Презентація з біології для учнів 9 класу "Біологія як наука"

Про матеріал
Презентація з біології для учнів 9 класу "Біологія як наука" створена за підручниками В. Соболя й Р. Шаламова та пояснює питання: значення біологічних знань для людини, етапи розвитку біології, основні галузі та місце сучасної біології серед інших наук
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Біологія як наука

Номер слайду 2

Корені наук гіркі, але солодкими є плоди їх П. Буаст. Т. Гекслі, видатний англійський природознавець, автор наукових праць із зоології, порівняльної анатомії, палеонтології, антропології. Спробуйте пояснити значення його висловлювання: «Для людини, яка не знає біології, перебування серед живої природи нагадуватиме відвідини художньої галереї, в якій більшість картин обернені до стіни»Томас Генрі Гекслі(1825-1895)

Номер слайду 3

План. Значення біологічних знань для людини. Етапи розвитку біологіїОсновні галузі та місце сучасної біології серед інших наук

Номер слайду 4

Значення біологічних знань для людини{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Біологія (від грец. біос - життя, логос - вчення) - наука, яка вивчає життя в усіх його проявах«батьком» біології називають Арістотеля, давньогрецького натурфілософатермін «біологія» запропонував у 1802 р. французький учений Ж. Б. Ламарк{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Арістотель (384-322 рр.до н.е.){8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Жан Батист Ламарк(1744-1829){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Об’єктом біологічного пізнання є життя як особлива форма існування матерії Всесвіту, як те, що є «найпотаємнішим на Землі, поки що унікальним у Всесвіті і найважчим для розуміння»Предметом пізнання біології є прояви життя у всій своїй різноманітності. Це хімічні елементи, речовини й реакції живого, будова, процеси життєдіяльності й поведінка організмів, виникнення, розвиток та вимирання видів, формування й зміна угруповань, значення біосфери для планети Земля та багато інших

Номер слайду 5

Значення біологічних знань для людини{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Мета і завдання сучасної біології спрямовані на здобуття знань, необхідних для розв’язування екологічних, демографічних, економічних, соціальних та інших проблем, пов’язаних із збереженням природи й біорізноманіття, здоров’я та умов існування людини, а також з розвитком різних галузей діяльності людинибіологічні знання допомагають людині формувати світогляд, бачити навколо себе не лише красу метелика чи квітки, а й розуміти мудрість її призначення чи гармонію функцій й будови;бактерії, рослини й тварини дають людині смачну їжу, зручний одяг, підказують конструктивні ідеї технічних приладів чи процесів;активна господарська діяльність людини призвела до значного забруднення довкілля шкідливими для всього живого речовинами, знищення або спотворення лісів, степів, водойм; ми маємо вивчати біологію, щоб навчитися гармонійно поєднувати інтереси людини із законами розвитку природи

Номер слайду 6

Значення біологічних знань для людини{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Біологічні знання мають величезне наукове й практичне значення для всіх галузей діяльності людини:використання у сільському господарстві, промисловості, медицині, техніці та охороні природи;без знань рослин й тварин не можуть обійтися агрономи, зоотехніки, зооінженери, селекціонери, кінологи, ветеринари; знання організму людини необхідні для медсестер, фельдшерів, лікарів, біоінженерів, психологів; біологія необхідна тим, хто хоче працювати у фармацевтичній промисловості для розробки та виробництва ліків;

Номер слайду 7

Значення біологічних знань для людини{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}причиною багатьох захворювань є віруси й мікроорганізми, і для того щоб з ними боротися, вірусологам й мікробіологам потрібно знати особливості їх життєдіяльності; у сучасних умовах практично на будь-якому виробництві потрібні екологи; актуальними стають професії біокібернетиків, біоінженерів, нейробіологів, які застосовують принципи збереження й відтворення інформації живого для створення технічних систем нового покоління;якщо вас одночасно приваблюють біологія й хімія - обирайте професію біохіміка, якщо біологія та архітектура - можете стати ландшафтним дизайнером

Номер слайду 8

Наслідки біологічного невігластва. Відсутність світогляду про саму людину та її місце в природі може призвести до жахливих наслідків, іноді в глобальних масштабах{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}нерозуміння законів популяційної генетики нацистами в Німеччині стало винищення мільйонів людей нібито з метою «покращення нації»незнання законів екології урядом Китаю в 1950-ті роки спричинило масовий голод і загибель 15 мільйонів людейнехтування Микитою Хрущовим у СРСР у 1960-ті роки найпростішими ботанічними знаннями призвело до занепаду сільського господарства та необхідності закуповувати пшеницю за кордоном

Номер слайду 9

Етапи розвитку біології{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Найважливіші етапи історії біології збігаються зі змінами суспільства. З цих позицій весь тривалий шлях розвитку біології можна поділити на епохи:{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}І. Епоха практичних донаукових знань від кам’яного віку до XV—XVI ст. Видатними природодослідники епохи: Арістотель, Теофраст, Гіппократ у Стародавній Греції, Гай Пліній Старший, Клавдій Гален - у Стародавньому Римі, Авіценна - на СходіI. Епоха виникнення біології та початку її диференціації XV—XVI ст. – сер. XIX ст. Багато сподвижників науки епохи - Б. Євстахій, Д. Фабрицій, К. Варолій - детально описали основні анатомічні структури організму людини і тварин. До когорти науковців цього часу ввійшли: В. Гарвей, Р. Гук, К. Лінней, Ж. Б. Ламарк, К. Бер, Л. Пастер, Т. Шванн та багато інших, завдяки дослідженням яких виникали цитологія, фізіологія, систематика, ембріологія. Авіценна. Карл Лінней

Номер слайду 10

Етапи розвитку біології{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}III. Епоха синтезу наукових біологічних знань середина XIX — середина XX ст. Дослідження науковців епохи спрямовуються на виявлення важливих біологічних законів й правил, формування узагальнювальних теорій. Видатні біологи епохи: Е. Геккель, Г. Мендель, К. А. Тимірязєв, М. І. Пирогов, Ф. Мішер, Д. І. Івановський, І. П. Павлов, П. Ерліх, Т. Х. Морган, М. І. Вавилов та іншіV. Епоха проникнення в біологічний мікросвіт біологія теперішнього та майбутнього часу. Для глибшого розуміння сутності життя в біології виникли і почали бурхливо розвиватися як самостійні науки біофізика, біохімія, молекулярна біологія, молекулярна генетика, імунологія та ін. Видатними вченими цієї епохи є Д. Уотсон, Ф. Крик, Х. Корана, П. Медавар, Ф. Бернет та ін. Авіценна. Ернст Геккель. Пітер Брайан Медавар. Грегор Мендель. Климент Ттимірязєв. Микола Пирогов. Джеймс Уотсон. Френсіс Крик

Номер слайду 11

Етапи розвитку біології{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}У становленні біології як науки важливу роль відіграли українські науковці: МечніковІлля Ілліч (1845-1916)Ковалевський. Олександр Онуфрійович (1840-1901)Навашин. Сергій Гаврилович(1857-1930)Вернадський Володимир Іванович(1863-1945)ШмальгаузенІван Іванович (1884-1963)Гершензон. Сергій Михайлович (1906 –ь 1998))Бец Володимир Олексійович (1834-1894)Богомолець. Олександр Олександрович(1881-1946)Палладін. Олександр Володимирович (1885-1972)Заболотний. Донило Кирилович (1866-1929)Холодний. Микола Григорович (1882-1953)Шкварніков Петро Климентійович (1906-2004)

Номер слайду 12

Основні галузі та місце сучасної біології серед інших наук. Навашин. Сергій Гаврилович(1857-1930)Холодний. Микола Григорович (1882-1953){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Епохою проникнення в біологічний мікросвіт і розкриття суті життєвих процесів називають сучасний етап розвитку біологіїсучасна біологія тісно співпрацює з багатьма іншими науками та для біологічних досліджень науковці застосовують хімічні, фізичні, географічні, математичні та інші знання, завдяки чому виникли й розвиваються біохімія, біофізика, біогеографія, біокібернетика, космічна біологія, радіобіологія, кріобіологія та ін.

Номер слайду 13

Основні галузі та місце сучасної біології серед інших наук. Навашин. Сергій Гаврилович(1857-1930)Стовбурові клітини{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Різні розділи біології тісно пов’язані із досягненнями наукприродничихточнихсуспільнихфізика, хімія, географія, астрономія, геологіяматематика, логіка, інформатика, кібернетикафілософія, історія. Серед найважливіших досягнень біології XX століття називають відкриття просторової структури ДНК, генетичного коду, стовбурових клітин, розкодування геному різних організмів, що стимулювало розвиток багатьох галузей діяльності людини. Д. Уотсон,Ф. Крик та ДНКГенетичний код

Номер слайду 14

Основні галузі та місце сучасної біології серед інших наук. Навашин. Сергій Гаврилович(1857-1930){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Сучасна біологія - це наука, найбільш розгалужена частина природознавства. Залежно від об’єктів досліджень. За дослідженнями властивостей життя та рівнями організаціївірусологія, бактеріологія, ботаніка, зоологія, мікологіямолекулярна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, генетика, філогенія, еволюційне вчення, екологія, систематика

Номер слайду 15

Основні галузі та місце сучасної біології серед інших наук. Навашин. Сергій Гаврилович(1857-1930)Холодний. Микола Григорович (1882-1953){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Біологія – комплексна наука{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Ботаніканаука про рослини. Зоологія наука про тварин. Біохімія наука про хімічний склад живих організмів і хімічні процеси в них. Біофізика наука про фізичні процеси, що відбуваються в живих організмах. Молекулярна біологія наука про механізми збереження і передачі спадкової інформаціїФізіологіянаука про функціонування живого організму. Біоінформатиканаука про інформаційні біополімери — білки та нуклеїнові кислоти, а також про створення молекул із заданими властивостями. Генетиканаука про спадковість і мінливість. Екологіянаука про взаємодію організмів між собою та з навколишнім середовищем

Номер слайду 16

Основні галузі та місце сучасної біології серед інших наук. Навашин. Сергій Гаврилович(1857-1930){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Досягнення багатьох людина застосовує в медицині для лікування захворювань, у сільському господарстві - для створення сприятливих умов вирощування культурних рослин, розведення тварин, у промисловості - для виробництва харчових продуктів, одягу, у справі охорони природи - для розуміння взаємозв’язків між організмами і природою

Номер слайду 17

Основні галузі та місце сучасної біології серед інших наук. Навашин. Сергій Гаврилович(1857-1930){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}XXI століття називають століттям біологіїзапаморочливі успіхи сучасної біотехнології, генної інженерії, біоінформатики та біомедицини відкривають перед людством нові обрії, але водночас порушують нові проблеми;знання біології необхідне, аби розібратися в усьому різноманітті нових технологій, продуктів і медикаментів, адже саме на «біологічній» неграмотності роблять гроші нечесні ділки. Чи можна вживати в їжу генетично модифіковані продукти? Чи є етичним лікування спадкових захворювань людини методами генної терапії? А клонування людини? Хто такі «діти трьох батьків» та які захворювання можна відвернути за допомогою цієї технології? Кожна людина, яка вивчає біологію в школі, має відповісти на ці запитання

Номер слайду 18

Висновки. Біологічні знання набувають у суспільстві все більшого наукового й практичного значення, що й зумовило появу твердження про те, що XXI ст. є століттям біологіїБіологія з описової дисципліни перетворюється на експериментальну і точну науку з можливостями організації найскладніших досліджень. Сучасна біологія - це наука, що використовує найновіші методи й технічні засоби дослідження, спрямовані на вивчення сутності життя, і тісно пов'язана з іншими науками

Номер слайду 19

Завдання на зіставлення «Основні галузі біології»Зіставте запропоновані прояви життя з науками, що їх вивчають. Заповніть табличку відповідей й отримайте ім’я німецького ботаніка, який незалежно від Ж. Б. Ламарка запропонував термін «біологія»{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}1 Будова організмів. РФізіологія2 Життєдіяльність організмів. ЕСистематика3 Різноманітність організмів. РЕволюційна біологія4 Вплив низьких температур на живе. ТАнатомія5 Шляхи історичного розвитку організмів. СГенетика6 Закономірності історичного розвиткуІФілогенія7 Взаємозв’язки організмів з довкіллям. НБіогеографія8 Поширення організмів. ВКріобіологія9 Поведінка організмів. УЕтологія10 Спадковість та мінливість організмів. АЕкологія{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}12345678910

Номер слайду 20

Творче завдання «Зв'язок біології з іншими науками»Хто із науковців отримав Нобелівські премії з фізіології та медицини за останні роки? На прикладі одного біологічного відкриття поясніть значення зв’язку біології з іншими науками. Нобелівська премія заснована згідно із заповітом шведського підприємця, винахідника й філантропа Альфреда Нобеля (1833-1896). У 1895 р. весь свій статок у заповіті він призначив на фінансування міжнародної премії за найвидатніші наукові відкриття в декількох галузях

Номер слайду 21

Біологія + Англійська мова. Яке значення молекулярної біології у розвитку сучасної біології?Перекладіть уривок і підготуйте відповідь на запитання. Molecular biology, which spans biophysics and biochemistry, has made the most fundamental contributions to modern biology. Much is now known about the structure and action of nucleic acids and protein, the key molecules of all living matter. The discovery of the mechanism of heredity was a major breakthrough in modern science. Another important advance was in understanding how molecules conduct metabolism, that is, how they process the energy needed to sustain life

Номер слайду 22

Домашнє завданняопрацювати §1;с. 3 (ознайомитись із структурою підручника); с. 7 (відповідати на питання усно на завдання 5, 7, 8,10,11);опанувати конспект;переглядати презентацію на сайті "Дистанційне навчання«, виконати завдання письмово

Номер слайду 23

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 11
Оцінки та відгуки
 1. Костиря Вероніка Артемівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Машкіна Тетяна Володимирівна
  Щиро дякую, пані Ольга за формат подачі матеріалу
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Колобова Аліна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Велика Наталія Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Калантай Надія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Світова Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Раєва Алла Фахраддинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Курбатова Наталія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Святненко Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Томляк Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Григор'єва Юлія Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 8 відгуків
pptx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
6 серпня 2021
Переглядів
43305
Оцінка розробки
5.0 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку