22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Презентація проекту« З чого починається людина…»

Про матеріал

•Розширити й збагатити знання про життя та творчість В.Симоненка, його трагічну й величну долю .

•Розпочати дослідження життєвого й творчого шляху “лицаря нескореного покоління”.

• Дати уявлення про ідейно – естетичні основи становлення індивідуального стилю письменника, що ґрунтувалися на українській класиці та народній творчості й моралі.

•Розкрити високу національну свідомість автора, його розуміння синівського обов'язку перед Україною

•Навчити учнів будувати виступи перед аудиторією, коротко висловлювати свої думки, чітко інтерпретувати результати досліджень.

•Удосконалювати вміння ефективно використовувати засоби електронних комунікацій.

•Розвивати в учнів уміння та навички пошуково -дослідницької роботи та узагальнення зібраного матеріалу.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

« З чого починається людина…» Я хотів би … прожить, Щоб не тліть, а завжди горіть. Василь Симоненко

Номер слайду 2

Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для других виборює життя. В.Симоненко Ключове питання: Чи тільки людина діє і міняється під впливом обставин, чи й обставини змінюються під впливом людини? Тематичні питання: 1.Як може людина пережити свій час? 2.Чи є для тебе В.Симоненко взірцем сили волі? 3.Чому В. Симоненко прожив коротке життя ? Змістові питання: 1.Які твори В. Симоненка пов’язані з його життям? 2.В яких жанрах художньої літератури працював поет ? 3.Які твори є творчою спадщиною В. Симоненка? І миті жодної не можна повернути, Щоб заново, по-іншому, прожить . В.Симоненко

Номер слайду 3

Актуальність проекту Реформування освіти у відповідності із Законом України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічної переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його життєвих компетентностей. Навчальна діяльність на уроках повинна дати не лише суму знань, умінь та навичок, а й сформувати його компетентність як загальну здатність, яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях , у формуванні такої мовної особистості, яка є носієм мови і вільно володіє лінгвістичними знаннями та високим рівнем комунікативних умінь і навичок, дбає про красу і розвиток власного мовлення,формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання через мову історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів; вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі; розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище; удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

Номер слайду 4

«Серед літераторів трапляються й такі, без яких їхня доба могла би спокійно обійтися, нічого істотного не втративши… А є такі, чия творчість стає мовби часткою нашого буття, часткою повітря, яким ми дихаємо… Симоненко такого типу поет!» Мета проекту: Розширити й збагатити знання про життя та творчість В.Симоненка, його трагічну й величну долю . Розпочати дослідження життєвого й творчого шляху “лицаря нескореного покоління”. Дати уявлення про ідейно – естетичні основи становлення індивідуального стилю письменника, що ґрунтувалися на українській класиці та народній творчості й моралі. Розкрити високу національну свідомість автора, його розуміння синівського обов’язку перед Україною Навчити учнів будувати виступи перед аудиторією, коротко висловлювати свої думки, чітко інтерпретувати результати досліджень. Удосконалювати вміння ефективно використовувати засоби електронних комунікацій. Розвивати в учнів уміння та навички пошуково -дослідницької роботи та узагальнення зібраного матеріалу. Навчити представляти результати своїх досліджень у вигляді буклету, публікації, презентації тощо

Номер слайду 5

Основні завдання та цілі Основні завдання Ввивчення української мови та літератури з метою досягнення високого рівня володіння нею випускника; Підвищення грамотності та культури мовлення учнів; Забезпечення підготовки випускників до ЗНО; Виховування поваги до «лицаря на білому коні»за його внесок у скарбницю української культури Виявлення великого «духовного імпульсу», який подала діяльність митця у боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України. Розвиток спостережливості, вміння узагальнювати, виділяти головне, суттєве із потоку інформації. Навчальні цілі В процесі роботи над даним проектом, учні: 1. будуть вдосконалювати навички збирання даних різними способами 2. навчаться переконливо демонструвати дані досліджень за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних 3. розвиватимуть навички вирішувати проблеми співпрацюючи в групі, проводити творчу аналітичну роботу 4. зможуть вдосконалити навички: створювати та демонструвати ефективні переконуючі презентації, підкріплені мультимедійним засобами;створювати інформаційні бюлетені або вікі-сайти, в яких викладені ідеї щодо висновків та рекомендовані одноліткам 5. будуть удосконалювати навички самостійної роботи з додатковими джерелами інформації та поглиблюватимуть практичні навички роботи з комп’ютерними програмами 6.навчаться представляти результати своїх досліджень у вигляді буклету, публікації, презентації тощо. вмітимуть оцінювати знайдену інформацію

Номер слайду 6

Очікувані результати Покращення мовно-літературної грамотності учнів; Підтримка обдарованих школярів; Підвищення якості освіти; Компетентний випускник, адаптований до соціуму.

Номер слайду 7

Групи Літературо-знавці Історики Музиканти Географи Біографи Дослідимо феномен Василя Симоненка- “найбільшого шістдесятника із шістдесятників …»

Номер слайду 8

Біографи: -Збирають матеріал про життя В.Симоненка -Шукають маловідомі цікаві факти біографії; - Добирають художні твори про життя письменника; -Добирають матеріал про зв’язок «поета з горніх Шевченкових долин» з іншими видатними постатями України

Номер слайду 9

Літературознавці: Досліджують літературну спадщину “найбільшого шістдесятника із шістдесятників …» : кількість творів, жанрове розмаїття творчості В.Симоненка ; Формулюють основні проблеми, порушені “лицарем нескореного покоління” у своїх творах; Добирають прислів’я та приказки про творчість письменника; З’ясовують значення творчості “ поета зраненого серця...” в українській літературі:"Дехто хоче зробити з В. Симоненка ангела. Дехто — навпаки. А він був звичайний чоловік …

Номер слайду 10

Андрій Пашкевич Микола Литвин Олексій Чекаль Ігор Морозов Музиканти: Збирають твори, які покладено на музику; Роблять аудіозаписи пісень на слова В.Симоненка; Досліджують, хто з композиторів писав музику до творів В.Симоненка .

Номер слайду 11

Географи: Створюють карту “ Симоненкові шляхи”; Досліджують, в яких містах України та світу стоять пам’ятники В.Симоненку; Збирають матеріал про музеї В.Симоненка.

Номер слайду 12

Не докорю ніколи і нікому, Хіба на себе інколи позлюсь, Що в двадцять літ в моєму серці втома, Що в тридцять – смерті в очі подивлюсь. Так краще в тридцять повністю згоріти, Ніж до півсотні помаленьку тліть. Василь Симоненко Історики : - Досліджують в яку епоху жив і творив “ витязь молодої української поезії.” - Розслідують сторінки історії : В.Симоненко і “шістдесятники”, жертви сталінських репресій , розправа над В.Симоненком і його передчасна смерть. - Опрацьовують сторінки щоденника Василя Симоненка

Номер слайду 13

Використання ресурсів інтернету Для спілкування учителя з учасниками проекту та учнями між собою поза межами класу можна використовувати VIBER, sms- повідомлення, електронну пошту Учні можуть використовувати пошуковий сервер Вікіпедія, Googl , канал YouTube та інш. для пошуку інформації 1.Біографи - на основі зібраних даних створюють стрічку часу в сервісі TimeLine та створюють презентацію Power Point 2.Історики - створюють презентацію Prezi , подорож віртуальним музеєм, інфографіку в сервісі Piktochart 3.Літературознавці –створюють ментальну карту у сервісі Mindomo , публікацію Publisher , буклет

Номер слайду 14

Використання ресурсів інтернету 4.Музиканти – працюють з каналом YouTube 5.Географи- створюють карту світу ”Пам”ятників В. Симоненку та музеїв ” на платформі THINGLINK.com, буклет Учительську презентацію проекту можна створити у форматі Power Point.

Номер слайду 15

Скільки б не судилося страждати, Все одно благословлю завжди День, коли мене родила мати Для життя, для щастя, для біди. В.Симоненко Результати роботи Результати роботи можна презентувати на засіданні гуртка , виставити на блозі вчителяf або створити дошку Padlet

ppt
Додано
24 квітня 2018
Переглядів
848
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку