15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Презентація Узагальнення знань з теми “Кисень. Повітря”

Про матеріал

Кисень. Повітря


Узагальнити й систематизувати знання учнів про :

Оксиген як хімічний елемент,

nкисень як просту речовину,

nзначення елемента в природі й житті людини;

nперевірити засвоєння хімічних формул, рівнянь, вміння розв'язувати задачі;

nрозвивати логічне мислення;

nвиховувати любов до хімічної науки

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Узагальнення знань з теми “Кисень. Повітря”

Номер слайду 2

Мета: Узагальнити й систематизувати знання учнів про : Оксиген як хімічний елемент, кисень як просту речовину, значення елемента в природі й житті людини; перевірити засвоєння хімічних формул, рівнянь, вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; виховувати любов до хімічної науки.

Номер слайду 3

Девіз уроку: ”Кисень – це речовина, навкруг якої обертається земна хімія” Єнс Якоб Берцеліус

Номер слайду 4

I. Експрес-контроль Оксиген – це проста речовина чи хімічний елемент? Яка валентність Оксигену? Молекула кисню складається з … В якій групі Періодичної системи розташований Оксиген? Оксиген відносять до металічних чи неметалічних елементів? Які прості речовини утворює елемент Оксиген?

Номер слайду 5

II.Завдання - відібрати твердження, що стосуються кисню і охарактеризувати фізичні властивості цієї речовини. На столі – картки, на яких записано приклади фізичних властивостей речовини: безбарвна, голубого кольору, газоподібна, рідина, без смаку, без запаху, нерозчинна у воді, малорозчинна у воді, важча за повітря, легша за повітря, має специфічний запах, при температурі -1830    С переходить у рідкий стан, кипить при температурі +1000   С.

Номер слайду 6

III.Тести: І варіант 1.У шкільній лабораторії кисень одержують: а) з повітря; б) розкладанням води; в) розкладанням гідроген пероксиду. 2.Як довести, що в колбі учень одержав кисень? а) кисень має запах, і за запахом його можна визначити; б) вапняна вода в кисні помутніє; в) кисень підтримує горіння, і тліюча скіпка в кисні спалахує. 3.Речовина, що прискорює швидкість хімічної реакції, але не входить до складу продуктів називається: а) оптимізатором; б) каталізатором; в) інгібітором. 4.В якому з варіантів серед сполук є тільки оксиди: а) SO2, Al2O3, ZnO, O2; б) КМnO4, K2O, FeO, KСlO3; в) P2O5, CO, CO2, NO2. 5. Знайдіть суму коефіцієнтів у рівнянні. P + O2 → P2O5 а) 8; б) 12; в) 11. 6.Визначте неправильно складену формулу: а) MgO , б) BaO2, в) SO2.

Номер слайду 7

У промисловості кисень одержують: а) розкладанням калій перманганату; б) зрідженням повітря під тиском; в) розкладанням гідроген пероксиду. 2. У трьох склянках міститься кисень, повітря і вуглекислий газ. Як визначити, в якій із них міститься повітря? а) налити вапняної води – там, де повітря, помутніє; б) перевірити тліючою скіпкою – там, де повітря, вона спалахне; в) перевірити тліючою скіпкою – там, де повітря, вона буде тліти. 3. Реакції, в результаті яких з однієї складної речовини утворюється кілька простих або складних речовин: а) сполучення; б) розкладу; в) обміну. 4. В якому з варіантів серед сполук є тільки оксиди: а) K2O, FeS, CuO, CaO; б) N2O5, HNO3, P2O5, H2O; в) B2O3, CaO, Na2O, Cl2O. 5. Знайдіть суму коефіцієнтів у рівнянні: Fe + O2 → Fe2O3 а) 8; б) 9; в) 10. 6. Визначте неправильно складену формулу: І ІІ ІІІ а) Na2O, б) Сa2O2, в) Аl2O3 ІІ варіант

Номер слайду 8

“Перевірка другом” Ключ до розв’язання: І варіант: 1) в, 2) в, 3) б, 4) в, 5) в, 6) б. ІІ варіант: 1) б, 2) в, 3) б, 4) в, 5) б, 6) б. Кожна правильна відповідь – 2 бали. Максимальна кількість балів – 12.

Номер слайду 9

IV. Дослідження. Уявіть собі, що ви вже отримали атестати і працюєте в хімічній лабораторії при науково-дослідному інституті. Вам треба добути кисень. Для цього у вас є 245г бертолетової солі і 316г калій перманганату. Якою речовиною ви скористаєтесь, щоб добути більше кисню?

Номер слайду 10

V. «Хімічні властивості кисню» Зараз мова піде про одне місто, населене незвичайними жителями. Незвичайними вони були тому, що могли жити і поодинці, і родинами, причому родин у них могло бути декілька. Жив у цьому місті один поважний пан. Він був гордий: іде по вулиці – під ногами нічого не бачить, ні на кого не дивиться. Але коли йому було потрібно, він завжди міг знайти з жителями контакт, особливо з самотніми. І після кожного контакту з цим паном жителі так змінювалися, що їх неможливо було впізнати. Одного разу, після відвідування ним однієї знатної дами, вона так змінилась, що її ніхто не міг впізнати: з червоної вона стала чорною. До того ж її звільнили з роботи, бо вона не справлялась з обов’язками. Допомогти їй міг тільки екстрасенс. Останньою краплею, що переповнила чашу терпіння жителів, було повідомлення про те, що пан хоче зустрітися з екстрасенсом. Він так і сказав: “Іду на гримуче діло”. Жителі запанікували і пішли в поліцію. Допоможіть поліції провести розслідування.

Номер слайду 11

Бесіда. 1)Хто являвся “поважним паном”? 2) Хто такі “самотні жителі” і їх “родини”? 3) Що означає слово “контакт”? 4) Про яку “знатну даму” іде мова? 5) Що з нею відбулося? (Учень записує біля дошки рівняння реакції 6) Як “пан” відноситься до інших жителів міста? ( 3 учні біля дошки записують рівняння реак- цій взаємодії кисню з металами Fe, немета-лами P, складними речовинами C3H8 ). 7) Хто виступив у ролі “екстрасенса”? 8) На яке “гримуче діло” збирався іти “пан”? ( Учень записує на дошці рівняння реакції ). 9) Чим “екстрасенс” міг допомогти “дамі”? ( Учень записує на дошці рівняння реакції)

Номер слайду 12

VI. «Повітря та його склад» Який об’ємний склад повітря? ( 21% О2, 78% N2 , 0,03% СО2, ≈ 1% благородні гази, пил та інші домішки). А зараз прослухайте задачу. Космічний корабель здійснив аварійну посадку на невідому планету. Командир корабля доручив одному з космонавтів визначити склад повітря. У розпорядженні космонавта були лише яблуко, оксид міді і трохи вапняної води. Дослідник з’ясував, що розрізане яблуко не змінюється, вапнякова вода не каламутніє, а під час нагрівання оксиду міді утворився червоний порошок. Які висновки зробив космонавт і чому?

Номер слайду 13

Вiдповiдь: Яблуко не окиснилось – відсутній кисень. Вапнякова вода не каламутніє – немає вуглекислого газу СО2. Оксид міді відновлюється до чистої міді – наявність водню Н2. CuO + H2 → Cu + H2O

Номер слайду 14

VII. ФIЗКУЛЬТХВИЛИНКА Широко руки хімія простягає (руки в сторони) В усі сфери життя заглядає (колові рухи руками) У медицину – раз (присідання) У господарство – два (присідання) У виробництво – три (присідання). Вправи знову почали. Продовжимо ми працювати, Щоб науку цю вивчати (учні сідають за парти).

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Болить мені... Ти знаєш як болить? Болить біда, що зараз в Україні. Ця рана душу втомлену ятрить, І сліз не можу втримати я нині.... Л. Костенко

Номер слайду 17

Мело, мело по всій землі,Мело, сніжило. Свіча горіла на столі,Свіча горіла. Злітався сніг і вирував Перед шибками, Так влітку на вогонь мошва Летить роями. Ліпила віхола на склі Кружки і стріли. Свіча горіла на столі, Свіча горіла. І протяг тіні хилитав, І мимоволі Схрестились руки і уста,Схрестились долі. І черевички з ніг самі Упали м'яко. І віск із нічника слізьми На плаття капав. Все поглинала на землі Хуртеча біла. Свіча горіла на столі, Свіча горіла. Борис Пастернак Зимова ніч Перекладач: Л.Талалай

Номер слайду 18

VIII. Це уривок вірша, який написав вiдомий письменник Борис Пастернак в далекому 1946 році. Його надихнула свічка, що горить. А нас цікавить це явище з хімічної точки зору.  Свічка парафінова. Парафін – це органічна сполука, що складається з Карбону та Гідрогену, отже, це проста чи складна речовина? Які речовини утворюються під час горіння парафіну? Яка умова виникнення реакції горіння? Напишіть схему реакції горіння парафіну.

Номер слайду 19

IX. Гра «Заморочки з бочки» 1 група Загадка. Не горить, а гасити доводиться Обчисліть масові частки хімічних елементів у СаО.

Номер слайду 20

2 група Загадка. Що таке? Пливе і ллється, Часом на камінь дереться, Як немає – все всихає, Звір і птаха помирає. Обчисліть масові частки хімічних елементів у Н2О(гідроген оксиді).

Номер слайду 21

3 група Загадка. Як називається газ, який бере участь у процесі фотосинтезу? Обчисліть масові частки хімічних елементів у СО2. Оцінювання: максимальна кількість балів – 3.

Номер слайду 22

X.Застосування кисню

Номер слайду 23

світло 6СО2 + 6 Н2О  С6Н12О6 +6О2 ↑ XI.Колообіг Оксигену в природі

Номер слайду 24

XII.Пiдсумки. Гра «МІКРОФОН» Запропонуйте заходи щодо охорони повітря від забруднення.

Номер слайду 25

XIII.Розв’язування задачі. Чи вистачить повітря, що міститься в кабінеті хімії (розміри 12х6х3) для горіння побутового газу (пропану С3Н8) з балона, якщо для його спалювання потрібно 52 м3 чистого кисню?

Номер слайду 26

XIV.Домашнє завдання. Підготувати інформацію про законодавчі акти щодо охорони природи в Україні.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Стовбецька Тетяна Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
16 листопада 2018
Переглядів
3271
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку