29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Презентація "Сучасний урок-основа ефективної і якісної освіти"

Про матеріал
Презентація може бути використана під час проведення методичного заходу присвяченого темі сучасного уроку, його особливостям, характеристикам. Мета: активізації знань з теоретичних основ питання; розвитку творчої діяльності; визначенню нових цілей педагогічної діяльності з метою підвищення професійного рівня;
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти»Підготувала: Гринько І. М заступник директора з НВР

Номер слайду 2

Мета: активізації знань з теоретичних основ питання;розвитку творчої діяльності;визначенню нових цілей педагогічної діяльності з метою підвищення професійного рівня;

Номер слайду 3

Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя …” – писав В. О. Сухомлинський. Урок – не самоціль. Це інструмент виховання й розвитку, формування компетентної життєтворчої особистості

Номер слайду 4

Величайшей заслугой Коменского является открытие им и разработка вопроса о классно-урочной системе занятий. Коменский впервые указал признаки классно-урочной системы:определенные ежегодные начала учебного курсаделение на классыраспределение времени*Он также осветил вопрос о методике урока. Урок должен проводиться главным образом, посредством систематического изложения учителем. Живое слово учителя имеет большое значение для усвоения материала. Но очень важным методом является также использование книги на уроке, хотя они немые учителя. Особенно большое значение имеет на уроке беседа как метод работы. Но беседа должна проводиться умело, так, чтобы учитель «подстрекал» учащихся, ставя перед ними вопросы, возбуждая активность всех учащихся, вовлекая всех в работу

Номер слайду 5

УРОК1. Урок був і залишається основною формою організації навчальної роботи, за допомогою якої здійснюється виховання й розвиток компетентної особистості.2. Життєздатність, життєстійкість уроку пояснюється тим, що він являє собою живу, рухливу, процесуальну систему, що постійно змінюється й удосконалюється й у якій відбиваються всі різноманітні багатопланові сторони й моменти навчально-виховного процесу

Номер слайду 6

Вправа «Глечик знань»(міні-вікторина)Кожна команда по-черзі відповідає на питання Автор «Педагогічної поеми».        Продовжіть ієрархію форм організації навчальної діяльності: фронтальна, групова, ... Яка галузь педагогіки досліджує теоретичні основи процесу навчання й освіти? Який урок є особливою формою втілення міжпредметних зв'язків на якісно новому рівні (Поясніть значення слова «інновація». Які форми роботи покладені в основу кооперативного навчання? Назвіть два види нетрадиційних уроків-пошуків. ( Що є основою технології ситуативного моделювання?

Номер слайду 7

9. Для чого потрібна рефлексія на уроці? 10. Структурні одиниці інтерактивного уроку. 11. Упорядковані способи співпраці вчителя й учнів, спрямовані на вирішення навчально-виховних задач12. Доповніть класифікацію типів уроків за їх дидактичною метою:• урок засвоєння нових знань;• урок застосування знань, умінь, навичок;• урок узагальнення та систематизації;• урок контролю, оцінювання знань, умінь, навичок; 13. Чи залежить вибір методів навчання від вікових та індивідуальних особливостей учнів? 14. Які однакові структурні одиниці мають усі типи уроків? 15. Які методи доцільно застосовувати на уроці під час мотивації навчання?

Номер слайду 8

Назвіть форми контролю.  Як називається кінцевий етап проектної діяльності учнів?  Які методи та прийоми Ви використовуєте під час вивчення нового матеріалу?  Що ви враховуєте під час планування д/з?  Який із типів уроків можна провести у формі проблемного семінару?

Номер слайду 9

Що таке сучасний урок? Що надає сучасності року? Чим сьогоднішній урок відрізняється від вчорашнього?

Номер слайду 10

Вправа «Маю свою думку» (асоціації)Робота в групах, презентація результатів Кожна група повинна записати характерні ознаки сучасного уроку на основі перших літер поняття «сучасний урок» С -У -Ч-А-С-Н-ИЙУ-Р-О-К-

Номер слайду 11

Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.

Номер слайду 12

Три постулати закладені в основі нової технології уроку. Перший: «Урок є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня». Другий: «Урок є частиною життя дитини». Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу».

Номер слайду 13

Вимоги до сучасного уроку

Номер слайду 14

Робота в групах. Сформулювати вимоги до уроку представити свою роботу

Номер слайду 15

Загальнопедагогічні вимоги до уроку. Пріоритет особистості учня Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку)Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Орієнтація на процес навчання. Емоційно-актуальний фон навчання. Педагогічний такт. Пізнавальна самостійність учнів

Номер слайду 16

Дидактичні вимоги до уроку. Раціональне використання часуЄдність словесних, наукових і практичних методів навчання. Використання активних методів навчання. Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем. Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практичноІндивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу. Використання сценарних варіантів уроку. Створення умов для успішного навчання учнів. Чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів. Максимальна самостійність учнів у навчанніРеалізація на уроках всіх дидактичних принципів. Організоване закінчення уроку. Здійснення міжпредметних зв’язків 

Номер слайду 17

Психологічні вимоги до уроку. Урахування психологічних особливостей кожного учня. Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій викладача та учнів. Вимогливість і доброзичливість викладача до учнів. Педагогічна етика і психологічний такт 

Номер слайду 18

Гігієнічні вимоги до уроку. Температурний режим. Освітлення класного приміщення. Провітрювання. Відповідність навчальних меблів Чергування видів навчальної роботи. Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів

Номер слайду 19

Виховні вимоги до уроку. Розвиток умінь творчого характеру Розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної сфери, рухової сфери, розвиток пізнавального інтересу й допитливості. Формування й розвиток загально-навчальних умінь і навичок Вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку». 

Номер слайду 20

Вправа «Велике коло»відповісти на такі питання:1. Коли вчителю нецікаво учити? ( відповіді записують на стікерах та кріплять їх біля «зображення» вчителя)2. Коли учню нецікаво вчитися? (відповіді записують на стікерах та кріплять їх біля «зображення» учня)

Номер слайду 21

Які педагогічні технології ви можете назвати?(мозковий штурм)Групи по - черзі називають педагогічні технології

Номер слайду 22

Педагогічні технології: технологія традиційного навчання ;технологія проблемного навчання ; ігрові технології ; технологія особистісно-зорієнтованого навчання ; технологія розвивального навчання; технологія колективного способу навчання ;технологія розвитку критичного мислення ; технологія програмового навчання ; технологія інтерактивного навчання ;проектна технологія ; технологія модульного навчання ; технологія колективного творчого навчання.

Номер слайду 23

Робота в групах за описом технології потрібно дати відповідь про яку технологію йде мова. Відповідь презентувати.

Номер слайду 24

Від кого і від чого залежить ефективність уроку? Які чинники, які впливають на ефективність сучасного уроку?(Мозковий штурм)

Номер слайду 25

Критерії ефективності сучасного уроку, що залежать від викладача(група 1)Критерії ефективності сучасного уроку, що залежать від учня(група 2)Групова робота Робота в групах

Номер слайду 26

Критерії ефективності сучасного уроку, що залежать від викладача

Номер слайду 27

Критерії ефективності сучасного уроку, що залежать від учня(група 2)Свідоме ставлення;Бажання вчитися;Активність; Зацікавленість;Здібності учня; Підготовка до уроку;Потреба у нових знаннях;Здатність отримувати задоволення від навчання;Вміння слухати;Самоосвіта.

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

ВИСНОВОКОзнаки сучасного уроку: Головною метою уроку являється розвиток особистості в процесі навчання і виховання- на уроці реалізуються ідеї гуманізації і гуманітаризації навчання. На уроці реалізується системно -діяльнісний підхід в організації навчальної діяльностіорганізація уроку динамічна і варіативнана уроці використовуються сучасні педагогічні технології

Номер слайду 31

Завдання школи — на­вчити жити. Ми повинні виховати Людину, здатну ство­рити своє особисте життя.                         П. Блонський

Номер слайду 32

Притча про майстра

Номер слайду 33

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ(2016-2017 н.р.)«…Перехід від знаннєвої парадигми навчання до навчання, заснованого на компетентностях, не означає протиставлення знань і компетентностей. Компетентність включає в себе знання й уміння, але не як формальну суму, а як інтегровану здатність застосовувати ці знання й уміння не тільки у «типових» навчальних ситуаціях, а й у більш широких життєвих. Для формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики треба використовувати такі методи і форми організації навчального процесу, завдяки яким забезпечується мотивація навчання, стимулювання пізнавального інтересу, розвиток інтелектуальної й творчої діяльності учнів, формуються прийоми розумової діяльності, навички самооцінки і самоаналізу…»

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Результат метапредметного обучения метапредметные результаты образовательной деятельности - способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов

Номер слайду 37

Признаки метапредметного урока Самостоятельная (экспериментальная, поисковая и т.д.) учебная деятельность учащихся Рефлексия, перевод теоретических представлений в плоскость личностных рассуждений и выводов. Активизация интереса и мотивации обучения учащихся путём привлечения к предмету урока других областей знаний и опоры на личный практический опыт каждого ученика. Использование образовательных технологий: -технология совместного обучения; -технология исследовательской деятельности; -проектная деятельность; -проблемно-диалогическая технология; -игровая технология. 

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
2803
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку