Презентація "Виборче право. Виборчі системи. Рефередум."

Про матеріал
Презентація містить матеріал, що може візуально супроводжувати урок з теми "Вибори. Виборче право та системи". В даному файлі викладено основні теоретичні аспекти теми. За основу використано підручник Бакки Тамари Володимирівни, Марголіної Любові Валеріївни, Мелещенко Тетяни Володимирівни «Громадянська освіта» (рівень стандарту).
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вибори як елемент демократії Принципи виборчого права Референдум Матеріал упорядковано вчителем Савочкою Ю.О.

Номер слайду 2

Демократію розглядають як форму захисту прав людини - захисну демократію. А також як вироблений людством механізм прийняття рішень, суспільного управління - процедурну демократію. До демократичних процедур відносять: публічне обговорення і спільне прийняття рішень, вироблення правил і принципів взаємодії та їх дотримання, змагальність й опонування, делегування повноважень, врахування громадської думки, голосування, вибори

Номер слайду 3

Мета:  - ознайомлення із загальними засадами виборів та видами виборчих систем; - закріплення та розширення знань про виборче право, створення уявлення про демократичні вибори і принципи участі громадян у виборах різних рівнів; - формування розуміння необхідності та доцільності участі кожного у виборах, залежності долі країни від активності кожного громадянина у виборчій кампанії.

Номер слайду 4

ВИБОРИ — ЦЕ ВИСУНЕННЯ СПІЛЬНОТОЮ ШЛЯХОМ ГОЛОСУВАННЯ ОДНОГО АБО ГРУПИ ПОВНОВАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЛЯ ДЕЛЕГОВАНОГО ВИКОНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФУНКЦІЙ. Вибори – це форма безпосереднього народовладдя, що передбачена конституцією та законами, яка полягає у народному волевиявленні через голосування з метою формування органів державної влади та місцевого самоврядування

Номер слайду 5

Вибори як елемент демократичного політичного процесу Вибори є найбільш поширеною формою прямого народовладдя і, на відміну від інших його форм, постійно і періодично застосовуються у більшості країн світу. У світовій практиці шляхом виборів формуються як державні інституції (парламенти, посади глав держав, іноді уряди, судові органи), так і представницькі органи місцевого самоврядування. Вибори використовуються у різних демократичних організаціях: партіях, профспілках, добровільних асоціаціях, кооперативах, акціонерних товариствах тощо. Пригадайте, чи доводилося Вам брати участь у виборах.

Номер слайду 6

Стаття 69 Конституції України визначає, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Правовою базою виборчого права у нашій державі є Конституція України, Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Номер слайду 7

Номер слайду 8

ВИБОРЧЕ ПРАВО ПОДІЛЯЄТЬСЯ Активне виборче право - право громадянина обирати, тобто згідно із законом брати участь у виборах в органи державної влади та органи місцевого самоврядування шляхом голосування, бути виборцем. Пасивне виборче право - право балотуватися на відповідні посади, тобто право бути обраним. Виборче право може обмежуватися цензами. Виборчий ценз — це законодавчо визначені умови й ознаки, яким має відповідати особа, щоб одержати право обирати або бути обраною.

Номер слайду 9

Класифікація виборів За предметом обрання: президентські, парламентські, муніципальні За причиною проведення: чергові, позачергові, додаткові За безпосередністю прийняття рішення: прямі, опосередковані

Номер слайду 10

Виборча система — це сукупність установлених законом правил, які регулюють перебіг виборчої кампанії (змагання між партіями і кандидатами та спосіб голосування), а також спосіб визначення переможців і розподілу між ними депутатських мандатів. Мажоритарна виборча система – виборча система, згідно з якою переможцем є той кандидат, котрий набрав встановлену законом більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Пропорційна виборча система – система, за якої мандати розподіляються між списками політичних партій пропорційно до кількості отриманих голосів. Змішана виборча система — процедура проведення виборів, яка охоплює елементи як мажоритарної, так і пропорційної виборчих систем. Сьогодні більш ніж як у двадцяти країнах світу застосовується змішана виборча система. Використання такої виборчої системи є показником того, що у державі відбувається пошук та становлення нових виборчих систем.

Номер слайду 11

Виборча система має забезпечувати: результативність виборів; ефективність виборів – проведення результативних виборів у межах передбачених і виділених коштів; структурування нового складу виборного органу; професіоналізм, порядність, чесність, відповідальність обраних осіб перед виборцями, що є важливим чинником забезпечення політичної стабільності і утвердження повноцінної демократії у суспільстві; формування професійного виборного органу, здатного у повному обсязі реалізовувати ті завдання, які на нього покладені Конституцією України та іншими законами України; усвідомлення більшістю виборців безпосередніх наслідків власного волевиявлення і довіра до результатів голосування.

Номер слайду 12

ВИБОРИ В УКРАЇНІ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЗА ТАКОЮ СХЕМОЮ (етапи виборчого процесу) призначення виборів та визначення дати їх проведення; визначення меж виборчих округів та виборчих дільниць; створення виборчих комісій (Центральної, окружної, дільничних); складання списків виборців; висування і реєстрація кандидатів; проведення передвиборної агітації; голосування та підрахунок голосів; оголошення проведення у разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів.

Номер слайду 13

Вибори виконують такі функції: реалізація народного і національного суверенітету; легітимізація влади; забезпечення стабільності, поступовості та наступності існування влади; селекція політичних керівників з огляду на їхню попередню політичну діяльність; формування і вираження суспільної думки.

Номер слайду 14

Забезпечення наступності існування влади, селекція політичних керівників Вибори це спосіб зміни політичних еліт, передача влади від одних людей до інших мирним демократичним шляхом через волевиявлення народу. У результаті виборів оновлюється склад правлячої політичної еліти та опозиційної еліти, змінюється політична вага партій та їх представників, створюється можливість входження у правлячу політичну еліту громадян.

Номер слайду 15

Соціальне призначення виборів Реалізація народного і національного суверенітету Вибори є головною формою прояву суверенітету народу, його політичної ролі як джерела влади. За допомогою виборів забезпечується участь громадян у формуванні представницьких, законодавчих, виконавчих і судових органів влади, оскільки саме в результаті виборів обрані народом кандидати наділяються владними повноваженнями. Для багатьох громадян вибори є єдиною формою їхньої реальної участі у політиці.

Номер слайду 16

РЕФЕРЕНДУМ – СПОСІБ ПРИЙНЯТТЯ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ГОЛОСУВАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, ІНШИХ РІШЕНЬ ІЗ ВАЖЛИВИХ ПИТАНЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО Й МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Мають право брати участь у референдумі Є громадянами України Досягли 18 років Включені до списку учасників референдуму

Номер слайду 19

Дякую за увагу! Використані матеріали: Бакка Тамара Володимирівна Марголіна Любов Валеріївна Мелещенко Тетяна Володимирівна Інтегрований курс «Громадянська освіта» Рівень стандарту Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Презентація «Вибори», автор Паніна Ірина Анатоліївна.

ppt
Додано
25 грудня 2023
Переглядів
1830
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку