11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Презентація та виступ "Природа обдарованості дитини та її основні види"

Про матеріал
Багато вчених присвятили свої наукові праці вивченню природи обдарованої дитини. Ми в своїй практиці не завжди помічаємо цих дітей, їх особливість і неповторність. Дані матеріали допоможуть розпізнати обдаровану дитину і вчасно зорієнтуватися на роботу з нею.
Перегляд файлу

Природа обдарованості та її основні види  Мосійчук Т.Є.

 

Дослідженням проблеми обдарованості дітей присвячені праці таких вчених, як: Д. Богоявленська, Л. Венгер, Н. Карпенко, В. Крутецький, О. Кульчицька, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, С. Науменко, Б. Теплов, С. Рубінштейн, А. Савенков та інші. Науковці і досі ведуть полеміку щодо основних критеріїв поняття «обдарованість», структури обдарованої особистості, методів діагностики обдарованості, критеріїв поділу дітей на обдарованих і звичайних, природи обдарованості тощо. Обдарованість психологи трактують, як вияв природних можливостей організму людини, що значно перевищують середній рівень. Вітчизняними психологами розроблено класифікацію дитячої обдарованості, яка містить чотири основні види:

- загальна обдарованість (торкається психічного життя дитини);

- спеціальна обдарованість (проявляється в якій-небудь сфері діяльності: музичній, фізичній тощо);

- актуальна чи неприхована обдарованість (показники успішності, яка є в наявності);

- потенційна чи прихована (показники можливої реалізації здібностей при дотриманні певних умов).

Розрізняють такі види обдарованості дітей:

- художня обдарованість. Важливе місце в розумінні ролі художньої обдарованості займає емоційна сфера. В свою чергу художні здібності поділяються на обдарованість в галузі акторської майстерності, літератури, музики, мистецтва, скульптури тощо;

- творча (креативна) обдарованість. Деякі фахівці вважають, що творчість, креативність є невід’ємним елементом усіх видів обдарованості, які не можуть існувати окремо від творчої складової.

Існує п’ять ознак творчої обдарованості: 1) оригінальність ¾ це незвичне і нестандартне вирішення будь-яких проблем; 2) здатність знаходити ідеї в нових і складних ситуаціях – це нестандартне бачення предмета, використання його функцій у якійсь новій ситуації. Багато винаходів було зроблено саме завдяки цій особливості творчості; 3) образна гнучкість – здатність змінити форму об’єкта так, щоб побачити нові його можливості; 4) семантична (словесна) гнучкість мислення виявляється в дитячому виці у формі підвищеної чутливості до мовлення. Дитина ставиться до нових форм слова і висловлювань як до живих об’єктів; 5) спеціальна творча спрямованість – спрямована специфічно в певну галузь науки, мистецтва, техніки тощо. Спеціально творчо обдарована людина наче ізолює себе від інших видів діяльності, концентруючи свою увагу і зосереджуючи у певному напрямі свої інтереси.

Відомий фахівець у галузі дитячої обдарованості М. С. Лейтес кваліфікує різноманітні педагогічні напрямки даної проблеми, виділяючи три категорії обдарованих дітей:

- учні з ранньою розумовою реалізацією;

- учні з прискореним розумовим розвитком;

 - учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.

Учні з ранньою розумовою реалізацією – це учні, у яких за звичайного рівня інтелекту спостерігається особливе «тяжіння», цікавість до якогось окремого навчального предмета (до якоїсь галузі науки чи техніки). Такий учень (часто починаючи з середніх класів) захоплюється математикою, фізикою, біологією чи мовою, літературою, історією, значно випереджаючи ровесників легкістю засвоєння специфіки матеріалу. Уроки з інших предметів можуть його обтяжувати.

Учні з прискореним розумовим розвитком – це учні, які за однакових умов різко виділяються високим рівнем інтелекту, особливо вони бувають помітні в молодших класах. За даними психологів, прискорений розвиток інтелекту завжди пов’язаний з великою розумовою активністю та пізнавальною потребою.

Учні з окремими ознаками нестандартних здібностей не виділяються розумовими особливостями, не випереджають ровесників у загальному розвитку інтелекту та не виявляють яскравих успіхів з того чи іншого навчального предмету, але вирізняються особливими якостями окремих психологічних процесів (надзвичайна пам’ять на які-небудь об’єкти, багатство уяви або здатність до спостереження).

У літературі дослідники даного напрямку виділяють ще четверту категорію, до названих М. Лейтесом – академічну обдарованість.

- інтелектуальна та академічна обдарованість. До середини ХХ століття обдарованість визначали виключно за спеціальними тестами інтелекту (IQ). Загальні риси інтелектуальної обдарованості:

 ● гострота мислення.

● спостережливість.

 ● виключна пам’ять

● виражена і різнобічна допитливість.

● довготривалі заняття однією справою.

● легкість у навчанні, вміння добре викладати свої думки.

● демонстрація здібностей до практичного здобуття знань.

● виняткові здібності до розв’язування задач.

В лексиці педагогів і психологів існує поняття «здатність до навчання». Вони давно помітили таку особливість: дитина може бути і творчою і розумною особистістю, але навчається важко. Природно, що до такої характеристики учня придивляються перш за все вчителі, саме вони стверджують, що обдаровані діти – «це діти, які добре навчаються». Слід відмітити, що успішність в навчанні притаманна далеко не всім, і дійсно обдарована особистість більш здатна до засвоєння нового досвіду. Але реальні успіхи в навчанні, визначені шкільними оцінками, не завжди адекватно характеризують цю здібність;

- рухова (психомоторна) або спортивна обдарованість. Обдаровані діти виявляють цікавість до діяльності, що вимагає тонкої і точної моторики, володіють гарною зорово-моторною координацією, люблять рух (біг, стрибки, лазіння), мають широкий діапазон рухів (від повільних до швидких, від плавних до різких), прекрасно втримують рівновагу під час виконання рухових вправ (на колоді, трампліні), прекрасно володіють тілом під час маневрування (стартуючи, зупиняючись, цілеспрямовано змінюючи напрямок і т.п.), для свого віку володіють винятковою фізичною силою, демонструють гарний рівень розвитку основних рухових навичок.

   Названі вище види обдарованості проявляються по-різному й зустрічають специфічні бар’єри на шляху свого розвитку залежно від індивідуальних особливостей та зовнішнього оточення дитини

Таким чином, обдарованими дітьми є:

- діти з високими показниками інтелекту (визначені за спеціальними тестами інтелекту (ІQ);

- діти з високим рівнем творчих здібностей;

- діти, які досягли успіхів в конкретній діяльності (юні музики, математики, художники, шахісти, літератори тощо) – ще їх називають талановитими;

- діти, які навчаються на «відмінно» у школі – академічна обдарованість.

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Природа обдарованості дитини та її основні види. Підготувала вчитель початкових класів. Т. Є. Мосійчук

Номер слайду 2

Обдарованість – вияв природних можливостей організму людини, що значно перевищують середній рівень.

Номер слайду 3

Основні види обдарованості:- загальна обдарованість (торкається психічного життя дитини); - спеціальна обдарованість (проявляється в якій-небудь сфері діяльності: музичній, фізичній тощо); - актуальна чи неприхована обдарованість (показники успішності, яка є в наявності); - потенційна чи прихована (показники можливої реалізації здібностей при дотриманні певних умов).

Номер слайду 4

Види обдарованості дітей:художня обдарованість;творча (креативна) обдарованість.

Номер слайду 5

Ознаки творчої обдарованості:1. Оригінальність. 2. Здатність знаходити ідеї в нових і складних ситуаціях. 3. Образна гнучкість – здатність змінити форму об’єкта так, щоб побачити нові його можливості. 4. Семантична (словесна) гнучкість мислення. 5. Спеціальна творча спрямованість.

Номер слайду 6

Категорії обдарованих дітей:- учні з ранньою розумовою реалізацією; - учні з прискореним розумовим розвитком;- учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.

Номер слайду 7

інтелектуальна та академічна обдарованість:● гострота мислення; ● спостережливість;● виключна пам’ять; ● виражена і різнобічна допитливість; ● довготривалі заняття однією справою; ● легкість у навчанні, вміння добре викладати свої думки; ● демонстрація здібностей до практичного здобуття знань; ● виняткові здібності до розв’язування задач.

Номер слайду 8

Рухова (психомоторна) або спортивна обдарованість.

Номер слайду 9

Обдарованими дітьми є: - діти з високими показниками інтелекту (визначені за спеціальними тестами інтелекту (ІQ); - діти з високим рівнем творчих здібностей; - діти, які досягли успіхів в конкретній діяльності (юні музики, математики, художники, шахісти, літератори тощо) – ще їх називають талановитими; - діти, які навчаються на «відмінно» у школі – академічна обдарованість.

zip
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
17 грудня 2019
Переглядів
531
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку