2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Презентація "Політичні партії та громадські організації у розвитку демократії"

Про матеріал
Презентація є додатковим матеріалом до відповідного уроку в інетегрованому курсі "Громадянська освіта". Допомагає візуалізувати складний теоретичний матеріал. Сприяє формуванню життєвих компетентностей в процесі вивченні теми, а саме - розумінню понять громадянознавчого змісту іноземними мовами; - спілкуванню державною мовою; - громадянською та соціальною. Містить завдання різного типу складності та форми.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Політичні партії та громадські організаціїу розвитку демократії

Номер слайду 2

Політична партія- це добровільне й організаційне оформлене об'єднання громадян, яке виражає спільні інтереси, потреби і цілі певної соціальної групи і прагне їх задовольнити шляхом здобуття, утримання й використання державної влади.

Номер слайду 3

Ознаки політичних партій

Номер слайду 4

Функції політичних партійборотьба за здобуття влади в державі, формування правлячої еліти та складу уряду;здійснення зв’язку між суспільством і державою;визначення цілей, розробка ідеології, програм, прагнення сформувати стратегію розвитку суспільства й переконати громадян у її доцільності;відбір і формування політичної еліти та лідерів для всіх рівнів політичної системи суспільства;політична соціалізація громадян. Жодна сучасна демократія не може обійтися без політичних партій, які,конкуруючи,гарантують представництво інтересів практично всіх верствсуспільства у політичному процесі.

Номер слайду 5

Правовий статус політичних партій в УкраїніКонституцією України, що закріплює право гро-мадян України на свободу об'єднання в політичні партії й відповідні обмеження реалізації цього права (статті 36-37);Законами України: «Про політичні партії в Україні», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про місцеві вибори» тощо;статутом, який ухвалюється на Установчому з’їзді політичної партії та закріплює її назву, внутрішню структуру і повноваження її органів, місцевих орга-нізацій та осередків, порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній та ін.

Номер слайду 6

Політичні партії мають право:1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;2) Брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;3) Використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, гро-мадськими організаціями інших держав, міжнародними і між-урядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки;5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні.

Номер слайду 7

Партії за місцем у системі державної влади. ПравлячіОпозиційніпротидіють будь-якій владі( від лат. oppositio «протиставлення,заперечення» - протидія, опір певній політиці, протистояння певній політичній силі, інституту, рішенню)(поділяються на правлячіодноосібно та у складі коаліцій);

Номер слайду 8

Прокоментуйте філософські думки. Американський президент Томас Джефферсон зазначав, що «воля більшості повинна в усіх випадках домінувати, але, щоб ця воля була правомірною, вона має бути розумною, аби меншість мала рівні права, порушувати які було б гнобленням». Конституція США містить форми захисту парламентської меншості, якій надане право протесту проти проектованих змін Основного Закону. Ці права меншості настільки значні,що протягом більш ніж 200-річного існування США було ратифіковано лише 26 поправок до Конституції, а американська Конституція є найбільш стійкою з усіх існуючих.• Поміркуйте, чи відображено ці принципи в українсь-кому законодавстві.

Номер слайду 9

можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього держав-ні та недержавні засоби масової інформації в порядку, установленому законом.вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку. Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, а зокрема:

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Партії за політичним спектром

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Партії за світоглядними позиціями. ПрагматичніІдейно-політичнікеруються певними ідейними принципами (консервативні, ліберальні, реформістські,революційні тощо)не мають ідеологічних програм і прагнуть залучити якомога більше прихильників для перемоги на виборах

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Громадська організаціяце об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Номер слайду 16

Громадські організації характеризуються низкою спільних ознак:1) суспільний характер — організації, які покликані вирішувати суспільно значущі проблеми;2) добровільність — для їх створення й діяльності служить вільна воля самих засновників й учасників;3) спільність інтересів учасників — як інтелектуально-світоглядна основа цих формувань;4) метою створення цих формувань є реалізація прав і свобод громадян;5) легальність — мета цих формувань і форми діяльності громадських формувань є цілком законними; заради цього здійснюється їх легалізація;6) некомерційний характер — отримання прибутку, збагачення засновників та учасників не може бути основною метою цих формувань;7) способом досягнення поставленої перед громадським формуванням мети виступають спільні законні дії самих його учасників.? Зіставте поняття політична партія та громадська організація, порівнюючи їх значення для демократії.! На відміну від політичних партій, які змагаються за державну владу, за право формувати державну політику і здійснювати державну владу, громадські організації більш наближені до базових потреб населення, адже громадяни об’єднуються в їхніх лавах для реалізації і захисту своїх законних соціальних, економічних, професійних, творчих, вікових, національно-культурних та іншихспільних інтересів.

Номер слайду 17

Енергодарська громадська організація "Об'єднання учасників АТО та волонтерів" "ПЕРЕДОВА"Організація працює в декількох напрямках: група"Енергодарські павучки» (виготовлен-ня маскувальних сіток, халатів тощо); матеріально-гуманітарна допомога військовим в зоні АТО; опіка над дитячими будинками і уста-новами у "сірій зоні" та зоні АТО;соціальний напрямок (зустрічі молодого населення міста із військовими та волонте-рами для проведення роз'яснювальної роботи, вшанування героїв, проведеннязаходів на державні свята і визначні дати тощо). В ГО займаються комунікацією демобілізованих військовослужбовців, та помагають їм повернутися до мирного життя. За потреби учасники АТО можуть отримати фахову психологічну підтримку. В юридичних питан-нях організація співпрацює з Центром допомоги учасникам АТО (правові консультації щодо питань пов'язаних з виділенням землі та ін.)• Обговоріть у парах і дайте відповідь на запитання: Якого спрямування є дана громадська організація? Які причини її виникнення? Яка мета діяльності організації? На вашу думку, чи має дана організація перспективи подальшого розвитку? Які чинники сприяють її діяльності?

Номер слайду 18

Домашнє завдання1) На 7-9 б Практичне завдання Прочитайте статті 2, 5, 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» № 2365-ІІІ прийнятого 5 квітня 2001 р., який знайдете за посиланням, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 і дайте відповіді на запитання: У яких випадках діяльність політичних партій заборонена? Хто може заборонити діяльність політичної партії? Чим визначається порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній? Членом скількох політичних партій одночасно може бути громадянин України? Чому, на вашу думку, законодавство обмежує право суддів, прокурорів та інших визначених посадовців і службовців бути членом політичних партій?2) На 10-12 б Спробуйте розташувати сучасні українські партії а)за політичним спектром; б) правлячі та опозиційні.

Номер слайду 19

ПосиланняІнтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту) :підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти /Бакка Т. В., Марголіна Л. В., Мелещенко Т. В. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. // І. Д. Васильків, В. М. Кравчук,О. А. Сливка, І. З. Танчин, Ю. В. Тимошенко, Л. М. Хлипавка. — Тернопіль: Астон, 2018. Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О. О. Гісем, О. О. Мартинюк. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018

pptx
Додано
26 жовтня 2019
Переглядів
3189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку