14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Презентація. Словникові диктанти з української мови

Про матеріал
Види словникових диктантів, автор звертає, зокрема, увагу на асоціативні диктанти.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Словникові диктанти« Я роблю це так , і можу цим поділитися...»

Номер слайду 2

Диктант (у латинській мові dicto означало «говорити для записування») – це письмова робота, вправа для перевірки грамотності і засвоєння правил правопису. Якщо розглядати диктант з історичного погляду, то побачимо поступову диференціацію, урізноманітнення його видів. Проте цей процес не був рівномірним. Різним було ставлення до диктантів – від надто частого їх використання до цілковитого заперечення, змінювалась оцінка їх ролі у навчальному процесі.

Номер слайду 3

Текст словникового диктанту складається з окремих слів чи словосполучень на певне правило, іноді він може охоплювати і декілька взаємозв’язаних між собою правил. Цей вид диктанту проводять на всіх етапах вивчення будь-якої теми з орфографії, орфоепії, лексики і морфології.

Номер слайду 4

Надаю перевагу методу асоціацій- розвиваю творчість. Сьогодні я маю право назвати себещасливим: я пізнав творчу радість. Л. Д. Дмитренко

Номер слайду 5

Метод «Навчаючи вчуся»Учитель. Кожен із вас удома розглядав певне пи-тання. Усі ви маєте карточки різного кольору. Заразпрошу вас об’єднатися за кольором картки в «домаш-ні групи» і обмінятися зібраною інформацією. (Учніопрацьовують домашнє завдання і по черзі розпові-дають теоретичний матеріал)Зверніть увагу на зворотний бік картки. На ньо-му стоїть номер. Для подальшої роботи прошу васоб’єднатися в «експертні групи», обмінятися інфор-мацією, отриманою в «домашній групі» і дати назвусвоїй групі.1 група (червоні) – Щасливчики.2 група (сині) – Переможці.3 група (зелені) – Розумники.1 група – Вставні слова, їхнє значення.2 група – Групи вставних слів за значенням.3 група – Синтаксична роль вставних слів у ре-ченні. Учитель. Молодці! Теоретичний матеріал ви за-своїли, вирушаємо в подорож на зустріч із практични-ми завданнями.

Номер слайду 6

словниковий диктант за Методом «Диво в решеті» Завдання: запишіть слова у дві колонки: 1) з бук-вою і; 2) з буквою и. Вдал..ну, кипар..с, арх..в, в..заві, локомот..в,пом..дор, параз..тство, фар..сеї, к..лометри, абр..кос,ж..рафи, крокод..л, комб..нат, ч..нари, маг..страль. Ключ. З останніх букв прочитаєте закінчення ви-слову німецького філософа Людвіга Фейєрбаха: «Лю-дина тільки тоді чогось досягне, коли…»

Номер слайду 7

Оцінюючи навчальну ефективність диктантів, потрібно мати на увазі конкретні їх форми та способи їх реалізації. Людині надзвичайно часто доводиться, окрім списування з готового тексту, формулювання власних думок, записувати сприйняте на слух, почуте від когось. Практичні потреби життя вимагають відповідних навичок передавати на письмі текстуальне, вибірково чи стисло усне мовлення, сприйняте на слух. Оскільки між усною мовою і писемною, між звуками в їх системі, в живому потоці мовлення і засобами їх передачі на письмі існують складні, неоднозначні відношення, необхідно створити зв’язок між слуховим сприйманням і графічним образом слова, між вимовою і його написанням. Цього можна досягти лише відповідними вправами.

Номер слайду 8

Метод «Диво в решеті»Завдання: випишіть спочатку ті словосполучення,в яких потрібно виділити комами вставні слова, потім ті, де немає вставних слів і, отже, не потрібні жодні розділові знаки. Усе-таки зроблю; стовбичив майже годину;ощадливості на жаль немає; щось мабуть ста-неться; навіть не подумав про це; дно здавалосьпоглибшало; деколи буває задумуюся; кміт-ливість отже потрібна; стало нібито тихо; можеприйду; огріхів до речі було чимало; дивним зда-валось те мовчання; славо кажуть не впіймаєш;всіляко кажуть люди; щоправда були не всі; зби-ралися очевидно давно; тяжко буває часом. Ключ. У кожному словосполученні підкреслітьдругу від початку букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову американського письменника Марка. Твена: «Очевидячки, на світі немає нічого (що не мог-ло б статися)»

Номер слайду 9

Отже, словниковий диктант -це один із засобів виховання уваги, дисциплінованості, організованості, точності та акуратності в навчальній діяльності, вміння включатись в розумову роботу і виконувати завдання в даний момент.що не мог-ло б статися! »

Номер слайду 10

. Чи повірили ви сьогодні у свої сили? Чивідчули себе щасливими?

pptx
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
869
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку