Презентація: "Використання ІТ при викладанні геометрії в 11 класі"

Про матеріал
Захист практики спеціалізації: Математика* освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» (Моя дипломна практика 2012 року).
Зміст слайдів
Номер слайду 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ СЕЗОНЕНКО НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА ЗОШ № 44 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ при викладанні геометрії в 11 класі Математика* освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Номер слайду 2

Зміст доповіді: Місце практики Актуальність роботи Зміст роботи Додатки Висновки

Номер слайду 3

На уроці математики…

Номер слайду 4

Кабінет інформатики…

Номер слайду 5

Перевірка робіт…

Номер слайду 6

Використання ІТ на уроках…

Номер слайду 7

«Потрібно виховувати дитину, яка від початку вміє самостійно навчатися, а згодом – самостійно та творчо працювати і жити». Актуальність роботи Коли у батьків чи керівників навчальних закладів питають: «чого ви очікуєте від школи?» - зазвичай отримують однозначну відповідь:

Номер слайду 8

Значення використання засобів навчання полягає у підвищені рівня засвоєння навчального матеріалу. Найбільш ефективним засобом навчання на сучасному етапі науковці вважають комп’ютер. У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання сприяє досягненню освітніх цілей.

Номер слайду 9

На уроках, спрямованих на розвиток творчого мислення сучасні педагоги орієнтують навчальну діяльність на стимулювання творчої активності, яка здійснюється на основі використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Номер слайду 10

Нестандартні уроки виховують навички дослідницької діяльності, дають високий ефект практичної спрямованості матеріалу, що, зрештою, приводить до глибокого розуміння предмета, зацікавленості ним.

Номер слайду 11

Систему своїх уроків вчитель повинен побудувати так, щоб учні працювали з повною віддачею сил, з інтересом. У проведенні нестандартних уроків використовуються помічники з різних методів і форм навчання, серед яких науковці виділяють метод проектів, який дає можливість навчити дітей самостійно добувати нові знання й застосовувати їх на практиці. Також не менш цікавим способом застосування інформаційних технологій в освіті є створення ігрових програм

Номер слайду 12

В Україні вже створено чимало навчальних програм. У математиці такими програмами є пакети динамічної алгебри та пакети динамічної геометрії. Сучасні програмні засоби містять у собі мультимедіа як особливий тип інформації, що поєднує в собі як традиційну ста­тичну візуальну (текст, графіка), так і динамічну інформацію різних типів ( мовлення, музика, відеофрагменти, анімація тощо).

Номер слайду 13

Програмно-методичний комплекс «GRAN» (ПМК «GRAN») Програмно-методичний комплекс GRAN 1.0 забезпечує підтримку вивчення математики (планіметрії, стереометрії, тригонометрії, алгебри і початків аналізу, початків теорії ймовірностей і математичної статистики), а також окремих розділів фізики в школі (6-11 класи).

Номер слайду 14

Комплекс складається з: - Педагогічного програмного засобу "GRAN1"- для комп'ютерної підтримки вивчення алгебри, початків аналізу, планіметрії, тригонометрії, основ теорії ймовірності та математичної статистики, окремих розділів фізики. - Педагогічного програмного засобу "GRAN-2D"- для комп'ютерної підтримки вивчення планіметрії (динамічна планіметрія). - Педагогічного програмного засобу "GRAN-3D"- для комп'ютерної підтримки вивчення стереометрії. - навчально-методичних посібників: «Комп'ютер на уроках математики», «Комп'ютер на уроках геометрії», «Елементи стохастики».

Номер слайду 15

Розроблено плани-конспекти уроків спрямовані на творчий розвиток Для підвищення ефективності роботи вчителя можливе складання універсальних форматів презентацій, що мають визначений алгоритм і оформлення. У презентаціях спрямованих на закріплення вмінь та навичок розглянуто різні задачі, які розв’язуються учнями на уроці.

Номер слайду 16

Розроблено інформаційно-комунікаційне забезпечення до уроків з математики. Під час практики готувала презентації, для використання на уроках математики в 11 класі. Зокрема до уроків геометрії: «Куля і сфера. Переріз кулі площиною », « Комбінації геометричних тіл », «Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів », « Об’єм циліндра », « Об’єм конуса », « Площа поверхні циліндра ».

Номер слайду 17

На слайдах презентації з геометрії на тему: розглянуто приклади розв’язання задач для різних випадків

Номер слайду 18

Об'єм прямої призми У правильній трикутній призмі через сторону ВС основи і середину бічного ребра проведений перетин, що утворює кут в з площиною основи. Знайдіть об'єм призми, якщо сторона її основи рівна 10 од. С В А М D 10 Розв’язання: У трикутнику ABD: AD = 10 cos = У трикутнику MAD: = 2 АМ = 2 AD = V = = 750

Номер слайду 19

Об'єм похилої призми Знайдіть об'єм паралелепіпеда. С А D В К α а Розв'язання . Нехай тоді cos 60 = cos α ∙ cos 30, Побудуємо проекцію ребра Всі грані паралелепіпеда - рівні ромби із стороною а і гострим кутом

Номер слайду 20

Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 2 см, плоский кут при вершині дорівнює 600. Знайти об’єм піраміди. S A B C D О 600 Розв’язання V =1/3 Sh; Проведемо SK – апофему. Розглянемо трикутник SKB.

Номер слайду 21

Запропоновані вище слайди презентацій, дають змогу завдяки анімації, подавати інформацію частинами. Обговорення правильних відповідей, аналіз причин помилок робить ці слайди навчальними, такими що коригують розуміння.

Номер слайду 22

Розглянемо приклад використання при подачі нового матеріалу…

Номер слайду 23

В житті ви бачили предмети, тіла такої форми…

Номер слайду 24

С R R R розташованих на даній відстані (R) від даної точки (C). Центр сфери (С) Радіус сфери(R) Діаметр сфери (d=2R) Куля – тіло, обмежене сферою. Центр кулі (С) С Радіус кулі (R) Діаметр кулі (d=2R) R R R Сфера - це поверхня, що складається зі всіх точок простору

Номер слайду 25

Кулю можна розглядати як тіло, отримане від обертання півкола навколо діаметру як осі.

Номер слайду 26

Теорема. Будь-який перетин кулі площиною є коло. Перпендикуляр, опущений з центру кулі на січну площину, потрапляє в центр цього кола.

Номер слайду 27

Якщо відомі радіус кулі і відстань від центру кулі до площини перетину, то радіус перетину обчислюється по теоремі Піфагора.

Номер слайду 28

Чим менше відстань від центру кулі до площини, тим більше радіус перетину.

Номер слайду 29

Найбільший радіус перетину виходить, коли площина проходить через центр кулі. Круг, що отримується в цьому випадку, називається великим колом, або екватором.

Номер слайду 30

Висновки: Програмні засоби комп'ютерної підтримки вивчення різних розділів шкільного курсу математики, мають різні функціональні можливості. Особливо ефективні ІТ для виконання складних перетворень і обчислень, для подання двовимірної і тривимірної графіки тощо. Комп'ютерна техніка здійснює позитивний вплив мультимедійних засобів через звуки, високоякісну графіку, можливості рухомого зображення дають змогу спостерігати динаміку того чи іншого процесу або явища.

Номер слайду 31

Використання інформаційної технології на уроках математики є виключно корисною та плідною навчальною практикою, завдяки притаманній їй інтерактивності, гнучкості й інтеграції різноманітних ти­пів мультимедійної навчальної інформації, а також за­вдяки можливості врахування індивідуальних особли­востей учнів та сприяння підвищенню їх мотивації.

Номер слайду 32

Вперед до звершень!

ppt
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
1329
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку