15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Презентація з біології для учнів 9,11 класів на тему "Ознака організму як взаємодія генів."

Про матеріал

Презентація з біології для учнів 9,11 класів на тему "Ознака організму як взаємодія генів."

Презентація містить АНІМАЦІЮ для кращого засвоєння матеріалу, яку можна переглянути лише скачавши матеріал.

Цілі:

 • ознайомитися з особливостями формування ознак, явищами взаємодії алельних і неалельних генів, проміжним характером успадкування ознак;
 • сформувати поняття «неповне домінування», «комплементарність», «полімерія», «епістаз», «плейотропія», «кодомінування»;
 • розкрити значення взаємодії генів для формування ознак організмів;
 • удосконалювати навички складання схем схрещування й розв'язування елементарних генетичних задач;
 • розвивати пам'ять, увагу, уяву, критичне та логічне мислення, мову, уміння висловлювати судження, аналізувати й систематизувати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки;
 • виховувати ціннісне ставлення до всього живого та дбайливе ставлення до власного здоров'я, інтерес до предмета; формувати науковий світогляд.


Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Ознака організму як взаємодія генів

Номер слайду 4

Алельні гени – різні форми одного і того ж гену, які розміщуються в одинакових локусах гомологічних хромосом. Як неалельніЯк алельніГени можуть взаємодіяти один з одним. Не алельні гени – гени, які займають неодинакові локуси хромосом.

Номер слайду 5

Взаємодія генів. Взаємодія неалельних генів. Взаємодія алельних генів. Повне домінування. Неповне домінування. Кодомінування. Наддомінування. Летальні алеліКомплементарність. Епістаз. Плейотропія. Полімерія

Номер слайду 6

Повне домінування. Домінантний ген повністю пригнічує прояв рецесивного гена і у фенотипі виявляється тільки домінантний ген1:3

Номер слайду 7

Неповне домінування. Це такий тип взаємодії генів, за якого у гетерозиготи проявляється не домінантна ознака, а щось середнє, проміжне між домінантною і рецесивною ознаками1:2:1 ААаа. P: F1 F2 ААаа. Аa. Аa. Аa. P: Аa. Аa

Номер слайду 8

Прикладами неповного домінування можуть бути випадки успадкування забарвлення тіла андалузьких курей (АА – чорні, аа – білі, Аа – сріблясті) або довжина колосся пшениці (АА – довге, аа – коротке, Аа – середньої довжини).

Номер слайду 9

Кодомінування. Жоден з алельних генів не пригнічує інший. Кожен алельний ген формує свій прояв ознаки в гомозиготі, а в гетерозиготі вони формують новий, а не проміжний прояв ознаки.ІІ група. P: F1ІІІ групаІАІ0ІВІ0ІАІ0ІАІВІВІ0І0І0ІV групаІI групаІII групаІ група. Типовим прикладом такої взаємодії є успадкування груп крові в людини.00 – І група. А0, АА – ІІ група. В0, ВВ – ІІІ група. АВ – IV група

Номер слайду 10

Групи кровіГенотипи. Антигени еритроцитів. Антитіла плазми кровіІ (0)іі- α, βП (А)ІАІА, ІАіА βIII (В)ІВІВ, ІВі Вα IV (АВ)ІАІВ А, В- Групи крові за системою АВО

Номер слайду 11

Наддомінування. Це більший прояв ознаки у гетерозиготної особини, ніж у кожної з гомозиготних. Домінантний ген, що визначає брахідактилію (короткі фаланги пальців). Гомозиготні домінантні особини з генотипом АА не виживають, вони помирають на ембріональній стадії онтогенезу. P: Аа (брахідактилія) х Аа (брахідактилія) G: А, а А, а F1: АА (гинуть), Аа;Аа (брахідактилія), аа (здорові)

Номер слайду 12

Летальні алеліАлелі, у разі фенотипового прояву яких організм гине найчастіше на ранніх стадіях онтогенезу. Наприклад платинове забарвлення хутра лисиць дуже цінне, воно виникло як мутація і зумовлене домінантною алеллю Р. При схрещуванні платинових лисиць між собою з’являлися особини із сріблястим забарвленням. Спроби вивести гомозиготних платинових лисиць результатів не дали. За допомогою аналізуючого схрещування з’ясували, що всі платинові лисиці гетерозиготні.

Номер слайду 13

Рр. Рр. Платинове забарвлення. Платинове забарвлення. F1 РРРр. Рррр. Платинове забарвлення. Сріблясте забарвлення. Гине

Номер слайду 14

Комплементарність. Комплементарність — тип взаємодії, за якої дія декількох неальлених генів відповідають за одну ознаку.9:3:3:1 Як приклад комплементарної дії генів розглянемо забарвлення шерсті хатньої миші. Ген А відповідає за наявність пігменту, ген В – за його колір. За наявності домінантного алеля А пігмент виробляється, й миша забарвлена, тоді як особина з генотипом аа позбавлена пігменту й має білий колір шерсті незалежно від того, який колір пігменту «запрограмований» геном В.

Номер слайду 15

Сіра. Біла. Сіра. СіріБіліЧорніСіре забарвлення хутра, коли генотипи обох генів мають домінантні алелі А і ВЧорне забарвлення, коли генотип першого гена має домінантний алель А, а другий ген – рецесивний генотип bb Біле забарвлення, коли перший ген представлений рецеситвним генотипом аа, а другий ген – будь-яким генотипом.

Номер слайду 16

Успадкування кольору волосся – приклад комплементарності

Номер слайду 17

Епістаз. Взаємодія між алелями двох генів, при якій один ген (епістатичний) пригнічує дію іншого гена (гіпостатичного). 13:3 У жодному разі не можна плутати поняття епістаз і домінування. За домінування взаємодіють алельні гени, і домінантний алель пригнічує рецесивний. За епістазу один структурний ген, навіть розташований на іншій хромосомі, пригнічує дію іншого гена.

Номер слайду 18

Явище епістазу було відкрите в ході аналізу спадкування оварблення коней. Відомо, що вороне (чорне) забарвлення шерсті визначає домінантний алель В, гніде (руде) – рецесивний алель b. Інший ген С зумовлює в коней посивіння шерсті й сіру масть, тоді як наявність рецесивного алеля с не викликає раннього посивіння. Ворона (генотип за участю дом. Алеля В першого гена і рец. Генотип сс другого)Сіра (за першим геном будь-який генотип, за другим – дом. алель С)Гніда (рецесивний генотип bb і рецесивний генотип сс)

Номер слайду 19

Плейотропія. Множинна дія гену. Один ген впливає на розвиток декількох ознак. Прикладом плейотропної дії генів є ген білого забарвлення шерсті кішок. Домінантний алель W цього гена визначає не тільки білий колір шерсті, а й колір очей і глухоту блакитнооких кішок. Один ген – багато ознак

Номер слайду 20

У лабораторіях іноді з'являються дуже незвичайні жовті миші. Ген, відповідальний за розвиток такого забарвлення шерсті, також викликає мерзлякуватість, безплідність і карликовість цих мишей. У дрозофіли ген білого кольору очей одночасно впливає на забарвлення тіла, довжину крил, знижує плідність і зменшує тривалість життя.

Номер слайду 21

Синдром Марфана. Плейотропною дією одного гена пояснюється така спадкова патологія людини, як синдром Марфана. За цієї паталогії домінантний алель одного гена зумовлює аномалію пальців («павукові пальці») , а також дефект кришталика ока, аномалію скелета і серця. Г. Х. Андерсен. Н. ПаганініА. Лінкольн

Номер слайду 22

Полімерія. Різні домінантні неалельні гени діють на одну і ту ж ознаку посилюючи її прояв. Багато генів – одна ознака. Полімерні гени прийнято позначати однією літерою латинського алфавіту з цифровим індексом А1 А1, А2 А2, а3а3. Ріст, колір шкіри – полігенні ознаки у людей.

Номер слайду 23

Закріплення вивченого. Тип взаємодії, за якої дія декількох неальлених генів відповідають за одну ознаку. Комплементарність. Більший прояв ознаки у гетерозиготної особини, ніж у кожної з гомозиготних. Множинна дія гену. Один ген впливає на розвиток декількох ознак. Різні домінантні неалельні гени діють на одну і ту ж ознаку посилюючи її прояв. Взаємодія між алелями двох генів, при якій один ген пригнічує дію іншого гена Наддомінування. Епістаз. Плейотропія. Полімерія. Алелі, у разі фенотипового прояву яких організм гине найчастіше на ранніх стадіях онтогенезу. Летальні алелі

Номер слайду 24

Бажаю успіхів!!!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 11
Оцінки та відгуки
 1. Бузницька Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Новікова Вікторія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Егорова Зоя
  Дякую. Все чітко, лаконічно, зрозуміло.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Омельчук О. М.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Марчук Ліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Нітченко Світлана Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Самоброд Інна Володимирівна
  Дякую! Доступно,цікаво! Використовувала в роботі,навіть нічого не додавала.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Самоброд Інна Володимирівна
  Дякую! Доступно,цікаво! Використовувала в роботі,навіть нічого не додавала.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Яцук Наталія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Єременко Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Дідух Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 8 відгуків
pptx
Додано
22 лютого 2018
Переглядів
13543
Оцінка розробки
4.9 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку