Урок "Історія уявлення про будову атома"

Про матеріал

Дану розробку уроку можна використовувати на уроках фізики у 11 а 9 класах при вивчені теми "Атомна і ядерна фізика". Розробка містить коспект з додатками для друку та презентацію.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Історія вивчення атома. Моделі атома.

Номер слайду 2

Епіграф «… тепер мені відомо який виглядає атом» Е. Резерфорд

Номер слайду 3

Проблемне питання Що ви знаєте про будову речовини?

Номер слайду 4

Проблемне питання Як розвивалось уявлення людства про будова атома?

Номер слайду 5

Модель атома Демокріта та Левкліппа

Номер слайду 6

Модель атома Платона

Номер слайду 7

Модель атома Арістотеля

Номер слайду 8

Модель атома Роберта Бойля Роберт Бойль 1627 – 1691

Номер слайду 9

Модель атома Джона Дальтона Джон Дальтон 1766 – 1844

Номер слайду 10

Модель атома Джозефа Томсона Джозеф Томсон 1856 – 1940 Модель «пудингу з родзинками» (1904 р.) Електрони Позитивно заряджена куля

Номер слайду 11

Модель атома Джозефа Томсона Чи дійсно позитивний заряд розподілений по всьому об'єму атома?

Номер слайду 12

Модель атома Резерфорда Ернест Резерфорд 1871 – 1937 Досліди Резерфорда (1908-1911 рр.) Свинцевий контейнер Джерело α-частинок Екран Золота фольга

Номер слайду 13

Модель атома Резерфорда Ернест Резерфорд 1871 – 1937 Планетарна модель будови атома Ядро Електрони + +

Номер слайду 14

Модель атома Бора Нільс Бор 1885 – 1962 Ядерна модель будови атома

Номер слайду 15

Модель атома Шредінгера Ервін Шредінгер 1887-1961

Номер слайду 16

Сучасна модель атома (протонно - нейтронна) Дмитро Іваненко 1904 – 1994

Номер слайду 17

Будова атомного ядра Будова атомного ядра Протони Нейтрони Нуклони – це протони й нейтрони, що входять до складу ядра атома

Номер слайду 18

Будова атомного ядра Нуклонне (масове) число (А) – це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі А = 10

Номер слайду 19

Будова атомного ядра Z = 6 Зарядове (протонне) число (Z) – це кількість протонів у ядрі

Номер слайду 20

Будова атомного ядра Кількість нейтронів (N) у цьому ядрі: N = A – Z А = 10 Z = 6 N = 10 – 6 = 4

Номер слайду 21

Будова атомного ядра Символ хімічного елементу Нуклонне число Зарядове (протонне) число Нуклід – це вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа

Номер слайду 22

Ізотопи – це різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів Ізотопи Протій Ізотопи Гідрогену Дейтерій Тритій

Номер слайду 23

Сильна взаємодія Яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від одного утримуються протони, адже однойменно заряджені частинки відштовхуються?

Номер слайду 24

Ядерні сили – це сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер. Сильна взаємодія

Номер слайду 25

Сильна взаємодія Властивості ядерних сил: 1) є тільки силами притягання 2) є близькодіючими 3) не залежать від заряду

Номер слайду 26

Первинне закріплення Доберіть логічні пари та поясніть свій вибір

Номер слайду 27

Розв'язування задач Оберіть картку із запропонованих. Дайте відповідь на запитання. Спробуйте знайти щасливу!

Номер слайду 28

Бесіда за питаннями Опишіть дослід Е. Резерфорда

Номер слайду 29

Бесіда за питаннями Із яких частинок складається атом? атомне ядро?

Номер слайду 30

Бесіда за питаннями Що показує зарядове число?

Номер слайду 31

Бесіда за питаннями Що показує масове число?

Номер слайду 32

Бесіда за питаннями Як визначити кількість протонів і нейтронів у ядрі?

Номер слайду 33

Бесіда за питаннями Що таке нуклід?

Номер слайду 34

Бесіда за питаннями Які нукліди називають ізотопами? Назвіть ізотопи Гідрогену.

Номер слайду 35

Бесіда за питаннями Який тип взаємодії забезпечує утримання нуклонів у ядрі атома?

Номер слайду 36

Бесіда за питаннями Дайте означення ядерних сил, назвіть їхні властивості.

Номер слайду 37

Домашнє завдання

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

C:\Users\tetan\Music\tavola_periodica-hd-1920x1080-sfondo_scuro.pngC:\Users\tetan\Music\tavola_periodica-hd-1920x1080-sfondo_scuro.pngC:\Users\tetan\Music\tavola_periodica-hd-1920x1080-sfondo_scuro.pngC:\Users\tetan\Music\tavola_periodica-hd-1920x1080-sfondo_scuro.pngC:\Users\tetan\Music\tavola_periodica-hd-1920x1080-sfondo_scuro.pngC:\Users\tetan\Music\tavola_periodica-hd-1920x1080-sfondo_scuro.png

C:\Users\tetan\Music\tavola_periodica-hd-1920x1080-sfondo_scuro.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Конспект уроку 11 клас

Тема : Історія вивчення атома

Мета :

 узагальнити знання учнів про будову атома, отриманих на уроках хімії та фізики середніх класів, познайомити учнів з основними етапами розвитку уявлення про будову атома, ввести поняття ядерних сил та сприяти розумінню їх властивостей;

продовжити формувати науковий світогляд через пояснення фізичних явищ у мікросвіті;

розвивати комунікативні вміння, поглиблювати навички роботи в локальних групах, вміння приймати рішення та бути відповідальним.

Обладнання :  ПК, роздатковий матеріал.

План уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань
 3. Вивчення нового матеріалу
  1. історія розвитку уявлень про будову атома
  2. будова атомного ядра
  3. ізотопи
  4. ядерні сили
 4. Первинне закріплення/інтерактивна вправа «Логічна пара»
 5. Розв’язування вправ
 6. Підсумок уроку
 7. Домашнє завдання.

 

 

«… відтепер мені відомо який вигляд має атом»

 Е. Резерфорд

Хід уроку

 

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань

Що ви знаєте про будову речовини?

Як розвивалось уявлення людства про будова атома?

 1. Вивчення нового матеріалу

3.1 Історія розвитку уявлень про будову атома

 

Ще 2,5 тисячі років тому Демокритом було висунуто твердження, що атом- це складова всіх речовин. Саме вони назвали атомом дрібну, неподільну частку, що утворює речовину. Речовина , стверджували вчені, утворюється в результаті зіткнення атомів та виникнення зв’язку між ними.

  Платон – стверджував, що атоми мають форму правильних многогранників: куба(атом землі), тетраедра(атом вогню), октаедр(атом повітря), ікосаедр (атом води).

Учень Платона Аристотель вважав, що процес поділу речовини на складові часточки нескінченний. І його думка панувала протягом довгого терміну часу, близько 2000 років.

Існування атомів не визнавали і, навіть, під загрозою страти Парижський парламент заборонив атомістичну теорію.

З винайденням технічних приладів і подальшим розвитком науки теорію Аристотеля прийшлось переглянути.

1661 рік Роберт Бойль сформував поняття хімічного елемента

1803 рік Джон Дальтон відкрив три закони що дозволили стверджувати, що атом – неподільна складова атома

1904рік після ряду великих відкриттів, таких як створення таблиці Д.І. Менделєєва , х- променів Рентгена  Пулюя, радіоактивності Беккереля та відкриття електрона, Джосеф Томсон запропонував модель де атом представляли у вигляді позитивно зарядженої кулі, в яку вкраплено електрони. Модель отримала назву «,Пудинг з родзинками».

1911 рік Ернест Резерфорд експериментально довів, що атом має відмінний, від запропонованої Томсоном моделі, вид. Він стверджував, що у середині атома розташоване позитивно заряджене ядро, в якому сконцентрована практично вся маса атома, а навколо ядра, як планети навколо Сонця, обертаються електрони. (Планетарна модель атома)

Але така будова атома все ж таки не зовсім вписувалась в закони класичної фізики, згідно якої електрони з часом мали би  припинити обертання і впасти на ядро.

1913рік датський вчений Нільс Бор доповнив планетарну модель Резерфорда. Ці доповнення відомі як постулати Бора. Одне з них говорить про те, що електрони обертаються навколо ядра по певних стаціонарних орбітах. При переході з однієї орбіти на іншу атом випромінює ч поглинає певну порцію(квант) енергії.(Квантова модель атома).В 1926 роцы Е.Шредінгер запропонував гіпоезу, що електрони не обертаються по сталим орбітам, а знаходяться в так званій  хмарі. Його модель демонструє ядро, оточене хмарами електронної щільності. Таким чином, 1926 рік вважається роком формування сучасної протонно-нейтронної моделі атома, долучився до цього процесу і наш співвітчизник Дмитро Дмитрович  Іваненко, уродженець Полтави, професор, який не зважаючи на репресії і імідж «соціально-небезпечного елемента» зробив вагомий внесок у розвиток світової науки.

 1. Будова атома

 

Атом  ядро протони + нейтрони

            Оболонка –електрони

Нуклони – це протони й нейтрони, що входять до складу ядра атома

Нуклонне (масове) число (А) – це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі

Зарядове (протонне) число (Z) – це кількість протонів у ядрі

Кількість нейтронів (N) у цьому ядрі:

N = A – Z

Нуклід – це вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа

 

3.3 Ізотопи

Ізотопи – це різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

Гідроген має три ізотопи Н,  Н,  Н   - протій, дейтерій, тритій.

У атомів хлору є два ізотопи С1-35 та С1-37 що зустрічаються у природі відповідному співвідношенні : 75% та 25% тому значення маси атома обчислюється наступним чином:

 

 

35*0,75+37*0,25=35,5 аом

 

В урана 12 ізотопів від 228 до 239.

Ізотопи бувають стабільними(в переважній більшості елементів поряковий номер меньший 89) і радіоактинийт(порядковий номер більший за 89)

3.4 Яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від одного утримуються протони, адже однойменно заряджені частинки відштовхуються?

Ядерні сили – це сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер.

Властивості ядерних сил:

- діють тільки сили притягання

- не залежать від заряду

- є близькодіючими

 1. Первинне закріплення

Доберіть логічні пари та поясніть свій вибір(додаок 1)

 

 1. Розвязування вправ

Оберіть  картку із запропонованих. Дайте відповідь на запитання.

Спробуйте знайти щасливу! (додаток 2)

 1. Підсумок уроку
 2. Домашнє завдання

 

zip
Додав(-ла)
Yarova Nataliya
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
23 травня 2020
Переглядів
723
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку