20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Презентація "Використання історичних карт під час проведення ЗНО з історії України"

Про матеріал

Презентація "Використання історичних карт під час проведення ЗНО з історії України" створена з метою узагальнення завдань ЗНО з історії України за останні 5 років (2013-2017) в яких використовувалась історична карта. Вчителі зможуть прослідити певні закономірності використання історичних карт під час проведення ЗНО та використати їх для кращої підготовки учнів до ЗНО.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання історичних карт під час ЗНО з історії України. Завдання ЗНО з історії України 2013-2017 рр.

Номер слайду 2

ЗНО 201731. Якою цифрою на картосхемі позначено місцезнаходження історичної пам'ятки, зображеної на фото?А1 Б2 В3 Г4

Номер слайду 3

ЗНО 201631. Якою цифрою на картосхемі позначено місце розташування Мізинської стоянки - археологічної пам’ятки доби палеоліту?А1 Б2 В3 Г4

Номер слайду 4

ПЗНО 201343. Установіть відповідність між назвами палеолітичних пам’яток України та їхнім місцезнаходженням.1 Кирилівка2 Киїк-Коба3 Королеве4 Мізин

Номер слайду 5

ЗНО 201553. Проаналізуйте зображену картосхему. Картосхема дає змогу1. окреслити територію Антського царства.2. указати основний шлях грецької колонізації.3. визначити межі розселення племен трипільської культури.4. указати територію Боспорського царства.5. окреслити територію Великої Скіфії.6. указати напрямок походу перського царя Дарія І.7. визначити торговельний шлях «із варяг у греки».

Номер слайду 6

ПЗНО 20132. На карті заштриховано територіальні межіА Антського царства. Б Великої Скіфії. В Боспорського царства. Г Трипільської культури.

Номер слайду 7

ЗНО 20153. Походи яких київських князів відображено на картосхемі?А. Кия та Аскольда. Б. Олега та Ігора. В. Ольги та Святослава. Г. Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Номер слайду 8

ПЗНО 2013 5. На карті жирною лінією позначено кордони Київської Русі за часів князювання. А Ігоря Рюриковича. Б Святослава Ігоревича. В Володимира Великого. Г Ярослава Мудрого.

Номер слайду 9

2016 ПЗНО34. За наведеною картосхемою можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність київських князів. АОлега та Ігоря. БАскольда та Святослава. ВВолодимира Мономаха та Мстислава Великого. ГВолодимира Великого та Ярослава Мудрого.

Номер слайду 10

ЗНО 20148. Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів із. А хозарами. Б монголами. В печенігами. Г половцями

Номер слайду 11

2015 ПЗНО6. На картосхемі позначено Галицько-Волинську державу та князівства, залежні від неї, за правління. АЯрослава Осмомисла. БРомана Мстиславовича. ВЛева Даниловича. ГЮрія ІІ Болеслава.

Номер слайду 12

ПЗНО 2014 43. Установіть відповідність між пронумерованими на карті теренами давньоруських удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми назвами. А Київське. Б Галицьке. В Волинське. Г Чернігівське. Д Переяславське

Номер слайду 13

2015 ПЗНО12. Події якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відображено на картосхемі?А від початку війни до Зборівського договору. Б від Зборівського до Білоцерківського договору. В від Білоцерківського договору до Переяславської ради. Г від Переяславської ради до смерті Б. Хмельницького

Номер слайду 14

ПЗНО 201741. Територію Війська Запорозького (Гетьманщини) відповідно до умов Білоцерківського договору (1651 р.) позначено на картосхемі

Номер слайду 15

ПЗНО 201412. Відповідно до умов якого договору на карті позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?А Зборівського, 1649 р. Б Білоцерківського, 1651 р. В Гадяцького, 1658 р. Г Андрусівського, 1667 р.

Номер слайду 16

ЗНО 201315. Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?А П. ТетеріБ І. Самойловича. В Ю. Хмельницького. Г І. Мазепи

Номер слайду 17

ЗНО 201344. Установіть відповідність між пронумерованими на карті воєводствами Речі Посполитої та їхніми назвами. А Волинське. Б Київське. В Руське. Г Брацлавське. Д Подільське

Номер слайду 18

ЗНО 2014 На картосхемі суцільною жирною лінією позначено кордон Речі Посполитої. Штрихуванням на картосхемі позначено територію,А передану Річчю Посполитою Османській імперії за умовами Бучацького договору (1672 р.). Б уключену до складу Речі Посполитої за умовами «Вічного миру» (1686 р.). В приєднану до володінь Австрійської монархії Габсбургів за результатами першого поділу Речі Посполитої (1772 р.). Г уключену до складу Російської імперії за результатами третього поділу Речі Посполитої (1795 р.).

Номер слайду 19

ЗНО 2016 На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у. А вирощування цукрового буряку та виробництво цукру. Б розведення худоби та переробку м'яса й шкіри на експорт. В видобування нафти та виробництво нафтопродуктів. Г видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

Номер слайду 20

ПЗНО 20173. На картосхемі позначено лінію фронту часів Першої світової війни станом на. А1914 р. Б1915 р. В1916 р. Г1917р.

Номер слайду 21

2016 ПЗНОПроаналізуйте зображену картосхему. Картосхема дає змогу1 визначити перебіг подій першої війни радянської Росії проти Української Народної Республіки (грудень 1917 – лютий 1918 р.).2 вказати напрямки загального наступу Добровольчої армії генерала А. Денікіна в травні–червні 1919 р.3 вказати межу просування польських військ під час польсько-радянської війни (квітень–жовтень 1920 р.).4 показати лінію розмежування військ у Першій світовій війні на момент укладення перемир’я на Східному фронті в грудні 1917 р.5 окреслити територію ЗУНР відповідно до ухвали Української Національної Ради 19 жовтня 1918 р.6 визначити кордони Української Народної Республіки згідно з III Універсалом Української Центральної Ради (листопад 1917 р.).7 визначити радянсько-польський кордон за Ризьким мирним договором у березні 1921 р.

Номер слайду 22

ПЗНО 201327. Перебіг яких подій відображено на карті?А першої війни радянської Росії проти УНР (грудень 1917 — лютий 1918 рр.)Б «Чортківської офензиви» Української галицької армії (червень 1919 р.)В польсько-радянської війни (квітень — жовтень 1920 р.)Г Другого «Зимового походу» Армії УНР (листопад 1921 р.)

Номер слайду 23

ЗНО 201455. Проаналізуйте зображену картосхему. Картосхема дає змогу1 вказати райони антигетьманського повстанського руху влітку 1918 р.2 визначити кордони Української Держави гетьмана П. Скоропадського.3 вказати напрямки загального наступу німецько-австро-угорських військ у лютому-квітні 1918 р.4 окреслити район формування українських радянських повстанських дивізій.5 вказати межі територій регіональних радянських республік, утворених більшовиками в січні-березні 1918 р.6 визначити один із підсумків переговорів українсько-німецької та радянської делегацій у травні 1918 р.7 охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій Української Народної Республіки.

Номер слайду 24

ЗНО 201327. На карті суцільною жирною лінією позначено територію А поширення влади Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією...» Тимчасового уряду Росії. Б Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Української Центральної Ради. В Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. Г Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Номер слайду 25

ЗНО 20175. Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання. Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі?Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання. Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі?

Номер слайду 26

ЗНО 20169. На картосхемі штрихуванням позначено територію. А формування радянських повстанських загонів улітку 1918 р. Б контрольовану Добровольчою армією генерала А. Денікіна в жовтні 1919 р. В створення численних парафій Української автокефальної православної церкви в 1921-1930 рр. Г уражену масовим голодом 1921-1923 рр.

Номер слайду 27

ЗНО 201614. Якою цифрою на картосхемі позначено рейхскомісаріат «Україна» - адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного цивільного управління в роки Другої світової війни?А1 Б2 В3 Г4

Номер слайду 28

2015 ПЗНО47. Установіть відповідність між пронумерованим на картосхемі адміністративним окупаційним утворенням часів Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) та його назвою й підпорядкуванням. Арейхскомісаріат «Україна»Бдистрикт «Галичина» у складі Генерал-губернаторства. Ввійськова адміністрація німецького командування. Грейхскомісаріат «Остланд»Дпровінція «Трансністрія» під управлінням румунської адміністрації

Номер слайду 29

ЗНО 201713. На карті жирною пунктирною лінією позначено. Атериторію провінції «Трансністрія» - зони румунської окупації в 1941 р. Бзону зосередження головних сил радянських партизанів у 1942-1943 рр. Врайони базування загонів Української повстанської армії в 1943-1944 рр. Гмежі дистрикту «Галичина» в складі Генерального губернаторства в 1944 р.

Номер слайду 30

ПЗНО 201435. Перебіг подій якого періоду Великої Вітчизняної війни відображено на карті?Авересень — грудень 1943 р. Бсічень — травень 1944 р. Всерпень — жовтень 1944 р. Глютий — квітень 1945 р.

Номер слайду 31

ЗНО 201537. На картосхемі заштриховано територію, що увійшла до складу УРСР на підставі договору між СРСР та. А. Румунією. Б. Польщею. В. Чехословаччиною. Г. Угорщиною.

Номер слайду 32

ПЗНО 201715. Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що увійшов до складу УРСР у 1954 році?А1 Б2 В3 Г4

Номер слайду 33

ПЗНО 201615. У якому році до складу УРСР увійшла територія, заштрихована на картосхемі?А1939 р. Б1940 р. В1945 р. Г1954 р.

pptx
Додав(-ла)
Чижик Оксана
Додано
23 січня 2018
Переглядів
5926
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку