Презентація "Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту. Основні типи ґрунтів, закономірності поширення. Ґрунтові ресурси України".

Про матеріал
Мета: Отримати знання про чинники ґрунтоутворення та основні типи ґрунтів України; Вдосконалити навички картографічного аналізу; Зрозуміти закономірності поширення ґрунтів та зв'язок між властивостями ґрунтів та господарською діяльністю людини; Усвідомити необхідність охорони та раціонального використання ґрунтів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту. Основні типи ґрунтів, закономірності поширення. Ґрунтові ресурси України.

Номер слайду 2

Мета: Отримати знання про чинники ґрунтоутворення та основні типи ґрунтів України;Вдосконалити навики картографічного аналізу; Зрозуміти закономірності поширення ґрунтів та зв’язок між властивостями ґрунтів та господарською діяльністю людини;Усвідомити необхідність охорони та раціонального використання ґрунтів.

Номер слайду 3

Історична довідка. Василь Васильович Докучаєв видатний учений, природознавець, геолог і ґрунтознавець. У 1888-1894 роках на запрошення Полтавського губернського земства очолював експедицію, що вивчала ґрунти, рослинність і геологічні умови Полтавщини. Було складено ґрунтові карти губернії. За сприяння Василя Докучаєва створено Полтавський природничо-історичний музей (зараз – Полтавський краєзнавчий музей). 3

Номер слайду 4

Ґрунт

Номер слайду 5

Ґрунт – верхній пухкий родючий шар землі. Родючість ґрунту – його здатність забезпечувати рослини мінеральними речовинами.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Як утворюються ґрунти. Чинники ґрунтоутворення1. Вивітрювання(руйнування та зміна гірських порід)фізичнехімічнеорганічне. Кора вивітрювання – шар пухких гірських порід2. Живі організмирослинимікроорганізмитвариниутворюють гумусгумусмінеральні солі розпушують ґрунт, створюють струк-турність ґрунту 3. Клімат вимивання опадами поживних речовин, кислотність ґрунту.4. Інші чинникирельєф, ґрунтові води, діяльність людини5. Час0,5-2 см за 100 років

Номер слайду 8

Чинники ґрунтоутворенняа) фізичнеб) хімічне(водою, повітрям)в) органічне(живими організмами)кора вивітрювання1. Вивітрювання(руйнування та зміна гірських порід)(коливанням tо. C)2

Номер слайду 9

до 5 млн на га2. Живі організмиа) рослини – утворюють гумусб) мікроорганізмив) тварини– розпушують ґрунт;вода, повітря. Гриби. Дощовий черв'якорганічні речовини гумусумінеральні речовини (солі)розкладають органічні речовини гумусу до мінеральних речовин. Мурашка– формують структурність ґрунту.понад 1 тонна на гектар. Чинники ґрунтоутворення. Бактерії2

Номер слайду 10

2 Чинники ґрунтоутворенняпоживні речовинигумусовий горизонтгоризонт вимиваннякислотність ґрунту (р. Н)нейтральні ґрунти (р. Н=6-8)кислі ґрунти (р. Н=4-6)лужні ґрунти (р. Н=8-9)3. Клімат

Номер слайду 11

1-3 см20-150 см0-20 см. До 180 см10-30 см. Ліс, моренаҐрунтовий профільҐрунт складається з кількох шарів, або горизонтів. Сукупність усіх ґрунтових горизонтів становить профіль ґрунту. Кожний шар ґрунту має свою будову, структуру, колір і потужність. У різних ґрунтів профілі неоднакові.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Дерново –підзолистіСірі лісовіЧорноземи типовіКаштановіЛучніБуроземи. КоричневіПрофілі основних ґрунтів території України

Номер слайду 14

Дернево-підзолистіСформувалися в умовах помірного теплого вологого клімату на піщано-глинистих відкладеннях. Гумусовий горизонт малопотужний до 20 см.

Номер слайду 15

Меліорація

Номер слайду 16

Хімічна – внесення органічних і мінеральних добрив.16 Меліорація - це система заходів, пов'язаних із корінним поліпшенням властивостей ґрунтів і спрямованих на підвищення їхньої родючості.

Номер слайду 17

Меліорація. Водна. Зрошення. Осушення17

Номер слайду 18

Меліорація. Лісова18

Номер слайду 19

Сірі лісові (опідзолені)Гумусовий горизонт досягає 60 см. Родючість цих ґрунтів становить 44-80 балів (за 100 бальною шкалою). Формується в умовах характерних для природної зони лісостепу.

Номер слайду 20

Чорноземи. Чорнозем формується під степовою рослинністю в умовах помірно теплого, недостатньо вологого клімату. Потужність гумусового горизонту досягає 120 см. Родючість становить 65-100 балів (за 100 бальною шкалою).

Номер слайду 21

КаштановіСформувалися в умовах сухого степу. Шар гумусу досягає 45 см.

Номер слайду 22

У Кримських горах у передгірних районах та на північних схилах до висоти 450 м поширені гірсько-лісостепові ґрунти – дерново-карбонатні та сірі, сформувалися під чагарниковою і трав’яною рослинністю. Основні ґрунти Гірського Криму – також бурі гірсько-лісові, що поширені до висоти 850 м під буковими, дубовими і мішаними лісами. На яйлах з лучною рослинністю панують гірсько-лучні чорноземовидні грунти. На Південному березі Криму, де клімат має риси субтропічного з достатнім зволоженням переважають коричневі і червоно-коричневі ґрунти. Коричне⳥рунти гірських районів

Номер слайду 23

Ґрунти гірських районівҐрунти різних типів змінюються відповідно до закону висотної поясності – від підніжжя до вершин. Буроземи. В Українських Карпатах найбільші площі займають буроземи. У Передкарпатті та Закарпатті біля підніжжя поширені різновидності  буроземно-підзолистих ґрунтів. Під лісами до висоти майже 1500 м над рівнем моря утворилися малопотужні, щебенисті бурі гірсько-лісові ґрунти. На безлісих схилах, полонинах та інших вершинах гір поширені гірсько-лучні ґрунти

Номер слайду 24

Азональні ґрунти БолотніБурі гірсько-лісовіЛучніДернові

Номер слайду 25

{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}Тип ґрунту. Поширення. Товщина гумусовмістного шару. Вміст гумусу(%)Родючість (бали)Заходи меліораціїКультури. Дернево-підзолистіПолісся8-10 см1,5-222-43 Вапнування, осушення. Картопля, жито, горох, хміль. Сірі лісовіПівнічний і західний лісостеп20 см2,5-544-80 Вапнування, боротьба з ерозією. Більшість с/г культур. Чорноземи. Південний лісостеп, степ До 1,5 м5-865-100 Боротьба з ерозією, зрошення. Більшість с/г культур. КаштановіПричорномор’я15-25 см2-438-66 Зрошення, гіпсування. Кавуни, виноград. КоричневіПБК30-40 см3,5-459-66 Виноград. Азональні ґрунти. В горах, по долинах річокнизька. Багаторічні трави. Характеристика ґрунтів України

Номер слайду 26

Родючість ґрунтіввисокавище середньоїсереднянижче середньоїнизька. Родючість ґрунтів

Номер слайду 27

Вплив людини на родючість ґрунту

Номер слайду 28

Ґрунтові ресурси

Номер слайду 29

Земельний фонд

Номер слайду 30

Структура земельного фонду України. Земельний фонд – усі території, що вкриті ґрунтами.

Номер слайду 31

Деградація - 31це погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок дії природних чи антропогенних чинників

Номер слайду 32

Ерозія - Водна32це процес руйнування верхнього найродючішого шару ґрунту під впливом природних та антропогенних чинників.

Номер слайду 33

Ерозія Вітрова33

Номер слайду 34

Підтоплення -34це процес підвищення рівня ґрунтових вод і збільшення вологості ґрунту.

Номер слайду 35

Засолення - 35ґрунти містять легкорозчинні мінеральні солі в кількостях, шкідливих для рослин

Номер слайду 36

Кар’єри36

Номер слайду 37

Забруднення - 37це потрапляння у ґрунт різних хімічних речовин, відходів сільського господарства, промислового виробництва, комунально-побутових підприємств.

Номер слайду 38

pptx
Додано
14 лютого
Переглядів
369
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку