7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Презентація"Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів. Рефлексія"

Про матеріал

Презентація дасть вчителю відповідь на запитання «РЕФЛЕКСІЯ НА УРОКАХ. ЯК? КОЛИ? НАВІЩО?»

Вона буде корисна для вчителів початкових класів, студентів педучилищ. Основна спрямованість презентації - визначення поняття «рефлексія», доцільність її використання, класифікація за функціями, а також практичні завдання щодо впровадження рефлексії на уроках.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів. Вчитель початкових класів. ЗОШ.№24 м. ЧернівціМатоніна Раїса Дем’янівна«Критичне мислення - модель для навчання й виховання громадян суспільства майбутнього»Н. Вукіна. Рефлексія

Номер слайду 2

Щоб не перетворити дитину в склад знань, комору правил та формул, треба вчити її мислити. В. О. Сухомлинський

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Третій етап уроку – найважливіший для розвитку критичного мислення в учнів, бо його основними завданнями є узагальнення, систематизація (але не відтворення!) вивченого й рефлексія щодо процесу і результатів навчальної діяльності. Необхідно, аби учні подумали про те, що вони дізналися, чого навчилися, запитали себе, що це для них означає, як це змінює їхнє бачення і як вони можуть це використовувати. Рефлексія

Номер слайду 5

Зазвичай підбиття підсумків триває до 10 хвилин. Під час підбиття підсумків учні удосконалюють важливе уміння – резюмувати інформацію, викладати складні ідеї, передавати почуття й уявлення в кількох словах, співвідносити нову інформацію зі своїми сталими уявленнями, тобто свідомо пов’язувати нове з давно відомим. Це своєрідний моніторинг, де педагог може і має побачити чи кожна дитина винесла з уроку певні знання, результати, сподівання, а також вміння учнів оцінювати себе й роботу інших.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Рефлексія (від лат ref/exio - звернення на­ зад) - це самоаналіз, самопізнання, самоусвідомлення, самооцінювання, самокритика, самокорекція. Рефлексія у сучасній науці має такі тлумачення:

Номер слайду 8

Рефлексія учня на уроці проявляється у різних навчальних ситуаціях, які охоплюють увесь процес учіння. Зокрема, учень:аналізує й актуалізує свої знання та вміння;з'ясовує, яких знань йому бракує;вдається до рефлексивних суджень у процесі ви­конання роботи;виконує самоперевірку і самооцінювання зробленого;формулює самокритичні судження.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

«Рефлексія» - розмірковування. На цьому етапі учень формує особистісне ставлення до теми й фіксує його або за допомогою власного тексту, або своєю позицією в дискусії. Саме на цій стадії відбувається активне переосмислення власних уявлень з урахуванням нових набутих знань. Крім того, це розвиває креативне мислення у школярів, що фокусується на виробленні ідей, генеруванні можливостей, пошуку не однієї, а декількох вірних відповідей (шляхів вирішення, аргументів).

Номер слайду 11

Емоційна рефлексія (рефлексія настрою): Це рефлексія з категорії “сподобалося / не сподобалося”, “цікаво / нудно”, “було весело / сумно”,яка допомагає вчителю оцінити загальний настрій класу. Чим більше позитиву, тим краще зрозуміла тема. І навпаки, якщо умовних “похмурих смайликів” буде більше, значить, урок здався нудним, важким, виникли складнощі із сприйняттям матеріалу. Рефлексію настрою і емоційності легко проводити навіть з учнями першого класу. Варіантів багато: картки зі смайликами або знаковими картинками, показ великого пальця (вгору / вниз), підняття рук, світлофори тощо.

Номер слайду 12

За змістом: символічна, усна і письмова рефлексія. Символічна рефлексія – коли учень просто виставляє оцінку за допомогою символів (карток, жетонів, жестів тощо). Усна передбачає вміння дитини зв’язно висловлювати свої думки і описувати свої емоції. Письмова – найскладніша і займає найбільше часу, доречна на завершальному етапі вивчення цілого розділу навчального матеріалу або великої теми. Цей тип рефлексії зручніше проводити в кінці уроку або на етапі підбиття підсумків. Він дає можливість дітям усвідомити зміст пройденого, оцінити ефективність власної роботи на уроці.

Номер слайду 13

За формою діяльності рефлексія є: Колективна, групова, фронтальна, індивідуальна рефлексія – саме в такому порядку зручніше привчати дітей до даного виду роботи. Спочатку – всім класом, потім – в окремих групах, потім – вибірково опитувати учнів. Це підготує учнів до самостійної роботи над темою і над собою. Даний вид рефлексії зручніше застосовувати при перевірці домашніх завдань, на етапі закріплення матеріалу, при захисті проектів. Він допомагає учням осмислити види і способи роботи, проаналізувати свою активність і, звичайно, виявити прогалини.

Номер слайду 14

Блок запитань Запропонуйте дітям хмару “тегів”, які необхідно доповнити. Наприклад, на комп’ютері можна вивести слайд, де вказані варіанти:я вже знаю …було важко …я розумію, що…я вмію…я можу…було цікаво дізнатися, що …мене здивувало …Кожен учень вибирає по 1-2 пропозиції і закінчує їх. Проводити таку рефлексію можна усно, а можна і письмово (на листочках або прямо в зошиті).

Номер слайду 15

Драбинка успіху. Кожна ступінь – один з видів роботи. Чим більше завдань виконано, тим вище піднімається намальований чоловічок.

Номер слайду 16

Дерево успіху. Кожен листочок має свій певний колір: зелений – все зробив правильно, жовтий – зустрілися труднощі, червоний – багато помилок. Кожен учень наряджає дерево відповідними листочками. Подібним же чином можна наряджати ялинку іграшками, прикрашати галявину квітами, збирати овочі, фрукти, листочки і т.д.

Номер слайду 17

Анкета “Три М”Учням пропонується назвати три моменти, які у них вийшли добре в процесі уроку, і запропонувати одну дію, яка поліпшить їх роботу на наступному уроці. Фразеологізм або прислів’я. Підберіть вираз, відповідний вашому сприйняттю уроку: чув краєм вуха, вітер в голові, ворушив мізками, рахував ворон, був на сьомому небі, пекти раків, викинув з голови, відвести душу, душа в п’яти пішла, краєм вуха, шкірити зуби т.д.

Номер слайду 18

Потяг. Кожен вагончик відповідає певним завданням. Наприклад, ви плануєте провести етап закріплення, що складається з трьох міні-ігор і одного творчого завдання. У вас – 4 вагончики. Запропонуйте своїм учням посадити чоловічків (тварин, вантажі) в той вагончик, завдання якого виповнилося легко, швидко і правильно.

Номер слайду 19

Піца Намалюйте на ватмані чи дошці коло. Розділіть його на чотири частини-сектори. Зверху кожного «шматочка» цієї імпровізованої «піци» напишіть твердження: «Мені зрозуміло все, про що говорив учитель», «Мені було цікаво на цьому уроці», «Інформація була новою для мене», «Мені подобається тут і я чекаю наступних уроків». Запропонуйте кожному учню поставити чотири цятки — біля кожного твердження. Поясніть їм, що чим ближче цятка до середини «піци», тим більше вони згодні з твердженням. Це дасть вчителю загальний зріз знань і вражень класу.

Номер слайду 20

Долонька Запропонуйте дітям обвести контури руки на аркушах паперу. Кожен палець — це місце, де записують відповіді на запитання. Вказівний палець — «Мій настрій», великий палець — «Що цікавого я вивчив сьогодні?», середній — «Що було важко? Які я мав труднощі?», безіменний — «Мені не сподобалося сьогодні», мізинець — «Що б я хотів ще вивчити? Що мені було б цікаво?»Завдання такого типу демонструють дітям ще змалку, що їхня думка цінна та буде врахована вчителем. Це спонукає їх вчитися обдумувати та висловлювати свої відчуття. Ви налагоджуєте довірливі контакти та робите своєрідну діагностику успіхів, труднощів та навчальних потреб дітей.

Номер слайду 21

Лист по колу Прийом, який доцільно застосовувати на етапі виклику та рефлексії. Шляхи реалізації: об’єднайтесь у групи. Візьміть листочок і ручку. Напишіть одне речення по темі, потім передайте свій листок сусіду. Отримавши листок сусіда, продовжте його роботу і передайте наступному сусіду. Листочки рухаються до тих пір, поки до кожного не повернеться аркуш, в якому було написане його перше речення.

Номер слайду 22

Cинкан Синкан складають за такою схемою:1-й рядок – слово, яке позначає тему (іменник).2-й рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметники).3-й рядок визначає дію, пов’язану з темою; складається з трьох слів (дієслів).4-й рядок є фразою, яка складається з чотирьох і більше слів і виражає ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.5-й рядок  – слово-асоціація до теми, синонім до першого слова.

Номер слайду 23

{21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}Соловейко. Жук. Маленький, сіренький. Маленький, красивий. Співає, знищує, прикрашає. Літає, очищає, удобрює. Чудово співає у гаю. Приносить природі користь. Соліст. Комаха.

Номер слайду 24

Стратегія «Метод Прес»Висловлюю свою думку: «Я вважаю…»Пояснюю причину такої точки зору: «Тому що…»Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції: «Наприклад…»Узагальнюємо, формулюємо висновки: «Отже…», «Таким чином…»

Номер слайду 25

Сюрприз. Цей метод полягає у тому, що до початку уроку вчитель готує картки, які в стислій формі ілюструють матеріал уроку і потребують коментарів: розпізнавання формул, заповнення пропусків у словах тощо. Картки поміщаються у яскраву „чарівну скриньку”. Під час підведення підсумків учні дістають із скриньки картку і розв’язують завдання. Метод дає можливість плавного переходу до коментування домашнього завдання, надає вчителю та учням інформацію про необхідність корекції знань.

Номер слайду 26

Рюкзак. Метод етапу рефлексії дає можливість залучати кожного учня до роботи на цьому етапі. Полягає в тому, що кожен учень стисло записує на папері відповідь на запитання: „Які з тих знань і умінь, що отримали на уроці, вони візьмуть із собою для використання на інших уроках, для виконання домашнього завдання”. Листочки із відповідями складають у рюкзак (уявний чи справжній). Вибірково ознайомлюються із ними. Метод дає можливість виділити головне, визначити важливість матеріалу; вносить в урок елемент гри; дає можливість залучити до роботи всіх учнів; надає вчителю інформацію про кожного учня, про методи роботи, що сподобались їм; створює основу для проведення мотивації на наступних уроках.

Номер слайду 27

{21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}Що знаємо? Про що хочемо дізнатися? Про що дізналися? 1. Сліпий. 2. Дика тварина. 3. Має гарну шубу.4. Над землею нагортає купи землі.5. Живе під землею.1. Чим харчується? 2. Як зимує? 3. Яку приносить користь? 1. Риє підземні ходи.2. Має сильні передні лапи міцні м’язи на шиї.3. Ласує жуками, личинками, черв’яками. Знаємо – Хочемо дізнатися - Дізналися. О. Копиленко Кріт-неборака

Номер слайду 28

КОШИК ЗНАНЬ На аркуші паперу діти малюють кошик, на якому пропонується коротко написати все вивчене про воду. Через певний час учитель зупиняє гру і просить представників груп зачитати записане. Переможцем виявиться та група, у якої більше записано термінів.

Номер слайду 29

Есе. Завершуючи заняття, запропонуйте учням написати 5-хвилинне есе про результати уроку, що включає в себе:а) опис того, що ви дізналися з нової теми;б) одне питання, на яке ви не отримали відповіді на уроці. Вислухайте 4–5 учнів, які бажають прочитати своє есе (3–4 хв.)

Номер слайду 30

Метод «Вірю – не вірю»Ведучий говорить фразу, яка може бути логічно невірною. Діти повинні проаналізувати, відповісти «вірю» чи «не вірю», або «так» чи «ні». Навесні розпускаються бруньки на деревах (Так)Морозиво завжди тепле (Ні)Кошенята люблять грати з м’ячиком (Так) 

Номер слайду 31

Вправа «Самозвіт». Закінчіть речення: Я одержав досвід…Я був здивований тим…. На сьогоднішньому семінарі я зрозумів…

Номер слайду 32

Вправа «Мереживо вражень»Для вправи потрібний клубок із нитками. Діти передають один одному клубок ниток і висловлюють свої враження від зустрічі. Клубок потрібно передавати так, щоб утворювався узор мережива.- Молодці! Нехай у нас із вами будуть лише такі хороші і теплі враження від наших зустрічей у школі. 

Номер слайду 33

Модель випускника початкової школи. Вміє працювати в групіВсезнайко. Шукач нового. Дослідник. Працює з інформацією. Критично мислить. Ставить запитанняstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 34

Успіх

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
13 липня 2018
Переглядів
1102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку