Презентація "Правопис прислівника"

Про матеріал
Запропонований матеріал стане в нагоді учителям-філологам, які вивчають з учнями прикметник у сьомому класі. Дібраними теоретичними матеріалами і практичними завданнями мають змогу скористатися і випускники, готуючись до ЗНО.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Прислівники й прислівникові сполучення пишемо разом, окремо й через дефіс

Номер слайду 2

Дефіс у прислівниках пишеться:1. після префікса по- у прислівниках із суфіксами -е, -ому: по-перше, по-нашому, по-турецьки;2. після префіксів будь-, казна-, хтозна-: будь-коли, казна-де, хтозна-скільки;ДЕФІС У ПРИСЛІВНИКАХ

Номер слайду 3

3. перед суфіксами -небудь, -таки, -то: хто-небудь, десь-таки, якось-то;4. у випадках складання однакових або близьких чи протилежних за змістом слів: ледь-ледь, пліч-о-пліч, коли-не-коли, часто-густо, більш-менш. ДЕФІС У ПРИСЛІВНИКАХ

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Завдання 5. Випишіть слова і сполучення слів у колонку в тому порядку, як пишуться прислівники: 1) разом; 2) через один дефіс; 3) через два дефіси; 4) двома словами; 5) трьома й більше словами. Підійшов (у) притул, раз (по) раз гукав, (по) перше, узяв (до) відома, (попід) тинню, на (сам) перед, ішли один (по) одному, накинув (на) опашки, кінець (кінцем), будь (що) будь, по (вік) віків, росте (в) глиб, виходили (по) одинці, стояв одним (один), день (у) день сох, рушив (у) чвал, встав (рано) вранці, всього (на) всього, бачив (уві) сні, (по) дружньому повір, (з) ранку (до) вечора, (по) новому йде праця, хоч (не) хоч, вивчив (на) пам’ять, в (решті) решт, зроби (чим) скоріш, (на) око помнож, поговорю сам (на) сам. Ключ. Підкресліть останню букву в останньому слові кожного запису. З цих букв прочитаєте вислів давньоримського філософа Сенеки. 

Номер слайду 8

1. Через дефіс пишуться всі прислівники в рядку. А коли/не/коли, ледве/ледве, казна/де, багато/багато. Б на/в/здогін, з/діда/прадіда, без/ладу, по/серединіВ по/маленьку, без/просипу, по/київськи, по/третєГ у/наслідок, час/від/часу, коли/не/коли, як/не/як. Д ген/ген, кінець/кінцем, вряди/годи, будь/де. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 9

2. Окремо пишуться всі прислівники в рядку. А без/ліку, сам/собою, повік/віки, такий/сякий. Б по/латині, по/дитячому, по/свійськи, хтозна/скільки. В на/щастя, в/цілому, в/основному, уві/сніГ на/виворіт, у/переміш, по/перше, від/давна. Д на/впростець, з/висока, за/молоду, без/перестанно. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 10

5. Окремо пишуться всі прислівники в рядку. А поза/торік, з/розгону, до/смаку. Б по/черзі, по/можливості, в/міру. В на/сміх, при/вселюдно, під/час. Г як/слід, натще/серце, за/кордон. Д у/ночі, до/сих/пір, до/останку. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 11

8. Виділене слово є прислівником. А на/дворі морозяно. Б на/дворі лежали дрова. В вийти на/гору. Г на/гору пташки не долітають. Д в/день народження. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 12

9. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться разом. А ліво/руч, ні/коли, якось/то, в/ранціБ не/далеко, босо/ніж, хіба/що, аби/де. В ні/трохи, де/далі, хтозна/якого, все/таки. Г в/перше, у/тричі, де/коли, не/впинно. Д рік/роком, рано/по/раненьку, без/вісти, на/тще/серце. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 13

10. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс. А коли/не/коли, на/в/з/догін, по/маленьку, у/наслідок. Б ледве/ледве, врешті/решт, десь/не/десь, часто/густо. В по/своєму, по/одинці, десь/інколи, ні/на/гріш. Г з/на/двору, на/в/проти, сам/на/сам, спід/споду. Д сам/самотою, без/відома, на/зло, на/віки. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 14

11. Через дефіс пишуться всі прислівники в рядку. А зтозна/скільки, ані/звідки, коли/небудь. Б по/батьківськи, по/маленьку, по/твоєму. В десь/інде, все/одно, видимо/невидимо. Г по/нашому, по/трохи, по/мисливськи. Д рано/вранці, сила/силенна, зроду/віку. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 15

12. Разом треба писати всі прислівники у рядку. А по/польськи, до/щенту, на/весні, до/речіБ на/вхрест, в/основному, в/цілому, з/висока. В на/четверо, по/своєму, з/верху, на/пам’ять. Г по/тиху, уві/сні, на/жаль, на/гору. Д на/вшпиньки, з/середини, за/панібрата, не/сказано. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 16

Увага!Варто розрізняти прислівники та інші частини мови. Від цього залежить правопис. До купи документів директор додав нові. Завдяки моїй подружці ми вчасно зібралися докупи і не запінилися на виставу.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 17

Вправа. Перепишіть, розкриваючи дужки. Здіймаю руки (до) гори, підійшли (до) гори; (в) горі проклали тунель, (в) горі чувся звук невидимого літака; (на) силу справився з роботою, у будь-якій справі покладайся і (на)силу, і на розум; збирайте усі речі (до) купи, (до) купи листя підійшов малюк, зносити інструмент (до) купи; заглянути (в)середину, (в) середину пляшки потрапило повітря; стати (на) бік товариша, лягти (на) бік, звернути (на) бік; подивитись (у) бік лісу, повернути (в) бік, іти (у) бік річки.

Номер слайду 18

складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: забагато, удвічі, надовго;складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником, прикметником, займенником, числівником (між ними не можна поставити означення): убік, востаннє, нащо, передусім, удвоє;1. Разом пишемо:

Номер слайду 19

2. Разом пишемо:складні прислівники, утворені сполученням кількох прийменників з будь-якою частиною мови: удосвіта, деінде, довкруж;складні прислівники, утворені сполученням кількох основ (з прийменником чи без нього): воднораз, утридорога, мимоволі;

Номер слайду 20

3. Разом пишемо:складні прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як: абикуди, аніруш, деколи, чимало, щогодини, якраз.

Номер слайду 21

Але пишемо окремо: до завтра, на відмінно, на завтра, на потім, на коли;аби тільки, дарма що, поки що, чи що, як коли, як слід, як треба.

Номер слайду 22

складні прислівники від прийменників або часток з іншими частинами мови, які пишемо окремо. Щоб визначити частину мови, потрібно поставити запитання. ПОРІВНЯЙ: Мені здається, ти працюєш (у якій мірі?) забагато (прислівник). — За (скільки?) багато років школа виховала сотні талантів (прийменник + числівник). Слід розрізняти

Номер слайду 23

утворені поєднанням прийменника та іменника, який зберігає лексичне значення та граматичну форму (можна поставити означення): без жалю, до вподоби, в обмін, за рахунок, на щастя;утворені поєднанням двох іменників (числівників) та прийменників: з року в рік, сам на сам, з кінця в кінець, один за одним, раз у раз;утворені поєднанням прийменника й прикметника чоловічого роду: в основному, у цілому;Окремо пишемо  прислівникові сполучення:

Номер слайду 24

утворені поєднанням прийменника по й збірного числівника: по двоє, по п'ятеро;фразеологічні сполуки прислівникового типу: ні на йоту, ні світ ні зоря, ні в сих ні в тих. Окремо пишемо  прислівникові сполучення:

Номер слайду 25

Запам'ятай: без угаву, без упину, будь ласка, до вподоби, до завтра, до побачення, до речі, на добраніч, під силу, уві сні, у стократ, усе одно.

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

назви організацій, установ (видавництв, заводів, магазинів тощо)3. Пишемо з великої літери та в лапках:видавництво «Ранок», готель «Дніпро», завод «Фармак», кінотеатр «Київська Русь», магазин «Ярослав», компанія «Імідж».

Номер слайду 29

Видавництво «Смолоскип»

Номер слайду 30

Номер слайду 31

назви сайтів,мереж,пошукових систем: 4. Пишемо з великої літери та в лапках:пошукова система «Гугл», енциклопедія«Вікіпедія», мережа «Фейсбук», система обмінуповідомленнями «Вайбер»Але! Гугл, фейсбук, телеграм (без родового слова)

Номер слайду 32

назви орденів, медалей, відзнак:5. Пишемо з великої літери та в лапках:орден «За військову службу Україні», орден«Мати-героїня», медаль «За врятоване життя». Але! Назви, у яких є узгоджені найменування,пишемо без лапок: орден (кого?) Княгині Ольги, орден (чого?) Держави, відзнака (чого?) Міністерства внутрішніх справ, олімпійська медаль

Номер слайду 33

торгові назви продуктових, парфумерних товарів, тютюнових виробів, вин, мінеральних вод та інших напоїв: 6. Пишемо з великої літери та в лапках:цукерки «Асорті», взуття «Крокс», Кросівки «Пума», напій «Живчик».

Номер слайду 34

назви виробничих марок технічних виробів (машин, приладів тощо), кораблів, поїздів, літаків тощо:6. Пишемо з великої літери та в лапках:автомобіль «Тесла», літак «Боїнг», поїзд«Чорноморець». Але! Назви самих виробів беремо в лапки іпишемо з малої літери: «ніссан», «фольксваген»

Номер слайду 35

Напишіть подані слова відповідно до правопису. Пісенний К/конкурс Н/нова Х/хвиля, К/конституція У/україни, Л/ львівський П/палац О/одруження, Р/роман С/сто Р/років С/самотності, К/ кав’ярня Ф/філіжанка, Ц/цукерки С/світоч, О/орден З/за В/відвагу, А/ автомобіль Н/ніссан, К/кросівки Н/найк. Завдання 1

Номер слайду 36

книжка про Гаррі Поттера = книжка «Гаррі Поттер»Підпишіть подані картинки так, щоб отримати власну назву з лапками.

Номер слайду 37

фільм про зоряні війни =Підпишіть подані картинки так, щоб отримати власну назву з лапками.

Номер слайду 38

станція метро біля Київського національного університету =Підпишіть подані картинки так, щоб отримати власну назву з лапками.

Номер слайду 39

Підпишіть подані картинки так, щоб отримати власну назву з лапками. картина, де намальована Мона Ліза =

Номер слайду 40

Привіт, підручник Вправа 190

Номер слайду 41

1. Оберіть рядок, усі слова якого написано правильно: Володимир Вернадський, Нестор Літописець;Річард левове серце, Іван Котляревський;Леонардо да Вінчі, Леся українка;Микола Амосов, Ацтеки найбільший америндський народ Мексики;Дочка прометея, Сергій Корольов. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 42

2. Оберіть рядок, у якому є орфографічна помилка: Український фізик Іван Пулюй уперше пояснив принципи роботи Рентген-апарата. Відомий науковець Борис Патон був деканом інженерного факультету. Авіаконструктор Ігор Сікорський працював у Сполучених Штатах Америки. Першим головним конструктором ракетно-космічних систем в Радянському Союзі став Сергій Корольов. Петро Прокопович, винахідник рамкового вулика, навчався в Києво-Могилянській академії. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 43

3. Оберіть рядок, у якому є орфографічна помилка:довженківські фільми, прокрустове ложе;нобелівська премія, піфагорова теорема;бальзаківські традиції, гордіїв вузол;симоненківський вірш, дамоклів меч;франківські сонети, ахіллесова п’ята. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 44

4. Оберіть рядок, у якому на місці пропусків НЕ треба писати лапки:роман _Амадока_, картина _Мадонна_;серіал _Дивні дива_, балет _Лебедине озеро_;романс _Чари ночі_, _Біблія_;пісня _Варто чи ні_, кінофільм _Гаррі Поттер_;газета _Порадниця_, реквієм _Пам’яті тридцяти_. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 45

5. Оберіть рядок, у якому немає орфографічних помилок:аеропорт «Київ», Львівський вокзал;мережа Фейсбук, кінотеатр «Жовтень»;магазин «Зара», видавництво Генеза;готель «Хрещатик», завод Фармак;пошукова система Гугл, компанія «Веста». ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 46

6. Оберіть рядок, у якому є орфографічна помилка:орден Ярослава Мудрого;орден «За врятоване життя»;орден «Княгині Ольги»;орден «Мати-героїня»;відзнака Міністерства внутрішніх справ. ТЕСТИ ЗНО

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Номер слайду 53

Номер слайду 54

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Номер слайду 57

Номер слайду 58

Номер слайду 59

Номер слайду 60

Номер слайду 61

Номер слайду 62

Номер слайду 63

Номер слайду 64

Номер слайду 65

Номер слайду 66

Номер слайду 67

Номер слайду 68

Номер слайду 69

Номер слайду 70

Номер слайду 71

Номер слайду 72

Номер слайду 73

Номер слайду 74

Номер слайду 75

Номер слайду 76

Номер слайду 77

Номер слайду 78

Номер слайду 79

Номер слайду 80

Номер слайду 81

Номер слайду 82

Номер слайду 83

Номер слайду 84

Номер слайду 85

Від поданих слів утворіть і запишіть слова зі значенням здрібнілості або пестливості за допомогою суфіксів –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-Зразок: серце – серденько , мова – мовонька Голубка, голова, очі, брови, рука, тонкий, рідний, малий.

Номер слайду 86

Номер слайду 87

Спишіть слова, уставляючи сполучення ЙО, ЬО. Підкресліть орфограму. Л…тчик, л…дяний, під…м, трет…го, бо…вий, пол….вий, зна…мий, бад…рий, міль…он, га…к, …рж, буль…н, павіль…н, ма…р, Вороб…в, син…го, кур…з, ранн…го, …дування, дз…бик, сер…зно, вол…вий, Корол…в, обідн…го.

Номер слайду 88

Перевірте!Льотчик, льодяний, підйом, третього, бойовий, польовий, знайомий, бадьорий, мільйон, гайок, йорж, бульйон, павільйон, майор, Воробйов, синього, курйоз, раннього, йодування, дзьобик, серйозно, вольовий, Корольов, обіднього

Номер слайду 89

Ь знак пишемо У дієсловах на –ТЬ, -ТЬСЯ. У дієсловах наказового способу перед суфіксом –СЯ

Номер слайду 90

Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Посміхаєт…ся, посміхаєш…ся, навчаєт…ся, навчаєш…ся, листуєт…ся, листуєш…ся, спотикаєт…ся, спотикаєш…ся, читаєт…ся, повод…ся, погод…ся

Номер слайду 91

Перевіряємо: Посміхається, посміхаєшся, навчається, навчаєшся, листується, листуєшся, спотикається, спотикаєшся, читається, поводься, погодься

Номер слайду 92

М’який знак не пишемо: Після губних Б,П,В,М,Ф «Ма. ВПа Бу. Ф» (дріб, голуб, кров, піп,)Після шиплячих Ж,Ч, Ш, Щ «ШЧе їЖДЖу» (дощ, ніч, змаж, пишеш)Після Г, К, Х, ґ

Номер слайду 93

Перевірте! Зменшення, промінчик, камінчик, неньчин, закінчувати, доньчин, бриньчання, гонщик, камінці, підводься, облич, майбутнє, черкаський, боїться, колодязний, кузня, різьбяр, уманський, няньчин, тонший, подільський, промінчик, різьбяр

Номер слайду 94

Подані іменники поставте у формі давального відмінка однини і запишіть. Поясніть уживання м’якого знака. Даринка, Лізонька, нянька, дитинка, кулька, рибалка, бурулька, паска, зозулька, ополонка, синька, пінка, хатинка, Оленка, донька, скринька

Номер слайду 95

Від поданих іменників утворіть прикметники із суфіксом –ин- і запишіть. Поясніть уживання м’якого знака. Миколка, рибалка, вихователька, Тетянка, сусідонька, Наталка, лялька, Оленка, донька

pptx
До підручника
Українська мова 7 клас (Горошкіна О.М., Попова Л.О.)
Додано
26 листопада 2023
Переглядів
264
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку