18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація «Розвиток професійної компетентності студентів – потреб сучасного суспільства»

Про матеріал
Метою доповіді є розгляд формування професійної компетентності, що має здійснюватися у процесі підготовки фахівця у вищому навчальному закладі з позиції сучасного практичного підходу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розвиток професійної компетентності студентів – потреб сучасного суспільства. Молокова С. В.,Викладач гірничих дисциплін. Тема доповіді:

Номер слайду 2

Передмова: На сучасному етапі становлення України, потреби її розвитку, вимагають від навчальних закладів всіх рівнів освіти підготовки висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним вимогам, соціально-економічній ситуації на ринку праці, де безумовно попит мають спеціалісти здатні до управління на різних рівнях і в різних сферах, яким притаманні такі якості як компетентність, ініціативність, комунікабельність, толерантність, працездатність, адаптованість та інші.r

Номер слайду 3

Метою доповіді єрозгляд формування професійної компетентності, що має здійснюватися у процесі підготовки фахівця у вищому навчальному закладі з позиції сучасного практичного підходу.r

Номер слайду 4

Майбутні фахівці повинні бути налаштовані на постійне оновлення своїх знань, професійних умінь і навичок, збагачення досвіду пізнавальної та практичної діяльності, що підкріплюється відповідними ціннісними орієнтаціями. Отже, майбутній спеціаліст повинен сформуватися як творча особистість ще під час навчання у вищих навчальних закладах. Реалізація творчого потенціалу людини як суб'єкта професійної діяльності забезпечує формування її професіоналізму від кваліфікації до компетентності.

Номер слайду 5

КОМПЕТЕНТНІСТЬ - сукупність знань та умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію. Європейські експерти пропонують таку структуру компетентності: знання, пізнавальні навички, практичні навички, відношення, емоції, цінності та етика, мотивація. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ виявляється у сформованості в людини комплексу якостей, що відповідають вимогам певної професії.

Номер слайду 6

Основні функції процесу розвитку професійної компетентностідидактична функція - передача необхідного і достатнього обсягу знань з професійної діяльності, формування професійних знань, умінь і навичок у процесі професійної підготовки. Теоретичне навчання - "Немає нічого більш практичного, ніж гарна теорія і методологія" Людвиг Больцман

Номер слайду 7

Практичне навчання - починається на лабораторно-практичних заняттях дисциплін і завершується проходженням переддипломної практики на виробництві

Номер слайду 8

інформаційна функція - ознайомлення майбутніх фахівців з основними методами і засобами обробки інформації, набуття первинного досвіду з досліджуваних питань

Номер слайду 9

розвивальна функція - стимулювання професійного саморозвитку, розвитку самостійності у вирішенні пізнавально-професійних завдань, вироблення рефлексійного сприйняття навчального матеріалу

Номер слайду 10

формувальна функція - сприяння формуванню компетентності в професійній діяльності, підготовка до процесу прийняття технічних рішень, професійне становлення студентів

Номер слайду 11

виховна функція - формує принципи, погляди, ідеали, потреби, мотиви, інтереси пізнання господарської діяльності на сучасних підприємствах

Номер слайду 12

Три основні етапи в професійному становленні студентапочатковий (1-2 семестри навчання);накопичувальний (3-4 семестри);визначальний (5-8 семестри).

Номер слайду 13

Ознаками готовності до професійної діяльності студентів можуть бути:позитивне ставлення до обраної професії;наявність спеціальних знань, умінь, навичок;сформованість професійно важливих якостей;сформовані навички самостійної творчої роботи, оволодіння методами наукового пізнання, здатність до інноваційної діяльності;наявність здібності до професійної діяльності;готовність до постійного саморозвитку та самоосвіти, здатність до рефлексії;сформованість відповідних психологічних якостей особистості, рис характеру, що формують особливий стиль професійної діяльності.

Номер слайду 14

Професіоналізм чи освіченість та компетентність?Професіоналізм - мірка володіння людиною технологіями. Компетентність включає крім технологічної підготовки інші компоненти надпрофесійного характеру, абсолютно необхідних сьогодні кожному фахівцю. Це такі якості особистості, як спроможність самостійно приймати відповідальні рішення, використовувати творчі підхід до будь-якої справи, уміння доводити її до кінця, постійно вчитися, а також - гнучкість, абстрактність і системність мислення, уміння вести діалог, співробітництво.

Номер слайду 15

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
836
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку