Презентація "Перехід до непу в Україні"

Про матеріал
Презентація до уроку з історії України, 10 клас. Тема «УСРР в період нової економічної політики (1921-1928)».
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Перехід до нової економічної політики

Номер слайду 2

Перші політичні та соціальноекономічні перетворення радянської влади. Першочергове завдання партії більшовиків. Побудова пролетарської держави. Злам старого і створення нового державного апарату. Будівництво інших місцевих органів державної влади. Створення держави «радянського типу»Розмежування класово-політичних сил. Більшовики. Ліві есери. Монархісти, кадети,Праві есери. VS

Номер слайду 3

Політика «воєнного комунізму» Визвольні змагання 1918 – 1920 років. Та громадянська війна вимагали від більшовиків величезних витрат на озброєння армії, забезпечення її продуктами та обмундируванням. Тому соціально-економічна політика більшовиків була направлена на зосередження всіх трудових та матеріальних ресурсів в руках держави. Це привело до складання своєрідної системи «воєнного комунізму». Плакат «Тов. Ленін очищає землю від нечисті». 1920 рік.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Проблемне завдання. НЕП – вимушена чи цілеспрямова політика більшовиків?

Номер слайду 6

Згадайте: Коли було запроваджено політику «воєнного комунізму»?Які основні положення «політики воєнного комунізму»?Що таке продрозкладка?

Номер слайду 7

КОМУНІЗМПродовольча розкладка. Ліквідація приватного підприємництва. Ліквідація товарно – грошових відносин. Зрівняльний розподіл. Мілітаризація праціТерор. Комунізм – це Радянська влада + електрифікація всієї країни1920 р. – план ГОЕЛРО1921 р. – курс на ліквідацію приватновласницьких підприємств в Україні

Номер слайду 8

Номер слайду 9

План ГОЕЛРО

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Господарська розруха. Промисловість (1920р.):10% довоєнної промислової продукції;Працювало 2,5 тис. підприємств з 11 тис.;Працювала одна домна з 57;Знищено 4 тис. км залізниць;Вціліло 40% паровозів. Сільське господарство: Посівні площі зменшилися з 20,9 до 15,4 млн. дес.;Неврожай 1920р.;Політика «воєнного комунізму»Загальна сума збитків, завданих Україні громадянською війною, становила 12 млрд. крб.

Номер слайду 12

Наслідки політики «Воєнного комунізму»Скорочення рівня промислового виробництва в 7 разів, сільського господарства - вдвоє. У містах не вистачало продовольства, пального, не працювали освітлення, водопровід, опалення і т.д. Дитяча безпритульність. Весна - літо 1921 голод в Україні та в Поволжі.

Номер слайду 13

Політична криза початку 1921 р. Неприйняття народом політики «воєнного комунізму», особливо селянами. Діяльність повстанських формувань (40 тис. чол.)Н. Махно. Лютий 1921р.- 118 повстань проти більшовиків на УкраїніСтрайки робітників ( Харків, Одеса, Київ), політичні вимоги «Ради без більшовиків!»?

Номер слайду 14

Полтава, 30 сентября 1920 г.«…. Сегодня в губчека [...] напечатан длинный список расстрелянных [,..] Тут уже впервые являются расстрелянные заложники [...] И этими мерами думают ввести социализм! Слепота, слепота! А между тем они так слепо уверены, что когда во время приезда Раковского я заговорил о необходимости свободы и вреде жестокостей, то все уверенно и весело засмеялись, как будто я сказал что-то наивное. Да это и действительно наивность. Один фальшивий шаг влечет за собой другой, третий. Большевизм сделал уже столько фальшивих шагов, что ему, пожалуй, уже нет возврата и приходится идти до конца [...]Интересно, что жел. дор. рабочие на всяком собрании свищут коммунистам. Но большевики ухитряются фальсифицировать выборы и держаться пока на этой лжи…»Негретов П. И. В. Г. Короленко. Летопись жизни и творчества. -М.: Книга, 1990. - С. 169.а) У чому ти вбачаєш суперечності політики більшовиків наприкінці 1920 - на початку 1921 р.?б) Що, на ваш погляд, мав на увазі письменник В. Короленко, коли говорив про «фальшивые шаги большевиков»?

Номер слайду 15

Воєнний комунізм — це назва внутрішньої політики Радянської держави, що проводилася в 1918 - 1921 рр.. в умовах Громадянської війни. Основною ціллю більшовиків було утримання власної влади в країні та забезпечення Червоної гвардії та Червоної Армії продовольством та іншими необхідними ресурсами — в умовах війни, відсутності легітимної політичної влади та бездії звичайних економічних механізмів керування економікою та народним господарством. Рішення про припинення військового комунізму та перехід до НЕП було прийнято 21 березня 1921 року на X з'їзді РКП (б).

Номер слайду 16

Що таке НЕП?Головний зміст НЕП - заміна продрозкладки продподатком в селі (при продрозкадці вилучали до 70% зерна, при продподатку - близько 30%), використання ринку і різних форм власності, залучення іноземного капіталу у формі концесій, проведення грошової реформи (1922-1924), в результаті якої рубль став конвертованою валютою. Нова економічна політика - економічна політика, що проводилася в Радянській Росії і СРСР в 20 роки. Була прийнята 15 березня 1921 X з'їздом РКП (б), змінивши політику «воєнного комунізму», що проводилася в ході Громадянської війни. Нова економічна політика мала на меті відновлення народного господарства і подальший перехід до соціалізму.

Номер слайду 17

Нова економічна політика ( НЕП )нова економічна політика, яка спрямована на використання елементів ринкових відносин і різних форм власності.запроваджений Х з'їздом РКП(б) у березні 1921 р. ПРИЧИНИЕкономічна та політична кризи. Масові повстання селян, робітників, в армії та на флотіНамагання більшовиків утримати владу в своїх руках. Спад революцій в Західній Європі та відкладення «світової революції»Злам ідеї побудувати комунізм шляхом ліквідації ринкових відносин

Номер слайду 18

Нова економічна політика (НЕП)Введення продподатку. Відновлення приватної торгівлі і товарно – грошових відносин. Децентралізація і денаціоналізація. Відновлення дрібного підприємництва, кооперації та оренди. Введення стійкої валюти. Введення госпрозрахунку Дозвіл іноземних концесій. Реорганізація управління господарством. Створення ринку робочої сили

Номер слайду 19

Із наказу Вознесенського повітового особливого продовольчого комітету (Одеської губ.) про покарання заручників у разі невдачі продподатку 15 листопада 1921 р. 4. Взять в каждой волости от 15 до 25 человек заложников из ку-лацкого и середняцкого населення. В случае, если какое-либо село отказывается дать подписку о круговой ответственности или же, дав подписку о выполнении продналога в 48-часовой срок, и по истечении времени продналог будет не выполнен, такие села будут объявлены врагами Советской власти. Половина заложников будет судима, вплоть до применения высшей меры наказания - расстрела, после чего будет взята новая группа. Все наличие зерно-хлеба и зерно-фуража, не придерживаясь цифр причитающегося продналога, в хозяйствах, на коих будет распространена коллективная ответственность, будет конфисковано. Голод 1921-1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів.-К.: Наукова думка, 1993. - С. 51. Чим були викликані описані методи хлібозаготівель після оголошення нової економічної політики?

Номер слайду 20

Суть НЕПу – перехід до соціалізму через державний капіталізм в умовах пролетарської держави з допущенням в усі сфери виробництва товарно – грошових відносин

Номер слайду 21

Воєнний комунізм. Н Е П{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Соціальні* «Споживчий комунізм»* Військовий комунізм був зумовлений потребами військового часу* Зниження доходу населення.* Незадоволення населення. ЕкономічніНеобхідність мобілізації всіх ресурсів* Нестача продовольства* Дефіцит* Зниження виробництва* Зростання зовнішньої заборгованостіПолітичні* Боротьба з контрреволюцією* Прагнення Радянської влади протриматися до світової революції* Старіння керівництва* Відсутність необхідних реформ* Однопартійна система

Номер слайду 22

Воєнний комунізм і НЕП в порівнянні{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Воєнний комунізм Н Е П Продрозкладка. Заборона свободи торгівліНаціоналізація промисловостіЦентралізоване управління економікою. Трудова мобілізація. Натуральна оплата праціПродподаток. Свобода торгівліДенаціоналізація промисловостіДрібна приватна власність, оренда, концесіїГоспрозрахунок на державних підприємствах (трестах)Вільна наймання робочої сили. Тарифна оплата праціГрошова реформа

Номер слайду 23

Продрозкладка. Продрозкладка - це система державних заходів, здійснена в періоди військового та економічної криз, спрямованих на виконання заготівель сільськогосподарської продукції. Принцип продрозкладки полягав в обов'язковій здачі виробниками державі встановленої («розподілити») норми продуктів за встановленими державою цінами.

Номер слайду 24

Продподаток. Продподаток - продовольчий натуральний податок, що стягується з селянських господарств, введений декретом ВЦВК від 21 березня 1921 року замість продрозкадки. Продподаток стягувався «у вигляді процентного або пайового відрахування від вироблених у господарстві продуктів, виходячи з обліку врожаю, числа їдців у господарстві та наявності худоби в ньому». Продподаток встановлювався як прогресивний податок, з посиленням тяжкості обкладання для куркульської частини села. Господарства бідних селян звільнялися від продподатку.

Номер слайду 25

Суть НЕПу

Номер слайду 26

Особливості НЕПу в УкраїніЗапровадження непу пізніше, ніж в РосіїВпровадження непу ускладнювався голодом 1921 – 1923 рр. У керівництві КП(б)У було багато противників непу. Високі темпи розвитку. Зростання життєвого рівня населення. Зростання життєвого рівня населення. Досвід ринкових відносин

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Точки зору на НЕПЛенін - спочатку бачив в НЕП тимчасову міру, але потім заявив, що НЕП - це всерйоз і надовго, а комуністи повинні навчитися торгувати. Після його смерті посилилися противників НЕПу. Частина робітників і комуністів сприймала НЕП як відступ від завоювань революції і прагнули його знищення. Після смерті Леніна більшість членів партії виступало проти НЕП.

Номер слайду 29

Підсумки НЕПу+ Збільшилися обсяги с / г; + Відновлені дореволюційні посівні площі до 1923 р.;+ Досягнуто довоєнний рівень у тваринництві до 1927р.;+ Зростання середніх господарств (60%);+ Досягнуто довоєнний рівень в промисловості до 1928р.;+ Покращилося матеріальне становище робітників, селян, службовців (реальна зарплата робітників становила 93,7% довоєнного рівня).- Нестача промислових товарів; - Збільшення цін - гальмувалось зростання життєвого рівня населення;- Безробіття;- Загострення житлового питання;- Аграрне перенаселення. Позитивні: Негативні

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Завдання: Рознести слова по відповідним колонкам1. Продрозверстка. 2. Оплата по праці. 3. Продподаток. 4. Перехід до товарообміну. 5. Націоналізація промисловості. 6. Заборона найманої праці. 7. Заборона торгівлі. 8. Відміна трудової повинності. 9. Зрівняльна оплата. 10. Безкоштовні комунальні послуги та транспорт. 11. Відміна грошей. 12. Дозвіл держави відкривати дрібні приватні підприємства.{E8 B1032 C-EA38-4 F05-BA0 D-38 AFFFC7 BED3}Воєнний комунізм. НЕП1, 5, 6, 7, 9, 10, 112, 3, 4, 8, 12

Номер слайду 32

Проблемне завдання. НЕП – вимушена чи цілеспрямова політика більшовиків?

Номер слайду 33

Домашнє завдання Знайти інформацію про неп та голод 1921-1922 рр. в Інтернеті.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Теле ШкОльгівка
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шевченко Богдан
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Трифонова Світлана В'ячеславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Свентозельська Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Каліщук Ольга Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Певень Татьяна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Ковальчук Кирило
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Русецька Ірина Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Мостовая Татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
pptx
Додано
29 лютого 2020
Переглядів
25251
Оцінка розробки
5.0 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку