Презентація “Система формування медіаграмотності учасників освітнього процесу позашкільного закладу”

Про матеріал
Презентація “Система формування медіаграмотності учасників освітнього процесу позашкільного закладу” характеризує потреби та труднощі запровадження медіаосвіти у позашкіллі; визначає чинники, котрі гальмують процес імплементації медіаосвіти у гурткову роботу. Розкрито зміст та структуру поняття “медіаграмотність”. Визначені мета та завдання формування медіаграмотності. Вказані напрями медіаосвітньої діяльності; організаційні заходи, науково-методичне забезпечення, котрі є запорукою імплементації медіаосвіти у освітній процес позашкільного закладу. Запропоновані інструменти виміру рівня медіакомпетентностей педагогів, вихованців позашкілля та їх батьків. Представлені моделі формування медіаграмотності педагогів, вихованців позашкілля та очікувані результати їх функціювання.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Система формування медіаграмотності учасників освітнього процесу позашкільного закладу Медіаграмотність  — компетентності, необхідні для активної, усвідомленої, безпечної участі в житті сучасного медійного суспільства. Медіаграмотність особистості досягається завдяки цілеспрямованій, системній медіаосвітній діяльності держави, громадянського суспільства, закладів освіти усіх рівнів. В освітньому процесі позашкілля є чимало викликів, пов’язаних з медіаосвітньою діяльністю. Особливо гострою є проблема імплементації медіаосвіти у роботу спортивних, авіамодельних, хорових, танцювальних, оригамі, бісероплетіння, ручної вишивки та інших гуртків. Більшість програм, за якими вихованці навчаються улюбленій справі у позашкільному закладі, не передбачають навіть елементів медіаосвіти. Перед педагогом постає непросте завдання поєднання навчальної програми з потребами формування медіаімунітету вихованців. Тож потреба у посиленні методичного супроводу медіаосвіти у позашкіллі постійно зростає.

Номер слайду 2

Фрагментарне Відсутність застосування мотивації ЧИННИКИ, ЩО інноваційних ГАЛЬМУЮТЬ застосування ЗАПРОВАДЖЕННЯ педагогічних технологій, МЕДІАОСВІТИ В складних механізмів ПОЗАШКІЛЛІ низький рівень імплементації медіакомпетентностей медіаосвіти у керівників гуртків гурткову роботу

Номер слайду 3

Розуміння медіа Досягнення Комунікація мети МЕДІАГРАМОТНІСТЬ з медіа з медіа Використання медіа

Номер слайду 4

Розуміння побудови медіа. РОЗУМІННЯ МЕДІАРозуміння Розуміння зростання впливу забарвлення світу медіа в медіа

Номер слайду 5

Обладнання, Орієнтація в програми, ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА медійному додатки середовищі

Номер слайду 6

Пошук і обробка інформаціїКОМУНІКАЦІЯ З МЕДІАСтворення Участь уконтенту соціальних мережах

Номер слайду 7

Рефлексія Досягнення використання СТРАТЕГІЯ мети медіа МЕДІАОСВІТИ з медіа

Номер слайду 8

Медіаосвіта Теоретико-методологічна та методична робота Імплементація Система медіаосвіти у формування освітній простір МЕДІАОСВІТА медіаімунітету Поглиблення медіакомпетентностей педагогів і вихованців

Номер слайду 9

Формування медіаграмотностіМета: Медіаграмотність вихованців - весь спектр медіакомпетентностей з медіа і медіаімунітет. Здатність і готовність педагогів до імплементації медіаосвіти освітній простір закладу. Участь батьків у формуванні медіакомпетентностей та набутті медіаімунітету дітей.

Номер слайду 10

Інструменти виміру медіаграмотності Тести для вихованців 12 — 16 років. Анкети для педагогів та батьків. Фокус — група “Вплив медіа на суб’єктивне психологічне благополуччя особистості”: батьки, педагоги. Фокус — група “Ставлення педагогів до впровадження медіаосвіти у освітній процес закладу”

Номер слайду 11

Запорука імплементації медіаосвіти. Самоосвіта та поглиблення медіакомпетентностей педагогів. Участь вихованців у медіаосвітніх заходах. Участь батьків в процесі формування медіаграмотності дітей.

Номер слайду 12

Організаційні заходи формування медіаграмотності Визначення стратегії, мети та завдань медіаосвіти. Формування творчої групи для дослідно-експериментальної роботи із запровадження медіаосвіти. Розробка та обґрунтування моделей медіаосвіти педагогів, вихованців та їх батьків. Запровадження батьківської медіаосвіти. Оцінювання рівня медіакомпетентності учасників освітнього процесу.

Номер слайду 13

Науково-методичне забезпечення формування медіаграмотностіСтворення бази даних електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки запровадження медіаосвіти. Створення спільного кластеру закладу. Розробка програм семінарів-практикумів із впровадження медіаосвіти. Підготовка методичних рекомендацій для формування та розвитку медіаграмотності. Розробка додатків з медіа до навчальних програм.

Номер слайду 14

Включення елементів медіаосвіти в освітній процес закладу Внесення елементів медіаосвіти в навчальні програми та розробка додатків з медіа до них. Застосування в гуртковій роботі інноваційних методів медіаосвіти. Організація практикумів з вивчення обладнання, програм, додатків. Проведення майстер-класів з освоєння соціальних мереж.

Номер слайду 15

Завдання поглибленнякомпетентностей з медіа керівників гуртків Розуміння ролі, структури, впливів медіа, специфіки презентації ними дійсності, що дозволяє висловлювати компетентні судження. Ефективне використання медіа для досягнення особистих цілей. Орієнтування в медіа середовищі, уміння знаходити інформацію, переглядати меню мобільного телефону, розуміти зв’язок медіа додатків. Використання цифрових технологій, обладнання, програмного забезпечення. Створення функціонального і привабливого контенту і дизайну, донесення інформації до цільової аудиторії через найбільш придатні медіа. Застосування ефективних стратегій пошуку інформації, уміння визначати її надійність, зберігати, використовувати та поширювати.

Номер слайду 16

Освоєння інноваційних технологій медіаосвіти Поглиблення медіакомпетентностей педагогів Осмислення Вивчення впливу медіа та їх цифрових презентації технологій, додатків реальності програм Самоосвіта педагогів

Номер слайду 17

Теоретико-методологічна підготовка. Осмислення тенденцій зростання впливу медіа, презентації ними реальності, усвідомлення наслідків деструктивної практики, шляхів формування медіаімунітету у молоді. Опрацювання науково-практичних педагогічних і психологічних літературних джерел з питань інноваційних технологій медіаосвіти. Вивчення дидактичного, виховного потенціалу медіа: інтерактивності, комунікативності, мультимедійності, індивідуалізації. Освоєння цифрових технологій, обладнання, програмного забезпечення, додатків, що забезпечують надійну та ефективну активність у медіапросторі та запровадження медіаосвіти в гуртковій роботі.

Номер слайду 18

Методична робота. Участь у методичних семінарах та круглих столах: «Досвід використання «хмарних технологій”, “Обмін досвідом роботи в соціальних мережах” тощо. Опрацювання методичних рекомендацій щодо імплементації медіаосвіти та посилення медіаосвітніх функцій культурно-мистецьких заходів. Вивчення досвіду медіаосвіти у позашкільних закладах на популярних освітніх платформах «Всеосвіта»,«На урок», «Педрада», «Освіторія». Освоєння інноваційних методів медіаосвіти: ділових ігор. чат-занять веб-занять, вебінарів, онлайн-конференцій, практикумів, тренінгів, презентацій, дискусій, проектних технологій тощо.

Номер слайду 19

Очікувані результати Освоєння сучасної парадигми освіти та ролі педагога в інноваційному медіазованому інформаційному просторі. Використання дидактичного й виховного потенціалу медіа: інтерактивності, комунікативності, мультимедійності, індивідуалізації. Осмислення методологічних аспектів медіа педагогіки й основ аудіовізуальної грамотності. Застосування інноваційних методик проведення медіаосвітніх занять. Розуміння місця медіа в освітньо-виховному процесі позашкільних закладів. Знання негативних тенденцій, що створюють засоби масової інформації. Критичне мислення, здатність до об’єктивного аналізу медіаінформації.

Номер слайду 20

Мета та завдання формування медіаграмотності вихованців закладу З’ясування ролі, структури, впливів медіа Розуміння, як медіа Освоєння забарвлюють програм, додатків реальність технологій Здатність орієнтуватися в медіапросторі Освоєння методів Досягнення мети, пошуку, обробки, особистого успіху поширення інформації з медіа

Номер слайду 21

Очікувані результати Посилення медіаімунітету — спроможності дітей протистояти агресивному медіа середовищу та зберігати психологічний комфорт при споживанні медіапродукції. Уміння обирати необхідну інформацію, оминати інформаційне «сміття», досягати власної мети та особистого успіху з медіа. Спроможність критично мислити, свідомо споживати медіа продукцію, осмислювати власні медіа потреби, адекватно оцінювати та тлумачити інформацію. Здатність до медіатворчості, до компетентного і здорового особистісного самовираження. Розвиток візуальної, музичної медіакультури, естетичних смаків щодо форм мистецтва, сучасних напрямів медіа арту. Культура комунікації у соціальних мережах; покращення між особових стосунків та приязності соціального середовища.

pptx
Додано
18 жовтня 2023
Переглядів
401
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку