Презентація"Природний рух населення в світі та Україні"

Про матеріал
“Природний рух населення”, “природний приріст”, “депопуляція". Причини депопуляції населення. Демографічна політика в світі та Україні.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

8 кл Коб учням 48 Прир рух світу й Укр 25 04 2023 1)Природний рух населення світу. * Зміна кількості населення← біологічні процеси: → народжуваність, смертність, природний приріст.

Номер слайду 2

Внутрішні: Зовнішні: ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІДемографія– наука про чисельність населення та причини, що впливають на неї. Природний рух населення (відтворення)Механічний рух населення (міграції - переміщення людей)Демографічна формула: Н. (чол./тис.) – С. (чол. /тис.) = П. П. (чол./тис.)імміграція (в'їзд)еміграція (виїзд)із села до міста;сезонні;маятникові. Сальдо міграцій. Вплив історичних подійІ тип відтворення Н. - С. = П. П. Населення України – 45 млн. чол. (2016 р.) (місце: ХХХІ– в світі; VI – у Європі)“+”,“–”

Номер слайду 3

кількість померлих на 1000 жителів за рік. Демографія – вивчає процеси відтворення, зміну поколінь через природний рух населення. Природний рух населення Природній приріст. Смертність Народжуваність. Вимірювання: %0 проміле, або кількість чол. На 1000 жителів/ рік Так, якщо за рік на 1000 жителів народилося 10 дітей, пишуть 10 ‰.вказує на кількість народжених дітей на 1000 жителів за рік. Різниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період

Номер слайду 4

Природній приріст = Н - С Природній приріст. Смертність. Народжуваність. Природній приріст. Смертність(%О) Народжуваність (%О) Природній приріст. Смертність. Народжуваність. Від'ємний. Додатній. Депопуляція

Номер слайду 5

Визначення коефіцієнта природного руху

Номер слайду 6

ІІ) соціальні ← матеріальні умови життя 1) рівень розвитку медицини, санітарно-гігієнічні норми праці й побуту,

Номер слайду 7

2) національні та релігійні традиції,

Номер слайду 8

3)рівень добробуту родини,

Номер слайду 9

4)ступінь залучення жінки до суспільного життя

Номер слайду 10

5) зростання частки міського населення→ спочатку вплинули на зниження рівня смертності→ «демографічний вибух», * з XX ст. → знизили й рівень народжуваності РК→ демографічна криза.

Номер слайду 11

ІІІ) історичні → війни, голодомори, революції, екологічні негаразди→ прямі втрати населення + побічні→ ненародження дітей→ загибель чи тяжкі хвороби дорослих людей. Упродовж ХХ-ХХІ ст. вплив цих чинників безперервно зростає.

Номер слайду 12

2)Два типи відтворення населення. Природний рух→ два основні типи відтворення населення→ для різних типів країн

Номер слайду 13

І (звужений) тип відтворення→ низькі та дуже низькі показники * Н (10-16 осіб/тис.) і невисока С (9-12 осіб/тис.) → низький ПП (1-7 осіб/тис.)

Номер слайду 14

* Розвинуті Країни→ Європа, Пн Америка, Австралія, Нова Зеландія, Японія

Номер слайду 15

Низький рівень народжуваності ← 1) зростання ролі жінки у суспільному житті, 2) відсутність ранніх шлюбів, 3) підвищенням рівня культури суспільства, 4) поширення міського способу життя, 5) «подорожчання дитини»→ збільшення витрат на її утримання й освіту. 6) екологічні чинники→ зростання спадкових хвороб і дитячої смертності. І тип відтворення→ більшість європейських країн із перехідною економікою, Україна ← економічна криза→ низький рівень матеріального забезпечення родин.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

1)«старіння нації». Тривалість життя у цих країнах є високою. Найвищі→ Японія. (84 роки), Австралія (83 роки), Швейцарія (83 роки), Італія (83 роки), Канада (82 роки), Франція (82 роки), Велика Британія (81 рік), ФРН (81 рік), США (79 років). Учені→ вік людини може сягати 110-140 років.

Номер слайду 18

* В Україні→ 69 років:→ для чоловіків - 63,8 року, → для жінок - 74,9 року. *«Старіння нації»→ зменшення частки працездатного населення→ тиск на медичні й соціальні установи, * тягар податків→ працівники, * зниження ПП населення.

Номер слайду 19

2)депопуляція С˃Н→ від’ємний природний приріст→ вимирання населення→ 24 європейські країни→ Німеччина (-2,8 %о), Австрія (-1,6 %о), Італія (-1,2 %о), Фінляндія (-0,2 %о) 1) висока частка літніх людей, 2)велика зайнятість чоловіків і жінок у виробництві, 3)значний відсоток розлучень, 4)наслідки Другої світової війни.

Номер слайду 20

Депопуляція – систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни або території.«Старіння нації» → зростання частки людей літнього віку

Номер слайду 21

* З 90-х років XX ст. депопуляція→ у країнах із перехідною економікою: Болгарії (-5,3 %о), Сербії (-4,6 %о), Латвії (-3,8 %о), Угорщині (-3,5 %о), Естонії (-3,4 %о). * Депопуляція→ в одній країні Азії - Японії (-1,3 %о).

Номер слайду 22

2015 р. Україна→ Н= 9,6 %о – С= 13,9 %о→ ПП= -4,3 %о. * У сільській місцевості темпи депопуляції ще більші→ відплив молоді до міст. Села вимирають. * Щотижня в Україні зникає одне село.2021 Н = 271 984 С =714 263 ПП = -442 279

Номер слайду 23

Депопуляція– від’ємний природний приріст; веде до вимирання нації. ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 2016 р.: 9,6 чол./тис Н. – 13,9 чол./тис С. = -4,3 чол./тис П. П.

Номер слайду 24

Зростання населення в Україні у ХХ-ХХІ ст.І світова війна, громадянська війна …-15 млн. Голодомор 1932-1933 рр. …-7-10 млн. Колективізація, виселення селян до Сибіру …-?ІІ світова війна …-6 млн. Вивезення на роботи у Німеччину…-2,5 млн. Репресії в Західній Україні …-1 млн. Голод 1946 р. …-1-1,5 млн. Цілина, комсомольські путівки, БАМ …-?Голод 1921-1922 рр. …-1,5 млн.

Номер слайду 25

ІІ (розширений) → Країни Що Розвиваються , азіатські країни із перехідною економікою, * в Африці, Азії, Латинській Америці, Океанії→ «демографічний вибух» * у XX ст. → високі та дуже високі показники Н (29-50 %о) і відносно низька С (7-12 %о) → високий ПП (18-30 %о). * Найвищий ПП у світі→ африканські країни: Нігер (33,4 %о), Уганда (33,2 %о), Малаві (33,1 %о). ІІ тип відтворення

Номер слайду 26

Високий ПП → 1)традиційно великі родини (у середньому з 6 осіб), 2)ранні шлюби, 3)залежне становище жінки у родині, 4)переважання сільського способу життя, 5)релігійні забобони.

Номер слайду 27

* За останні 50 років → зниження рівня смертності→ зросла й середня тривалість життя: * в Африці - з 38 до 53 років, * в Азії - із 41 до 63 років, * у Латинській Америці - з 52 до 67 років.

Номер слайду 28

1)неконтрольовано високий приріст населення: Проблеми→

Номер слайду 29

2)нестача продуктів харчування,

Номер слайду 30

3)безробіття,

Номер слайду 31

4)брак коштів на розвиток соціальної сфери.

Номер слайду 32

Номер слайду 33

3)Демографічна політика.  * Типи відтворення населення→ соціальні й економічні проблеми→ більшість країн намагаються контролювати природний приріст населення, → демографічна політика.

Номер слайду 34

* Демографічна політика - система державних заходів із регулювання народжуваності → у бажаному напрямі.* Демографічна політика - певне обмеження прав людини. → 130 країн→ активна демографічна політика→ усі високорозвинені держави + 80 Країн Що Розвиваються.

Номер слайду 35

І тип = Розвинуті Країни→ демографічна політика стимулювання народжуваності. Франція ще у XIX ст. Основні заходи→ 1)відпустки для догляду за дитиною, 2)виплати при народженні немовляти, 3)щомісячні виплати на дитину, 4)суттєве зростання виплат на другу, третю й усіх наступних дітей, 5)першочергове право на одержання квартири родинам із дітьми

Номер слайду 36

У країнах Європи демографічна політика→ стимулювання народжуваності.  1)фінансова допомога сім’ям: гранти на освіту, субсидії на житло, спеціальні цільові позики певним категоріям сімей, податкові пільги сім’ям з дітьми.

Номер слайду 37

2) політика допомоги жінці→ як матері і працівнику→ відпустки матерям (батькам) у зв’язку з народженням і вихованням дітей + спеціальні пільги у сфері зайнятості (робота вдома, неповний робочий день, гнучкий графік роботи).

Номер слайду 38

3)допомога самотнім батькам, → пільги в забезпеченні дитячими дошкільними установами.

Номер слайду 39

4) робота з підвищення стабільності сімей→ регулюється мінімальний вік вступу до шлюбу, процедура розлучень + програма планування сім’ї: → забезпечення населення засобами контрацепції, політика щодо абортів.

Номер слайду 40

* У США→ регулювання немає. * Громадянам надано повну свободу вибору щодо кількості дітей, → багатодітні родини одержують допомогу через систему податкових пільг.

Номер слайду 41

* В Україні матерям, які народили дитину, держава надає1) грошова допомога 2) допологова відпустка та трирічна відпустка для догляду за дитиною3) створює систему кредитування молодих сімей.

Номер слайду 42

* Розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх (попри кількість дітей, які виховуються в сім'ї) — 41 280 грн. * Виплата здійснюється одноразово → у сумі 10 320 грн, → а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців — по 860 грн щомісяця.

Номер слайду 43

ІІ тип→ демографічна політика * скорочення народжуваності. * Найактивніша у XX ст. → Китай та Індія. * Основні напрями→ правовий, економічний і морально-психологічний тиск на населення.

Номер слайду 44

2)Законом обмежено кількість дітей, яких дозволено мати: у Китаї - одна-дві дитини, в Індії та В’єтнамі - дві. В Індії проводять пропаганду здорової, щасливої, забезпеченої родини з двома дітьми. Сьогодні в середньому в Індії народжується 86 000 дітей на день, тоді як у Китаї всього 49 400»

Номер слайду 45

Демографічна політика. Китай. Характер політики Китаю «Одна сім’я — одна дитина», схоже, що найближчим часом вона не припиниться. 19 січня 2010 року віце-прем’єр Китаю Лі Кецян заявив, що «Китай продовжить прагнути до низьких показників народжуваності».

Номер слайду 46

Демографічна політика в Індії проходить під схожим девізом: "Мала сім'я - щаслива сім'я". боротьба з перенаселенням в Індії не настільки ефективна, як в Китаї. Про це говорять і "сухі" цифри. Населення Індії росте в три рази швидше, ніж населення КНР. 

Номер слайду 47

Найважче здійснювати демографічну політику в арабських країнах1) релігійні та національні традиції, 2)другорядне становище жінки у суспільстві. Осторонь політики→ планування родини→ більша частина африканського континенту.

Номер слайду 48

Задача№1. У Чехії в 2006 р. народилося 92 тис. осіб, а померло 112 тис. Визначити коефіцієнт природного приросту населення в країні, якщо загальна чисельність населення на початок року становила 10,2 млн. осіб. Розв'яжіть задачіЗадача №2. Визначте коефіцієнт смертності в місті А, якщо протягом року в ньому народилося 760 осіб, природний приріст 4,2‰, а середня 53 53730  осіб 730  осіб кількість населення становить 53730 осіб.

Номер слайду 49

Визначаємо на скільки зменшилося населення країни: 112 тис.осіб - 92 тис.осіб = 20 тис.осіб. Визначаємо коефіцієнт природного приросту населення. 10,2 млн. осіб. – 100% 20тис.осіб. - х %. х = 20 000 осіб * 100% :10200000 осіб = 0.19% = -1.9%0 Відповідь: коефіцієнт природного приросту населення в країні -1.9%0. Розв’язування: Задача №2. Задача№1. Все населення  становить 53730  осіб, що становить 1000‰. Визначаємо на скільки збільшилося населення міста: 53730 осіб – 1000 ‰. х – 4,2 ‰ х= 53730 осіб * 4,2 ‰ : 1000 ‰ = 226 осіб. Оскільки  народилося протягом року 760, населення збільшилося, то померлих є менше. 760 – 226 = 534 особи. Визначаємо коефіцієнт смертності в місті А. 53730 осіб – 1000 ‰. 534 особи – х ‰. х= 534*1000 : 53730= 9,94 ‰. Відповідь: Коефіцієнт смертності в місті А становить 9,94 ‰.

pptx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Презентації
Додано
10 квітня
Переглядів
162
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку