18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація "Поняття про адаптивну радіацію. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до іс

Про матеріал
Презентація "Поняття про адаптивну радіацію. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Поняття про адаптивну радіацію. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання. Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі. Навчальна дисципліна «Біологія»спеціальність:«Лікувальна справа» Сестринська справа»Викладач біології: Лиса Оксана Миколаївна. ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Номер слайду 2

Адаптивна радіація – еволюційний процес виникнення в межах певної систематичної групи форм, пристосованих до різних умов існування. Правило адаптивної радіації сформулював відомий американський палеонтолог Г. Ф. Осборн (1857–1935) у 1902 р., історичний розвиток будь-якої групи супроводжується її розділенням на окремі філогенетичні стовбури, що розходяться в різних адаптивних напрямах від якогось вихідного середнього стану.

Номер слайду 3

Класичним прикладом адаптивної радіації є урізноманітнення плацентарних ссавців, що розпочалося одразу після вимирання динозаврів наприкінці мезозойської ери (близько 66 млн років тому). У ті давні часи ці ссавці були дрібними комахоїдними істотами, подібними до землерийок. Саме ці тварини еволюціонували в сучасні групи бігаючих, літаючих, плаваючих ссавців

Номер слайду 4

Галапагоські зяблики

Номер слайду 5

Хвойні дерева адаптовані до різних умов існування. Сосна Ялина Модрина

Номер слайду 6

Результат адаптивної радіації у приматів

Номер слайду 7

Які види беруть участь в адаптивній радіації груп?Вихідними видами в адаптивній радіації є зазвичай екологічно пластичні види. Згідно з правилом походження від неспеціалізованих предків (Е. Кон, 1904), нові великі групи беруть початок не від вищих представників предкових груп, а від порівняно неспеціалізованих.

Номер слайду 8

Екологічна ніша виду

Номер слайду 9

ЕКОЛОГІЧНА НІША - це просторове й функціональне багатовимірне місце виду (організмів, популяції) в екосистемі, що визначається їхнім біотичним потенціалом і сукупністю чинників довкілля, до яких він пристосований

Номер слайду 10

Основні параметри екологічної нішіШирина екологічної ніші - параметр, який визначають за діапазоном дії будь-якого екологічного чинника в межах угруповання та оцінюють шляхом порівняння з шириною екологічної ніші інших видів (організмів, популяцій): місце проживання (просторова ніша), живлення (трофічна ніша) і добова активність (часова ніша)Перекривання екологічної ніші - це параметр, що характеризує використання видами (популяціями, організмами) одних і тих самих ресурсів середовища і характер конкуренції між ними

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Характеристика параметрів екологічної ніші на прикладі порівняння двох конкуруючих видів{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Ознака. Рак річковий вузькопалий. Рак річковий широкопалий. Просторове розташуванняводойма з повільною або стоячою водою, мешкає як у річках, так і в болотах, озерах і водосховищах. Невеликі річки, струмки, а також евтрофні озера. Взаємозв'язки з абіотичними чинниками. Екологічно пластичний. Чутливий до забруднення водойм, холодолюбний (екологічно непластичний)Взаємозв'язки з біотичними чинниками. Всеїдний. Всеїдний. Екологічні функціїСанітар водойм. Санітар водойм

Номер слайду 13

Термін «життєва форма»Морфологічний тип пристосування рослини чи тварини до основних факторів місцеперебування й певного способу життя називають життєвою формою організму. Термін «життєва форма» вперше вжив у 1884 р. данський ботанік Еугеніус Вармінг. Поняття “життєва форма” - зовнішній вигляд рослини – габітус (лат. habitus – зовнішність), який склався внаслідок тривалої еволюції і відображає пристосованість до умов довкілля. Біоморфологія – наука, яка вивчає життєві форми організмів

Номер слайду 14

Усі життєві форми – це результат природного добору в ході еволюції. У результаті зовнішніх або внутрішніх причин одне співтовариство може розділитися на два, при цьому наростають розходження між популяціями одного виду або між близкородственными видами, такий процес називається дивергенцією. У неспоріднених форм може вироблятися зовнішня подібність, якщо ці види ведуть ідентичний спосіб життя в аналогічних умовах середовища. Цей процес одержав назву конвергенції. Дивергенцію передніх кінцівоку ссавців

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Життєві форми рослин за Крістеном Раункієром. К. Раункієр вважав, що життєві форми рослин складаються історично як наслідок пристосування рослин до кліматичних умов середовища. Він виокремив одну ознаку, що характеризує пристосування рослин до холодної або сухої пори року, – розміщення бруньок відновлення на рослині. На сьогодні така класифікація ще залишається популярною і продовжує модифікувати.

Номер слайду 17

Життєві форми рослин за Крістеном Раункієром1. Фанерофіти (від грецького phaneros - явний) - бруньки поновлення розміщені високо над поверхнею землі (дерева, кущі). Бруньки захищені лусками. До фанерофітів відносять дерева: дуб, бук, ясен, сосну, ялину та інші; також  кущі : крушину, ліщину, калину та ін.

Номер слайду 18

Життєві форми рослин за Крістеном Раункієром2. Хамефіти - бруньки поновлення розміщені близько від поверхні землі. Бруньки захищені не тільки лусками, а й снігом та відмерлим листям : журавлина, брусниця, карликова береза, верес, чорниця, чебрець та ін. Журавлина, (клюква)Карликова береза, вереск, чорниця

Номер слайду 19

Життєві форми рослин за Крістеном Раункієром3. Гемікриптофіти - бруньки поновлення розміщені на рівні поверхні землі. Тому бруньки захищені не тільки лусками, а й снігом, відмерлим листям та грунтом: кульбаба, підбіл (мати-мачуха, суниці, жовтець та ін.

Номер слайду 20

Життєві форми рослин за Крістеном Раункієром4. Криптофіти  - життєва форма трав'янистих багаторічних рослин, у яких бруньки відновлення закладаються в бульбах, кореневищах, цибулинах і знаходяться під землею або під водою. Напр. картопля, конвалія, тюльпан та ін.

Номер слайду 21

Криптофіти поділяються на такі групи: Геофіти - види, у яких бруньки відновлення розміщені на підземних органах (цибулинах, кореневищах, коренях).

Номер слайду 22

Криптофіти поділяються на такі групи: Гідрофіти  - рослини, що прикріплені до ґрунту і нижньою частиною занурені у воду, бруньки відновлення зимують на дні водойм. Наприклад: стрілолист, рогіз вузьколистий, очерет звичайний, калюжниця болотна, частуха подорожникова, сусак зонтичний, стрілиця звичайна та ін. З культурних рослин до гідрофітів належить рис. Гелофіти - рослини боліт та прибережжя, бруньки відновлення у яких розташовані нижче дна водоймища.

Номер слайду 23

Життєві форми рослин за Крістеном Раункієром5. Терофіти - однорічні рослини, які зимують у вигляді насіння  або спор. Наприклад, грицики, коноплі, жито, пшениця, овес, мак та ін. однорічні рослини).

Номер слайду 24

Життєві форми рослин за Крістеном Раункієром. Епіфіти (були включені в перелік пізніше) - повітряні рослини, що не мають коріння у ґрунті (мохи, лишайники й ін.); Епіфіти - організми, що ростуть на іншому рослинному організмі, на стовбурах і гілках дерев, використовуючи їх як опору (напр., деякі водорості, лишайники, тропічні орхідеї, бромелії) та при цьому отримують поживні речовини з довкілля, а не з субстрату, на якому існують.

Номер слайду 25

Життєві форми рослин за І. Г. Серебряковим {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Категорія. Приклади. Дерев'янистіДуб, калина, шипшина. Напівдерев'янистіЧебрець, ефера, лаванда. Наземні трав'янистіЛопух, пирій, бегонія. Водні трав'янистіОчерет, латаття, стрілолист. За І. Г. Серебряковим (1962 р.), “особливості життєвих форм рослин – це специфіка Їхнього загального і сезонного розвитку, а також щорічного наростання й відновлення”

Номер слайду 26

Класифікація І. Г. Серебрякова базується на морфологічних ознаках. • дерева;• чагарники;• чагарнички;• напівчагарники;• напівчагарнички;• трав'янисті рослини. Виділяються дерева:• першої величини – висотою 26 – 40 м (дуб, липа, сосна, ялина);• другої величини – висотою 15 – 25 м (груша, черемха, горобина);• третьої величини – висотою від 7 до 15 м (яблуня, клен татарський);• низькі дерева – висотою 5 – 7 м (ялівець звичай

Номер слайду 27

Трав'янисті рослини не мають здерев'янілих пагонів, їх надземна частина, зазвичай, відмирає під кінець вегетаційного періоду. Трави бувають:• однорічні;• дворічні;• багаторічні. Сукуленти – це особлива життєва форми рослин, для якої характерні соковиті листки або стебла, здатні нагромаджувати в паренхімі багато води. Ліани – це життєві форми, які мають довге витке стебло (здерев'яніле чи трав'янисте), необхідне для утримання на опорі (хміль, лимонник, виноград). Рослини-подушки – це своєрідна життєва форма, яка має вигляд щільних подушок. Пагони, які несуть листки, у таких рослин багаторічні, а пагони, на яких з'являються квіти, на зиму відмирають

Номер слайду 28

Життєві форми рослин{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Життєві форми. Різновиди. Приклади. Дерев'янистіДерева, кущі, кущики. Дуб, калина, шипшина. Напівдерев'янистіНапівкущі, напівкущики. Чебрець, ефедра, лаванда. Наземні трав'янистіОдно-, багаторічні трави. Лопух, пирій, бегонія. Водні трав'янистіЗемноводні рослини, плаваючі трави, підводні трави. Очерет, латаття, стрілолист

Номер слайду 29

Життєві форми тварин. Класифікація життєвих форм тварин досить різноманітна, у залежності від принципів, покладених у їхню основу. Найбільше значення має характер переміщення тварин - спосіб руху та спосіб добування їжі. На зовнішньому вигляді тварин позначається й їхня пристосованість до різних екологічних ніш, особливості розмноження тощо. У подібних умовах середовища організми навіть з систематично далеких груп можуть мати подібну життєву форму.

Номер слайду 30

Життєві форми тварин. А. Н. Формозов виділив на цій основі такі адаптивні типи:1. Наземні форми.2. Підземні форми (землериї).3. Деревні форми.4. Повітряні форми.5. Водні форми. Між даними адаптивними типами є перехідні форми.

Номер слайду 31

Наземні тварини. Пристосовані до швидкого бігу, мають стрункий тулуб, видовжені кінцівки та довгу шию. Наземні тварини переміщуються не лише бігом, можуть плазувати, стрибати, лазити, обпираючись на земну поверхню або на рос­лини. Коні, зебри, олені, вовки

Номер слайду 32

Водні тварини. У водних тварин густина тіла внаслідок накопичень жиру, наявності міхура, наповненого газами, наближена до густини води. Більшість тварин мають обтічну форму тіла, плавці, ласти або кінцівки з плавальними перетинками. Дихають зябрами або легенями. Тюлені, моржі, кити, видри, риби

Номер слайду 33

Риючі тварини. Мають валькувате тіло, вкорочені (риючі) кінцівки, ледь виражену шию, тонкий слух та нюх. Ґрунт дуже щільний, і пересуватися в ньому складно. Тому тут переважають одноклітинні і дрібні багатоклітинні тварини, у яких газообмін відбувається через усю поверхню тіла. Видів тварин, що дихають легенями, у ґрунті мало (кроти, польові миші). У кротів кінцівки пристосовані для риття ходів і нірок, а дощовий черв'як просто «проїдає» ходи в ґрунті. Кріт, ховрах, бабак

Номер слайду 34

Деревні тварини. У тварин є різні способи пересування по деревах: одні добре стрибають, інші перебираються з гілки на гілку, розгойдуючись на руках, треті навчилися „літати", тобто, планерують з дерева на дерево. Мають чіпкі або довгі кінцівки (примати), сильні кігті (коала, лінивці, білки), хапальні хвости (опосум, деревний дикобраз, деревні ящери і деякі мавпи), добре розвинений слух. Віверові Примати Коала

Номер слайду 35

Повітряні тварини. Тварини здатні до польоту (птахи, комахи, летючі миші), у нихнаявні шкірні складки між кінцівками, або передні кінцівки перетворилися на крила;  більшість тварин мають добре розвинені органи зору; добре орієнтуються за допомогою зору, слуху, нюху;• спілкуються за допомогою звуків; дихають киснем атмосфери трахеями, легенями. Сумчасті білки, білки-летяги, кажани, птахи, комахи

Номер слайду 36

Життєві форми тварин{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Типи. АдаптаціїПриклади. ПлаваючіОбтічна форма тіла, ласти або кінцівки з плавальними перетинками. Тюлені, моржі, кити, видри, риби. РиючіМають валькувате тіло, вкорочені (риючі) кінцівки, ледь виражену шию, тонкий слух та нюх. Ховрахи, кроти, сліпаки, бабаки, вовчок. НаземніПристосовані до швидкого бігу, мають стрункий тулуб, видовжені кінцівки та довгу шию. Коні, зебри, олені, вовки. ДеревніЧіпкі кінцівки, розвинений слух. Примати, сови, дятли. ПовітряніНаявність шкірних складок між кінцівками, перетворення передніх кінцівок на крила. Сумчасті білки, білки-летяги, кажани, птахи, комахи

Номер слайду 37

Класифікація життєвихформ тварин. Для ссавців однією з таких основних ознак є способи локомоції (наприклад, бігаючі, стрибаючі, повзаючі). Життєві форми птахів розрізняють за способом добування їжі (наприклад, комахоїдні, зерноїдні, хижі), Для риб – за формою тіла (наприклад, торпедоподібні, змієподібні), Для жалких тварин – за активністю й особливостями розмноження (дві життєві форми: поліпа й медузи).

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Життєві форми птахів. У зовнішньому вигляді птахів спостерігається пристосування їх до певних середовищ існування та характеру добуванні їжі. Тому розрізняють птахів:1. Деревної рослинності.2. Відкритих просторів суші.3. Боліт і мілководдя.4. Культурних ландшафтів.5. Водних просторів.

Номер слайду 41

У кожній із зазначених груп птахів виділяють специфічні форми: а) добувають їжу за допомогою лазіння (багато голуби, папуги, зозулі, дятлові, горобині); б) добувають їжу в польоті (в лісах - сови, дрімлюги і ін., на відкритих просторах - ржанкові, довгокрилі, над водою - трубконосі і т. д.); в) годуються при пересуванні по землі (лісові - більшість курячих, казуари, ківі та ін., на відкритих просторах - страуси, нанду, журавлині, на болотах і мілинах - голінасті, фламінго, деякі горобині); г) добувають їжу за допомогою плавання і пірнання (пінгвіни, гагари, поганки, ряд трубконосих, більшість веслоногих і гусячих і ін.).

Номер слайду 42

Форма тіла риб. Форма тіла риб пов'язана зі способом та швидкістю пересуваються у воді. Торпедовидне тіло мають найкращі плавці скумбрія, кефаль, лососі і ін. Види. Стрілоподібну, більш витягнуту форму мають риби, що швидко плавають в товщі води (сарган, щука). Сплющене з боків тіло - у риб з меншою швидкістю, але така форма дозволяє добре маневрувати . Змієподібне тіло (вугри, морські голки та ін.) живуть в заростях. Морські коники і ганчірником імітують водорості за формою. Стрічковидне тіло - сильно витягнуте і сплющене з боків - у поганих плавців (оселедцевий король і т. п.). Риби, які плавають в придонних шарах, можуть бути кулястими (Кузовки), сплющеними (скати, морський чорт). Рух риб забезпечується або згинанням всього тіла, або, при нерухомому тілі, коливальними рухами різних плавників

Номер слайду 43

Різноманітність форм тіла риб

Номер слайду 44

Життєві форми ґрунтових членистоногих. Життєві форми розвинулися на основі пристосованості їх до певних шарів ґрунту, оскільки з глибиною різко змінюється комплекс умов життя: освітленість, розміри порожнин, режим температури та вологості… тому розрізняють:1. Атмобіонти – види, які населяють верхні шари підстилки і здатні підніматися на нижні частини рослин. Характеризуються відносно великими розмірами, повністю розвиненими очима, довгими кінцівками, наявністю антен, добре вираженою пігментацією.

Номер слайду 45

Життєві форми ґрунтових членистоногих2. Еуедафічні – мешканці мінеральних тонко нарізних шарів грунту і відзначаються дрібними розмірами, вкороченими кінцівками, повною відсутністю очей та пігментації. 3. Геміедафічні – види, що характеризуються проміжними рисами – частковою редукцією очей, розсіяним пігментом, вкороченими кінцівками.

Номер слайду 46

Життєві форми наземних комах. Серед наземних комах розрізняють: 1. Тамнобіонти – мешканці чагарників та дерев.2. Хортобіонти – населяють трав’янистий ярус.3. Герпетобіонти – мешканці надґрунтового шару органічних решток та мешканці відкритих ділянок грунту.4. Еремобіонти – мешканці поверхні щільних глинистих грунтів.5. Псамобіонти – мешканці пісків.6. Петробіонти – мешканці каменистих ділянок з вираженою рослинністю.

Номер слайду 47

За способами руху в довкіллі Д. Кашкаров (1933) виділяє такі життєві форми тварин:плаваючі (суто водні, напівводні), риючі, наземні (бігаючі, стрибаючі, повзаючі),деревні, повітряні життєві форми.

Номер слайду 48

Перевір себе 1. Дерева як життєва форма рослин. Зіставте зображені листяні породи дерев з їхніми назвами та отримайте латинську назву роду, до якого належить бук лісовий, що росте в Україні переважно в Карпатах. Використайте запропоновані ознаки (висота рослин, розташування й спосіб захисту бруньок, ступінь здерев’яніння осьових пагонів, тривалість життя надземних пагонів) і складіть схему комплексу адаптацій, що характеризують дерева як життєву форму рослин. A Граб звичайний Б Клен гостролистий В Вільха клейка Г Береза бородавчаста Д Липа серцелиста

Номер слайду 49

2. Життєві форми рослин. Зіставте зображені рослини з їхніми назвами та отримайте латинську назву роду, до якого належить одна із наших найулюбленіших рослин – малина. А Дерен справжній Б Шипшина собача В Калина звичайна Г Горобина звичайна Д Ліщина звичайна Що спільного між цими рослинами?

Номер слайду 50

3. Життєві форми тварин Зіставте запропоновані ілюстрації тварин (1 – 8) із їхніми видовими назвами (А – Ж). Визначте належність запропонованих видів тварин до певної життєвої форми (за Д. М. Кашкаровим): А – акула сіра рифова; Б – ластівка сільська; В  –  кріт європейський; Г – косатка; Д – сарна європейська; Е – стриж чорний; Є – лань європейська; Ж – сліпак піщаний. Які критерії використали для класифікації? Чим екологічна класифікація відрізняється від філогенетичної?

pptx
Додано
30 жовтня 2020
Переглядів
572
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку