10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Презентація уроку" Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали"

Про матеріал
Розробка уроку засвоєння нових знань з використанням комп’ютерних технологій (слайдів, відеофільму), уроку з теми :«Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали», за навчальною програмою для 10 класу академічного рівня.Вона є наочним супроводом до всіх етапів уроку, що дає можливість підвищити пізнавальну активність учнів, сконцентрувати їх увагу на головних моментах уроку та сприяє розвитку креативного мислення. Схема(слайди)звільняють вчителя від зображення їх на дошці, що дає можливість більш ефективно розподіляти час на уроці.Перші чотири слайди призначені для повідомлення теми, мети,та завдань уроку. Оскільки, даний урок побудований у формі інформаційної лекції , то основна частина(5-59 слайди)дозволяє в логічній послідовності переходити від одного поняття до іншого , і учні мають можливість візуально сприймати поставлену перед ними проблему чи завдання. За допомогою останнього слайду 60 учням у віршованій формі подано інформацію про основне поняття даного уроку, що є логічним завершенням уроку.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Завдання уроку Вміти Розрізняти кристалічні та аморфні тіла. Вміти самостійно працювати з науково-популярною літературою. 3. Вчитися в домашніх умовах вирощувати кристали Знати Поняття кристали, монокристали, полікристали, рідкі кристали, анізотропія, ізотропія, аморфні тіла. 2. Застосування кристалів та аморфних тіл

Номер слайду 3

План уроку Кристали та їх види Типи кристалів Аморфні тіла Застосування кристалів Полімери Рідкі кристали

Номер слайду 4

Взаємну бесіду слід проводити таким чином, Щоб кожний із співрозмовників Отримав з неї щось корисне, цікаве, Набув більше знань. Геракліт Ефеський

Номер слайду 5

Кристалічні тіла. Кристали – це тверді тіла, в яких атоми або молекули розміщені впорядковано і утворюють періодично повторювану внутрішню структуру.

Номер слайду 6

Властивості кристалів кристалічні тіла мають певну температуру плавлення, незмінну при сталому тиску; в’язкість таких речовин під час нагрівання зменшується; вони переходять у рідкий стан, розм’якшуючись поступово.

Номер слайду 7

Кристали характеризуються наявністю значних сил міжмо- лекулярної взаємодії і зберігають сталим не лише свій об’єм, а й форму. Правильна геомет- рична форма є істотною зов- нішньою ознакою будь-якого кристала в природних умовах. Розглядаючи окремі кристали, можна переконатися, що вони обмежені плоскими, ніби шліфованими гранями у вигляді правильних багатокутників.

Номер слайду 8

Кристали однієї і тієї ж речовини можуть бути різного кольору Димкуватийкварц Прозорий кварц Рожевий кварц

Номер слайду 9

Види кристалів Алмаз Лід кварц Кухонна сіль монокристали полікристали Цукор Сніжинка Мідь

Номер слайду 10

Фізичні властивості монокристалів Правильна геометрична форма Постійна температура плавлення Анізотропія Механічна Електрична оптична

Номер слайду 11

Анізотропія механічних властивостей монокристалів проявляється насамперед у тому, що їх міцність у різних напрямах різна. Монокристали легше руйнуються в одних напрямах, ніж в інших, і саме тому їх злами плоскі.

Номер слайду 12

Фізичні властивості полікристалів Правильна геометрична форма Постійна температура плавлення Ізотропія однаковість фізичних властивостей в усіх напрямах

Номер слайду 13

Кристалічна ґратка Кристалічна ґратка - це впорядковане розміщення частинок речовини. Місця, в яких лінії перетинаються називають вузлами кристалічних ґраток. Вузол кристалічної ґратки – точка, відносно якої атом, молекула або йон здійснює коливання. Типи кристалічних ґраток.

Номер слайду 14

Розрізняють чотири типи кристалічних ґраток: йонні, атомні, металічні молекулярні.

Номер слайду 15

Йонні кристалічні ґратки. У вузлах решітки йонних кристалів знаходяться позитивно і негативно заряджені йони. Сили взаємодії між ними, в основному, електростатичні. Такі кристали мають значну міцність.

Номер слайду 16

Атомні кристалічні ґратки. Їхні кристалічні ґратки. утворюються внаслідок щільної упаковки атомів, найчастіше однакових (під час взаємодії однакових атомів йони не утворюються). Атоми, що знаходяться у вузлах, зв’язані зі своїми найближчими сусідами ковалентним зв'язком. За умови ковалент-ногo зв’язку електрони не переходять від одного атома до іншого (йони не утворються , а виникає одна чи декілька спільних електронних пар.)

Номер слайду 17

Молекулярні кристалічні ґратки. У вузлах їх кристалічної решітки знаходяться молекули речовини, зв’язок між якими забезпечується силами молекулярної взаємодії.

Номер слайду 18

Металічні кристалічні ґратки. У всіх вузлах ґратки металічних кристалів розміщені позитивні Йони металу. Між ними хаотично, подібно до молекул газу, рухаються електрони, які відокремилися від атомів під час кристалізації металу. Разом з тим, і електрони утримуються йонами в її межах. Наявність вільних електронів у металі забезпечує добру електропровідність і теплопровідність цих речовин.

Номер слайду 19

Сніжинки Складна симетрична структура, що складається з кристаликів льоду зібраних разом

Номер слайду 20

Науковці, що досліджували сніг Кеплер Перший в історії дослідив кристали снігу Рене Декарт Докладно описав рідкісні форми сніжинок Роберт Гук Дослідив правильну форму снігових кристалів Вільсон Бентли Ункічіро Накая Фотографував снігові кристали (в колекції 5 тисяч знімків) Перший науковець, який створив вчення про снігові кристали

Номер слайду 21

Мармурові печери

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Санаторій “Соляна симфонія”

Номер слайду 33

А в жовтні 2004 р. там же відбувся концерт Донбаського симфонічного оркестру «Соляна симфонія» під керівництвом австрійського диригента Курта Шміда за участю солістки Віденської опери Вікторії Лук'янець. Про звучанні оркестру в соляній шахті австрійський композитор і диригент Курт Шмід сказав: «Я просто вражений! Ноти злітали до склепінь печери, а потім повільно, як хмара, опускалися. За словами диригента в світі є всього 2-3 театри, які можуть змагатися з акустикою артемівських соляних шахт.

Номер слайду 34

Сталактити і сталагміти в печері Еміне-Баїр-Хасар (Крим)

Номер слайду 35

Печера Еміне-Баір-Хасар

Номер слайду 36

Троянда Сахари Кристал з піску, солі, гіпсу

Номер слайду 37

Кристали саленіту Печера кристалів– підземна порожнина в шахті Naica на півдні мексиканського штату Чихуахуа, заповнена найбільшими в світі кристалами селеніту, що досягають 15 м-ходів в довжину і 1,5 м-ходів в діаметрі. Висока температура (майже 60°С) і 100% вологість повітря, роблять її важкодоступною для туристів.

Номер слайду 38

Це цікаво знати! Як ростуть кристали з пари?

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Використання кристалів

Номер слайду 44

Кристали та життя Найпростіші живі організми- віруси - можуть об'єднуватися в кристали. Звісно, у кристалічно-му стані вони не проявляють ознак живого, з тієї причини, що складні життєві процеси протікати в кристалах не можуть.

Номер слайду 45

Кристали і життя Але при змінах зовнішнього середовища на більш сприятливу, вони починають рухатися, розмножуватися

Номер слайду 46

Отже в клітинах є носій інформації - дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) Кристали і життя

Номер слайду 47

Кристали в медицині Нові можливості отримали лікарі: Рідкокристалічний індикатор на шкірі хворого швидко діагностують скриті запалення і навіть пухлини. На основі рідких кристалів створені вимірювачі тиску.

Номер слайду 48

Аморфні тіла Тіла, фізичні властивості яких однакові у всіх напрямках віск цукерки скло пластилін янтар смоли каніфоль

Номер слайду 49

Структура аморфних тіл В аморфних тіл немає порядку в розташуванні атомів або молекул – немає кристалічної ґратки.

Номер слайду 50

Властивості аморфних тіл Пластичність Текучість Не має фіксованої температури плавлення Ізотропні

Номер слайду 51

На відміну від кристалічних , аморфні тіла повністю ізотропні, тобто їх властивості однакові в усіх напрямах. Аморфні тіла не мають певної темпера- тури плавлення. Якщо, наприклад, нагрівати скло, воно стає м’яким і тягучим.

Номер слайду 52

Друга їх характерна властивість – пластичність. Таким чином, залежно від характеру впливу (зокрема часу, протягом якого діє сила) аморфні речовини поводять себе або як крихкі тверді тіла, або як дуже в’язкі рідини.

Номер слайду 53

Полімери Полімери – це високомолекулярні сполуки, макромолекули яких складаються з великого числа певних груп атомів, які називаються структурними ланками. . Полімери природні штучні синтетичні

Номер слайду 54

природні каучук шовк шкіра деревина білок нуклеїнові кислоти

Номер слайду 55

штучні Віскозний шовк Ацетатний шовк Органічне скло

Номер слайду 56

синтетичні каучук поліетилен пластмаси капрон

Номер слайду 57

Практичне використання полімерів техніка Будівельні матеріали одяг

Номер слайду 58

Рідкі кристали Рідкі кристали – це рідини, які виявляють анізотропію своїх властивостей, притаманну кристалам. Типи рідких кристалів смектичні нематичні холестеричні

Номер слайду 59

Використання рідких кристалів

Номер слайду 60

Камінь - кристал, а кристал значить лід. Кожен з них має форму й свій вид. Скільки симетрії та простоти, Скільки граційності та чистоти . Н.А.Морозов Камінь - кристал, а кристал значить лід. Кожен з них має форму й свій вид. Скільки симетрії та простоти, Скільки граційності та чистоти . Н.А.Морозов

ppt
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
21 травня
Переглядів
48
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку