Презентація "Робота над помилками"

Про матеріал
Цю пам'ятку можна використовувати, як для індивідуальної роботи, так і для роботи в парах, а також для роботи у групах. Це свідчить про те, що в здобувачів освіти виховується орфографічна пильність, прагнення до орфографічного оформлення своїх думок, формується відповідальне ставлення до письма.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Робота над помилками. Пам’ятка для учнів 1-4 класів Підготувала вчитель початкових класів Теслугівського ліцею Зоя МАЦЬКО Пам’ятка для учнів 1-4 класів

Номер слайду 2

Пам’ятка є не лише засобом закріплення відповідних орфограм, але й служить попередженню помилок. - Мета посібника – сприяти організації продуктивної самостійної роботи учнів початкових класів над помилками, закріпити навички правильного написання слів, засвоїти алгоритми (послідовність дій) стосовно конкретних орфограм.

Номер слайду 3

Як виконувати роботу над помилками? 1. Перевір написане слово, відшукай помилку. 2. Встанови, на яку орфограму зроблено помилку. 3. Попрацюй над цим словом за даним алгоритмом. 4. Якщо помилку допущено у словниковому слові, то відшукай його у словнику, а далі працюй за алгоритмом.

Номер слайду 4

“Робота над помилками” 1.Пропуск букв, заміна одних іншими. 1. Випиши слово правильно. 2. Склади звукову модель слова. 3. Поділи слово на склади, підкресли голосні. 4. Склади з цим словом речення.

Номер слайду 5

2.Перенос слів 1.Випиши слово правильно. 2.Поділи його на склади 3.Поділи на склади для переносу. 4.Вкажи всі можливі способи переносу цього слова. Ма-ленький, мале-нький. 3.Правопис слів із буквосполученнями дж, дз. 1.Випиши слово правильно. 2.Добери два слова на те буквосполучення, в якому допущена помилка. 3.Вкажи всі можливі спо­соби переносу цих слів. Дзвоник, джміль.

Номер слайду 6

4.Правопис слів із буквосполученнями йо, ьо. (Після голосного пиши йо, після приголосного ьо). 1. Випиши слово правильно. 2. Добери два слова на те буквосполучення, в якому допущена помилка. 3.Вкажи всі можливі способи переносу цих слів. Мальований, гайок, зна-йомий, знайо-мий.

Номер слайду 7

5.Правопис слів з подовженими приголосними звуками. 1.Випиши слово правильно. 2.3апиши два слова з тим подовженим приголоснимзвуком, на який допущена помилка. 3.Склади з цим словом речення. Знання, життя 6 .Я, ю, є, і, ь — букви, що позначають м'якість приголосних звуків. 1.Випиши слово правильно. 2. Добери два слова з м'якими приголосними. 3.Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних. Пісня, люди, синє, тінь.

Номер слайду 8

Весло - весла, зеленіють - зелень, зелений 7.Правопис слів з ненаголошеними [е], [и]. 1.Випиши слово правильно. 2.Зміни його так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. 3.Підкресли ненаголошений голосний. 4.Добери два слова з ненаголошеними [е], [и].

Номер слайду 9

8. Правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. 1. Подивись у словник, запиши слово правильно. 2.Запиши два слова ненаголошеними (е), (и), що не перевіряються наголосом. 3.Склади з одним із цих слів речення. Очерет, черемха, абрикос, кишеня. 9.Правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними. 1. Подивись у словник, запиши слово правильно. 2.Запиши два слова ненаголошеними (е), (и), що не перевіряються наголосом. 3.Склади з одним із цих слів речення. Очерет, черемха, абрикос, кишеня. 1.Випиши слово правильно. 2.3міни його так, щоб після приголосного був голосний звук. 3 .Підкресли сумнівний приголосний. 4.Склади з цим словом речення. Хліб, гриб, стежка. Кігті – кіготь.

Номер слайду 10

10.Правопис слів з апострофом після б, п, в, м, ф, р, перед я, ю, є, ї. 1. Випиши слово правильно. 2.Добери два слова, в яких апостроф пишеться після приголосного в корені слова. 3.Склади з одним із цих слів речення. Солов’ї, п'_ятірка, сім'_я.   11.Правопис слів з апострофом після префіксів перед я, ю, є, ї.   1. Випиши слово правильно. 2.Добери два слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на приголосний. 3.Склади з одним із цих слів речення. Роз’яснити, під’їхати.

Номер слайду 11

12.Правопис префіксів роз-, без- (пишуться з бук­вою з). 13.Правопис префіксів з-, с- (перед буквами к, п, т, ф, х. 1. Випиши слово правильно. 2.Виділи префікс. 3.Запиши два слова з тим же префіксом. 4. Безхмарний, розгромлений 1. Випиши слово правильно. 2. Виділи префікс. 3.Добери два слова з тим же префіксом Зв'язати, зробити. Спалахнути, сказати.  

Номер слайду 12

1. Випиши слово правильно. 2.Виділи префікс. 3.Добери два слова з тим же префіксом. 4.Склади речення. Премудрий, превеликий. Прибережний, прибити.  14.Правопис префіксів пре-, при- (префікс пре-пишеться тоді, коли його можна замінити словом«дуже»; префікс при- — у випадку наближення, приєднання).

Номер слайду 13

15. Правопис прийменників. 16.Будова слова. Проліски, прийшла, підберезник. 1. Випиши слово з прийменником. 2.Між словом і прийменником встав інше слово (усно). 3.Склади речення з тим же прийменником. 4. У лісі – у сосновому лісі. За дерево-за високе дерево. 1. Випиши слово з прийменником. 2.Виділи змінну частину— закінчення. 3.Добери споріднені слова — визнач корінь. 4.Визнач префікс — він стоїть перед коренем. 5.Визнач суфікс – він стоїть – після кореня.

Номер слайду 14

17.Правопис відмінкових закінчень іменників. 18.Правопис відмінкових закінчень прикметників 1. Випиши слово, постав до нього запитання. 2.Виділи закінчення. 3.Визнач відмінок. 4.3апиши два іменники у тій же відмінковій формі. Межею, мечем, роєм, муляром. Якістю, молоддю, любов’ю . 1. Випиши слово, постав до нього запитання. 2.Виділи закінчення. 3.Визнач відмінок. 4.3апиши два прикметники у тій же відмінковій формі. Домашнього, у народній

Номер слайду 15

19.Правопис прикметників із суфіксами ськ-, -зьк-. 1. Випиши слово з прийменником. 2.Добери два слова з суфіксами -ськ--цьк-, -зьк-.Запиши їх. 3.З одним із слів склади і запиши речення. 4. Київський, паризький, сільський 20.Правопис особових закінчень дієслів Букву Е пишемо у, закінченнях дієслів І д., букву И пишемо у закінченнях дієслів ІІ д. 1. Випиши слово правильно 2. Виділи закінчення. 3. Визнач дієвідміну. 4.3апиши два дієслова у різних особових формах. Пливеш, пливе, пливемо, пливете, пливуть. Ходиш, ходить, ходимо, ходите, ходять. 19.Правопис прикметників із суфіксами ськ-, -зьк-.

Номер слайду 16

1. Випиши слово з НЕ правильно. 2. Підбери ще два дієслова з НЕ. 3.З одним із слів склади речення. 4. Не малювати, не хвалитися (але: ненавидіти, недобачати і т. п.). 1. Випиши займенник. 2.Визнач особу, відмінок і число. 3.Склади з цим словом речення. 21.Правопис НЕ з дієсловами. (НЕ з дієсловами пишеть­ся окремо). 22.Правопис особових займенників. 23.Помилки на невивчені правила 1. Випиши слово правильно. 2.Запам’ятай його правопис.

Номер слайду 17

24. 3вуко-буквений розбір. 1. Склади звукову модель слова. 2.Вкажи кількість складів, звуків, букв. 3. Запиши слово. 25.Розбір речення. 1. Випиши речення. 2.Розбери його за членами речення. 3.Встанови зв'язок слів у реченні. 1. Випиши слво. 2.Визнач, до якої частини мови воно належить. 3.Розбери його за схемою. 26.Розбір слова як часини мови.

Номер слайду 18

Цю пам'ятку можна використовувати, як для індивідуальної роботи, так і для роботи в парах, а також для роботи у групах. Це свідчить про те, що в здобувачів освіти виховується орфографічна пильність, прагнення до орфографічного оформлення своїх думок, формується відповідальне ставлення до письма.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Литвяк Тетяна Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дідик Маряна
  Дякую за роботу
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Воронцова Наталія Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Маєвська Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Бондарець Катерина Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
ppt
Додано
9 грудня 2023
Переглядів
589
Оцінка розробки
5.0 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку