14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Презентація, "Сучасні тенденції змін моделі світової економіки"

Про матеріал
Матеріал призначений для використання у форматі позааудиторних занять та науково — практичних конференцій на студентських та молодіжних форумах
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сучасні тенденції змін моделі світової економіки. Презентація тематичного матеріалу до обласної студенської науково-практичної конференції з географії Квітнь 2019 р. Виконавці: Гречка Ю., Лєонтьєв Ю. Викладач: Александрова І. О. ДВНЗ «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж»

Номер слайду 2

Мета. Донести інформацію про тенденції зміни сучасних економічних світових моделей, дослідити економічну модель світу, складові , що впливають на утворення полярності світових економік.

Номер слайду 3

Методи Аналітичний метод за допомогою проектів. Прогностичний метод за критеріями оцінювання таких чинників, як: Географічний, економічний, абсолютний індекс ВВП, ІРЛП, БІБ, ВНП.

Номер слайду 4

Тематичний план. Галузь знань про системний підхід до економічних моделей та процесів у світіСтруктурні складові, що впливають на утворення полярності світових економік:-економічний вектор,-політичний вектор,-інформаційний вектор, вектор зовнішньо-економічних відносин. Прихільники та критики теорії «золотого мільярда» та кліодинаміки. Сучасна оцінка національних економік країн багатополярного світу. Тенденції змін моделі світової економіки. Висновки. Посилання на джерела інформації

Номер слайду 5

Системні уявлення про утворення економічно розвинених осередків геопростору вивчає геополітика. Геополітика традиційно означає вплив географічних чинників на державну політику (насамперед зовнішню). Проте в ширшому розумінні цей термін вживають для окреслення політики держави, що свідомо здійснюється або спонтанно формується під впливом географічних або територіальних чинників. 

Номер слайду 6

Суб’єкти світового господарства. Суб'єктами світової господарства є господарюючі одиниці, що володіють необхідним капіталом, здатними організувати виробничу діяльність на міжнародному господарському просторі і володіють певними міжнародними правами й обов'язками.

Номер слайду 7

Що таке розвинені країни??Розвинені країни — країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу.

Номер слайду 8

Принципи утворення економічних центрів світу. Через нерівномірний розвиток країн світу, навколо певних територій утворилися певні центри впливу (Розвинені, та не розвинені). На основі дослідів відомих вчених, ми можемо спрогнозувати якими будуть наступні геополітичні центри. Також утворилися конкуруючі сторони теорії «Золотого мільярду»

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Рейтинг країн за абсолютним розміром ВВП (дані за 2007р.){3 B4 B98 B0-60 AC-42 C2-AFA5-B58 CD77 FA1 E5}Країна Абсолютний розмір ВВП, млрд. долл. Рейтинг заабсолютним розміром ВВП  Населення, млн. чел.  ВВП на одну особу населення, тыс. долл.  Рейтинг за ВВП на одну особу населення. США13860130446,09 Китай70432130446,0128 Японія7043312833,834Індія2965411482,7161 Німеччина283358234,431 Велика Британія214766135,328 Росія2076714114,673 Франція206786433,833 Бразилія183891929,795 Україна32133466,9117 Норвегія25740555,65 Сінгапур22346548,98Ізраїль18554728,842 Люксембург39940,580,81

Номер слайду 11

Гістограмма рейтингу країн за абсолютним ВВП та ВВП на одну особу населення

Номер слайду 12

Країни за абсолютним показником ВВПЧерез щорічні зміни в національних економіках країн відбуваються зміни загальної моделі світової економіки, але незмінним залишається першість США та країн Великої Сімки.

Номер слайду 13

Країни з найбільшим індексом ІРЛП

Номер слайду 14

Науковий чинник

Номер слайду 15

Інформаційний чинник

Номер слайду 16

Чинник зовнішньо-економічних відносин. Поняття багатогранне й включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції

Номер слайду 17

Циклічність полярностей світу Досліди А. Басевича, З. Бжезінського, А. Беттлера, Й. Галтунга, А. Етціоні, Р. Кагана, Е. Соловйова, А. Уткіна, Д. Харві показали що зміни полярності світу залежить від циклу, який присутній у данний час.

Номер слайду 18

Шведський політолог Йоган Галтунг висунув цікаву гіпотезу про «сім паралелей однополярного світового простору»: Однополюсний світ не може існувати надто довго, обов’язково виникають нові центри сили. При цьому інтернаціоналізація світового господарства робить світ більш однорідним, космополітичним, породжуючи одночасно й жорстку реакцію у вигляді націоналізму, сепаратизму, увиразнюючи таким чином цивілізаційні й культурні відмінності між країнами та регіонами.

Номер слайду 19

Сім паралелей однополярного світу. США з гегемонією у Західній півкулі та на Середньому Сході й намаганням бути гегемоном гегемонів;ЄС, який грає на протистоянні Росія-Туреччина;Росія з СНД та, можливо, з православно-слов’янськими державами Центральної Європи;Туреччина з більш світськими мусульманськими державами;Індія та індуїстські держави;Китай — поширення впливу як результат «прихованого капіталізму»; Японія, якій забракне лише економічного лідерства.

Номер слайду 20

Період біполярного світуІсторичні події ХХ ст. поділили світ на дві потужні біполярні зони: з одного боку соціалістичний блок країн з центром в СРСР, а з іншого система капіталістичних країн з найбільш впливовим центром в США. Цей лад проіснував до 80-х років ХХ ст.

Номер слайду 21

Суперечлива теорія Золотого мільярда. В середині ХХ ст. набула популярності теорія «Золотого мільярду». Це теорія, за якою на планеті має залишитися 1млрд. людей, що будуть високо забезпечені на матеріальному рівніЦе мають буди жителі найрозвиненіших країн, останні 6 млрд. будуть вживати неякісну продукцію, ліки та інше.

Номер слайду 22

СШАСША, на відміну від інших провідних країн світу, тримає свої позиції у світовому рейтингу на високому та середньо-високому рівні. Що дає змогу цій крайні мати лідируючі позиції у рейтингах абсолютного ВВП .

Номер слайду 23

Деревня в 100 жителей

Номер слайду 24

Кліодинаміка. Кліодинаміка – це напрям науки математичного моделювання, головною метою кліодинаміки є виявлення та дослідження історичних закономірностей на основі аналізу довогострокових соціальних процесів. Відносно географічних наук клеометрику можливо застосувати з використанням економічної теорії та економічних методів і моделей в дослідженні утворення полярності в економічному просторі.

Номер слайду 25

Багатополярність сьогодення. Поширення процесу глобалізації та фактичний злам біполярної системи надає нам підстави говорити про те, що сьогодні сформувалася багатополярна модель світового устрою.

Номер слайду 26

Передумови до виникнення багатополярного світу. Передумовами до виникнення багатополярного світу виступають два чинника: Перехід на новий науково-технічний рівень Створення ЄС.

Номер слайду 27

Центри багатополярного світу початку ХХІ століття. В результаті утворення багатополярного світу, на мапі світу з’являються нові потужні розвинені економічні центри, такі як: Північна Америка, Західно-Європейський, СНГ, Японія. В цей період набувають потужності країни нової індустраілізації, з центрами у Бразилії, Південній Кореї. Набувають впливу нафтові країни Аравійського півострову та Перської затоки.

Номер слайду 28

Прогнозування центрів майбутнього біполярного світу за принципом циклічності Спираючись на ці досліди, ми вважаємо що наступним прогнозованим центром може стати східно-азійський, в якому лідируючі позиції перетягує на себе Китай, Індія. Розвиток геоекономічних мереж незахідних імперій спирається на дедалі потужніші фінансові, матеріально-технологічні, інформаційні ресурси.

Номер слайду 29

Азіатсько-Тихоокеанський регіон робить найприскореніші кроки до процвітання. Хоча в 2017 році процвітання покращилося у всьому світі, жоден регіон не розвивався так швидко, як Азіатсько-Тихоокеанський регіон . Підвищення надійшло за рахунок покращення ділового середовища , особливо в популяційних центрах Індії (100), Китаї(90), Пактистані(137 місце) та Індонезії(59). Тепер доступ до кредитів легше, і права інтелектуальної власності покращилися

Номер слайду 30

Наполеон Бонапарт так сказав про Китай: «Там розлягається гігант. Коли він прокинеться, то приголомшить світ. »

Номер слайду 31

Посилання на джерела інформаціїАфонін Е. А., Бандурка О. М., Мартинов  А. Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям, Від. Інф.-бібл. Забезпечення Апарату Верховної Ради України. — К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. — 352 с. Воронкова В. Г. Соціально-економічне прогнозування: Навчальний посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004.14.  Малюк А. Дискурс глобалізації з точки зору світ-системногоаналізу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг — 2005. — № 2. Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Яворська В. В. Т 58 Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 372 с. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: www.worldbank.org Офіційний сайт Світової Торгівельної Організації. Режим доступу: www.wto.org Офіційний сайт Комісії ООН з промислового розвитку ЮНІДО. Режим доступу: www.unido.org

Номер слайду 32

Дана презентація пропонується для обговорення. Адреса: 67701, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 12. Телефони: приймальна директора – (04849) 2-89-52, приймальна комісія – (04849) 3-33-38,E-mail: [email protected] Сайт: http://www.mrpt.at.ua

pptx
Додано
25 квітня 2020
Переглядів
569
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку