Презентація "Вживання похідних сполучників"

Про матеріал
Матеріали до уроку. Теоретичний матеріал і вправи на закріплення вивченого.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ВЖИВАННЯ ПОХІДНИХ СПОЛУЧНИКІВ

Номер слайду 2

Сполучник - а) сполучник – службова частина мови зі своїм специфічним лексичним, граматичним і категорійним значенням; б) сполучник – це не слово (навіть не службове), а аналітична синтаксична морфема, що виконує лише зв’язкову функцію, оскільки позбавлена лексичного і категорійного значення. Традиційне мовознавство визначає сполучник як службову частину мови, яка виражає синтаксичні зв’язки між однорідними членами речення і синтаксичні зв’язки між частинами складного речення: Сорочку мати вишили мені червоними і чорними нитками (Д. Павличко).

Номер слайду 3

Функції сполучниказв’язкова кваліфікаційна. Він зв’язує члени речення в словосполучення, предикативні частини в речення, а речення в текст і одночасно кваліфікує їх семантично, тобто позначає семантику, яка формується внаслідок поєднання мовних одиниць: живу й працюю – значення одночасності; живу, щоб працювати – значення мети; живу, бо працюю – значення причини.

Номер слайду 4

У семантиці сполучників суміщається лексичне і граматичне (категорійне) значення. Категорійневиражає синтаксичний зв’язок між однорідними членами речення та предикативними частинами складного речення і його характер (сурядний – між членами речення та предикативними частинами, підрядний – лише між предикативними частинами)Лексичнеуказує на конкретні типи синтаксичних відношень і їхніх відтінків: єднальні, розділові, протиставні, градаційні, пояснювальні, приєднувальні, темпоральні, просторові, причинові, цільові, означальні, умовні, допустові тощо

Номер слайду 5

Синтаксичні властивості:123сполучники з’єднують слова в однорідні члени речення: Як байка, так і життя ціниться не за довжину, а за зміст (Сенека); мати і дочка;сполучники з’єднують предикативні частини в складне речення: Спори давніх філософів були постійно мирні, а спори богословів – завжди криваві і буйні (Гельвецій);сполучники з’єднують рівнозначні слова: іменник + іменник, прикметник + прикметник, дієслово + дієслово, прислівник + прислівник (війна і мир; добрий, але вимогливий, читав і підкреслював, тихо і мирно), чим протистоять прийменникам, які поєднують в словосполучення різнозначні слова: дієслово + іменник, прикметник + іменник, дієприслівник + іменник (пишу в зошиті, червоний від сорому, проживаючи в місті);

Номер слайду 6

Сполучники за походженням Непохідні - не співвідносяться з іншими частинами мови: і,а,але,ні, чи.. За будовою - простіПохідні - утворилися зі слів інших частин мови: щоб, проте, тому що

Номер слайду 7

Похідні сполучникизайменник що частка б щоб прийменник про займенник те проте. За будовою такі сполучники складні і пишуться разом

Номер слайду 8

Похідні складені сполучники. Відмінкова форма займенника той (або ін. повнозначної частини мови)Сполучники: що, щоб, як, ніжтому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, перш ніж...пишемо окремо

Номер слайду 9

Будуючи складні речення, необхідно уникати порушення норм літературної мови. Я не приймаю будь-яких розрекламованих препаратів, так як їх мені не прописав лікар. Я не приймаю будь-яких розрекламованих препаратів, бо (тому що, через те що, оскільки) їх мені не прописав лікар. Що б із тобою не трапилося, тебе підтримають рідні люди. Хоч би що з тобою не трапилося, тебе підтримають рідні люди.

Номер слайду 10

Будуючи складні речення, необхідно уникати порушення норм літературної мови. Чим більше рухатимешся, тим кращим буде стан твого здоров’я. Без грунтовної освіти ти не опануєш цікавої професії, як би того не хотів. Без грунтовної освіти ти не опануєш цікавої професії, хоч би як того хотів. Що більше рухатимешся, то кращим буде стан твого здоров’я.

Номер слайду 11

Будуючи складні речення, необхідно уникати порушення норм літературної мови. У силу того що навчання потребує напруження сил, міцне здоров’я є однією з умов здобуття гарної освіти. З тим щоб запобігти прикрим випадкам задавнення хвороби, уникайте самолікування. Для того щоб (аби) запобігти прикрим випадкам задавнення хвороби, уникайте самолікування. Через те що ( у наслідок того що) навчання потребує напруження сил, міцне здоров’я є однією з умов здобуття гарної освіти.

Номер слайду 12

Розрізняємо сполучники і сполучні слова... Проте - про те. Щоб - що б. Якщо - як що. Тож - то ж. Зате - за те. Тимчасом як - тим часом

Номер слайду 13

Вправа 1 Запишіть речення, поясніть написання сполучників та омонімічних інших частин мови.1. Подекуди в лісовій гущавині й справді озивались птахи, (про) те в їхніх голосах було мало радості, а більше неясного, безпричинного смутку (Є. Гуцало). 2. Кожне покоління вип’є свою чашу. Але чому вони повинні пити ще й нашу?! (При) чому вона ж і не наша, це ж нам залишена чаша (Л. Костенко). 3. Образ замисленого Сосюри лишився в моїй пам’ яті не менш яскравим, (а) ніж образ поета, який читає захопленій аудиторії свої поезії (П. Усенко). 4. (Як) би ви поставились до того, хто розрив могилу вашого діда, виправдовуючись наукою? (Є. Гуцало). 5. На зиму русалки зникають. (За) те напровесні, щойно починає все довкола зеленіти, з’являються знову (М. Іванченко). 6. (Як) би знали ці люди, які то сумні дні без сонця, без місяця ночі! (Леся Українка). 7. Поки мати готувала обід, старший син (тим) часом полагодив рибальські снасті. 8. У кого що болить, (Про) те й кричить (Л. Боровиковський). 9. (Що) б у землі не таїлось, те вирине з часом до сонця, (Що) б не блищало на ній — вона в глибину свою візьме (Горацій; перекл. А. Содомори).

Номер слайду 14

Вправа 2 Виконайте тестові завдання1. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні А Оголошено, (що)б усі прийшли вчасно. Б (Що)б ви не думали, а я буду працювати. В (Як)би краще виконати завдання? Г (За)те її люблю, мою Україну убогу... Д Не думай (про)те, що сталося. 2. Виділене слово не є сполучником і його слід писати окремо в реченні А Людині треба, (що)б її робота залишалася після неї жити. Б Не хочу я, (що)б знов пекла мене війна в журбі. В (Як)би мені крила, у небо б злетіла. Г Не знаю, (як)би склалась моя доля, коли б біля неї не стояла, мов благання, моя зажурена мати. Д (Як)би хліб та одежа, їв би козак лежа.3. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченніА Що/б жить — ні в кого права не питаюсь. Б Я люблю тебе, друже, за/те, що не можна тебе не любити. В Як/би не крутила хуртовина, блисне промінь — крига розтає. Г Співай же за мною про/те, як весною усе відживається знов. Д Не грайся хлібом — то/ж/бо гріх.4. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченніА Ну що/б, здавалося, слова... Б Як/же я тепер вернуся до батька, до матері?В В криницю старості не заглядай, про/те, яким ти будеш, не гадай. Г Що/б не робив, роби тільки найкраще!Д Взимку холодно, за/те комарі не кусаються.

pptx
Додано
4 квітня
Переглядів
186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку