12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Презентація : " Системна архітектура. Апаратні та програмні рішення "

Про матеріал
Презентація "Системна архітектура. Апаратні та програмні рішення" Презентація уроку до підручника Інформатика (профільний рівень) для 11 класу закладів загальної середньої освіти В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко Харків Видавництво «Ранок» 2018 р.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Системна архітектура. Апаратні та програмні рішення Що таке архітектура ПЗ?

Номер слайду 2

Замовити програмне забезпечення (ПЗ) можуть організації, що мають свою структуру, обчислювальні пристрої, мережу, програмні засоби. Сучасні організації застосовують інформа- ційні технології для вдосконалення методів роботи. Ознайомимося з ПЗ, у якому враховано бізнес-діяльність організації, її зв’язки із зовнішніми структурами, а також яке задовольняє інформаційні потреби всіх співробітників, служб і підрозділів. Таке ПЗ називають інформаційною сис- темою (ІС).

Номер слайду 3

Системна архітектура Системною називають архітектуру, яка визначає сукуп- ність методологічних, технологічних і  технічних рішень для забезпечення інформаційної підтримки діяльності організації. Системна архітектура визначає загальний склад ІС орга- нізації й зазвичай має такі складові: архітектуру додатків, архітектуру даних і архітектуру обладнання.

Номер слайду 4

Системна архітектура Архітектуру додатків становлять функціональний і компо- нентний склад ІС. До її складу належать додатки, які під- тримують виконання бізнеспроцесів, інтерфейси взаємодії підсистем та ІС із зовнішніми системами, засоби і методи розробки та супроводу додатків. Архітектурою даних є методи взаємодії складових системи і зберігання даних, безпосередньо сховища даних і правила доступу до них. Архітектуру обладнання складають мережна архітектура, програмні та апаратні засоби обчислювальної техніки. Як ви знаєте, для опису різних моделей архітектури ви- користовують графічні схеми, мови графічного моделювання, правила яких розроблені на основі стандартів

Номер слайду 5

IDEF є сукупністю стандартів моделювання та проектування ІС. Кожна складова цієї сукупності описує окрему модель архітектури. Спершу був розроблений стандарт IDEF0, далі додавалися моделі, і на місці 0 з’явились цифри 1, 2, … . IDEF1 моделює інформаційні потоки, а IDEF3 призначений для стандартизації документування процесів у системі та для моделювання процесів, у яких важливими є послідовність виконання дій і взаємозалежність між ними

Номер слайду 6

Стандарт ARIS (Architecture of Integrated Information System, ARIS) є сукупністю різних методів моделювання, які відображають різні аспекти ІС. ARIS призначено для розробки ІС — від визначення вимог до опису реалізації. У цій архітек- турі враховано опис організаційної структури, моделювання бізнес-процесів, документування архітектури додатків, даних тощо. ARIS пропонує діаграму e. EPC (extended Event Driven Process Chain — розширений ланцюжок процесів керування подія- ми). Вона розширює можливості сукупності стандарта IDEF та призначена для детального опису бізнес-процесу, модель якого являє собою послідовність подій і бізнес-функцій, спря- мованих на досягнення заданого результату.

Номер слайду 7

Серверне ПЗ функціонує в корпоративній обчислювальній мережі організації. • Клієнтське ПЗ розподілено по світу та функціонує в будь-якому мережному середовищі. • Використовує власні інструментальні засоби розробки ІС. • Модель ІС має модульну структуру, що забезпечує поетапну розробку й упровадження. • Має єдиний підхід до розробки та стандартизації ПЗ. • Має єдиний стандартний користувальницький інтерфейс.

Номер слайду 8

Можна також назвати міжнародний стандарт ISO — стандарт ISO серії 9000, розроблений на основі стандарту BS 7750 «Специфікації систем экологічного менеджменту» (Specifi cation for Environmental Management Systems) Британською органі- зацією стандартизації. Розуміння важливості проектування архітектури організації сприяло появі стандарту ISO 15704. Системна архітектура сучасних організацій моделюється на основі дотримання низки принципів.

Номер слайду 9

Запитання для перевірки знань. Що називають системною архитектурою? Назвіть основні складові системної архітектури. Навіщо створювати моделі системної архітектури? Поясніть призначення складових системної архітектури. Як ви розумієте поняття ІС організації? Для чого розробляють стандарти архітектури ІС?

pptx
Додано
5 лютого 2020
Переглядів
1098
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку