та початок національно – визвольної війни. Богдан Хмельницький та його сподвижники.

Номер слайду 2

Мета року: - з’ясувати передумови та фактори розгортання національно-визвольної війни середини 17 століття; познайомитися з роллю особистості в історії на прикладі гетьмана Богдана Хмельницького; розкрити роль Богдана Хмельницького в підготовці та початку національно-визвольної війни; розвивати вміння учнів працювати з історичними джерелами і на основі їх аналізу робити висновки, висловлювати свою точку зору щодо історичних подій; виховувати в учнів почуття патріотизму, інтересу до історичного минулого свого народу.

Номер слайду 3

Епіграф до уроку: "Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах" ст. 21 Конституції України

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Проблемне питання: Чому війна під проводом Б.Хмельницького називалася національно-визвольною?

Номер слайду 7

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ: «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. була випадковим чи закономірним явищем?»

Номер слайду 8

1. Опрацювати параграф 17. 2. Вивчити дати та поняття. 3.Написати твір-мініатюру на тему: « Велична постать славетного Богдана ». 4.Нанести перші битви на контурну карту. Домашнє завдання:

Номер слайду 9

«Незакінчене речення» 1. Козак — це …. 2. Найвірогідніша теорія виникнення козацтва.. 3. Ворогами козаків були …. 4. Першою Січчю вважають фортецю, яку побудував князь …. на острові ….. 5. На початку XVІІ століття українські землі знаходились під владою таких держав.... 6. Більшість українських земель за Люблінською унією потрапили до складу..... 7.Українці терпіли утиски і потерпали від …. гніту. 8. Це призвело до повстань під проводом …. 9. Повстання 1620-30х років завершилися …

Номер слайду 10

Базові поняття і терміни Націона́льно-ви́звольна війна́, антифеодальна війна; рушійні сили війни; характер війни, коронний гетьман.

Номер слайду 11

Опорні дати: 1648 р.- битва під Жовтими Водами; травень 1648 р.- Корсунська битва; 1648 р.- Пилявецька битва, облога Львова, облога Замостя; 23 грудня 1648р. – вступ Б.Хмельницького до Києва. 8 серпня 1649 р.- облога Збаража, Зборівська битва, Зборівський договір.

Номер слайду 12

План уроку 1. Постать гетьмана Б. Хмельницького. 2. Причини та передумови Національно-визвольної війни. 3. Найближче оточення Богдана Хмельницького. 4. Заходи по підготовці до війни та її початок. 5. Події 1648-1649рр.Зборівський договір.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Освіта отримав початкову домашню освіту навчався в парафіяльній київській школі 1609 році, на пропозицію гетьмана Жолкєвського, батько віддав його до Львівської єзуїтської колегії Львівський єзуїтський колегіум

Номер слайду 15

У 1620 році разом з батьком бере участь у поході на Молдавія де і потрапляє в полон на два роки; Повернувшись з полону продовжив реєстрову службу в Чигиринському полку; У 1632-1634 рр. брав участь у Смоленській війні проти Москви Бойова служба

Номер слайду 16

XVІІ століття — важкий час для українського народу

Номер слайду 17

«Незакінчене речення» 1. Козак — це …. 2. Найвірогідніша теорія виникнення козацтва… 3. Ворогами козаків були …. 4. Першою Січчю вважають фортецю, яку побудував князь …. на острові ….. 5. На початку XVІІ століття українські землі знаходились під владою таких держав.... 6. Більшість українських земель за Люблінською унією потрапили до складу..... 7.Українці терпіли утиски і потерпали від …. гніту. 8. Це призвело до повстань під проводом …. 9. Повстання 1620-30х років завершилися …

Номер слайду 18

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА — рух поневоленого народу за повалення чузжоземного панування, ліквідацію національного і колоніального гноблення, здобуття національної незалежності.

Номер слайду 19

ЗЕМЛЯ здавали в оренду засновували фільварки вводили нові податки; - збільшували повинності; змушували купувати продукцію; - панщина 5 – 6 днів на тиждень. Селяни намагалися врятуватися від важкої експлуатації: втікали на Брацлавщину, Південну Київщину, Лівобережжя (слободи); втікали на Запоріжжя.

Номер слайду 20

Соціально-економічний гніт - збільшення повинностей; - панщина 5-6 днів на тиждень; - фільваркова система. Згадаємо: Фільварок — багатогалузеве поміщицьке господарство, зв’язане з ринком , де застосовувалася праця кріпаків.

Номер слайду 21

Стани українського суспільства, зацікавлені у звільненні від польського панування: - селянство; - міщанство; - козацтво; - духовенство; - українська шляхта. Отже, всі стани українського суспільства хоча і чекали від національно-визвольної війни різних наслідків, були зацікавлені у звільненні від національно — релігійного та соціально — економічного гніту з боку Речі Посполитої.

Номер слайду 22

Причини та передумови Національно-визвольної війни 1. Загострення національно–релігійних утисків українського населення під владою Польщі 2. Посилення соціально- економічного гніту селян, міщан, козаків. 3. Нехтування польською владою станових інтересів українського козацтва. 1. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства. 2. Засилля в Україні польських магнатів і шляхти. 3. Початок формування української нації. Причини Передумови

Номер слайду 23

Таким чином 1648-1657р.р. Гетьман Богдан Зиновій Хмельницький Очолив Відбувалася Національно-визвольна війна Проти За Польського панування Створення Української держави

Номер слайду 24

Причини національно-визвольної віни 1648 — 1657рр. 1. Соціально-економічні (зростання поміщицьких землеволодінь; збільшення панщини і селянських повинностей; закріпачення селян; економічні утиски міщан і козаків). 2. Політичні (відсутність власної держави; політичне лідерство козацтва в українському суспільстві; утиски прав козаків). 3. Національно-релігійні (утиски православної церкви; загостреня релігійних суперечностей).

Номер слайду 25

Передумови війни: 1. Слабкість королівської влади в Речі Посполитій; 2. Накопичення воєнного досвіду; 3. Зростання національної свідомості внаслідок козацько-селянських повтстань; 4. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства.

Номер слайду 26

Причини національно – визвольної війни Посилення національно-релігійного гноблення. Наступ на права козацтва. Погіршення становища селян і міщан.

Номер слайду 27

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ «Таких людей проведіння Боже віками породжує в людстві для особливих його намірів і призначень...» автор «Історії Русів»

Номер слайду 28

Життєвий шлях Б. Хмельницького можна визначити рядом дієслів. Щоб картина була повною, доповніть їх іменниками і прикметниками. Народився... Здобув... Потрапив... Очолив... Відзначився… Підняв...

Номер слайду 29

Гравюра голландського майстра В.Гондіуса

Номер слайду 30

Соратники гетьмана Іван Богун Максим Кривоніс

Номер слайду 31

Сподвижники Богдана Хмельницького Максим Кривоніс Філон Джеджалій

Номер слайду 32

Соратники гетьмана Павло Тетеря Іван Сірко

Номер слайду 33

Ворогуючі сторони Ян Казимир Польський король Гетьман Богдан Хмельницький

Номер слайду 34

Рушійні сили, союзники Козаки, селяни. Кримське Ханство (Іслам-Гірей ІІІ)

Номер слайду 35

• Пошук союзників (укладення угоди з кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Польщі) • Будівництво укріплень • Організація українського повстанського війська (заклик до українського народу вступати до козацького війська, налагодження виробництва пороху, купівля зброї і боєприпасів, домовленість з реєстровими козаками про їхню підтримку повстанського війська)

Номер слайду 36

5- 6 травня 1648 р.- битва на р. Жовті Води. Сили сторін: 14 тис. козаків 20 тис. татарської орди 10 тис. поляків Перемога козаків

Номер слайду 37

Смерть Стефана Потоцького

Номер слайду 38

16 травня 1648 р.- битва під Корсунем. Сили сторін: 14 тис. козаків 20 тис. татарської орди 12-14 тис. поляків Перемога козаків

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Головнокомандувачі Польської армії Домінік Заславський, перина Микола Остророг, латина Олександр Конєцпольський, дитина

Номер слайду 41

11 – 13 вересня 1648 р.- битва під Пилявцями. Сили сторін: 100 – 110 тис. козаків 5 – 6 тис. татарської орди 80 – 90 тис. поляків

Номер слайду 42

Номер слайду 43

26 вересня – 5 жовтня 1648 р.- облога Львова. «Богдан Хмельницький з Тугай-Беєм у Львові» Ян Матейко 1885р. Владислав ІV Ян ІІ Казимир

Номер слайду 44

26 вересня 1648р. Облога Львова 27 жовтня 1648 р. Облога Замостя Ярема Вишневецький

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Сили сторін: 80 – 90 тис. козаків 30 – 40 тис. татарської орди 28 тис. поляків Іслам-Гірей

Номер слайду 47

5–6 серпня1648р. - битва під Зборовом Сили сторін: 40 тис. козаків 20 тис. татар 35 тис. поляків

Номер слайду 48

Як ви гадаєте, чому хан татарської орди Іслам-Гірей схилився до миру з польським королем Яном ІІ Казимиром? Ян ІІ Казимир Іслам-Гірей

Номер слайду 49

Номер слайду 50

1. Опрацювати параграф 17. 2. Написати твір-мініатюру на тему: « Велична постать славетного Богдана ». Домашнє завдання:

ppt
Додано
7 червня 2018
Переглядів
2963
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку