Презентація "Правова охорона нетрадиційних об'єктів творчості"

Про матеріал
презентація для уроку правознавства, яка ознайомлює учнів із Охороною нетрадиційних об'єктів творчості"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності

Номер слайду 2

Крім об’єктів, які охороняються авторським і патентним правом, українське законодавство виділяє такі об’єкти інтелектуальної власності, як наукові відкриття, топографії інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин і породи тварин, а також комерційну таємницю. Ці об’єкти входять до інституту охорони так званих «нетрадиційних» об’єктів інтелектуальної власності.

Номер слайду 3

Введення цього терміна має умовний характер і відображає певну недостатність правового матеріалу;Їх правовий режим відрізняється від режиму традиційних об’єктів, що охороняються авторським і патентним правом;Особливі права творців таких результатів часто зводяться до визнання їх особистих немайнових прав на створені об’єкти, а також до матеріального стимулювання їхньої діяльності, оскільки нерідко вони не набувають виключного права на їх використання.

Номер слайду 4

Численні нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності є основою для розвитку нових наукоємних технологій, сприяють розвитку і удосконаленню науково-технічних здобутків, стимулюють зростання нових рішень у різних сферах людської діяльності.

Номер слайду 5

жодний із існуючих інститутів права інтелектуальної власності не може визначити і забезпечити сьогодні належну правову охорону нетрадиційних об’єктів і відповідних прав їх авторів. Наприклад, діючий у системі права інтелектуальної власності інститут авторських і суміжних прав захищає форму, а не зміст творів, у той час як, наприклад, цінність компонування інтегральних мікросхем, селекційних досягнень криється у змісті відповідних рішень, які у них містяться. Звичайно, закріплення пріоритетної публікації стосовно таких рішень буде запорукою пріоритету особи, яка першою виклала його сутність і довела до відома суспільства, але правової охорони змісту такого рішення авторське право не надасть.

Номер слайду 6

Ознаки нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності:властивий творчий, інтелектуальний характер;виражений в об’єктивній формі;жодний із існуючих інститутів прав інтелектуальної власності не може забезпечити охорони відповідних прав, які виникають у творців цих об’єктів.

Номер слайду 7

компонування інтегральної мікросхеми (імс) ІМС не можна розглядати як промисловий зразок, бо вона визначає не зовнішній вигляд, а взаємне розташування окремих елементів та зв’язків між ними. Способи та технології виготовлення ІМС, конструкції кристалів, які є матеріальним носієм топографії, можуть бути визнані винаходом або корисною моделлю, якщо відповідають критеріям патентоздатності.

Номер слайду 8

В Україні діє закон „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем“. Держава здійснює правову охорону топографії ІМС шляхом її реєстрації у Державному департаменті ІВ та засвідчує це свідоцтвом. Обсяг правової охорони визначається зображенням компонування ІМС на матеріальному носієві. Умова охороноздатності топографії ІМС: оригінальність. Юридична особа прав авторства набути не може, для неї можливе лише володіння правом на використання. Суб’єктом права на компонування може бути роботодавець (якщо компонування створено як службовий твір) або замовник (згідно договору). Майнові права автора або роботодавця переходять його спадкоємцям.

Номер слайду 9

Комерційна таємниця ЦКУ дає визначення комерційної таємниці як відомостей технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, що за законом не можуть бути внесені до комерційної таємниці. Ця інформація є секретною в тому розумінні що є невідомою та не є легкодоступною для третіх осіб, а особа, що її контролює, вживає заходи щодо збереження її секретності. Обов’язки працівника щодо збереження комерційної таємниці оговорюють у трудовому контракті;Конфіденційна інформація повинна бути описана дуже чітко і досить вузько і конкретно;Зобов’язання зникають, коли інформація втрачає актуальність, але в угоді вказують часові межі.

Номер слайду 10

Існують правомірні способи одержання комерційної таємниці. Незалежне відкриття;Зворотний технічний аналіз („зворотна інженерія“);Добросовісне придбання у особи, яка не мала права передавати інформацію.

Номер слайду 11

Законодавство визначає, яка інформація не може відноситись до комерційної таємниці: документи на право займатися підприємництвом, уставні документи, звіти про фінансово-господарську діяльність, документи, що дозволяють перевірити нарахування та виплату податків, відомості щодо забруднення довкілля, порушення антимонопольного законодавства, реалізації продукції, що шкодить здоров’ю тощо.

Номер слайду 12

Ноу-хау Технічні знання, досвід, секрети виробництва, які є необхідними для вирішення виробничої задачі і належать до конфіденціальної інформації, тобто є цінними лише тому, що невідомі третім особам.

Номер слайду 13

Ноу-хау може бути предметом договору купівлі-продажу, але за умови, що ноу-хау існує в матеріальній формі: • зміст ноу-хау зареєстровано на матеріальному носієві – з метою збереження та можливістю ознайомлення; • позначено ім’я автора на носієві інформації або на супровідному документі до нього. Ноу-хау може існувати також у нематеріальній формі – у вигляді знань, передача яких здійснюється як навчання персоналу, консультації спеціалістів, догляд та допомога у налагодженні виробничого обладнання тощо.

Номер слайду 14

наукові відкриття Відкриття – це встановлення невідомих раніше, але об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання. Відкриття не є об’єктом виключних прав, воно непатентоздатне. Право на відкриття засвідчується дипломом. Автор відкриття має особисті немайнові права (ст. 458 ЦКУ): • право авторства – право вважатися першовідкривачем певних знань; • право на ім’я – право надати відкриттю своє ім’я або спеціальну назву.

Номер слайду 15

раціоналізаторські пропозиціїРаціоналізаторські пропозиції вносять з метою вдосконалення виробів, здійснення модернізації обладнання тощо. Раціоналізаторська діяльність є досить масштабною, не потребує значних коштів та часу на впровадження. Об’єкт раціоналізаторської пропозиції – матеріальний об’єкт або процес.

Номер слайду 16

Отже, нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності потребують такої самої охорони, як і об’єкти традиційні, оскільки вони, по суті, мають спільні риси із останніми. Впровадження правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної вла- сності стане запорукою для розвитку нових технологій і запобігання правопорушень у цій сфері.

pptx
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 11 клас (Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М.)
Додано
12 лютого 2019
Переглядів
1285
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку