Презентація "Впровадження ідей сталого розвитку у шкільну фізичну освіту"

Про матеріал
У презентації розкритий зміст поняття "сталий розвиток", а також деякі методи впровадження ідей сталого розвитку у навчанні фізики.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Впровадження ідей сталого розвитку у шкільну фізичну освіту Підготувала вчитель Вівсянської ЗОШ І-ІІ ст. Бучинська І. О.

Номер слайду 2

Нагальною потребою XXI ст. є формування такого способу життя , який склав би основу довготривалого ощадливого розвитку людства

Номер слайду 3

Що таке сталий розвиток?Сталий розвиток – це такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби. Це стратегія виживання і безперервного прогресу цивілізації і країни в умовах збереження навколишнього середовища (насамперед біосфери).

Номер слайду 4

Складові сталого розвитку

Номер слайду 5

Навчання фізики є найвагомішим внеском до реалістичного сприйняття оточуючого світу, а ,отже ,є важливим чинником для досягнення умов сталого розвитку

Номер слайду 6

На Козівщині переважає сільське населення , більшість учнів навчається у сільських школах , тому ,впроваджуючи принципи сталого розвитку, ми повинні це враховувати як у тематиці задач так і творчій, дослідницькій і проектній роботі.

Номер слайду 7

Одним із шляхів впровадження ідей сталого розвитку є позакласні дослідницькі роботи ,які повинні проводитись у тісному міжпредметному зв’язку з біологією, географією , математикою, хімією.

Номер слайду 8

Приклади учнівських самостійних досліджень у 7-9 класах сільської школи. Дослідження кількості опадів, знаходження густини снігу в спеціальному високому ящику з основою 10×10 см, який вдавлюють в сніг до землі. Щоб розрахувати густину снігу, треба замітити рівень снігу в ящику, а потім зважити його. Наприклад ,при одному із вимірювань висота снігу в ящику дорівнювала 0,4м , а його маса 0,8 кг. Густина снігу виявилась 2×102кг/м.3. Сортування насіння і відбір його для посіву за допомогою розчину солі. Дослідження залежності швидкості випаровування від рідини,яка випаровується. , а також експериментальне визначення відсотка виходу сушеної с/г продукції. Дослідження відбиваючої властивості матеріалів різного кольору. Експериментальне вимірювання швидкості різних транспортних засобів. Побудова графіка залежності витрати бензину чи дизельного палива від швидкості і визначення найбільш економної швидкості, а , отже , і зменшення забруднення навколишнього середовища.

Номер слайду 9

На основі проведених досліджень учні складають і розв’язують задачі , які допоможуть їм зрозуміти , як використати набуті знання і вміння на практиці.

Номер слайду 10

Дослідження показників домашнього тепла , складання і розв’язуваня задач ,а також формулювання учнями правил енергозбереження Втрати тепла: Повітряний обмін. Через зовнішні стіни. Через вікна. Через дах. Через підлогу

Номер слайду 11

Контроль, облік і оцінка дослідницької роботи учнів. Основна мета обліку і оцінки виконання позакласних дослідницьких завдань – визначення якості і глибини засвоєння фізичного змісту досліджуваної проблеми і підвищення відповідальності учнів ,спонукання учнів до самостійної роботи. Види контролю на уроках і позакласних заняттях: Виступи з доповідями Дописи до стінгазети. Звіти про дослідження. Демонстрації дослідів на вечорах цікавої фізики

Номер слайду 12

Україна займає 45 місце в світі за індексом сталого розвитку. Ідеї та принципи сталого розвитку тільки починають впроваджуватися, але вони повинні стати в нашій освіті основоположними , адже формують нову систему ціннісних орієнтирів та моделей поведінки підростаючого покоління та суспільства загалом.

Номер слайду 13

Список використаних джерел. Фізика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 кл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. -К.: Академвидав, 2003. - 528 с. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко Уроки для сталого розвитку. Методичний посібник для вчителів з навчального курсу за вибором для учнів 9 (10) класів загальноосвітніх закладів/ Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко - К.: Видавничий дім «Освіта», 2001, С. 8- 15. Р.І. Августин Вивчення питань енергозбереження в шкільному курсі фізики. – Тернопіль: СМП «Астон»,2003.-124с. Пінчук О. П., Соколюк О. М., ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ШКІЛЬНУ ФІЗИЧНУ ОСВІТУ. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6536/1

Номер слайду 14

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Фізика, Інші матеріали
Додано
2 квітня 2019
Переглядів
1034
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку