Презентація «Трансформатори. Призначення трансформаторів та їх класифікація»

Про матеріал

Надана презентація до уроку з теми «Трансформатори. Призначення трансформаторів та їх класифікація» дозволяє ознайомитись з призначенням, будовою, класифікацією трансформаторів та історією їх розвитку, формуватимислення, розвиток пізнавальної активності, увагу, пам'ять.

Розглядається історія розвитку трансформаторів, класифікацію, будову трансформаторів.

Зміст архіву
Перегляд файлу

Селезньова Олена Петрівна

Викладач фізики та інформатики

Бердянського економіко – гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету

 

 

Опис матеріалу

Надана презентація до уроку з теми «Трансформатори. Призначення трансформаторів та їх класифікація» дозволяє ознайомитись з призначенням, будовою, класифікацією трансформаторів та історією їх розвитку, формувати  мислення, розвиток пізнавальної активності, увагу, пам’ять. 

Розглядається історія розвитку трансформаторів, класифікацію, будову трансформаторів. 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

НАЗВА ТЕМИТРАНСФОРМАТОРИ23211182225192117123192111

Номер слайду 2

Тема. Трансформатори. Призначення трансформаторів та їх класифікація

Номер слайду 3

Навчальна: ознайомити студентів з призначенням, будовою, класифікацією трансформаторів та історією їх розвитку;Розвивальна: формувати у студентів мислення, розвиток пізнавальної активності, уваги, пам’яті, вміння аналізувати;Виховна: виховувати самостійність, уважність, акуратність, відповідальність, вміння працювати в команді, поважати думку інших,уважно слухати співрозмовника; виховувати дбайливе ставлення до дисципліни. Мета:

Номер слайду 4

План:Історія створення трансформаторів. Класифікація та призначення транс-форматорів. Будова трансформатора та їх види.

Номер слайду 5

Історія створення трансформаторів У 1831 році англійським фізиком Майклом Фарадеєм було відкрито явище електромагнітної індукції, яке стало основою роботи трансформатора. У цьому ж році з'явилося його схематичне зображення. Хоча Фарадей в своєму досвіді і використовував подібність сучасного трансформатора, але основна властивість трансформатора - трансформація струмів і напруг, була відкрита пізніше.

Номер слайду 6

Датою початку першого трансформатора вважається 30 листопада 1876 року, коли винахідник П. Н. Яблочков отримав патент на трансформатор з відкритим сердечником. Це був стержень з намотаними на нього обмотками.

Номер слайду 7

У 1848 році французьким механіком Г. Румкорфом була винайдена індукційна котушка (індукція) – прообраз трансформатора.

Номер слайду 8

У 1884 році в Англії братами Джоном і Едвардом Гопкінсонами був створений перший трансформатор із замкненим осердям.

Номер слайду 9

В кінці 1880-х інженером Д. Свинберним було винайдено масляне охолодження трансформатора - це підвищило надійність і довговічність його обмоток. В 1889 році електротехнік М. О. Доливо-Добровольський разом із запропонованою ним трифазною системою змінного струму створив перший трифазний трансформатор.

Номер слайду 10

Трансформатором називається статичний (без рухомих частин) електромагнітний пристрій, призначений для перетворення електричної енергії однієї змінної напруги в електричну енергію іншої змінної напруги.

Номер слайду 11

Трансформатори класифікуються за такими основними ознаками:залежно від мережі живлення: однофазні, багатофазні (в тому числі трифазні); імпульсні.за співвідношенням напруги: підвищувальні, знижу-вальні.за кількістю вторинних обмоток: однообмоткові та багатообмоткові.за призначенням: силові, зварювальні, вимірювальні та інші.за способом охолодження: трансформатори з масляним охолодженням (масляні), з природним повітряним охолодженням (сухі та з литою ізоляцією);за родом установки: для внутрішньої установки, для зовнішньої установки і для комплектних розподільних пристроїв (КРП);за призначенням: знижують і підвищують.

Номер слайду 12

В залежності від числа фаз трансформатори бувають однофазні та багатофазні (в основному, трифазні) Кількість фаз первинної обмотки визначається числом фаз джерела живлення, а число фаз вторинної обмотки - призначенням трансформатора. В трьохфазному трансформаторі первинною або вторинною обмоткою називають відповідно сукупності трифазних обмоток однієї напруги.

Номер слайду 13

Графічне зображення однофазного та трифазного трансформатора

Номер слайду 14

Силовий трансформатор – це електричний апарат, який призначений для перетворення змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої напруги для живлення електроенергією споживачів.

Номер слайду 15

Розрізняють такі типи силових трансформаторів:1група (вироби з потужністю до 100 к. ВА);2група (діапазон потужності від 160 до 630 к. ВА);3група (від 1000 до 6300 к. ВА);4група (показник потужності вище 10000 к. ВА);5група (всі трансформатори з потужністю вище 40000 к. ВА);6група (потужність від 100000 к. ВА).

Номер слайду 16

Масляний трансформатор це стаціонарний прилад, який включає в себе дві і більше обмоток. Основним завданням цих пристроїв є перетворення струму. В даному випадку параметр граничної частоти в ланцюзі залишається незмінним. Відбувається зазначений процес за допомогою електромагнітної індукції.

Номер слайду 17

це вид перетворювачів, в яких магнітна система та дві чи більше обмоток не занурюються в мас-ляний розчин, а остуд-жуються за рахунок руху повітряних потоків. Сухий трансформатор

Номер слайду 18

Вимірювальний трансформатор трансформатор, призначений для пере-силання інформаційного сигналу вимірю-вальним приладам, лічильникам, прист-роям захисту і (або) керування.

Номер слайду 19

трансформатор, який призначений для перетворення струму до значення, зручного для виміру. Вимірювальний трансформатор струму 

Номер слайду 20

Вимірювальний трансформатор напруги  вимірювальний трансформатор, у якому за нормальних умов використання вторинна напруга пропорційна первинній напрузі та за умови правильного вмикан-ня зміщена відносно неї за фазою на кут, близький до нуля.

Номер слайду 21

Автотрансформатор варіант трансформатора, в якому первинна і вторинна обмотки сполучені безпосередньо, і мають за рахунок цього не тільки магнітну зв'язок, але і електричний.

Номер слайду 22

Зварювальний трансформатортрансформатор, який перетворює змінний струм однієї напруги в змінний струм іншої напруги тієї ж частоти і служить для живлення зварювальної дуги.

Номер слайду 23

Трансформатор являє собою замкнений магнітопровід (осердя), на якомурозташовані дві або кіль-ка обмоток. За типом конструкції розрізняють: стрижневий (Г-подібний) броньовий (Ш-подібний) магнітопро-води. Розглянемо їх структуру.

Номер слайду 24

Стрижневий трансформатор складається з двох стрижнів (1), на яких знаходяться обмотки (2) і ярма (3), яке з'єднує стрижні, власне, тому він і отримав свою назву. Трансформатори цього типу застосовуються значно частіше, ніж броньові трансформатори.

Номер слайду 25

Броньовий трансформатор Броньовий трансформатор являє собою ярмо (2) всередині якого полягає стрижень (1) з обмоткою (3). Ярмо захищає стрижень, тому трансформатор називається броньовим.

Номер слайду 26

Коефіцієнт трансформації дорівнює відношенню кількості витків первинної обмотки до кількості витків вторинної обмотки:

Номер слайду 27

1. Хто винайшов перший трансформатор (П. Н. Яблочков).2. Рік створення першого трансформатора (1876 рік).3. Осердя трансформатора Яблочкова (незамкнене).4. В якому році з'явилися трансформатори із замкнутим сердечником (в 1884 році).5. Рік розробки першого трифазного трансформатора (1891 рік).

Номер слайду 28

6. Трансформатор  уявляє собою ………… (статичний (без рухомих частин) електромагнітний пристрій, призначений для перетворення електричної енергії однієї змінної напруги в електричну енергію іншої змінної напруги) 7. Обмотка, до якої відводиться напруга мережі живлення називають ………........ (первинною). 8. Обмотки трансформатора виготовляють з ......... (міді) 9. Обмотка, до якої приєднується навантаження називається ………..…………........... (вторинною)10. Магнитопровід збирають з .................. (листів електротехнічної сталі)

Номер слайду 29

Домашнє завдання. Гуржій А. М. та ін. Електротехніка з основами промислової електроніки: Підруч: для учнів проф. – техн. навч. закладів/А. М. Гуржій, А. М. Сільвестров, Н.І. Поворознюк. – К.: Форум, 2002. – 382с.: іл.. Опрацювання конспекту. Створення кросворду з теми «Трансформатори»

zip
Пов’язані теми
Фізика, Матеріали до уроків
Додано
19 листопада 2018
Переглядів
1215
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку