26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Презентація "Застосування ІКТ технологій при викладанні фізики"

Про матеріал
Презентація може бути використана під час проведення методичних заходів з теми ІКТ В презентації мова йде про переваги і недоліки використання ІКТ Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних систем умовно можна виокремити засоби, які є найбільш ефективними: комп’ютерні тренажери; автоматизовані навчальні системи; навчальні фільми; мультимедія-презентації; відеодемонстрації.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Застосування ІКТ технологій при викладанні фізики як складова творчої співпраці учителя і учнів в умовах впровадження нового державного стандарту»Підготувала: Гринько І. М. – заступник директора з НВР

Номер слайду 2

«Правильно навчає той, хто навчає цікаво» А. Ейнштейн

Номер слайду 3

Головне завдання кожного вчителя - досягнення високої ефективності навчального процесу

Номер слайду 4

Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ. В. Сухомлинський

Номер слайду 5

Аспекти ефективності сучасного уроку які залежать від учителя. Сучасний урок+ вчитель. Сучасні педагогічнітехнології Уміння спілкуватися з учнями. Знання їх вікових особливостей. Ситуація успіхуІнтерактивні форми роботи Відчувати проблеми. Толерантність Креативність. Любов до учнів. Співпраця. Педагогічна майстерність Якісна методична підготовка. Знання методів

Номер слайду 6

Аспекти ефективності сучасного уроку які залежать від учня. Сучасний урок+ учень. Підготовка до занять;Зацікавленість;Вміння слухати;Свідоме ставлення до навчання. Здібності дитини;Самомотивація учня. Бажання вчитись;Активність. Самоосвіта

Номер слайду 7

Педагогічна технологія - це науково обгрунтована педагогічна система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на розв’язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат.

Номер слайду 8

Педагогічні технології:технологія традиційного навчання ;технологія проблемного навчання ; ігрові технології ; технологія особистісно-зорієнтованого навчання ; технологія розвивального навчання; Інформаційно-комунікаційна технологія навчання;технологія розвитку критичного мислення ; технологія програмного навчання ; технологія інтерактивного навчання ;проектна технологія ; технологія модульного навчання ; технологія колективного творчого навчання;

Номер слайду 9

Сучасні тенденції, що викликають необхідність змін в освітісучасні технології змінили комунікацію, співпрацю, навчання;знання знаходяться в мережах, спільнотах, а не лише на паперових носіях та пам’яті людини;

Номер слайду 10

Інформаційні технології - це сукупність інформаційних процесів з використання засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації. Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.

Номер слайду 11

Перед плануванням уроку з використання ІКТ вчитель має усвідомити:

Номер слайду 12

Використання ІКТ

Номер слайду 13

Інформаційно-комп’ютерні технології навчання дають відповіді на запитання: Як організувати в комп’ютерному середовищі навчальний процес з урахуванням специфіки конкретної навчальної дисципліни, навчальних та практичних цілей, які засоби ІКТ і як використовувати, яким змістом їх наповнити, як контролювати їх якість.

Номер слайду 14

Корисна статистика Людина запам’ятовує лише: 10 % з прочитаного; 20 % з почутого; 30% з побаченого. Якщо людина чує та бачить, рівень запам’ятовування підвищується до 50 %. Якщо чує, бачить, а потім обговорює, то і до 70%. Використання аудіовізуальних засобів до того ж скорочує на 40% необхідний для навчання час і на 20% збільшує обсяг засвоєної інформації.

Номер слайду 15

Мультимедійні технології в освітіМультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й  передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компютерів.

Номер слайду 16

Завдання групам: подумайте і дайте відповідь на питання(3 хв.)І група: використання ІКТнадає можливість учителю…ІІ група: використання ІКТ дає можливість учню…

Номер слайду 17

Переваги для вчителя

Номер слайду 18

Переваги для учнів

Номер слайду 19

Завдання групам: подумайте і дайте відповідь на питання(3 хв.)Які вам відомі засоби реалізації інформаційних технологій на уроці фізики ?(групи називають по-черзі)

Номер слайду 20

засоби реалізації інформаційних технологій на уроці фізики Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних систем умовно можна виокремити засоби, які є найбільш ефективними:комп’ютерні тренажери;автоматизовані навчальні системи; навчальні фільми;мультимедія-презентації;відеодемонстрації.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 21

Завдання групам:будучи педагогом сучасним змоделюйте(запропонуйте) структуру нестандартного уроку(на вільну тему) використовуючи ІКТ (5 хв )І група: урок вивчення нового матеріалу;ІІ група: урок узагальнення і систематизації знань

Номер слайду 22

завдання групам: Обміркуйте та виконайте завдання(5 хв)І група: доцільність використання ІКТІІ група: недоліки використання ІКТ

Номер слайду 23

Переваги використання комп’ютерних технологій:∙ індивідуалізує навчання;∙ підвищує мотивацію та пізнавальну активність;∙ розвиває творчі здібності;∙ підвищує ефективність засвоєння матеріалу;∙ інтенсифікує процес навчання;∙ стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання;∙ дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал;∙ викликає в учнів нові образи.

Номер слайду 24

Недоліки та можливі труднощі застосування комп’ютерних технологій: наявність психологічного бар’єра в педагога щодо використання нових технологій;недостатня обізнаність учителів щодо роботи з комп’ютером;невміння вчителя організувати власну діяльність та діяльність учнів на уроці; додаткові витрати часу на підготовку до уроку.немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів. не всі вчителі відводять час для вивчення можливостей Інтернету.недостатня матеріальна база в школі

Номер слайду 25

Програми для створення презентацій:- MS Power. Point;Prezi;Moovly;Apple Keynote. Haiku  Deck;Slides;Projeqt;Flowboard

Номер слайду 26

Power. Point -для програма для створення мультимедійних презентацій дає величезні можливості для розвитку учнів, формуючи важливі у сучасних умовах життя навички:-    критичне осмислення інформації;-    виділення головного в інформаційному повідомленні;-    систематизація та узагальнення матеріалу;-    грамотне представлення поданої інформації.

Номер слайду 27

Apple Keynote. Головний конкурент  MS Power Point, якому вже в недалекому майбутньому пророкують домінування як у бізнес-середовищі, так і в особистому користуванні. Ключова відмінність - знаменита простота використання Apple ("ease of use"). 

Номер слайду 28

Haiku  Deck. Haiku Deck - це спроба спростити створення презентації і взагалі сам зміст слайдів. Програма спирається на принципи дзен-презентацій, які сформулював відомий зарубіжний експерт Гарр Рейнолдс. У чому їх суть? Основна ідея - мінімальна кількість інформації на слайді

Номер слайду 29

Slides. Slides - це новий сучасний інструмент для створення презентацій, орієнтований на навколишнє нас цифрову середу. Всі презентації створюються в HTML, а, значить, читаються з будь-яких пристроїв.

Номер слайду 30

Slide. Dog. Slide. Dog - це не редактор презентацій в чистому вигляді, до яких звикли в Power. Point або Keynote. Ви не зможете створити в ньому слайди, але з його допомогою можна зробити зручний плейлист з усього контенту, який ви показуєте при виступі. Презентації в Power. Point і Keynote, PDF файли, Prezi, відеоролики, зображення і веб-сторінки можна злити в одну презентацію, розташувавши інформацію в необхідному порядку

Номер слайду 31

Projeqt. Схожий на Slides інструмент по своїй адаптованості в діджитал-середовище та використання всілякого контенту з Інтернету. У Projeqt присутній вставка практично будь-якого інтерактивного елементу з веба, оживляючого презентацію: аж до живої RSS-стрічки, карти із Google, онлайн-опитування, відео з Youtube або музики з Sound. Cloud. Як і Slides, програма дозволяє створювати «багатошарові» презентації з навігацією в яку завгодно сторону, сприяючи сторітеллінгу.

Номер слайду 32

Flowboard. Потрібно зробити трудомістку по дизайну презентацію на планшеті? Мабуть, тільки Flowboard може по змагатися з мобільною версією Keynote. Програма дозволяє створювати презентації на i. Pad , використовуючи власні опрацьовані шаблони, що спрощують роботу над слайдами

Номер слайду 33

Майстер-клас «Як створити презентацію з допомогою on-line сервісу Prezi»Федоренко Н. О. – вчитель фізики Ямпільського НВК

Номер слайду 34

Майстер-клас «Скрайбінг. Як намалювати презентацію»Набільський С. Г. – вчитель фізики Дробишевської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Номер слайду 35

Майстер – клас «Використання програми Pover Point в роботі учителя фізики»Кондратьєв І. В.- учитель фізики Краснолиманського ліцею

Номер слайду 36

Комп’ютерне тестування - це самоперевірка та самореалізація, добрий стимул для навчання, спосіб навчальної діяльності та самовираження учнів. Навчальні тести- використовуються з метою тренування і відпрацювання знань та умінь учнів з певної теми. Контролюючі тести- використовуються для контролю знань учнів

Номер слайду 37

Виступ: «Використання комп’ютерного тестування у викладанні фізики»Куковська Т. Ф. - вчитель фізики НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня»

Номер слайду 38

Недоліки впровадження ІКТ Мозаїчна культура Кліпова свідомість. Мозаїчна культура формується на основі множинності взаємодіючих, але не утворюючих цілісності сукупності знань. Ця культура – є продуктом щоденного впливу великого потоку різноманітної інформації, яку людина засвоює через ЗМІ. «Ми залишаємось на поверхні явищ, отримуючи випадкові враження, не докладаючи ані сил критичних суджень, ані розумових зусиль».

Номер слайду 39

Під впливом комп’ютерних технологій формується особливий тип мислення, «кліпова» свідомість, кількість людей з «кліповим» (фрагментарним, мозаїчним, піксельним, колажним, калейдоскопічним) мисленням швидко збільшується та підходить до критичної точки, після якої почнуться незворотні зміни у свідомості інших людей та суспільстві в цілому. Кліпове мислення призводить до: масового синдрому розладу уваги; втрати бажань пізнання нового; знищення потреби та здатності до творчості, чому сприяє постійне використання вторинної інформації на рівні її переробки та комбінування; роздробу в бажаннях та вчинках; невідповідності образу думок образу життя; зниженню здатності до аналізу та синтезу; «віртуальної наркоманії»

Номер слайду 40

Учителю, будь сонцем, яке випромінює людське тепло, будь грунтом, збагаченим ферментами людських почуттів, і сій знання не тільки в пам’яті та свідомості своїх учнів, а й у душах і серцях. Ш. Амонашвілі

Номер слайду 41

Підсумок заняття. Дякуємо за участь , вашу активність, співпрацю. До нових зустрічей.

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
1228
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку