11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Презентація «Психологічні ресурси сучасного вчителя – головна умова інноваційного розвитку навчального закладу»

Про матеріал
Презентація «Психологічні ресурси сучасного вчителя – головна умова інноваційного розвитку навчального закладу» допоможе вчителям усвідомити ефективні шляхи інтеграції навичок, інструментів та навчальних стратегій XXI століття в свою педагогічну практику.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Психолого-педагогічний семінар: «Психологічні ресурси сучасного вчителя – головна умова інноваційного розвитку навчального закладу» КЗ «Запорізька загальноосвітня санаторна школа – інтернат № 7 І-ІІ ст.» Запорізької обласної ради Підготувала: практичний психолог Сєргєєва Олена Анатоліївна

Номер слайду 2

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, які визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності. Завдання щодо необхідності постійного професійного розвитку вчителів відображено в законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Національній доктрині розвитку освіти України XXI століття», «Концепції педагогічної освіти», Державній програмі «Учитель». ВСТУП

Номер слайду 3

ЕТАЛОННІ СТАНДАРТИ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Номер слайду 4

Сучасний вчитель – це професіонал, який знаходиться у постійному творчому пошуку. Головними технологіями формування сучасного конкурентоспроможного вчителя можна назвати такі : технологія саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, підвищення професійно – фахового та індивідуально – особистісного рівня впродовж всієї педагогічної діяльності та всього життя; технологія методичної мобільності і оновленого способу мислення; технологія системного застосування компетентнісних, особистісно зорієнтованих технологій у навчально – виховному процесі; технологія інноваційності та вміння адаптуватися у сучасному освітньому просторі; технологія критичного мислення; технологія формування системи цінностей з урахуванням особистих запитів, норм ситуації та естетичних уподобань для формування духовно – ціннісних орієнтацій учнів. СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ

Номер слайду 5

Риси характеру сучасного вчителя Сучасний вчитель професіонал Ініціативність і гнучкість, Творчість, Чесність і сумлінність, Самовпевненість і урівноваженість, Незалежність і самостійність, Наполегливість і завзятість, Енергійність і працездатність, Відвертість і обов'язковість . Вчитель – лідер Ентузіазм (емоційний підйом), Твердість характеру (вимогливість, наполегливість, стійкість), Справедливість (однакове ставлення до всіх, неупередженість), Сердечність (турбота про людей і любов до того, що робиш), Скромність (бажання слухати інших та відсутність пихатості), Впевненість у собі.

Номер слайду 6

Розум концептуальність оригінальність прозорливість Розсудливість Логіка Інтелектуальні здібності КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 7

КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ Нестандартність мислення Цікавість і допитливість Креативність Інтелектуальне піднесення

Номер слайду 8

Життєрадісність Відвертість Щирість Доброта ЕМОЦІЙНІСТЬ КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 9

самосвідомість віра в себе психологічне здоров҆я мотивація емоційна стабільність КЛЮЧОВІ ЯКОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 10

Портрет сучасного вчителя включає в себе: Теоретичну компетентність Психолого-педагогічна компетентність Фахова компетентність Міжпредметна компетентсть Практично - методичну компетентність уміння вчителя: організаційні; прогностичні; комунікативні; іІнформаційні. Соціально- особистісну компетентність Професійно значущі риси: Цілеспрямованість, урівноваженість, чесність, ерудиція. такт, оптимізм,самосвідомість.

Номер слайду 11

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ Технологія саморозвитку, Самовдосконалення, самореалізації Технологія методичної мобільності Технологія застосування інтерактивних технологій Технологія критичного мислення Технологія інноваційності та вміння адаптуватися в сучасному освітньому просторі Технологія формування системи цінностей з урахуванням особистих запитів

Номер слайду 12

ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ, які педагогу необхідно вкладати в педагогічну працю. 1.Професійні психолого-педагогічні знання, 2.Професійні психолого-педагогічні вміння; 3.Професійно важливі якості особистості педагога; 4. Професійні психолого-педагогічні позиції, як відносини педагога до справи, учнів, колег, до себе.

Номер слайду 13

допомагає вчителям усвідомити ефективні шляхи інтеграції навичок, інструментів та навчальних стратегій XXI століття в свою педагогічну практику, допомагає їм визначити, які підходи, форми та методи навчання вони можуть замінити на більш ефективні, а деяких позбутися взагалі; сприяє кореляції (розумному співвідношенню) між традиційними прямими інструкціями при організації навчального процесу та інноваційними, проектно-орієнтованими, пізнавально-дослідницькими методами навчання; ілюструє, як більш глибоке усвідомлення інноваційних педагогічних підходів може реально покращити формування навичок вирішення проблем, критичного мислення та інших навичок ХХІ століття; уможливлює створення професійних спільнот вчителів, які допомагають змоделювати навчальний процес таким чином, щоб якнайкраще формувати навички ХХІ століття; підвищує здатність вчителів визначати індивідуальні стилі навчання учнів, рівень їх інтелекту та емоційного коефіцієнту, сильні та слабкі сторони, а також вибудовувати індивідуальні траєкторії навчання для кожного учня; допомагає вчителям розвивати свої здібності для використання різноманітних стратегій (таких як формувальне оцінювання) для досягнення найвищих результатів учнями з девіантною поведінкою та створювати таке навчальне середовище, яке сприятиме диференційованому навчанню; підтримує постійне послідовне системне оцінювання рівня сформованості навичок ХХІ століття; заохочує обмін досвідом серед професійних спільнот вчителів-практиків, використовуючи всі можливі види комунікації: очні, віртуальні, змішані тощо; використовує масштабовану модель сталого професійного розвитку. СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ І ЙОГО ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК У XXI CТОЛІТТІ

Номер слайду 14

Особистісна сфера сучасного вчителя складається із його власних позицій в сферах інноваційного простору сучасного життя та рівнів розвитку особистісних характеристик у кожній сфері інновацій. ОСОБИСТІСНА СФЕРА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 15

СФЕРА ВЗАЄМИН Сфера взаємин з партнерами націлює педагога на відповідність зовнішніх проявів і внутрішніх установок, відповідність його характеру і поглядам в умовах широкого діапазону стосунків. Педагог спілкується з багатьма категоріями людей. Його партнерами в педагогічній справі виступають: адміністрація, вчителі і вихователі , соціально-психологічна служба, батьки.

Номер слайду 16

Ресурси сучасного вчителя можуть допомогти інноваційному розвитку навчального закладу: в ціностях, цілях і результатах навчання і виховання (від засвоєння знань, умінь і навичок – до формування базових соціальних і предметної компетенції учнів школи); в навчанні учнів (від пасивного запам’ятовування навчальної інформації до інтелектуальної, духовної, соціальної і предметної культури) тощо. ВИСНОВОК

Номер слайду 17

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ppt
Додано
7 грудня 2019
Переглядів
551
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку