Презентація "Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів і рудної сировини

Про матеріал
Закріплення знань і вмінь характеристики паливної промисловості та металургійного комплексу світу. Розгляд основних ланцюгів доданої вартості цих галузей.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

11 кл проф гео Ур 91 Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів і рудної сировини 4 02 20241. ВИДОБУВАННЯ Й СПОЖИВАННЯ, ІНФРАСТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ ПАЛИВНИХ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВПерші промисли нафти існували 6—4 тис. років тому на берегах Євфрату. Єгиптяни використовували нафту для бальзамування небіжчиків, а стародавні греки — як паливо.

Номер слайду 2

Сучасні технології та наукові розробки дали геологам нові прилади для пошуку родовищ корисних копалин (сейсмо-, граві-, магнітометри тощо). За допомогою магнітометра вимірюють магнітне поле Землі, вивчають значні магнітні аномалії, розвідують корисні копалини 

Номер слайду 3

Новітні технології видобутку дають змогу вилучати з надр Землі понад 80 млн барелів нафти на день. Найбільше її видобувають США, Росія (у 2018 р. її експорт забезпечив 46% державного бюджету країни).

Номер слайду 4

* На країни, що розвиваються , → припадає близько 80% запасів нафти та → приблизно половина її видобутку→ основні постачальники нафти- сирцю → дають значну частку нафтопродуктів (мазут, гас, бензин, мал. 1). Мал. 1. Країни-лідери за експортом нафти.

Номер слайду 5

Більшість цих країн входить до міжнародної організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). * Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) – → це міжнародний картель виробників нафти, → створений з метою визначення цін на нафту та квот на її видобуток. → спільно виробляють приблизно 30% світового видобутку нафти-сирця. Станом на 2023 рік членами ОПЕК є 12 країн. ОПЕК+ — це домовленість, яка охоплює не тільки країни-члени картелю, але й низку інших: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Суданоголосила про вихід з ОПЕК 21 грудня 2023 року.

Номер слайду 6

Інфраструктуру глобального ринку нафти складають танкери, трубопроводи, а також потужні нафтопереробні підприємства.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Природний газ видобувають лише 48 країн. Приблизно 1/6 обсягу його видобутку надходить на світовий ринок (див. таблицю 1). Місце. Країна. Частка світового експорту, %1 Саудівська Аравія15,92 Росія11,13Ірак7,34 Канада6,45 ОАЕ5,96Іран4,87 Кувейт4,58 Нігерія3,99 Ангола3,610 Казахстан3,2 КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (2017 р.)

Номер слайду 9

За рахунок видобутку сланцевого газу цей список очолюють США. Країни-споживачі отримують газ через газопроводи або танкерами (скраплений газ). Сланцевий газ (природний)  — природний газ (до 95 % метану), що міститься у незначних кількостях (2-3 % об'ємних) в низькопористих і погано проникних глинисто-алевритових осадових гірських породах на глибинах від 1 до 5-6 км.

Номер слайду 10

На відміну від нафтовидобутку, вугільна промисловість (близько 60 країн) зосереджена здебільшого в розвинених країнах (див. таблиці 2—6). Країна. Показники, дол. США та частка від світового експорту. Австралія40,6 млрд (36,6%)Індонезія17,9 млрд (16,1 %)Росія13,5 млрд (12,2%)США9,9 млрд (8,9%)Колумбія6,8 млрд (6,2%)ПАР5,7 млрд (5,2%)Канада5,1 млрд (4,6%)Нідерланди4,1 млрд (3,7%)Монголія2,2 млрд (2%)Китай1,1 млрд (1 %)Польща816,9 млн (0,7%)Казахстан445,3 млн (0,4%)Північна Корея403,6 млн (0,4%)Філіппіни337,4 млн (0,3%)Чехія331,9 млн (0,3%)КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ ВУГІЛЛЯ (2017 р.)

Номер слайду 11

На світовий ринок потрапляє близько 10% його видобутку (величезними суховантажними суднами або залізничним транспортом). Країна. Показники, дол. США та частка від світового імпорту. Японія22,9 млрд (17,3%)Китай18,5 млрд (14,1%)Індія15,2 млрд (11,6%)Південна Корея15,1 млрд (11,5%)Тайвань6,8 млрд (5,2%)Німеччина5,9 млрд (4,5%)Нідерланди5,6 млрд (4,3%)Туреччина3,9 млрд (3%)Бразилія3,4 млрд (2,6%)Україна2,7 млрд (2,1 %)Малайзія2,5 млрд (1,9%)Франція2,2 млрд (1,7%)Іспанія1,86 млрд (1,4%)Італія1,85 млрд (1,4%)Польща1,5 млрд (1,2%)КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ІМПОРТОМ ВУГІЛЛЯ (2017 р.)

Номер слайду 12

Торгівля паливними ресурсами відбувається переважно за участю товарних бірж, частина яких працює в режимі онлайн.

Номер слайду 13

Рудні корисні копалини відіграють велику роль у світовій економіці. Із них виробляють конструкційні матеріали, машини, вони є провідниками електричного струму. 2. ВИДОБУВАННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ. Місце. Країна. Частка від світового експорту, %1 Австралія51,92 Бразилія20,23 Канада5,04 ПАР3,75 Україна2,7 КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ (2017 р.)

Номер слайду 14

Виробництво чорних металів — комплексоутворююча галузь, яка чітко поділяється на окремі галузі з власною технологією та організацією виробництва, але всі вони пов’язані між собою й одна без одної втрачають сенс.

Номер слайду 15

У глобальних ланцюгах доданої вартості в процесі виготовлення кінцевого продукту (сталь, чавун, прокат) важливу роль відіграє географічний чинник.

Номер слайду 16

Удосконалення технологій зумовлює переформатування територіального тяжіння окремих галузей та зміни їх питомої ваги в доданій вартості (див. таблицю 4).

Номер слайду 17

Зовсім недавно металургія тяжіла до басейнів кам’яного вугілля через велику енергоємність виробництва і значну питому вагу витрат на видобуток палива. Зараз ситуація змінилася. Витрати на видобуток вугілля стали меншими, ніж на видобуток і збагачення залізної руди. КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ ВУГІЛЛЯ (2017 р.)Країна. Показники, дол. США та частка від світового експорту. Австралія40,6 млрд (36,6%)Індонезія17,9 млрд (16,1 %)Росія13,5 млрд (12,2%)США9,9 млрд (8,9%)Колумбія6,8 млрд (6,2%)ПАР5,7 млрд (5,2%)Канада5,1 млрд (4,6%)Нідерланди4,1 млрд (3,7%)Монголія2,2 млрд (2%)Китай1,1 млрд (1 %)Польща816,9 млн (0,7%)Казахстан445,3 млн (0,4%)Північна Корея403,6 млн (0,4%)Філіппіни337,4 млн (0,3%)Чехія331,9 млн (0,3%)

Номер слайду 18

У глобальних ланцюгах доданої вартості також зменшилися витрати на транспортування сировини для виплавки чорних металів.

Номер слайду 19

Великий стрибок у розвитку чорної металургії зробила Японія, яка не має власної сировини.

Номер слайду 20

* З’явилися нові потужні металургійні центри в Бразилії, Південній Кореї, Тайвані тощо. * У глобальних ланцюгах доданої вартості в цих країнах значну роль зараз відіграють→ дешева робоча сила→ урядові субсидії → податкові пільги на експорт сталі й прокату.

Номер слайду 21

У світовій економіці постійно зростає значення кольорових металів, серед яких основну роль відіграють алюміній та мідь.3. ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ ТА МІДІ. ЧИННИКИ Й ФОРМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КРАЇН. 

Номер слайду 22

На розміщення підприємств кольорової металургії впливають два чинники: сировинний та енергетичний.

Номер слайду 23

Сировинний чинник

Номер слайду 24

На формування глобальних ланцюгів доданої вартості у виробництві міді впливає висока енергоємність технологічного процесу на всіх стадіях виробництва. У мідній руді невелика частка міді. Крім того, це екологічно небезпечне виробництво, і необхідні кошти на збагачення й зменшення викидів шкідливих речовин у довкілля. Місце. Країна. Частка від світового експорту, млн т.1 Австралія832 Китай683 Гвінея454 Бразилія365Індія19 КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ВИДОБУТКОМ МІДІ (2017 р.)

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Енергетичний чинник

Номер слайду 27

На відміну від мідної руди, боксити можуть містити до 60% алюмінію. КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ВИДОБУТКОМ БОКСИТІВ (2017 р.)Місце. Країна. Частка від світового експорту, млн т.1 Австралія832 Китай683 Гвінея454 Бразилія365Індія19

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Проте алюмінієве виробництво енерговитратне й тому тяжіє до регіонів, де виробляють дешеву електроенергію.

Номер слайду 30

У глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва кольорових металів є всі стадії технологічного циклу: видобуток руди, її збагачення, виплавка чорного металу, очищення його від шкідливих домішок (рафінування), виробництво прокату різноманітних профілів.

Номер слайду 31

Розміщення окремих стадій виробництва кольорових металів визначається природно- ресурсними, економічними, екологічними, правовими та іншими чинниками. Відповідно, і в глобальних ланцюгах доданої вартості питома вага цих чинників мінлива в часі й просторі.

Номер слайду 32

Суворе екологічне законодавство в розвинених країнах світу змушує підприємців нести значні додаткові витрати й витісняє кольорову металургію до країн, що розвиваються, із їх ліберальним законодавством та корупцією.

Номер слайду 33

Приблизно 3,5 тис. років тому люди спробували з'єднати мідь та олово й отримали відносно твердий метал — бронзу. Почався бронзовий вік в історії людства, який 1,2 тис. років тому перетворився на залізний.

Номер слайду 34

Значення кольорових металів у житті суспільства дуже велике й мінливе в часі. Наприклад, якщо раніше найдорожчим металом була платина, то зараз ціна на родій (видобувають близько 30 т на рік у Мексиці, ПАР, Канаді, Колумбії) майже втричі більша. На кінець березня 2021 року ціна родію  $884 за грам.

Номер слайду 35

Дорогим є осмій. У США за рік видобувають близько 100 кг цього металу. Проте й він не найдорожчий. Ціна на ці та інші метали залежить від багатьох чинників і пов'язана з їх незамінністю, наприклад, для виробництва медичних імплантів, каталізаторів тощо. осмій 187 – є одним з найдорожчих цінних металів. Ринкова ціна становить до $200 тис. за один грам. Осмій використовується → в авіаційній, ракетній та військовій техніці. Сплав осмію з платиною застосовується → при виготовленні кардіостимуляторів та медичних інструментів, в сплавіз іридієм він є незамінним компонентом→ для виробництва точних деталей.

Номер слайду 36

Для виробництва акумуляторних батарей для електромобілів та електроніки потрібні літій, кобальт, свинець і нікель, що також є недешевими металами.

Номер слайду 37

Номер слайду 38

ВИСНОВКИ* Основними паливними ресурсами світу є → нафта, → природний газ та→ вугілля. * 80% видобутку нафти припадає на країни, що розвиваються. * Природний газ видобувають у 48, а вугілля — у 60 країнах. * Продаж паливних ресурсів відбувається за участю великих ТНК та товарних бірж. Попит на них, незважаючи на їх негативний вплив на екологію, збільшується.* Виробництво чорних металів є складною комплексоутворюючою галуззю, яка складається з багатьох ланок у глобальних ланцюгах доданої вартості.* Значення кольорової металургії у світовій економіці постійно зростає. → у розміщенні підприємств кольорової металургії зараз одним з основних чинників є суворе екологічне законодавство розвинених країн світу.

pptx
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Презентації
Додано
8 лютого
Переглядів
247
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку