Презентація "Візуалізація навчального матеріалу на уроках біології"

Про матеріал
Дана презентація створена з метою ознайомлення із основними методами та прийомати візуалізації навчального матеріалу на уроках біології.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Візуалізація навчального матеріалу на уроках біології»Підготувала:вчитель біології Лукавецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Попеску Сільвія Вікторівна

Номер слайду 2

Саме те, як ви збираєте, організуєте та використовуєте інформацію, визначає, переможете ви або програєте. Білл Гейтс. Дві тисячі років тому людство нічого не знало про мозок. Думки і почуття людини вважали продуктом безтілесної субстанції – душі. Лише 500 років тому люди усвідомили, що за свідомість і мислення відповідає «те, що знаходиться в голові». У середині ХХ ст. домінувала думка, що мозок – це комп’ютер, в який вводиться інформація, а він зберігає її «на поличках». Але людський інтелект набагато складніший інструмент. Мозок людини – складна система, яка працює як диференційоване ціле. Функції різних його відділів пов’язані з тонкою мікроскопічною будовою, так званою цитоархітектонікою. Головний мозок складається зі ста мільярдів нейронів – індивідуальних нервових клітин. Кожна така клітина головного мозку пов’язана із приблизно 15 тис. інших нейронів і створює своєрідну мережу, яка об’єднує та зберігає велику кількість інформації. На думку американського психолога Д. Куна, у головному мозку може бути більше “стежин”, які зв’язують нейрони, ніж атомів у цілому всесвіті. Образно кажучи, у мозку вагою 1,4 – 2,2 кг вміщується весь світ. Нейрони об’єднані у великі мережі, і є основою для функціонування всіх психічних явищ, процесів, станів, інтелекту й свідомості людини. Нині людство перебуває на порозі революційних відкриттів у пізнанні діяльності мозку. Розробляються методики, які допомагають у багато разів підвищити його ефективність.

Номер слайду 3

Як відомо, головний мозок складається з двох півкуль, кожна з яких відповідає за різні функції. Лівопівкульовий тип мислення аналітичний , його світосприйняття спирається переважно на другу сигнальну систему (мова й знаки). Для нього не характерно безпосереднє, “пряме” сприйняття дійсності. Мислення у цьому випадку відбувається шляхом аналізу (розкладання на елементи) й синтезу(побудови з елементів цілісного образу). Правопівкульовий тип мислення передбачає більш безпосереднє бачення світу, не опосередковане мовою й формальними символами. Права півкуля сприймає світ безпосередньо , образно, інтуітивно, як єдине ціле. Крім того, таке спийняття набагато більш емоційне. Можна сказати, що людина з домінуючою правою півкулею сприймає світ, “схоплюючи “ всю картинку відразу. В абсолютної більшості людей права півкуля включається в роботу першою при ознайомленні з новою інформацією. Встановлено, що чим більше людина користується тільки однією півкулею, тим менше вона може послуговуватися іншою у ситуаціях, коли це необхідно. Але якщо «слабшу» півкулю увесь час стимулювати і залучати до роботи разом із «сильною», то ефективність мозку зростає не у два, а в 5-10 разів.

Номер слайду 4

За результатами психологічних досліджень установлено, що 83% інформації людина сприймає зором, 12% – слухом, 5% – іншими рецепторами. Дослідження пам’яті свідчать, що людина запам’ятовує 20% від почутого, 30% – від побаченого, 70% – від одночасно побаченого й почутого, 80% – від побаченого, почутого й обговореного, 90% – від побаченого, почутого, обговореного й активно виконаного. Тому для успішного освоєння знань доцільним є посилення наочно-образної складової матеріалу, що представляється як противага (в деяких випадках) або необхідна «опора» абстрактно-логічного компонента. З позиції цього відкриття, як зазначають більшість науковців, в навчанні необхідно давати достатню «їжу» правій півкулі дитини. Отже, затребуваними будуть методи, де використовується образне мислення дитини. Людський мозок не настільки довго зберігає інформацію, яка була записана, прочитана або почута. Якщо отримані знання були занотовані у звичайному вигляді (стовпчиком або лінійно), мозку доводиться просто заносити цю інформацію у пам’ять. Але набагато простіше мозку оперувати з великим блоком інформації, якщо ці дані пов’язані якимось асоціативним рядом. Вчені та лікарі неодноразово доводили, що людина краще запам’ятовує інформацію, якщо вона представлена не тільки у структурованому вигляді, але й графічно зображена. Тому з’являється потреба в застосуванні методу «згортання» великих блоків інформації до найголовніших понять. В останні роки в нашій країні відбулася переоцінка цінностей в галузі освіти. На зміну репродуктивним методам стали приходити такі, які дозволяють активізувати діяльність школярів, включити їх в самостійне надбання (відкриття) знань.

Номер слайду 5

СУЧАСНІ ДІТИ. ЯКІ ВОНИ?Відповідно до теорії поколінь Вільяма Штрауса і Ніла Хоува, на зміну поколінню”Z” прийде нове покоління – покоління “Альфа” . До нього відносяться всі ті, хто народився після 2010 року. Покоління «Альфа» ще називають «дітьми смартфонів», Google babies і поколінням дзен. Саме вони – справжні люди 21 століття: врівноважені, позитивні, неагресивні. Для них не існує культурних та політичних кордонів чи відмінностей. Вони гнучкі і толерантні. Якщо покоління Z (народжені 1982-2004) формувалося на межі впровадження цифрових технологій в повсякденне життя, то для покоління «Альфа» гаджети вже не є новинкою, а віртуальний світ не відрізняється від реального. Вони знають, як користуватися Youtube раніше, ніж навчилися читати та писати. А смартфон чи айпед – іграшка, яка потрапляє їм до рук ще до року. Їх свідомість відмовляється сприймати, що колись не було мобільних та інтернету. Вони не затримують свою увагу на чомусь одному і постійно поглинають гігабайти все нової і нової інформації. Діти-альфа блискавично сканують текстовий і графічний контент, поглинають рекордно велику кількість даних за добу (у порівнянні з попередніми поколіннями людей). Тому в комунікації з Альфа важлива лаконічність та постійні нагадування про себе. Їм властива багатозадачність і нетерплячість. Тільки натиснули кнопку і вже хочуть мати відповідь/товар/результат. Вони не стануть нічого робити з примусу. Точно знають, чого не хочуть. Щоб від них чогось добитися, треба знайти те, що їх мотивує та надихає. Вони готові прийняти ваші правила гри тільки, якщо їм це цікаво та зрозуміло, для чого їм це робити. Для них не існує формальностей та субординації. Рамок та авторитетів. Не посади, соціальний статус чи приналежність до певної групи зможуть викликати у них повагу та бажання наслідувати. А тільки ваш образ життя, погляди, яких ви притримуєтеся, та цінності, які транслюєте. Кліпове мислення, нездатність зосередитись і постійне відволікання, - так описують сучасних школярів вчителі, психологи і фахівці освіти. Як захопити увагу покоління, народженого з гаджетом в руці?Сьогоднішнім школярам важко впоратися з одним завданням, але це не задачка, записана на дошці. Вони так звикли до постійних стимулів від смартфонів та інтернету, що на звичайних шкільних заняттях не можуть зосередитися. Народжені у цифрову добу будуть жадібно опановувати нові засоби масової інформації. І вчителям нічого не залишається, як прийняти цей факт. Їм доведеться винаходити нові методи навчання, які не лише застосовуватимуть технології, але й зможуть дати освіту дітям, яких постійно відволікає навколишній світ.

Номер слайду 6

Зростання обсягів і видів інформації, яка передається і яка має бути засвоєна людиною, вимагає нових форм подачі інформації, які б полегшували процес сприйняття і запам’ятовування. Крім цього, проблема активізації учбової діяльності залишається актуальною для учнів різного рівня освіти – як шкільної, так і вищої. Сучасність вимагає від освіти виховувати активних особистостей, здатних до подальшого самовдосконалення та саморозвитку, професійного росту. Все це потребує активізації розумових, фізичних і духовних здібностей та якостей учня в процесі навчання. У зв’язку з цим викладач має шукати нові форми, методи і засоби подачі навчального матеріалу. Одним з ефективних способів активізації навчальної діяльності є візуалізація навчального матеріалу, активне використання якого у процесі навчання дозволяє зробити крок від пасивного сприйняття навчання до активного оволодіння знаннями, а також підвищити пізнавальну активність учнів. Крім того, структурування і представлення навчального матеріалу засобами візуалізації дають змогу в згорнутому вигляді передавати великі обсяги інформації, в якій образ і текст гармонійно поєднуються, підсилюють і доповнюють один одного.

Номер слайду 7

ЩО ТАКЕ ВІЗУАЛІЗАЦІЯ?Підростає молоде покоління – нове й унікальне. Це перше покоління, яке народилося у цифровому світі «без кордонів», являючи собою дивну суміш дитячої безпосередності та дорослих умінь. Щоб навчати підлітків XXI століття, учитель має бути «в тренді». «Як зробити урок змістовним, цікавим та насиченим? Як встигнути у короткий термін викласти великий обсяг навчального матеріалу?» Нарешті відповідь знайшлася! ВІЗУАЛІЗАЦІЯ! Сучасні діти краще сприймають образи, ніж слова, тому навчальна інформація у малюнках, схемах, у формі відеороликів, інфографіки діє ефективніше. Введення прийомів візуалізації в освітній процес – це вимога часу. Для креативного вчителя – це творчість, відхід від буденності. Для сучасних учнів – це розвиток критичного мислення, зорового сприйняття, візуальної грамотності та культури. Під активними засобами візуалізації ми розуміємо не просто ілюстративний матеріал, а систему передачі візуальної інформації, яка адекватно реагує на дії суб’єкта навчального процесу і дозволяє йому здійснювати управління тією інформацією, що транслюється на екрані. При візуалізації навчального матеріалу слід враховувати, що наочні образи скорочують ланцюг словесних міркувань і можуть синтезувати схематичний образ більшої «ємності», ущільнюючи тим самим інформацію.Іншим важливим аспектом використання візуальних навчальних матеріалів є визначення оптимального співвідношення наочних образів і словесної, символьної інформації. Сучасні прийоми візуалізації здатні не тільки передавати інформацію, але й емоційно впливати на учнів, спонукати в них позитивні емоції та інтерес до досліджуваного предмета. 

Номер слайду 8

СУЧАСНІ ПРИЙОМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇВізуалізація – це створення та представлення графічного образу текстової чи математичної інформації, що робить її наочною, а отже, зручнішою для аналізу та осмислення. У процесі візуалізації навчального матеріалу використовуються різні форми та методи – від традиційних діаграм, графіків, таблиць, структурно-логічних схем до інтелект-карт (mind map), стратегічних карт, інфографіки, навчальних презентацій та ін. Сучасні форми візуалізації навчального матеріалу. Електронні підручникиІнтернет - ресурси. Відео-уроки. ПрезентаціїМентальні карти. Кластери. Метаплани Скрайбінги Фішбоуни

Номер слайду 9

Ментальні карти Ментальні карти (або інтелектуальні карти,або карти мислення,або карти розуму) - це Ваші думки, викладені на папері графічним способом. Саме цей прийом - представлення думок у графічних образах і є механізмом, що запускає в роботу права півкуля мозку, може дуже здорово допомогти в засвоєнні нового матеріалу. Ментальні карти - це інструмент, який дає можливість: ефективно структурувати і обробляти інформацію; мислити, використовуючи увесь свій творчий і інтелектуальний потенціал.

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Кластери

Номер слайду 13

Скрайбінг – це нова техніка презентації, всинайдена британським художником Ендрю Парком. Скрайбінг (з англійської scribe – робити ескіз, нарис) – це метод розповіді чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією головного змісту сказаного.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Метаплан

Номер слайду 16

Фішбоун. В основі Фішбоуна лежить схематична діаграма в формі риб’ячого скелета. У світі дана діаграма широко відома під ім’ям Ішикави (Ісікави) – японського професора, який і винайшов метод структурного аналізу причинно-наслідкових зв’язків. Схема Фішбоун є графічним зображенням, що дозволяє наочно продемонструвати, визначити в процесі аналізу причини конкретних подій, явищ, проблем і відповідні висновки або результати обговорення.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Інфографіка – це візуальне подання інформації, поєднання тексту та графіки, створене з метою повідомити певну інформацію, особливо у великому обсязі.

Номер слайду 19

Хмара слів. Хмара тегів або хмара слів – це візуальне відтворення списку слів, міток чи категорій на єдиному спільному зображенні, який успішно можна використати в навчальній роботі.

Номер слайду 20

Лепбук -це саморобна інтерактивна папка чи зошит, де збираються і яскраво оформлюються різноманітні пізнавальні матеріали з певної теми, що вивчається. 

Номер слайду 21

Висновок Зростання обсягів і видів інформації, яка передається і яка має бути засвоєна людиною, вимагає нових форм подачі інформації, які б полегшували процес сприйняття і запам’ятовування. Крім цього, проблема активізації учбової діяльності залишається актуальною для учнів різного рівня освіти – як шкільної, так і вищої. Сучасність вимагає від освіти виховувати активних особистостей, здатних до подальшого самовдосконалення та саморозвитку, професійного росту. Все це потребує активізації розумових, фізичних і духовних здібностей та якостей учня в процесі навчання. У зв’язку з цим викладач має шукати нові форми, методи і засоби подачі навчального матеріалу. Одним з ефективних способів активізації навчальної діяльності є візуалізація навчального матеріалу, активне використання якого у процесі навчання дозволяє зробити крок від пасивного сприйняття навчання до активного оволодіння знаннями, а також підвищити пізнавальну активність учнів. Крім того, структурування і представлення навчального матеріалу засобами візуалізації дають змогу в згорнутому вигляді передавати великі обсяги інформації, в якій образ і текст гармонійно поєднуються, підсилюють і доповнюють один одного. Не може викликати сумнів значущість візуального сприйняття для учнів в процесі пізнання світу і свого місця в ньому. Технологія візуалізації спрямована на більш повне й активне використання можливостей школярів, поєднуючи візуальні образи, текст та усне пояснення вчителя. Така технологія навчання вивільняє додатковий час на творчий продуктивний характер діяльності учнів, дозволяє їм сприймати досить великий обсяг навчального матеріалу в його цілісності, полегшує осмислення й запам’ятовування.Інтенсифікація навчально-пізнавальної діяльності відбувається за рахунок багатьох факторів. По-перше, підвищується рівень (якість та кількість) запам’ятовування інформації. По-друге, покращується рівень розуміння учнями навчального матеріалу. І по-третє, унаслідок того, що і вчитель, і учень орієнтуються не тільки на засвоєння знань, а й на способи мислення, учень може побачити зв’язки й відношення між досліджуваними об’єктами, а значить, пов’язані окремі знання в єдине ціле.«Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування. За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять». К. Ушинський

Номер слайду 22

Літератураhttps://kalabukha.com.ua/hto-taki-pokolinnya-alfa-i-v-chomu-vidminnist-vid-pokolin-x-y-z/https://dity.in.ua/statti/rozvitok-i-vikhovannya/diti-pokolinnya-alfa-khto-ce-ta-yak-ikh-vikhovuvatihttps://intboard.ua/pres-sluzhba/blog/pokolnnia-alfa-iak-vchiti-dtei-iak-ne-mozhut-zosereditis/https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-vizualizacia-navcalnogo-materialu-v-osvitnomu-procesi-novoi-ukrainskoi-skoli-415491.htmlhttps://www.facebook.com/1499154543723461/posts/1499157060389876/https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/2361/1/Babych.pdfhttp://phys.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=662https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-sucasnih-metodicnih-prijomiv-vizualizacii-navcalnogo-materialu-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-403497.htmlhttp://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13371/Yakovenko_Intelekt_ta_my%60slennya.pdf?sequence=1&is. Allowed=y

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Паращак Наталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Біологія, Майстер-класи
Додано
25 лютого 2022
Переглядів
2175
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку