10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація "Технологія розвитку критичного мислення "

Про матеріал

Приклади завдань для виконання творчих письмових робіт починаючи з 2 класу - ....

“Предмети розповідають”:

“11 слів”:

“кластер”:


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Креативне письмо, як засіб розвитку творчостіЖелізко Руслана Цезарівна

Номер слайду 2

Креативне письмо -письмо нетрадиційних жанрів, особливий вид твору, що припускає нестандартність мислення автора, свободу творчості, можливість реалізації нестандартних ідей, думок, відчуттів. Основною метою креативного письма є самовираження автора.

Номер слайду 3

Найбільш поширеними формами креативного письма вважаються: {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}11-слів′я синкандаймонд хайку5 відчуттів біо-поема, тексти пісеньрекламалітературна стилізація(пародія на відомі твори) твір-замальовка, твір-асоціація, твір-сновидіння, похвальне слово, твір-реклама, твір-щоденник, автобіографічні записи, есе та інші

Номер слайду 4

Навчання креативного письма здійснюється послідовно в три етапи:

Номер слайду 5

Креативне письмо є інтерактивною технологію і передбачає залучення до роботи усіх учнів класу і вчителя, який стає «співавтором», консультантом та редактором. Під час презентації робіт учні розвивають свої художні здібності і соціокультурну компетенцію. Вони створюють мультимедійні продукти - візуалізації своїх креативних робіт у форматі Power Point або відео - презентацій, розміщуючи їх у соціальних мережах, розвиваючи та вдосконалюючи при цьому свою інформаційну компетентність.

Номер слайду 6

Учитель стає промоутером робіт своїх учнів - друкує брошури з роботами учнів, оформлює яскраві дисплеї у школі , розміщує їхні роботи у мережі Інтернет на відповідних сайтах, де учні з усіх країн обмінюються своїми креативними творами. Це необхідно для того, щоб підняти їх рівень самооцінки, довести їхню значущість для оточуючих , для батьків, показати їхню спроможність конкурувати з іншими на належному рівні. Це є дуже потужним стимулом і мотивацією до вивчення мов та подальшого практичного застосування опанованих технологій упродовж життя.

Номер слайду 7

У творчому процесі учень розвиває свою пам’ять, спостережливість, уяву, критичне мислення, розкриває свій власний світ. Креативне письмо розвиває праву півкулю головного мозку, що відповідає за розвиток почуттів, інтуїції, музичних та артистичних здібностей. При цьому відбувається корисне балансування між розвитком логічних та інтуїтивних здібностей учнів.

Номер слайду 8

Практична робота Робота в групах. Завдання: напишіть твір на вільну тему, всі слова якого починаються з однієї букви.

Номер слайду 9

ВІДПОВІДІ: Т Такі тут тренери: творчі, турботливі, терпеливі, талановиті та тактовно-толерантні. Тільки такі творчі тренери творитимуть таланти. Так тримати, тренери!Р Ранок розпочався радісними роздумами. Разом розмірковували розвиток реалій. Робота розпочалася розглядом реалізації рішень. РОБОТА РЕАЛЬНО РОБИТЬСЯ! РАДІСНО РАЗОМ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ!!!М Ми, митці, маємо можливість моделювати, милуватися мовою, моніторити, модерувати, мислити... мріємо мати міцний мозок, мудрість, мужність майстерність , мані-мані... Н Настала ніч. На небі незвично нависла нудьга. Наталочка ніжно наспівувала. На неї надійшла ностальгія, сповнена ніжністю... На найкращі ноти надихнув надзвичайний настрій... С Соломійка, Стефан, Сашко, спішать санкувати. Северин, Сергій створили смішного сніговика. Сміх спускається, скочується, скаче селом. Сипле сніг. Спішимо сховатися. Сутеніє. Село сонно снить сни.

Номер слайду 10

5 відчуттів. Колективна робота. Складається із п‘яти характеристик відповідних почуттів у послідовності: Бачу. Чую. Відчуваю запах. Відчуваю смак. Відчуваю у душі. Перше слово рядка - назва вірша.

Номер слайду 11

Метод створення кластеру за допомогою вільних асоціацій та образного мислення (від англ. “to cluster” − збиратися, розростатися групами) в основі якого лежить спроба поєднати діяльність лівої та правої півкуль головного мозку. Дії: До слова-ядра, написаного посередині чистого листкапаперу та обведеного колом, записується перша асоціація (слово, вираз, рядок із пісні, назва художнього твору тощо), яка сполучається лінією (стрілкою) з цим колом, і до неї далі аналогічно записується інша асоціація. Якщо всі ідеї до першого розгалуження видаються вжевичерпаними, слід відразу ж повертатися до слова-ядра та записувати наступний ланцюжок асоціацій. Завдання виконується, як правило, 5−6 хвилин, власне до тихпір, доки дитині не стане зрозуміло, про що він хоче писати.

Номер слайду 12

Робота в групах :

Номер слайду 13

Синканпишеться на 5 рядках, структурованих за інструкцією:1рядок - іменник-тема вірша2 рядок - 2 прикметника, що описують іменник у першому рядку3 рядок - 3 слова, що описують дії іменника4 рядок - речення , що містить не більше 4 слів, і є влучним висловлюванням з обраної теми5 рядок - синонім до іменника з першого рядка

Номер слайду 14

Робота «2 – 4 – всі разом» : Приклад сенкану: Рушник. Гарний, полотняний, різнокольоровий. Зацікавлює, дивує, зворушує, приваблює. Бережімо, пишаємося, даруємо. Оберіг, зв'язок з минулим

Номер слайду 15

Діамантмістить протилежний концепт, що зустрічається на середньому рядку, вірш має форму діаманта1 рядок - іменник - антонім до іменника у 7 рядку2 рядок - 2прикметника, що описують іменник першого рядка3 рядок - 3 дієслова,що описують дії іменника у першому рядку4 рядок - 4 іменника, 2 з яких стосуються першого концепту, наступні два - другого5 рядок - 3 дієслова, що описують дії іменника у 7 рядку6 рядок - 2 прикметника, що описують іменник у 7 рядку7 рядок - іменник-антонім до іменника у першому рядку

Номер слайду 16

Практична робота в групах Думай - Працюй у парі – Ділись ( кооперативне навчання)

Номер слайду 17

Приклади завдань для виконання творчих письмових робіт: “Предмети розповідають”: Дитина пише розповідь про певний предмет, який він має змогу бачити чи побачив раніше (стару поштову листівку) і який, поза сумнівом, має свою цікаву історію;“Моїх семеро речей”: Дитина пише про якусь захоплюючу подорож, під час якої ці речі відіграватимуть надзвичайно важливу роль; “11 слів”: Дитина пише короткий текст, який складається з п’яти рядочків. Перший рядок складається з одного, другий – із двох, третій – із трьох, четвертий − із чотирьох, а п’ятий – знову ж з одного слова. Це завдання особливо підходить до написання тексту до якоїсь картинки. “Текст із слів”: на дошці записуються 15–20 спонтанно названих слів. Дитина повинен написати текст на довільну тему, використовуючи всі або більшість із цих слів;“Початок – кінець”: Діти пишуть власні тексти, отримавши до них один від одного перше й останнє речення.

Номер слайду 18

Форми кооперативного (групового, колективного) письма Переваги:вони полегшують процес письма для кожного учня зокрема, зменшують відчуття страху, збільшують його впевненість у своїх силах.відбувається обмін думок, досвіду і знань, спільне виправлення помилок, адже відомо, що чужі помилки на письмі помічаються нами швидше, ніж свої. слабші діти від виконання завдання в групі тільки виграють. Вони заохочуються до співпраці, збільшується їхня мотивація, задоволення від того, що в результаті колективної роботи є частка і їхньої праці. Навіть індивідуальні помилки набувають “колективного статусу”. при виконанні колективних завдань формується вміння людини працювати в групі та зростає відчуття задоволення, бо робота в результаті стає змістовно цікавішою і правильно написаною.  

Номер слайду 19

Приклади завдань для створення колективного тексту

Номер слайду 20

“оповідання-складачка”: кожен учень отримує листок паперу, на якому вже записані такі запитання, послідовні відповіді на які могли б утворити коротке оповідання. Дитина записує відповідь на перше запитання, згинає листок так, щоб закрити її, та передає його наступному учневі, який, у свою чергу, відповідає на друге запитання і т. д. Коли вже дано відповідь на останнє запитання, учні групи розгортають листок та разом вичитують текст, корегуючи граматичні неузгодженості, але залишаючи без змін лексичні. Потім готовий текст зачитується вголос. Як правило, він виходить абсурдним, проте цікавим і смішним;

Номер слайду 21

“колективний діалог”: кожен учень отримує листок паперу із записаними запитаннями. Діти по черзі вписують власний варіант відповіді або ж якесь пропущене слово в наступному запитанні. Завдання виконується аналогічно попередньому, проте листок при цьому не згинається і кожний наступний учень може прочитати відповідь свого попередника; “оповідання, написане групами”: група дітей об’єднується на міні-групи (по 3−4 чол.). Перша група пише початок оповідання, друга продовжує і передає роботу третій. Завершує написання тексту перша група, тобто та, яка його розпочала. Під час навчання КП роль викладача змінюється. Він перестає домінувати на занятті. Разом з усіма він бере участь у процесі продукування, обговорення та оцінювання тексту, створюючи при цьому атмосферу довіри в групі. Презентація творчих робіт, обговорення та оцінювання відбуваються також колективно

Номер слайду 22

Відповідні вправи та шляхи навчання креативного письма мають свої особливості. По-перше це дуже високий рівень автономії учнів, оскільки без неї неможлива справжня творча діяльність, на чому базується креативне письмо. По-друге, це такий необхідний елемент як змагання серед учнів, яке заохочує до спроб максимально ефективно виразити себе як особистість, і це значно підвищує мотивацію діяльності. Можливе тільки мінімальне керування вчителя.

Номер слайду 23

Позитивним результатом використання технології креативного письма є те, що учні змінюють страх перед письмовою роботою на велике бажання її створювати. Коли у дитини є чітка, послідовна схема викладу своїх думок на папері та вона вмотивована на успіх, то негативне відношення до письма поступово зводиться на нівець.

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
15 червня 2018
Переглядів
1219
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку