29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Презентація «Відносна молекулярна маса» (виправлена та доповнена) 7 клас

Про матеріал
Презентація «Відносна молекулярна маса» допоможе вчителю та учням якісно засвоїти тему. Вміщені приклади обчислення відносної молекулярної маси сполук.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Відносна молекулярнамаса. Мr

Номер слайду 2

Одииця вимірювання: Мr = a.o.м (атомна одиниця маси). Маси молекул, як і маси атомів надзвичайно малі. Тому для їх обчислення, як і для обчислення мас атомів, використовують порівняння з атомною одиницею маси1кг У сучасній хімії маси атомів,молекул порівнюють з 1/12 (одною дванадцятою) маси атома Карбону. Атом Карбону1/12

Номер слайду 3

Відносна молекулярна маса — це фізична величина, що показує у скільки разів маса молекули більша за 1/12 (одну дванадцяту) маси атома Карбону, і як відносна атомна маса не має розмірності Відносна молекулярна маса води дорівнює 18 Мr(H2 O) = 18 Маса молекули води у 18 разів більша за 1/12маси атома Карбону Відносна молекулярна маса позначається. Мr. Relativus- «відносний» (лат.)

Номер слайду 4

Завдання: прочитайте такі записи Відносна молекуляра маса купрумоксиду дорівнює 80 Мr(Cu. О) = 80 Відносна молекуляра маса натрійхлориду дорівнює 57 Мr(О2) = 32 Мr(Na. Cl) = 57 Відносна молекуляра маса кисню дорівює 32(купрумоксид)(натрійхлорид)(кисень)

Номер слайду 5

Завдання: запишіть значення відносної молекулярної маси використовуючи символи Мr(СО2) = 44 Відносна молекуляра маса амоніаку NH3 = 17 Мr(NH3) = 17 Мr(Mg. О) = 40 Відносна молекуляра маса магнійоксиду Mg. О = 40 Відносна молекуляра маса вуглекислого газу СО2 = 44

Номер слайду 6

Завдання: Прочитайте формули записаних речовин, розшифруйте якісний і кількісий склад цих речовин. N2 O5н-2-о-5 два атомів нітрогену та пять атомів оксигену. З допомогою періодичої системи хімічних елементів визначте відносну атомну массу кожного елемента. Аr(О) = 16 Аr(N) = 14 N2 O5

Номер слайду 7

А як обчислити массу всієї молекули ?N2 O5(Як суму атомнх масс усіх атомів, що вхоять до складу молекули). Молекулярна масса — це масса молекули речовини. А якщо для визначення молекулярої маси використовувати відносні атомні маси?Обчислення відносної молекулярної маси

Номер слайду 8

Аr(О) = 16 Аr(N) = 14 14 14 16 16 16 16 16 Мr (N2 О5) =14  2+ 16  5 = 108 Відносна молекулярна маса речовини складається із суми відносних АТОМНИХ мас двох атомів нітрогену та пяти атомів оксигену. N2 O5

Номер слайду 9

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас усіх хімічних елементів, що входять до складу, з урахуванням числа атомів. Мr(H2 O) = 2 Аr(H) + Аr(O) H2 O Молекула води складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену. Мr(H2 O) = 2·1 + 16 = 18 Обчислення відносної молекулярної маси

Номер слайду 10

3522727 Завдання: обчислити відносну молекулярну масу такої сполуки: Al2 Cl3+ Mr (Al2 Cl3)= =159335 Al. Cl

Номер слайду 11

1623 Завдання: обчислити відносну молекулярну масу такої сполуки: Na2 CO3+ Mr (Na2 CO3)=316 Na. C12 O112+=114223

Номер слайду 12

Вправи в застосуванні знань. Завдання: обчислити відносну молекулярну масу сполуки Cu. Cl2 Аr(Cu) = 64 Аr(Cu) Аr(Cl) = 35= 64 + 35  2 = 134 Мr(Cu. Cl2) = 64 35 Cu Cl Cl. Відносна молекулярна маса речовини складається із суми відносних АТОМНИХ мас одного атома купруму та двох атомів хлору 35+ 2 Аr(Cl)

Номер слайду 13

Відносна молекулярна маса сірчаної кислоти складається із суми відносних АТОМНИХ мас двох атомів Гідрогену, одного атома Сульфуру і чотирьох атомів Оксигену. 32 16 16 16 Завдання: Обчислити відносну молекулярну масу сульфатної (сірчаної) кислоти Н2 SO4 1 1 16 НН 12 Н2 SO4 Мr( H2 SО4 ) = + 32 + 164= 98

Номер слайду 14

Застосуйте свої знання. Завдання: обчислити відносну молекулярну масу таких сполук: Мr (Р2 О5) =Аr(Р) = 31 Аr(О) = 162 Аr(Р) = 31  2+ 5 Аr(О) + 16 5 = 142 Na2 О NН3 Н2 SO4 Al2 O3 Р2 O5

Номер слайду 15

Відносні молекулярні маси простих речовин немолекулярної будови, до складу яких входять атоми тільки одного хімічного елемента, прийнято вважати такими, що дорівнюють їхній атомній масіMr (Fe) = Аr(Fe) = 56 Запис читається як: відносна молекулярна маса заліза дорівнює відносній атомній масі Феруму і дорівнює 56 Відносні молекулярні маси простих речовин

Номер слайду 16

Прочитайте вираз: Mr(Cu) = Аr (Cu) = 64 Завдання: Зясуйте за таблицею Менделеєва чому дорівнюють відносні молекулярні маси таких простих речовин: Al, Mg, Na, S 23242732дорівнюєвідносній атомній масі Купруму і дорівнюєвідносна молекулярна маса міді 64

Номер слайду 17

http://www.freepptbackgrounds.net/Домашнє завдання§ 9 Величини відносних молекулярних мас широко використовують у різих хімічних та фізичних розрахунках. Тому важливо вміти їх обчислювати

pptx
Додано
11 лютого
Переглядів
199
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку