28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Збірник задач і вправ з хімії

Про матеріал

У запропонованому збірнику подано різноманітні завдання,які охоплюють всі теми шкільного курсу хімії 7-9 класів. Матеріал розподілений за темами програми. До кожної теми подається кілька завдань.

Перегляд файлу

ОЗЗСО «Жидичинський ліцей»

 

О.А.Вовчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник задач і вправ з хімії
для 7 – 9 класів

(на допомогу вчителю хімії)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Вовчук

 

 

 

У запропонованому збірнику подано різноманітні завдання, які охоплюють всі теми шкільного курсу хімії 7-9 класів.

Матеріал розподілений за темами програми. До кожної теми подається кілька завдань. Посібник можна використовувати у підготовці до уроків хімії та  олімпіад.

Для вчителів хімії , учнів загальноосвітніх шкіл навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. Передмова………………………………….4

РОЗДІЛ ІІ. Збірник задач і вправ з хімії………………7

 1.               Задачі і вправи для 7 класу……………………..7
 2.               Задачі і вправи для 8 класу……………………..15
 3.               Задачі і вправи для 9 класу……………………..24

 Використана література ………………………34


Передмова

Використання задач у навчальному процесі допомагає реалізувати такі першочергові завдання школи, як:

 • Забезпечення самостійності та активності учнів;
 • Реалізація політехнічного навчання;
 • Забезпечення якості і міцності знань та вмінь;
 • Здійснення зв’язку з життям  шляхом професійної орієнтації;
 • Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку.

Розв’язування задач сприяє розвитку спостережливості, виховує ініціативу, бажання більше знати і втілити свої знання на практиці.

Такий вид роботи є також одним із необхідних факторів при закріпленні правил, формулювань, законів, формул, розвитку логічного мислення. Складання алгоритмів систематизує знання, виробляє методику оптимального підходу до теоретичного обґрунтування задачі та її практичного виконання.

Програми вивчення хімії у 7 – 9 класах передбачають формування таких умінь:

 • Обчислювати відносну молекулярну масу речовини, масову частку елементів у речовині та розчиненої речовини в розчині; масу, кількість речовини та об’єм газу (н.у.) за відомою кількістю однієї з вихідних речовин або добутих у результаті реакції;
 • Обчислювати об’ємні відношення газів за хімічними рівняннями і відносну густину газів за воднем і за повітрям;
 • Обчислювати масу або об’єм продукції реакції за відомою масою або об’ємом вихідної речовини, яка містить домішки і масову частку виходу продукту реакції у відсотках від теоретично можливого;
 • Виводити молекулярні формули речовини за масовою часткою елементів, відносної густини – за воднем і за повітрям, а також за масою, об’ємом або кількістю речовини, продуктів згоряння;
 • Обчислювати за хімічними рівняннями ( якщо одну з реагуючих речовин дано у надлишку), за термохімічними рівняннями реакцій;
 • Розв’язувати задачі з використанням молярної концентрації;
 • Розв’язувати задачі з урахуванням впливу різних факторів на стан хімічної рівноваги, на знаходження значення константи рівноваги, електроліз розчинів;
 • Розв’язувати комбіновані задачі.

 

Розв’язування задач сприяє закріпленню теоретичних знань, поєднання теорії з практикою. У ході розв’язування  задачі виділяють три етапи: вивчення і аналіз умови задачі, складання плану розв’язування і власне розв’язування задачі. При цьому необхідно звертати увагу не тільки на розрахунки, але й на хімічну сутність задачі.

Процес аналізу і розв’язування задачі можна зобразити такою схемою:

 

 

 

 

 

 

 

У розв’язуванні задачі необхідно виділяти хімічну (дослідження, вибір способу розв’язування) і математичну (розрахунки) частини, які знаходяться у взаємозв’язку.

 У виборі способу розв’язування задач виділяють загальні і спеціальні правила. Загальні правила визначають основні підходи до розв’язування всіх хімічних задач. Спеціальні правила застосовують при розв’язуванні вузької групи задач.

Подані у збірнику задачі можна розділити на три групи: репродуктивні, продуктивні і  творчі.

Репродуктивні задачі – це ті задачі, які розв’язуються стандартними методами. Такий тип задач доступний всім учням, не вимагає великих затрат часу і часто використовується вчителями на уроках.

При диференційованому підході до виконання хімії сильнішим учням дають задачі продуктивного типу.

Розв’язування творчих задач вимагає від учнів неординарного підходу, глибоких знань предмета.


 

7 клас

Початкові хімічні поняття

Речовини, тіла матеріали. Властивості речовин

1. Випишіть окремо назви речовин і тіл з поданого переліку: залізний ніж, залізо, мідь, мідний дріт, скло.

2. Яка речовина входить до складу мідного дроту, мідних ошурок, мідної копійки?

3. Наведіть приклади трьох тіл, що складаються з однієї й тієї ж речовини.

4. З наведеного переліку випишіть окремо назви речовин: вода, сіль, стілець, цукор, олівець, сода, цв’ях, мідь, мідний дріт.

5. З яких речовин зроблені: стілець, авторучка, автомобіль?

6. Як називається зміна агрегатного стану, описаного нижче:

А) кубик льоду в склянці перетворився в рідку воду;

Б) під високим тиском повітря стає рідким;

В) якщо шматочок сухого льоду залишити на  повітрі, то через якийсь час він зникне;

Г) якщо краплю розплавленого металу капнути на землю, то  вона стає твердою;

Д) якщо шкіру помазати одеколоном, то незабаром не залишиться й сліду рідини.

7. Наведіть приклади трьох тіл, що складаються з однієї й тієї ж речовини.

8. Які предмети виготовляють з деревини?

9. З якої речовини складається: сніжинка, айсберг, краплина роси?

10. Олія плаває на поверхні води. Порівняйте густини цих речовин.

                                    Чисті речовини та суміші

1. Вкажіть рядок, що містить назви тільки чистих речовин:

А) морська вода, дощова вода, мінеральна вода;

Б) йод, спирт, спиртова настоянка йоду;

В) водень, кисень, вода;

Г) молоко, цукор, пісок.

2. Які способи розділення сумішей ви знаєте? Наведіть приклади застосування розділення сумішей в природі й у побуті.

3. Випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: молоко, газована  вода, морська вода, повітря, водень, цинк, залізо, скло, нафта, крейда.

4. Як розділити суміші води й тирси:

А) магнітом

Б) фільтруванням

5. Вкажіть однорідні суміші:

А) цукор і вода;

Б) вода й спирт;

В) нафта й вода;

Г) глина й вода.

6. Вкажіть однорідні суміші:

А) кров;

Б) суміш водню й кисню;

В) водний розчин солі;

Г) суміш солі й піску.

7. Як можна розділити суміші:

А) вода й нафта;

Б)цукру й піску

В) піску й тирси;

Г) борошна й ошурок;

Д) крохмалю й цукру?

8. Чому не  вдається очистити молоко від жиру фільтруванням?

9.У яких випадках для розділення сумішей застосовують випарювання й кристалізацію? Наведіть приклади сумішей, які можна розділити у такий спосіб.

10. Як довести, що морська вода містить розчинені солі?

Атоми. Молекули. Йони. Хімічні елементи.

1. Атом – це частинка:

А) електронейтральна;

Б) заряджена позитивно;

В) заряджена негативно.

2. Ядро атома містить 12 протонів. Чому дорівнює заряд ядра? Скільки електронів містить атом?

3. Визначте заряд йона, який містить 3 протони й 2 електрони.

4. Йони, утворені в результаті приєднання електронів до атомів:

Li+ ; S2- ; Mg2+ ; Fe3+ ; F- ; Zn2+ ; Cl-

5. Ядро атома алюмінію містить 13 протонів. Який заряд ядра? Скільки електронів містить атом алюміній?

6. Вкажіть заряд йона, що містить 12 протонів і 10 електронів:

А) +12   Б) -10   В) -1   Г) +2

7. Яким буде заряд ядра та кількість електронів в  оболонці, якщо в ядрі міститься сім протонів і вісім нейтронів?

8. Визначте, у скільки разів відрізняються відносні атомні маси. Карбону і Оксисену

9. Чи згодні ви  з наступними підтвердженнями? Відповідь обґрунтуйте

 • Маса трьох атомів Оксигену більше маси 40  атомів Гідрогену
 • Найлегший металічний елемент – Алюміній.

10. Назвіть елементи й розташуйте їх у порядку зростання відносної атомної маси: He, F, Zn, K, N, S, Ca, Cl, B, Fe

 

Прості й складні речовини. Хімічні формули.

 Валентність. Масова частка речовини.

 

1. Серед наведених формул речовин випишіть окремо формули простих і складних речовин:Fe2 O3,  Al, O2, KHCO3, Au, N2 , Na, Cu(OH)2 ;

He, Ca, NaCl, S8

Підкресліть символи, які позначають прості речовини – метали.

 2. Відносна атомна маса Калію 39.У скільки разів маса атома Калію більша від 1 а.о.м.?

3. Запишіть у послідовності зростання відносності атомні маси Хлору, Аргону та Сульфуру, вказуючи в дужках їхні символи. Вкажіть в якому періоді Періодичної системи вони містяться.

4. Елемент розміщений в побічній підгрупі першої групи в четвертому періоді. Напишіть назву, символ, відносну атомну масу цього елемента.

5. Запис 2О3  означає:

А) дві молекули озону

Б) шість молекул озону

В) дві молекули кисню

Г) п’ять атомів Оксигену.

6. Складіть формули, враховуючи, що валентність Хлору в сполуках з металами (хлоридах) дорівнює одиниці:

А) купрум (ІІ) хлориду;

Б) купрум (ІІ) оксиду;

В) купрум (І) оксиду;

Г) купрум (І) хлориду.

7. В якій із сполук СО2  чи SO2  - масова частка Оксигену більша?

8. Масова частка Ауруму в ювелірному золоті складає 0.583. Обчисліть масу атомів Ауруму, що міститься в золотому ланцюжку масою 5.5г.

9. Співвідношення мас атомів Кальцію і Сульфуру в сполуці дорівнює 5:4.Визначте хімічну формулу цієї сполуки.

10. Обчисліть масу атомів Натрію, що міститься в 45г питної соди, формула якої   NaHCO3

 

Фізичні і хімічні явища  закон збереження

 маси речовини

 

1. Явища  під час яких не відбувається перетворення одних речовин  в інші, називають:

А) фізичними                             Б) хімічними

2. При охолодженні кисню до  -2190 С утворюються сині кристали. Про яке явище фізичне чи хімічне – йдеться?

3. Вкажіть хімічне явище:

А) розділення нафти перегонкою;

Б) одержання гуми з нафти.

4. Вкажіть хімічне явище:

А) плавлення смальцю;

Б) фільтрування каламутної води;

В) в’ялення листка;

Г) обвуглення   скіпки в полум’ї.

5. Виберіть із переліку зовнішні ефекти хімічних реакцій:

А) виділення теплоти;

Б) зміна кольору;

В) зміна зовнішньої форми;

Г) зміна агрегатного стану;

Д) випаровування;

Е)випадання  осаду.

6.  Визначте масу кальцій оксиду, що утвориться при взаємодії 3,43г кисню і 8,57 г кальцію. Складіть рівняння реакції.

7. Знайдіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами реакції. Запишіть рівняння реакцій.

Вихідні речовини:                                  Продукції

1)    N    і O2                                             а) CaS

2)    Ca   і  S                                             б) KCl

3)    K   і  Cl2                                            в) NO2

8. Підберіть коефіцієнт в наступних схемах реакцій:


А) S + O2    SO3

     Fe +S      Fe2 S3

     N2 + Cl2     NCl3

 

Б) Al + Br2        АlBr3

     Pb + O2        Pb3 O4

     FeO + O2       Fe2 O3


В) SO2 + O2        SO3

        Li + O2          Li2O

     Fe + O2            Fe2O3

Г) Ba O2       BaO + O2

      H2O2       H2O + O2

       N2O5       NO2+ O2


9. При взаємодії 16г сірки S  із залізом утворилось 44г ферум (ІІ) сульфіду. Обчисліть масу витраченого заліза.

 

10. До складу речовини входять атоми Купруму і Сульфуру в масовому співвідношенні 4:1. Знайдіть формулу речовини і її відносну молекулярну масу.

 

Оксиген. Кисень

 

1. Що спільного між процесами горіння, дихання та гниття?

2. Пріле листя  або сіно на повітрі можуть спалахнути. Поясніть чому це відбувається.

3. З наведених формул випишіть оксиди: N2;  Fe2O3;   SO2;   Ag;  HNO3; O3;   CO2;  Na2O;   H3PO4;  Ca(OH)2;   H2S. Дайте назву кожному оксиду.

4. Складіть рівняння реакції окиснення за поданими схемами:

А) P + O2      P2 O5

Б) Mg + O2      MgO

В) Si + O2       SiO2

Г) Al + O2       Al2O3

5. Закінчіть рівняння реакцій. Вкажіть реакції сполучення й розкладу:

А) Ag2O       …..  - …..,

Б) Al + O2     ….. - …..,

В) H2 + O2     …..- …...,

Г) HgO      Hg + …….

6. На нашій планеті води близько 1,4 * 1018 т. Визначте масу Оксигену в ній.

7. Стисло опишіть природні процеси, під час перебігу яких кисень витрачається. Чому частка кисню в повітрі практично постійна?

8. При взаємодії 13,5 г кисню із сіркою утворилось 27г сірчистого газу. Яка маса сірки згоріла при цьому?

9. Обчисліть масу атомів Оксигену, що міститься 10г бертолетової солі KClO3. Обчисліть масу кисню, що можна добути розкладанням 25г бертолетової солі.

10. Молекула газуватої речовини містить у своєму складі 27,27% Карбону і 73,73% Оксигену. Установіть формулу цього газу.

 

Ферум.  Залізо

1. Заповніть пропуски у твердженнях словами «Ферум» або «залізо»:

А) у сполуках……… найчастіше  виявляє валентність ІІ або ІІІ;

Б) ………… - доволі м’який і пластичний метал, який можна кувати й піддавати прокату.

2. Червоний колір Марса зумовлений наявністю на його поверхні ферум (ІІІ) оксиду. На Землі цей оксид трапляється у вигляді руди – червоного залізняка. Складіть формулу цього оксиду й обчисліть масову частку Феруму в ньому.

3. Підберіть коефіцієнт в рівняннях реакцій:

А) Fe + O2      Fe3O4

Б) Fe + Br2      FeBr3

В) Fe + HCl     FeCl3  + H2

Г) Fe2O3 + Al     Al2O3 + Fe

4. Обчисліть масову частку Феруму в його природних сполуках:

   FeCO3 - сидерит (залізний шпат);

   FeS2    - пірит (сірчаний колчедан);

   Fe2O3 -лимоніт (бурий залізняк)

5. Визначте формулу оксиду, якщо відомо, що масова частка Феруму в ньому дорівнює 78%. Назвіть цю речовину.

6. Які наконечники для стріл зручніші у використанні: мідні або залізні? Чому? Чому залізні наконечники почали виготовляти набагато пізніше, ніж мідні або кам’яні?

7. У сплаві заліза з манганом масова частка мангана становить 10%, а домішок – 2%. Яка маса заліза міститься в 20г сплаву?

8. При прожарюванні на повітрі 1,68г заліза утворилось 2,32г залізної окалини. Яка маса кисню потрібна була для цієї реакції? Складіть рівняння цієї реакції.

9.  Складіть формулу Феруму з Бромом, у якій масова частка Брому дорівнює 74,04%.

10. При спалюванні в кисні невідомого металу масою 5,4г утворився його оксид масою 10,2г. Визначте, який метал спалили, якщо його валентність у сполуці дорівнює трьом.


8 клас

Кількість речовини

1. У кімнаті міститься 3,75*1026 молекул кисню. Визначте кількість речовини кисню.

2. Скільки молекул міститься у зразку срібла кількістю речовини 7 моль?

3. Яку масу має карбон (ІV) оксид кількістю речовини:

А)0,75 моль;  Б) 5 моль;  В)0,025 моль

4. Обчисліть кількість речовини:

А) в 15г заліза;

Б) 21г азоту;

В) 750г крейди СаСО3;

Г) 2кг кальцитової соди СаСО3.

5. Визначте молярну масу простої речовини , якщо відомо, що:

А) 7 моль мають масу 448г;

Б) 3,5 моль мають масу 84г;

В) 0,25 моль мають масу 8г.

Назвіть ці речовини.

6. Дано 6,3г нітратної кислоти. Визначити масу карбонатної кислоти, яка містить таку ж кількість молекул.

7. Порівняйте число молекул в 1г амоніаку (NH3)і в 1г азоту (N2). У якому випадку й у скільки разів число молекул більше?

8. Яка кількість речовини міститься в кальцій гідроксиді Са(ОН)2  масою 350г?

9. Де міститься більше молекул – у 100г азоту N2 або в 100г озону О3?

10. Відносна молекулярна маса речовини в десять разів більша за відносну молекулярну масу метану СН4. Масова частка Феруму  в ній – 70%. Встановіть формулу цієї речовини.

 

 

 

Молярний об’єм газів.

Відносна густина газів.

 

1. Який об’єм займе водень масою 0,5 кг?

2. Який об’єм кисню виділиться при розкладанні 45г бертолетової солі?

3. Під час розкладання води електричним струмом було одержано 6г водню Н2. Який об’єм матиме така кількість газу?

4. Густина газу за повітрям дорівнює 1,656. Обчисліть масу  1,5л газу за н.у.

5. Відносна густина газу за повітрям 0,138. Яка відносна густина цього газу за воднем?

6. Визначте відносну густину газу і його відносну молекулярну масу, якщо маса певного об’єму газу рівна 2,32г, а маса такого ж  об’єму повітря – 2,58г.

7. Знайти молярну масу газу, якщо його густина за повітрям дорівнює 1,31.

8. Скільки молекул перебуває усередині гумової кулі об’ємом 6.25л. (н.у.) заповненої киснем? Чи зміниться відповідь, якщо в умові завдання кисень зміниться на: а) водень; б) невідомий газ; в) водопровідну воду?

9. Середня густина за повітрям газової суміші, що складається з водню й кисню, дорівнює 0,9. Обчисліть частку кожного з газів в суміші.

10. При деякій температурі густина за воднем пари сірки дорівнює 95,99, а пари фосфору за киснем – 3,87. Зі скількох атомів складаються молекули сірки й фосфору за цими умовами.

 

Найважливіші класи неорганічних сполук

1. Складіть формули наступних оксидів: калій оксид, фосфор (ІІІ) оксид, арґентум оксид, ферум (ІІ) оксид, хлор (ІV) оксид, нітроген (V) оксид, цинк оксид, аурум         

(ІІІ) оксид, сульфур триоксид, ванадій диоксид.

2. З наведених формул випишіть окремо формули оксидів, кислот, основ і солей. Назвіть їх: Са(ОН)2, НNO3, H2O, KBr, NaOH, ZnO, H2SO4, Cu(OH)2,  H2S, Na2CO3, Fe2O3, HCl, KOH, CaO, H3PO4, CuSO4, CO2, FeCl3, NaCl, Fe(OH)3, Ca3(PO4)2, NaHCO3.

3. Користуючись таблицею розчинності, знайдіть солі:

А) хлоридної кислоти, що нерозчинні у воді;

Б) карбонатної кислоти, що розчинні у воді;

4. У наведених рядках хімічних елементів знайдіть «зайвого»; у кожному рядку викресліть формулу речовини, яка належить не до того класу, до якого належить решта.

А) NaCl, Mg(OH)2, FeSO4, AlPO4

Б) CaCO3, NaCl, NaNO3, NaF

В) MgSO4, CaCO3, NaNO3

5. Порівняйте, маса чого більше: 3 моль фосфатної кислоти або 4 моль нітратної кислоти.

6. Складіть формули наступних солей: натрій карбонат, барій сульфат, алюміній сульфіт, калій фосфат, натрій силікат, калій нітрат, кальцій сульфід.

7. Обчисліть масу:

А) 1,5 моль нітратної кислоти;

Б) 1,5*1022 молекул фосфатної кислоти;

В) 5,6л бромоводню.

8. Обчисліть маси :

А) 0,35 моль хром (ІІІ) сульфату;

Б) 0,7 моль кальцій фториду;

В) 1,2 моль магній силікату;

Г) 0,55 моль плюмбум (ІІ) нітрату.

9. Газ, що при розчиненні у воді дає кислоту, має відносну густину за повітрям 1,17. Складіть формулу цієї кислоти, як називають її солі. Складіть рівняння добування цього газу з простих речовин.

10. Знайдіть формулу оксиду, якщо він містить:

а) 25,93% Нітрогену, б) 36,84% Нітрогену, в) 40% Сульфуру, г) 38,8% Хлору.

 

Властивості основних класів

неорганічних сполук

 

1. Дано Оксиди: SO3,SO2, CO2, N2O5. Які кислоти  з них можна одержати? Напишіть рівняння відповідних реакцій, назвіть оксиди і кислоти.

2. Які оксиди при взаємодії із хлоридною кислотою утворюють наступні солі: CaCl2, HgCl2, FeCl2? Напишіть рівняння цих реакцій.

3. Обчисліть масу фосфор (ІV) оксиду, що можна одержати при спалюванні фосфору в 11,2л кисню.

4. З якими з наведених речовин буде взаємодіяти сульфатна кислота: NaNO3, CO2, NaOH, AgNO3 Zn, Ba, CaCO3, Cu(OH)2, Zn(OH)2, HCl, SiO2, Fe2O3, Hg? Напишіть рівняння реакцій.

5. У наведених схемах допишіть продукти реакції, якщо реакція відбувається, та розставте коефіцієнти:

А) FeSO4 + Sn          ……….

Б) AgNO3 + Cu         ………..

В) NiCl2 + Al           ……….

Г) CuSO4 + Hg         ……….

Д) Hg(NO3)2 + Cu         ……….

Е) Hg(NO3)2 + Ag       ………..

6. Кришталеве скло добувають сплавлянням соди Na2CO3, сурику Рb3O4 й чистого               SiO2. Обчисліть, скільки грамів вихідних компонентів треба взяти, щоб добути 1кг кришталю, якщо його склад відповідає формулі Na2O * PbO * 6SiO2.

7. Який об’єм вуглекислого газу виділяється при взаємодії магній карбонату масою 126г з хлоридною кислотою?

8. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити ці перетворення:

А) P2O5       H3PO4       Mg3(PO4)2      Mg

Б) SO3       H2SO4       BaSO4     Ba4

9. Обчисліть масу цинк карбонату, яку необхідно прожарити для одержання цинк оксиду масою 20,25г.

10. Купрум (ІІ) оксид масою 20г розчинам в сульфатній кислоті. До одержаного розчину додали надлишок натрій гідроксиду. Знайдіть масу одержаного осаду.

Амфотерність. Генетичний зв’язок між основними класами неорганічних сполук

1. Які з речовин – SiO2, H2SO4, NaOH, CuSO4 -  будуть реагувати

А) з лугами;

Б) нерозчинними основами;

В) розчинними солями;

Г) нерозчинними солями.

2. З якими з наведених речовин буде взаємодіяти сульфатна кислота: NaNO3, CO2, NaOH, AgNO3, Zn, Ba, CaCO3, Cu(OH)2, Zn(OH)2, HCl, SiO2, Fe2O3, Hg? Напишіть рівняння реакцій.

3. Допишіть рівняння реакцій:

А) Zn + CuSO4 = ………..

Б) CaCO3 + HCl = ……….

В) CaCO3 + NaOH = ……..

Г) NaCl + AgNO3 = ……..

Д) BaSO4 + KNO3 = ………
Поясніть чому деякі з реакцій неможливі.

4. Обчисліть масу нітратної кислоти, необхідну для нейтралізації розчину, що містить 120г барій гідроксиду.

5. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: Zn        ZnO        ZnCl2      Zn(OH)2      ZnSO4       Zn(OH)2      

         NaZnO2.

6. Знайдіть ряд у якому всі речовини реагують з калій гідроксидом:

А) HNO3, SO3, Ca(OH)2, CaCO3

Б) Al2O3, CO2, Zn(OH)2, CuCl2

В) FeCl3, BaO, H2SO4, HCl

Г) ZnO, BeO, P2O5, Al(OH)3

Відповідь підтвердьте рівняннями реакції.

7. Здійсніть наступні перетворення: ферум (ІІІ) хлорид    ферум (ІІІ) гідроксид       ферум (ІІІ) оксид        ферум (ІІІ) нітрат      ферум (ІІІ)фосфат.

8. Білий осад розчиняється в нітратній кислоті та розчині натрій гідроксиду.  Яка речовина міститься в осаді?  Відповідь підтвердьте рівняннями реакції.

9. Обчисліть масу барій гідроксиду, що необхідний для добування барій цинкату масою 11,7г цинк оксиду.

10. Як добути кальцій хлорид з кальцію нітрату, використовуючи калій карбонат і нітратну кислоту? Напишіть рівняння реакцій.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

1. З наведеного переліку хімічних елементів випишіть окремо:

А) лужні метали

Б) лужно-земельні метали

В) галогени

Г) інертні гази

Br, Na, Al, Ca, S, Xe, K, Cl, I, Li, Ba, Ne, Rb, Sr, F, Fe, H

2. Назвіть елементи за такими даними: знаходиться в V групі,відносна молекулярна маса вищого оксиду дорівнює 230.

3. Який елемент має більш виражені неметалічні властивості:

А) Сульфур чи Селен;

Б) Йод чи Станум?

4. Знайдіть у кожному ряді один хімічний елемент, що відрізняється від інших за положенням у Періодичній системі хімічних елементів:

А) H, He, Ne, Ar

Б) Fe, Co, Ni, Ar

В) H, Li, Be, B

Г) F, Cl, Br, Mu.

5. Елемент знаходиться в ІІ групі періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва. 3,01 * 1023 молекул його гідроксиду мають масу 29г. Назвіть елемент.

6. Елемент знаходиться в V групі періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Відносна молекулярна маса вищого оксиду вдвічі більша за відносну молекулярну масу Хлору. Назвіть елемент.

7. Оксид елемента, що утворює з Гідрогеном сполуку із складом RH4, містить 53,3% Оксигену. Назвіть цей елемент.

8. При взаємодії 0,75г двовалентного металу з водою виділився водень об’ємом 420мл. Визначте метал.

9. Один із передбачених Д.І.Менделєєва елементів, який розташований у 4 періоді, утворює оксид, у якому масова частка Оксигену становить 34,78%. Визначте цей елемент.

10. При взаємодії 1,11г лужного металу з водою утворюється 0,16л водню. Назвіть цей метал.

Будова атома

1. Атом має заряд ядра +12. Скільки електронів містить цей атом?

2. Як визначити число нейтронів в атомі?

3. Назвіть хімічні елементи атомні ядра яких містять наступне число протонів: а) 7; б) 18; в) 6; г) 11; д) 12.

4. Обчисліть число протонів, електронів і нейтронів в атомах Оксигену, Аргону, Феруму, Урану.

5. Скільки електронів у таких йонах: S2-, H+, H-, Mg2+?

6. Скільки протонів, нейтронів і електронів має кожен із таких нуклідів: 20Ne, 21Ne, 40K, 40Ca, 192Pt?

7. У медицині використовують радіонуклід, атом якого містить 54 заряджені й 33 електронейтральні частинки. Наведіть позначення цього радіонукліда

8. Ізотон бору 10В, захоплюючи нейтрон, перетворюється в інший стабільний ізотон бора. Складіть рівняння ядерної реакції.

9. Визначте, які з тверджень правильні, а які – помилкові.

А)  β – розпад ізотопу відбувається за такою схемою:
 

Б)  α - розпад ізотопу відбувається за такою схемою:

В) при радіоактивному розпаді утворюються нові елементи;

Г) при радіоактивному розпаді утворюються  складні речовини.

10. При згорянні металу масою 3г утвориться його оксид масою 5, 67г. Ступінь окиснення металу в оксиді дорівнює +3. Визначте метал.

Хімічний зв’язок і будова речовини

1. Виходячи з положення елементів у Періодичній системі, визначте можливі валентності та ступені окиснення:

А) Калію; б) Магнію; в) Брому; г) Фосфору; д) Сульфуру.

2. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках, формули яких

IB2, TeCl4, Se8, NF8, CS2, XeO4, CCl4, PCl5, SnO2, C2O3, SbCl3, Mn2O7/

3. Випишіть в окремі стовпчики формули речовин з полярним зв’язком: S8, NH3, O2, F2O, F2, P4, NO, NO2, N2.

4. Запишіть формули речовин у порядку збільшення полярності зв’язку: H2O, CH4, HF, NH3

5. Поставте ступені окиснення кожного елемента у формулах сполук: KCl3, H2SO4, HNO3, Na2CrO4? Na2SO4

6. Складіть рівняння реакції сірки: а) з киснем, б)воднем, в) натрієм. Розставте ступені окиснення елементів, укажіть вид зв’язку в кожній зі сполук.

7. Як змінюється в ряді H2O, H2S, H2Se, H2Te довжина, енергія та полярність зв’язку. Чому?

8. Чому пластинка кремнію або германію при сильному ударі розлітається на шматки, а з олова або свинцю тільки деформується? Поясніть у якому випадку і чому відбувається руйнування хімічного зв’язку.

9. Якими хімічними зв’язками утримуються:

а) атоми в молекулі;

б) молекули в молекулярному кристалі;

в) йони в йонному кристалі;

г) атоми в атомному кристалі?

10. Обчисліть довжину зв’язку в сполуці Брому із Хромом. BrCl


9 клас

Розчини

1. Обчисліть масову  частку розчиненої речовини в розчині, одержаному в результаті змішування 20г цукру і 130г води.

2. Обчисліть яку масу натрій хлориду й води необхідно взяти для приготування 200г розчину з масовою часткою розчиненої речовини 10%.

3. До розчину натрій сульфату масою 250г з масовою часткою солі 15% долили 50г води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в новому розчині.

4.  Обчисліть масову частку розчину, одержаного в результаті зливання 25г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 70% і 40г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 20%.

5. Молярна концентрація розчину натрій гідроксиду -5 моль/ л 1(ρ = 1,2 г/мл). Обчисліть масову частку речовини в розчині.

6. обчисліть масу 20% розчину натрій гідроксиду, необхідну для  нейтралізації 120г 35% розчину хлоридної кислоти.

7. Визначте коефіцієнт розчинності Калій хлориду при 250С, якщо для  приготування насиченого розчину при цій температурі на 25г води потрібна сіль масою 8,75г.

8. Скільки грамів води виділиться  при прожарюванні 644г глауберової солі? Na2SO4 * 10H2O?

9.Гіпс CaSO4*2H2O при  нагріванні до 1280С  губить ¾ своєї води по масі, перетворюючись в інший гідрат, палений гіпс. Яка формула паленого гіпсу?

10. У медичній практиці для промивання ран і полоскання  горла застосовується 0,5% розчин калій перманганату. Скільки грамів насиченого розчину, що містить 6,4г цієї солі в 100г води, і чистої води необхідно для приготування 1л 0,5% розчину? (ρ = 1 г/см3)

Електролітична дисоціація.

Реакція обміну

1. Які частинки утворюються при дисоціації нітратної кислоти:

А) H+ і NO3-

Б) N+5 і O-2

В) HN+4 і O-2

2. Випишіть окремо речовини-електроліти й неелектроліти: HCl, Ca, Al2(SO4)3, Fe2O3, NaOH, CO2, Ba(OH)2, Ca(NO3)2, P2O5, H2O, H2SeO4. Напишіть рівняння дисоціації електролітів.

3. За температури 180С ступінь дисоціації води дорівнює 1,4*10-9. Обчисліть, скільки молекул про дисоціює в 1л води.

4. Чи зміниться електропровідність води, якщо крізь неї пропустити:

А) азот; б) оксид азоту(ІІ); в) оксид азоту (ІV)?

5. Яка кількість речовини арґентум хлориду може бути отримана при змішуванні розчину об’ємом 120мл з масовою часткою хлоридної кислоти 10% і густиною 1,05г/мл із розчином арґентум нітрату з концентрацією солі 5% об’ємом 200мл.?

6. Закінчіть рівняння практично можливих реакцій в молекулярному і йонному вигляді:

А) HNO3 + Ba(OH)2     …………

Б) AgNO3 + K3PO4   …………

В) BaCO3 + HCl →  ………..

Г) Na2CO3 + KCl →  ………..

Д) Fe(OH)3 + H2SO4      …………

Е) BaSO4 + HNO3       ……….

Ж) CaCO3 + HNO3  ……….

7. Обчисліть кількість речовин катіонів Na+ у 180г розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 42%.

8. Напишіть йонні рівняння реакцій, що відбуваються при попарному зливанні розчинів солей, формули яких Ag2SO4, BaCl2, Pb(NO3)2, Na3PO4.

9. Визначте, яка кількість речовин цинк гідроксиду може прореагувати із розчином гідроксиду металу, що має наступну електронну формулу:1S22S22p63S23p64S1, узятого кількістю речовини 4 моль. Назвіть його формулу.

10. У герметичній посудині стоять дві склянки. У першій з них перебуває 50г  10%-го розчину натрій хлориду, а в другому – 50г  90%- ий сульфатної кислоти. Через якийсь час маса першої склянки зменшилася на 10г. Чи змінилась при цьому маса другої склянки? Як зміняться при цьому масові частки речовин у склянках? Прийняти, що тиск водяної пари у повітрі до й після досліду не змінився.

Класифікація хімічних реакцій.

 Окисно- відновні реакції

 

1. Укажіть, які реакції є окисно-відновними:

А) Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O

Б) Al + S = Al2S3

В) H2 + O2 = H2O

Г) NaOH + P2O5 = Na3PO4 + H2O

Складіть електронний баланс для окисно-відновних реакцій

 

2. Допишіть рівняння реакцій і вкажіть тип хімічної реакції:

А) WO3 + H2

Б) KOH + H3PO4

В) BaCO3

Г) Al + CuSO4

Д)AlCl3 + NaOH

Е) KClO3

Ж) Fe(OH)3

З) CaO + H2O

И) Zn + H2SO4

К) Ba(NO3)2

3. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакції за тепловим ефектом, за складом та кількістю реагентів і продуктів реакції:

А)

Б) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O - ΔQ

В) NaOH + HCl→ NaCl + H2O - ΔQ

Г) H2 + O2 → H2O - ΔQ

Д) NH3  Fe    N2 + H2 - ΔQ

Е) C + O2CO2 + ΔQ

4. Складіть рівняння реакцій за схемою, укажіть тип хімічної реакції:

А) кальцій → кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій карбонат;

Б) карбон → карбон (ІV) оксид → натрій карбонат → натрій сульфат.

5. Запишіть рівняння хімічних реакцій для здійснення перетворень за схемою. Укажіть тип хімічних реакцій:

PP2O5H3PO4Na3PO4Ba3(PO4)2

6. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо відомо, що концентрації речовини змінились так:

А) з 0,5 моль/л до 0,2 моль/л за 20с.

Б) з 0,15 моль/л за 30с.

7. У наслідок підвищення температури на 300 С для реакції, температурний коефіцієнт якої дорівнює 3, швидкість реакції збільшиться:

А) у 3 рази;

Б) у 6 разів;

В) у 9 разів;

Г) у 27 разів.

Поясніть, як ви проводили розрахунок.

8. У процесі згоряння 12г вуглецю виділилось 393кДж тепла. Запишіть термохімічне рівняння.

9. Використовуючи принцип Ле Шательє, поясніть, у яких системах у разі підвищення температури рівновага зміститься:

А) у ліво:

N2 + O2    2NO – 18O кДж

2HI + Cl2  ↔ I2 + 2HCl + Q

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + 83 кДж

Б) у право

H2S  ↔ H2 S – 40, 2 кДж

CO + H2O ↔ CO2 + H2+ Q

2CO + O2 ↔ 2CO2 + 570 кДж

10. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110г з масовою часткою солі 25%.

Найважливіші органічні речовини

1. Хлорпохідне насиченого вуглеводню має молекулярну масу 237. Склад цієї сполуки наступний: Cl – 89,9%, C- 10,15%. Знайдіть його молекулярну формулу.

2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення: CHC2H2C2H4C2H5Cl

3. Спалили 7,2г органічної речовини, густина якої за воднем дорівнює 36. У результаті було одержано 22г CO2 і 10,8г   H2O. Визначте формулу і будову цієї речовини, якщо відомо, що в результаті її хлорування може утворитися тільки одне монохлорпохідне.

4. 1л алкану має масу 1,965г. Визначте його формулу.

5. Обчисліть який об’єм водню виділиться в результаті дегідрування 7,8г бутану.

6. У результаті згоряння вуглеводню масою 5,6г   утворилось   8,96л карбон (IV) оксиду і 7,2 води. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 13.

Встановіть формулу вуглеводню.

7. Обчисліть об’єм кисню, що потрібен для спалювання 40л суміші, яка містить 20% метану, 40% етану .

8. Обчисліть масу кальцій карбіду з масовою часткою домішок 5% що знадобиться для одержання 18л ацетилену, якщо вихід реакції становить 80%?

9. Обчисліть об’єм ацетилену, для повного гідрування якого витратили 20л водню.

10. Напишіть реакцію полімеризації:

А) вінілхлориду C2H3Cl;

Б) тетрафлуоретену C2F4;

В) пропену C3H6;

Спирти

1. Який об’єм займе водень, одержаний дією 2,5г Натрію на розчин 23г етилового спирту в бензолі?

2. При дії надлишку натрію на розчин пропілового спирту в бензолі виділилось 56мл водню. Яка маса спирту містилась в розчині?

3. Напишіть рівняння реакції метанолу, етиленгліколю, гліцерину й фенолу з Натрієм. Як називаються продукти реакції спиртів з лужними металами? До якого класу сполук вони відносяться?

4. Укажіть початкові продукти реакції:

……..+……..→ CH3CH2OK + H2

5. Скільки гідроксильних груп має молекула спирту, якщо відомо, що при реакції 0,5 моль спирту із хлороводнем утвориться 27 моль води?

6. Спирти практично не проводять електричного струму, у той час як луги, що також містять гідроксильну групу, у розплавленому стані або у водному розчині проводять електричний струм. Чим це можна пояснити?

7. Порівняйте структурні формули молекул етандіолу -1,2; пропантріолу – 1,2,3; бутантетраолу – 1,2,3,4. Чи є ці спирти гомологами? Якщо ви думаєте, що перелічені речовини є гомологами, наведіть гомологічну різницю для даного ряду сполук.

8. Обчисліть об’єм природного газу, необхідний для добування метилового спирту масою 30г при каталітичному окисненні метану, якщо об’ємна частинка метану в газі – 90%.

9. Яку масу етиленгліколю необхідно взяти для добування антифризу масою 40 кг з масовою часткою етиленгліколю 62%?

10. Визначте масу фенолу, яку можна добути з 30кг хлорбензолу, що містить 5% домішок, при дії на нього гідроксиду натрію.

Оцтова кислота

1. Визначте масову частку оцтової кислоти в розчині, добутому при змішуванні 200г розчину оцтової кислоти з масовою часткою СН3СООН 40%  з 800мл води.

2. Наведіть рівняння реакції взаємодії карбонових кислот зі спиртами. Як називається така реакція? До яких класів органічних речовин відносяться кінцеві продукти цієї реакції?

3.  Оцтова есенція, яку виготовляє промисловість для харчових цілей, являє собою 80% - ву оцтову кислоту. Обчисліть масу води, яку необхідно додати до 100г такої есенції для приготування 6%-го столового оцту.

4. Естери – це речовини, які надають речовинам запаху й смаку. Для одержання цих речовин використовують реакцію етерифікації. Обчисліть, яку масу бутилового  естеру метанової кислоти можна одержати в результаті взаємодії 20г бутанолу й 20г метанової кислоти.

5. Визначте масу технічного оцтового альдегіду з масовою часткою його 99%, необхідного для добування 1т оцтової кислоти, якщо масова частка виходу кислоти становить 93,5%.

6. Яку масу оцтової кислоти потрібно добути, щоб виготовити 70,4г оцтовоетилового ефіру з масовою часткою виходу 80%?

7. Скільки води і льодяної оцтової кислоти (99,8%) необхідно для добування 2т есенції з масовою часткою оцтової кислоти 75%?

8. Скільки літрів оцтової есенції з масовою часткою оцтової кислоти 30% (ρ = 1,03г/см3) можна добути з 100кг карбіду кальцію з масовою часткою домішок 4%?

9. Яка маса крейди з масовою часткою СаСО3 98% необхідна для нейтралізації 128г оцтової кислоти?

10. На нейтралізацію одноосновної органічної кислоти масою 1,2г затрачено 20мл 1М розчину КОН. Яка це кислота?

Жири і мила

1. Яку масу гліцерину можна добути при лужному гідролізі 3кг тристеарину, в якому масова частка домішок становить 3%.

2. Було вироблено 5,88т гліцерину. З якої маси триолеїну добули гліцерин, якщо масова частка омилення становить 85%?

3. Обчисліть, скільки стеарату кальцію можна добути з 28,4г стеаринової кислоти при взаємодії з негашеним вапном.

4. Щоб визначити кількість зв’язаного в милі лугу, 2г мила розчинили у воді і нейтралізували 30мл  0,1М розчину сульфатної кислоти. Яка масова частка лугу в милі?

5. На виробництво 1т туалетного мила, в якому масова частка стеарату натрію становить 60% витрачається 748кг жирних кислот (стеаринової) і 124кг розчину їдкого натру, в якому масова частка NaOH  92%. Яка масова частка виходу мила?

6. Скільки тони триолеїну потрібно витратити на виробництво 1млн. тонн мила, якщо масова частка стеарату натрію у милі становить 10%?

7. Скільки тонн гліцерину можна одержати з 25т технічного жиру, що містить тристеарин масовою часткою 85,4% і 14,6% води та домішок?

8. Жир, масою 93,4г, молекула якого має залишки олеїнової і стеаринової кислот, при бромуванні збільшує свою масу на 32г. Визначте кількість залишків стеаринової кислоти в молекулі жиру. Обчисліть який об’єм хлороводню піде на реакцію з тією самою кількістю жиру.

9. Жир тристаеарин гідролізували сумішшю гідроксидів Натрію і Калію, що перебувають у молярному співвідношенні 1:1. Яким є масове співвідношення продуктів реакції, якщо вихід реакції калій стеарату дорівнює 0,3%, натрій стеарату -  0,5%.

10. Тваринний жир (триглицерид) масою 13,32г  твердого тваринного жиру (триглицерида) повністю розчинили при нагріванні з 38 мл  25%-го розчину калій гідроксиду (густина 1,18 г/мл). Надлишок  лугу нейтралізували 40,2мл 12%-го розчину хлоридної кислоти (g=1,06г/моль). При наступному надлишковому підкисленні розчину виділяється 10,8г  нерозчинної у воді речовини. Установіть можливу формулу жиру.

 

Вуглеводи

1. Закінчіть таку фразу: Глюкоза як багатоатомний спирт вступає в реакцію…

А) «срібного дзеркала»;

Б) з гідроксидом купруму (ІІ);

В) з сульфатною кислотою;

Г) з ферум (ІІІ) хлоридом.

2. Яка маса глюкози є якісною на крохмаль:

А) сульфатною кислотою;

Б) гідроксидом;

В) йодом?

3. Яка маса глюкози утвориться в рослинах з 300л  вуглекислого газу, якщо вихід реакції фотосинтезу становить 0,015%?

4. Скільки глюкози можна одержати в результаті гідролізу картопляного крохмалю, виділеного з 100кг картоплі, якщо відомо, що в бульбах картоплі є 15% крохмалю (кількість залишків глюкози – 12000). Вихід реакції гідролізу – 70%.

5. Яка кількість теплоти виділиться при горінні 1кг деревини, що містить 45% целюлози? Тепловий вихід реакції окиснювання целюлози становить 1500 кДж/кг.

6. На гідроліз порції крохмалю було витрачено 150 молей  КОН. Яка маса глюкози буде отримана при гідролізі зазначеної кількості крохмалю? Який вміст води (у масових відсотках) у глюкозі?

7. Визначте масу глюкози, необхідну для добування 200мл  4М її розчину.

8. Скільки мл  0,5 М  розчину глюкози потрібно добавити до 400мл  4М розчину, щоб добути 2М розчин глюкози?

9. На виробництво одного грама клітковини, моль якої складається з 15000 ланок С6Н10О5, витрачається 1200кДж енергії. Гідроліз вимагає витрат енергії 246 кДж на 1моль клітковини. Обчисліть, скільки запасеної в клітковині енергії припадає на 1 молекулу глюкози.

10. При кислотному гідролізі тирси, масова частка целюлози в якій становить 60%, було добуто 115г глюкози. Яка масова частка виходу глюкози?

Амінокислоти. Білки. Нуклеїнові кислоти.

1. Напишіть структурні формули амінокислот: 2-аміноетанової кислоти (гліцину), 3-гідрокси 2 – амінопропанової кислоти (серину), 2,5 диамінопентанової кислоти (лізина), 6 – аміногексанової кислоти (амінокапронової).

2. Із запропонованих продуктів реакції виберіть правильні:

                                            CH3O-NH-CH2-COOH+H2O

С6Н12О6 + АgОН           H2N-CH2-COO-CH3+H2O

                                            H2N-CH2-CO-CH3+H2O

3.Амінокислота має хімічний склад С – 40,4%, H – 7,9%, N – 15,7%, О – 35,9%. Знайдіть бутто – формулу амінокислоти, зобразіть формули  ізометрів цього складу, назвіть їх.

4. Обчисліть масу аніліну, яка утворюється з 503г нітробензолу і 24г водню.

5. При відновленні 61,5г нітробензолу добули 44г аніліну. Визначте масову частку виходу аніліну.

6. Обчисліть молекулярну масу лізину, якщо відомо, що в молекулі лізину містяться два атоми нітрогену, а масова частки нітрогену становить 19,7%.

7. Визначте мінімальну відносну масу білка, який містить 0,8% цистеїну.

8. До 400мл. розчину аніліну добавили бром у надлишку. Маса осаду становила 6,6г. Обчисліть масову частку аніліну в розчині.

9. У процесі полімеризації 2-амінокапронової кислоти виділилось 270г води і 1 моль поліпептиду.  Визначте кількість амінокислотних ланок у молекулі поліпептиду, обчисліть його молекулярну масу.

10. Естерифікація 2,34г невідомої амінокислоти з етанолом приводить до утворення естеру масою 2,9г. Обробка цієї амінокислоти нітратною кислотою й наступне відновлення отриманого продукту воднем у присутності каталізатора дає вуглеводень 2-метилбутан. Зообразіть структурну формулу амінокислоти і назвіть її за правилами IUPAC


Література:

 1. Попель П.П., Криля Л.С. «Хімія 7 клас», -К. «Академія», 2007.
 2. Попель П.П., Криля Л.С. «Хімія 8 клас», -К. «Академія», 2008.
 3. Буринська Н.М., Величко Л.П. «Хімія 9», - К. Ірпінь, 2009.
 4. Шаповалов А.І. «Методика розв’язування задач з хімії», - К, «Радянська школа», 1989.
 5. Копачова О.М., Шовкопляс Г.К., «Дидактичний матеріал з хімії для VII-VIII класів», -К, «Радянська школа», 1976.
 6. Царьова Н.П., «Тематичне оцінювання та самостійні роботи з хімії 7 клас», Тернопіль, «Підручники та посібники», 2008.
 7. Ярошенко О.Г., Новицька В.І., «Збірник задач і вправ з хімії», -К, «Партнер», 1997.
 8. Романишина Л.М., Романишин Т.В., «Збірник задач з хімії», Тернопіль, «Богдан», 1999.
 9. Григорович О.В., Віценцик А.В., «Хімія. Збірник задач та вправ 7 – 11 класи», Харків, «Ранок», 2008.
 10. Дубовецька Г., Ніколайчук В., «Збірник задач з хімії», Тернопіль. «Підручники та посібники». 2002.


Для заміток:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Інші матеріали
Додано
17 листопада 2018
Переглядів
12362
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку