26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Презентація "Розвиток пізнавальної компетентності учнів як засіб формування успішної особистості"

Про матеріал

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») наголошує: «Загальна середня освіта має забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як цілісної успішної особистості».

Розвиток стає ключовим словом і внутрішньою сутністю сучасного педагогічного процесу в більшості розвинених країнах світу.

Географія як шкільна дисципліна покликана формувати в учнів систему поглядів на світ, мислення, географічну компетентність та екологічну культуру.

Проектування – особливий вид інтелектуальної діяльності, шлях задуму або спосіб планування, що пов'язує ідею з її втіленням.

Специфіка географії як шкільного предмета полягає в тому,що необхідною умовою засвоєння матеріалу є наявність в учнів умінь користуватися різноманітними джерелами знань: текстовими, картографічними, статистичними. Практичне завдання на певному етапі навчання за наявних відповідних умінь і навичок в учнів спирається на їхню самостійну пізнавальну діяльність.


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розвиток пізнавальної компетентності учнів як засіб формування успішної особистостіГриценко О. В., вчитель географії і економіки ЗНВК№67, спеціаліст вищої категорії, вчитель - методист

Номер слайду 2

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») наголошує: «Загальна середня освіта має забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як цілісної успішної особистості».

Номер слайду 3

Розвиток стає ключовим словом і внутрішньою сутністю сучасного педагогічного процесу в більшості розвинених країнах світу.

Номер слайду 4

Географія як шкільна дисципліна покликана формувати в учнів систему поглядів на світ, мислення, географічну компетентність та екологічну культуру.

Номер слайду 5

У процесі вивчення географії важливим є перехід від заучування фактів до засвоєння смислу подій і явищ, формування інтегрованих умінь і розвитку інтелектуальних здібностей.

Номер слайду 6

Одним із шляхів реалізації цих завдань є впровадження компетентнісного підходу до викладання географії, який забезпечує не тільки формування географічних знань, вмінь і навичок самостійної пізнавальної діяльності, а й досвіду їхнього застосування.

Номер слайду 7

Поняття «компетентність у природничих науках і технологіях» передбачає наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності, уміння використовувати науковий метод, спостерігати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

Номер слайду 8

Географічні компетентності – це певні освітня норми, досягнення яких може свідчити про можливість правильного розв’язання будь – якого завдання на основі застосування результатів географічної освіти.

Номер слайду 9

Навчально – пізнавальна компетентність (уміння вчитися) – сукупність компетенностей учнів у сфері пізнавальної діяльності, що містить елементи логічної , методологічної й загально начальної діяльності шляхом визначення мети навчання, планування, аналізу,рефлексії і самооцінки.

Номер слайду 10

Учень опановує креативні навички здобування знань безпосередньо з довкілля,застосування прийомів навчально – пізнавальної діяльності в нестандартних ситуаціях.

Номер слайду 11

Пізнавальні компетентність як продукт освітньо – виховної діяльності є динамічною комбінацією знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, узагальненням діяльнісного досвіду.

Номер слайду 12

Пізнавальну компетентність учнів можна формувати як в урочний так і в позаурочний час. Позаурочна діяльність – це залучення учнів до самоосвітньої діяльності,участь у конкурсах,олімпіадах, турнірах, навчання в МАН.

Номер слайду 13

Урочна діяльність передбачає використання таких засобів,як технологія особистісно зорієнтованого навчання, інтерактивних та ігрових форм,організацію дослідницької діяльності шляхом створення і захисту творчих робіт і проектів, формування пізнавальних навичок роботи з різними джерелами інформації

Номер слайду 14

Одним із методів організації пізнавальної дослідницької діяльності є метод проектів. Його головним завданням є допомога в орієнтуванні в суспільному вирі подій і явищ – соціальних, економічних, інформаційних,атакож уміння оволодіти досвідом життя в громаді.

Номер слайду 15

Проектування – особливий вид інтелектуальної діяльності, шлях задуму або спосіб планування, що пов’язує ідею з її втіленням.

Номер слайду 16

Це діяльність, яка сприяє розвитку творчих здібностей учня і наслідком є формування інтелектуального і пошукового досвіду, який є основою активної, творчої позиції людини в розв’язувані будь – яких життєвих проблем.

Номер слайду 17

Важливим питанням у проектній діяльності є не тільки створення проекту, а ще правильне його представлення – це й оволодіння способами запам’ятовування, навичками усного виступу, досягнення впевненості під час публічного виступу.

Номер слайду 18

Активізувати пізнавальну діяльність учнів допомагає також метод проблемного навчання, який збуджує активність, породжує винахідливість, викликає бажання подолати труднощі.

Номер слайду 19

Сутність цього методу полягає в тому, що під час вивчення нового матеріалу вчитель створює таку ситуацію, коли запропоноване завдання неможливо виконати за допомогою наявних знань, потрібні нові знання, прийоми пізнавальної діяльності, осмислення, обдумування.

Номер слайду 20

Крім звичайних уроків, потрібно проводити нестандартні, які відіграють важливу роль у формуванні пізнавальної активності учнів. Це проведення уроків – семінарів, конференцій,мандрівок, диспутів, заочних подорожей, творчі звіти з вивчених тем, нові творчі форми проведення практичних робіт.

Номер слайду 21

Метод відкритих шляхів допомагає учням само організовуватися, творчо використовувати свої знання в нестандартних ситуаціях, спричиняє потребу підвищувати свій інтелектуальний рівень.

Номер слайду 22

Специфіка географії як шкільного предмета полягає в тому,що необхідною умовою засвоєння матеріалу є наявність в учнів умінь користуватися різноманітними джерелами знань: текстовими, картографічними, статистичними. Практичне завдання на певному етапі навчання за наявних відповідних умінь і навичок в учнів спирається на їхню самостійну пізнавальну діяльність.

Номер слайду 23

Таким чином створюється середовище, яке дає можливість реалізуватися всім учням, що мають різні рівні знань, налагоджує процес співпраці вчителя і учня, виховує загальну культуру і культуру власної думки, формує вміння грамотно виробити власну активну позицію в наш час протиріч,є важливим елементом формування життєвих компетентностей людини майбутнього.

Номер слайду 24

Використано для повідомлення: Малая О.І., Розвиток пізнавальної компетентності учнів як один із засобів формування успішної особистості//Географія. – 2017. - № 5-6. – с. 10-14. Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Географія, Майстер-класи
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
369
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку