Презентація уроку з біології для учнів 8 класу "Організм людини як біологічна система"

Про матеріал
Презентація уроку з біології для учнів 8 класу "Організм людини як біологічна система" створена за підручником В.Соболя та допоможе проілюструвати та роз'яснити такі питання: організм людини як біологічна система, рівні організації організму людини та цілісність організму людини
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Організм людини як біологічна система

Номер слайду 2

Ми можемо бачити й чути, рухатися й розмовляти, спати і їсти, мерзнути і відчувати біль, сміятись і плакати… І будь-який, навіть найменший, прояв життя - результат роботи всього організму. Дитяча енциклопедія «Аванта+»

Номер слайду 3

Ми живемо у світі, у якому люди знають набагато більше про внутрішнє улаштування автомобіля або ж про роботу ноутбука чи сенсорного телефона, аніж про власний організм. Але ж для кожного з нас життєво важливим є розуміння того, що таке наше тіло, як воно упорядковане і як працює, що його підтримує, а що виводить з рівноваги. Такі «прогалини в освіті» дорого коштують людині й створюють проблеми із самим собою, у спілкуванні з людьми та природою. Які особливості організації тіла людини?

Номер слайду 4

План{5 FD0 F851-EC5 A-4 D38-B0 AD-8093 EC10 F338}Організм людини як біологічна система. Рівні організації організму людини. Цілісність організму людини

Номер слайду 5

Організм людини як біологічна система{5 FD0 F851-EC5 A-4 D38-B0 AD-8093 EC10 F338}Біологічна (жива) система – це структурне і функціональне об’єднання різних елементів{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Ознаки організму, як системирівні організаціїмолекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний, організм – цілісна системавзаємозв’язок елементівна кожному з рівнів відбуваються узгоджені процеси, які визначають цілісність організмувідкритістьвідбувається постійна взаємодія (обмін речовин, енергії, інформації) із зовнішнім середовищем;фундаметальні властивостісаморегуляція для збереження внутрішньої сталостісамооновлення – утворення нових молекул і структурсамовідтворення забезпечує спадковість між батьками та нащадками

Номер слайду 6

Рівні організації організму людини{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Упорядкованість як найзагальніша властивість живого має особливості, притаманні кожному з рівнів організації організму людини{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Молекулярний рівень. Клітинний рівень. Тканинний рівень. Органний рівень. Системний рівень. Атомно-молекулярний рівень. Тканинний рівень. Органний рівень. Системний рівень. Клітинний рівень

Номер слайду 7

Рівні організації організму людини{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Молекулярний рівеньскладниками цього рівня є хімічні елементи та речовини, що беруть участь у біофізичних процесах й біохімічних реакціях; з понад 100 відомих хімічних елементів близько 90 міститься в організмі людини, які поділяють на групи: органогени (Оксиген, Гідроген, Карбон, Нітроген), макроелементи наприклад, Кальцій, Калій, Натрій, Ферум, Фосфор, Хлор) та мікроелементи (наприклад, Кобальт, Купрум, Цинк, Іод, Флуор та ін);найбільший вміст серед неорганічних сполук припадає на воду (бл. 60 %) та мінеральні солі, з органічних речовин в організмі є вуглеводи, ліпіди, білки, жири, нуклеїнові кислоти тощо. Клітинний рівеньосновними частинами клітин людини, як і в рослин, тварин та грибів, є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро;на цьому рівні уперше виявляються усі властивості життя, тому клітина є основною структурною і функціональною одиницею організму. Клітини організму людини. ДНК

Номер слайду 8

Рівні організації організму людини{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Тканинний рівень;тканина - сукупність клітин і міжклітинної речовини, подібних за походженням, особливостями будови та функціями;в організмі людини розрізняють 4 типи тканин - епітеліальні, сполучні, м’язові та нервовіОрганний рівень визначається упорядкованістю будови й функцій органів;в утворенні органа зазвичай беруть участь усі 4 типи тканин, але визначальною для його діяльності є якась одна. Наприклад, у кістках такою тканиною є сполучна кісткова, у серці - м’язова; орган - це частина організму, яка має певне розташування, форму, будову й виконує одну чи кілька специфічних функцій;найчастіше органи людини поділяють за функціями (дихання, травлення, виділення, розмноження, опори та руху тощо) або розташуванням – внутрішні (печінка, серце), зовнішні (вухо, ніс, верхня кінцівка)Внутрішні органи людини. Тканини людини

Номер слайду 9

Рівні організації організму людини{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Системний рівеньформують спеціалізовані фізіологічні системи організму;фізіологічна система - сукупність органів, анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції, наприклад, опорно-рухова, кровоносна, дихальна, травна, покривна, сечовидільна, статева, ендокринна, нервова, сенсорна системи;органи різних фізіологічних систем тимчасово поєднуються у функціональні системи для забезпечення цілісного існування організму. Організм людини - упорядкована рівнева біологічна система, в якій виокремлюють молекулярний, клітинний, тканинний, органний та системний рівні організаціїТканини людини

Номер слайду 10

Цілісність організму людини. Тканини людини{5 FD0 F851-EC5 A-4 D38-B0 AD-8093 EC10 F338}процеси, що відбуваються на всіх рівнях організації людини, завжди узгоджені між собою;узгодженість і координація відбуваються завдяки процесам регуляції функцій організму людини;Регуляція функцій людини - сукупність процесів, що забезпечують узгоджену й скоординовану відповідь організму на зміни умов внутрішнього й зовнішнього середовищавиникають процеси регуляції на рівні клітин, які породжують сигнали;. наприклад, нейрони формують електричні сигнали, клітини залоз продукують речовини, що є хімічними сигналами;передаються ці сигнали по всьому організму нервовими шляхами або рідинами внутрішнього середовища (кров’ю, тканинною рідиною та лімфою)

Номер слайду 11

Цілісність організму людини. Тканини людини{5 FD0 F851-EC5 A-4 D38-B0 AD-8093 EC10 F338}В організмі людини функціонують такі механізми регуляції: Нервова. ГуморальнаІмуннарегуляція функцій організму нервовими імпульсами, що передаються нервовими шляхами й чинять спрямований короткочасний впливрегуляція за допомогою хімічних сполук, що переносяться в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення тривалого й загального впливу на клітини, тканини й органирегуляція за допомогою хімічних сполук і клітин, що переносяться в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини й органи

Номер слайду 12

Цілісність організму людини. Тканини людини{5 FD0 F851-EC5 A-4 D38-B0 AD-8093 EC10 F338}Механізми регуляції функцій організму людини взаємопов’язані:так на діяльність нервової системи впливають такі гуморальні чинники, як гормони (наприклад, адреналін), а захист клітин нервової системи забезпечують речовини й клітини імунної системирегуляція функцій організму людини має особливості, пов’язані зі складнішою, аніж у тварин, суспільною поведінкою, розвинутою членороздільною мовою, вищими емоціями й потребами, використанням знарядь праці, розвинутою розумовою діяльністю тощо

Номер слайду 13

Висновки. Організм людини - це цілісна відкрита біологічна система, якій властиві рівневість, саморегуляція, самовідтворення та самооновлення. Організм людини - упорядкована рівнева біологічна система, в якій виокремлюють молекулярний, клітинний, тканинний, органний та системний рівні організаціїЦілісність і життєдіяльність організму людини на різних рівнях його організації забезпечуються взаємодіючими механізмами нервової, гуморальної та імунної регуляції функцій організму

Номер слайду 14

Домашнє завданняопрацювати §1; стор. 9 (виконати завдання 2 письмово, повторити будову тваринної клітини, відповідати на завдання «Біологія +Філософія» та питання усно); опанувати конспект

Номер слайду 15

Навчаємось пізнавати. Завдання 1. Розгляньте ілюстрацію. Назвіть складові - частини й органели клітини. Пригадайте, які функції виконують органели клітини

Номер слайду 16

Навчаємось пізнавати. Завдання 2. Розгляньте ілюстрацію, розпізнайте зображені на ній органи. Заповніть таблицю й зробіть висновок про організм людини як біологічну систему{BDBED569-4797-4 DF1-A0 F4-6 AAB3 CD982 D8}Органи. Система органів. Життєва функція. Опора й рух. Травлення. Дихання. Транспорт речовин. Регуляція процесів

Номер слайду 17

Біологія + Філософія. Філософія (від грец. любов до мудрості, любов до знань) - наука, предметом якої є стосунки людини з навколишнім світом. Одна з функцій філософії - це допомога людині в пізнавальній діяльності. Відомий німецький філософ Г. В. Ф. Гегель (1770-1831) зазначив, що «частини і органи живого тіла стають простими складниками лише під рукою анатома». Поясніть цей мудрий вислів, використавши знання про організм людини як цілісну біологічну систему

Номер слайду 18

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.8
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Данч Дарина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Корнелюк Надежда
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Колобова Аліна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Юсин Надія Улянівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Петченко Наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Ткачова Вікторія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
pptx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
8 серпня 2021
Переглядів
17542
Оцінка розробки
4.9 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку