Презентація "Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду у їх регулюванні. Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач"

Про матеріал
Презентація "Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду у їх регулюванні. Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач" призначена для вчителів, що викладають в 10-11 класах. Цілі даної презентації : ознайомити учнів з економічним змістом позитивних та негативних зовнішніх ефектів; визначити роль уряду в їх регулюванні; розкрити засоби усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів; навчити учнів визначати позитивні й негативні ефекти у виробництві та споживанні.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду у їх регулюванні Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач. Трофімова Т. Г.

Номер слайду 2

ознайомити учнів з економічним змістом позитивних та негативних зовнішніх ефектів; визначити роль уряду в їх регулюванні; розкрити засоби усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів;навчити учнів визначати позитивні й негативні ефекти у виробництві та споживанні. Цілі:

Номер слайду 3

Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду у їх регулюванні Зовнішні ефекти, або екстерналії — це побічні наслідки економічної діяльності, які не регулюються ринком і впливають на інтереси третіх осіб як у  сфері виробництва, так і  у  сфері споживання. Негативні зовнішні ефекти — це ситуація, коли діяльність певних економічних суб’єктів завдає шкоди третім особам, які не є  ні виробниками, ні покупцями цього блага. Наприклад, хімічний завод виливає стічні води в  річку, у  якій рибалки ловлять рибу. Чим більше стічних вод виливатиметься, тим меншим буде вилов рибалок. Позитивні зовнішні ефекти — це вигоди третьої особи, які виникають унаслідок діяльності певних економічних суб’єктів. Наприклад, хобі одного із жителів міста  — розведення квітів. Це сприяє зростанню доходів бджоляра, вулики якого встановлені неподалік.

Номер слайду 4

Виробництво, пов’язане з  негативними зовнішніми ефектами, призводить до неефективного використання ресурсів економіки. Виробник-забруднювач штучно використовує надлишкові ресурси, а  інший виробник недоотримує їх і  випускає менше продукції порівняно з ефективним випуском. У результаті структура економіки виявляється неефективною, її можна покращити, усунувши вплив негативного зовнішнього ефекту за допомогою державного регулювання. Позитивні зовнішні ефекти створюють додаткову вигоду для третіх осіб, які не сплачують за неї відповідному споживачу або виробнику. У разі позитивного зовнішнього ефекту у  виробництві суспільні витрати менші, ніж витрати виробника за всіх обсягів випуску, суспільно оптимальна кількість продукції більша, а її ціна нижча порівняно з рівноважними ринковими витратами. Такий позитивний зовнішній ефект називається технологічним переливом. Уряду доцільно надавати субсидії таким виробникам на величину різниці між індивідуальними та суспільними граничними витратами. Це дозволить зрушити криву пропозиції праворуч і  збільшити рівноважну кількість продукції до суспільно оптимальної. Негативні зовнішні ефектами. Позитивні зовнішні ефектами

Номер слайду 5

Із метою коригування наслідків зовнішніх ефектів уряд може застосовувати:прямі (адміністративні) методи регулювання  — заборону або встановлення обмежень (нормативів) на викиди речовин, які забруднюють довкілля, запровадження штрафних санкцій;ринкові методи — установлення прав власності на ресурси та вільний обмін цими правами, запровадження коригуючих податків і  субсидій, продаж дозволів на викиди. Ринкові методи переводять додаткові суспільні витрати або вигоди із зовнішніх ефектів у внутрішні витрати чи вигоди окремої фірми, оптимізують розподіл ресурсів, сприяють здешевленню суспільного виробництва продукції. Цей процес дістав назву інтерналізації, або трансформації, зовнішніх ефектів

Номер слайду 6

Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач. Державне регулювання економіки  — це суб’єктивний чинник економіки, тому його ефективність обумовлена тим, якою мірою держава в процесі виконання своїх регулюючих функцій враховує об’єктивні економічні закони.

Номер слайду 7

У моделі економічного кругообігу уряд виконує три функції: Уряд здійснює на ринках ресурсів, товарів та послуг державні закупівлі ресурсів і  продуктів і  внаслідок цього несе відповідні витрати, які впливають на сукупні витрати економіки. Уряд надає підприємствам і домогосподарствам суспільні блага, пов’язані з  утриманням бюджетної сфери (освіта, наука, культура, медицина, національна армія, поліція тощо). Для здійснення своїх витрат уряд формує державні доходи за рахунок збирання податків: прибутковий податок із громадян, податки на прибуток підприємств, продуктові (непрямі) податки тощо. Це все є валові податки. Проте поряд із цим уряд має справу зі «зворотними податками». До них належать трансфертні платежі (пенсії, стипендії, виплати з безробіття та страхування, дотації, субсидії). 123

Номер слайду 8

Невдачі (обмеження) уряду. Спеціалісти з питань державного регулювання економіки виділяють чотири основні причини систематичних невдач держави в досягненні загальної ефективності економіки. Обмеженість інформації уряду. Обмежені можливості урядового контролю за наслідками діяльності уряду. Омеження, зумовлені політичними процесами. Обмеженість впливу уряду на бюрократичні установи

Номер слайду 9

Однією з  ознак демократичної держави у  світі, яка нівелює невдачі уряду, є  наявність громадянського суспільства. Громадянське суспільство — це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян.

Номер слайду 10

Для забезпечення ефективної роботи уряду розвивається електронне урядування, тобто е-­урядування.

Номер слайду 11

НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМВикористовуючи схему економічного кругообігу за участю уряду, визначте, які потоки будуть задіяні, якщо: уряд намагається збільшити випуск товарів і послуг та зайнятість населення; 2) уряд намагається збільшити випуск суспільних благ і скоротити випуск індивідуальних товарів; 3)  уряд намагається перерозподілити доходи від економічних суб’єктів із високими доходами до домашніх господарств із низькими доходами.

Номер слайду 12

1) Із метою збільшення випуску товарів і  послуг та зайнятості населення уряд збільшив би потоки державних видатків на ринок ресурсів (потік 3) і  ринок товарів та послуг (потік  4) (мал. 2, c.  138). Цього  ж ефекту можна було б  досягти, задіявши потоки чистих податків (потоки 7  і  8), зменшивши податковий тягар на економічних суб’єктів.2) Для збільшення випуску суспільних благ і  скорочення випуску індивідуальних товарів уряд має збільшити потоки 5  та 6  і  водночас потік податків із доходів фірм (потік  8). 3) Щоб досягти перерозподілу доходів від економічних суб’єктів із високими доходами до домашніх господарств із низькими доходами, уряд збільшив би податки, які сплачують домогосподарства з  високими доходами, та зменшив би податки, які сплачують домогосподарства з  низькими доходами. Розв’язання

Номер слайду 13

Домашнє завдання. Прочитати §38 с.136-137. Запитання та завдання. Охарактеризуйте участь уряду як власника, споживача й  виробника в  економічному кругообігу. Визначте, чи правильними є твердження. Обґрунтуйте свою відповідь. В умовах глобалізації роль держави в  економічному розвитку не зменшується, а змінюються лише пріоритети та механізми державного втручання. 2) Друга половина XX  ст. продемонструвала обмеженість державних заходів у  сфері сприяння економічному розвитку.3) Щоб активізувати діяльність підприємств, уряд збільшує потік чистих податків, який іде від фірм до уряду. 3. Дізнайтеся, із якими можливостями системи електронного урядування знайомі ваші близькі.

pptx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
4 лютого 2022
Переглядів
4002
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку