18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація з біології для учнів 9 класу "Різноманітність екосистем"

Про матеріал
Презентація з біології для учнів 9 класу "Різноманітність екосистем" допоможе пояснити та проілюструвати питання: екологія, поняття про екосистему, екосистемне різноманіття (наземні екосистеми, водні екосистеми)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Різноманітність екосистем. Екосистема – тропічний ліс Амазонки

Номер слайду 2

План. Екологія Поняття про екосистему. Екосистемне різноманіття: - наземні екосистеми; - водні екосистеми. Дендропарк Софіївка , Умань, Черкаська область. Екосистема – пустеля (Сахара)

Номер слайду 3

Екологія{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}наука про взаємодію живих організмів між собою та з середовищем їхнього існування;від грец. «oicos» – домівка та «logos» – наука про дім;1866 р. - термін «екологія» запропонував Ернст Геккель, німецький природодослідник;Ернст Геккель (1834–1919){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Екологія розглядає організм як частину складної системи взаємин. Жодна жива істота не мешкає у вакуумі. Живі організми конкурують між собою за ресурси та життєвий простір, співпрацюють, слугують один одному місцем проживання, харчуються один одним і намагаються не бути з’їденими, тобто пов’язані між собою та з довкіллям тисячами невидимих зв’язків, які є предметом вивчення екології

Номер слайду 4

Екологія{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Незнання базових екологічних закономірностей призвело до смерті 15 млн людей у Китаї протягом 1959-1961 років{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Відтак виникла необхідність відновлювати знищену популяцію горобців шляхом закупівлі живих птахів у Радянському Союзі та Канаді. Подібні катастрофи, нехай і не в такому величезному масштабі, відбувалися й продовжують відбуватися постійно, коли людина намагається бездумно втручатися у природні процеси, недооцінюючи їхню складність і багатоманітність{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Головною причиною стало, винищення звичайних горобців. Керівництво Китаю визнало горобців шкідниками за те, що вони їдять зерно. Наслідком такої необдуманої та жорстокої акції було винищення мільярдів птахів й неконтрольоване розмноження шкідників (сарани) і — страшний голод.

Номер слайду 5

Екологія{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Сучасні екологічні дослідження здійснюються в таких напрямах: факторальна екологія - вивчення впливу екологічних чинників на організми;популяційна екологія - дослідження екологічних взаємозв’язків на рівні популяцій;біогеоценологія, або синекологія - пізнання закономірностей існування та розвитку природних угруповань та біосфери в цілому;{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Як окремий розділ екології синекологію було виділено на Міжнародному ботанічному конгресі у 1910 р. Синекологія - це розділ екології, об’єктом і предметом пізнання якої є екосистеми та їхні внутрішні й зовнішні зв’язки

Номер слайду 6

Екосистема{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}сукупність живих організмів і середовища їхнього проживання, що об’єднані системою фізичних, хімічних і біологічних зв’язків{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}біотичним компонентом екосистем є організми – угруповання тварин (зооценози), рослинн (фітоценози), грибів (мікрценози) та мікроорганізмів (мікробіоценози), що проживають на відповідних територіях;абіотичним компонентом (біотопом) є комплекс чинників неживої природи, неорганічних й органічних речовин, що в загальній взаємодії формують певні кліматичні, ґрунтові, рельєфні, гідрологічні умови екосистеми{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}1935 р., поняття «екосистема» обґрунтував Артур Тенслі, британський еколог. Артур Джорж Тенслі(1871–1955)Екосистема - кораловий риф{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Екосистема складається з компонентів:біотичного — сукупності живих організмівабіотичного — середовища їхнього проживання

Номер слайду 7

Екосистема{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}визначальним чинником існування екосистеми є автотрофні організми, що засвоюють енергію Сонця з ефективністю близько 1 %;прикладами екосистем, що можуть мати різні розміри, є краплина води, домашній акваріум, ставок, широколистий або тропічний ліс, березовий гай, лісове озеро, кораловий риф, пшеничне поле й оаза в пустелі;усі екосистеми поділяють на дві групи — водні й наземні{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}екосистеми є відкритими для зовнішнього обміну речовин, енергії та інформації, але внаслідок саморегуляції здатні підтримувати динамічну стабільність упродовж тривалого часу; єдність і функціональний зв’язок абіотичного й біотичного компонентів забезпечується внутрішніми закономірними переміщеннями речовин, енергії та інформаціїСхема взаємодії компонентів екосистем

Номер слайду 8

Екосистемне різноманіття{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Наземні екосистемиприкладами типових наземних екосистем є екосистеми тропічних лісів, лісів помірної зони, тайги та тундри, а також пустель і трав’янистих угруповань{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}тропічні ліси розташовані переважно в екваторіальних широтах і характеризуються високою середньою температурою й вологістю;через сприятливі кліматичні умови рослинний і тваринний світ надзвичайно різноманітний: тут мешкає більше половини всіх видів живих істот нашої планети;екосистеми характеризуються великою щільністю видів;мають дуже важливе екологічне значення для біосфери, але їхня площа швидко скорочується через хижацьке вирубування людьми

Номер слайду 9

Екосистемне різноманіття{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Наземні екосистеми{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}ліси помірної зони — це один із найтиповіших видів екосистем в Україні; тваринний і рослинний світ лісів помірної зони не такий різноманітний, як у тропічних лісах, але багатший, ніж у тайзі;браконьєрське вирубування лісу без його подальшого відновлення призводить до ерозії ґрунту та знесення його родючого шару, до порушення водного балансу, а отже, засух і повеней; {8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}основу рослинності тут становлять хвойні та листяні дерева;у лісах помірної зони зазвичай добре виражена так звана ярусність: поряд із високими дорослими деревами тут є й молоді, чагарниковий ярус (підлісок) і трав’янистий ярус; вирубування лісів у гірських місцевостях, таких як Карпати, підвищує ризик виникнення селевих потоків

Номер слайду 10

Екосистемне різноманіття{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Наземні екосистеми{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}поряд із лісами помірної зони типовими для України є й трав’янисті угруповання - екосистеми, у яких рослинний компонент представлений переважно злаками та іншими трав’янистими рослинами; в Україні типовими трав’янистими угрупованнями є луки й степи;трав’янисті угруповання є місцем проживання великої кількості ссавців, птахів, рептилій, комах та інших тварин;природні трав’янисті угруповання мають важливе господарське значення, оскільки є джерелом корму для домашніх травоїдних тварин. Степові угруповання з переважанням ковили. Полонинні (сінокосно-пасовищні)луки у Карпатах

Номер слайду 11

Екосистемне різноманіття{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Наземні екосистеми{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}у пустелях рослинність розріджена й частину року може перебувати в неактивному стані; найчастіше це безлисті чагарники та напівчагарники (саксаул, акація, полин), іноді трави та сукуленти (кактуси, алое); тваринний світ пустель дуже своєрідний і добре пристосований до життя в умовах браку води, різких перепадів температур і сильної сонячної радіації; Із ссавців тут трапляються здебільшого гризуни й копитні, із рептилій — змії та ящірки, а також є різноманітні комахи й павукоподібніСтепові угруповання з переважанням ковили. Полонинні (сінокосно-пасовищні)луки у Карпатах. Олешківські піски на Херсонщині

Номер слайду 12

Екосистемне різноманіття{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Наземні екосистеми{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Агроценози - штучні екосистеми, створені та підтримувані людиною: поля, грядки, клумби, сади. видове різноманіття в агроценозах набагато менше, ніж у природних екосистемах, усі «сторонні» види вважають бур’янами чи шкідниками і знищують; агроценози дуже нестабільні: без втручання людини вони не здатні підтримувати свою стійкість і видовий склад;Степові угруповання з переважанням ковили. Полонинні (сінокосно-пасовищні)луки у Карпатах. Олешківські піски на Херсонщині{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}підтримка агроценозів вимагає постійного притоку поживних речовин та енергії ззовні: оскільки людина постійно вилучає біомасу живих організмів з екосистеми, відтік речовин потрібно компенсувати, наприклад, за допомогою добрив;агроценози на сьогодні займають близько 10 % поверхні суші та забезпечують людство 90 % всієї їжі, виробляючи близько 2,5 млрд тонн сільськогосподарських продуктів на рік. Поле. Чайні плантації (Шрі-Ланка)

Номер слайду 13

Екосистемне різноманіття{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Водні екосистемиводні екосистеми не менш різноманітні, ніж наземні;вода займає понад 70 % поверхні нашої планети, і водні екосистеми так само різноманітні, як і наземні; їх можна поділити на морські та прісноводні, які у свою чергу, розрізняють на водойми зі стоячою та текучою водою. Шелехівське озеро (Сумська область)Морська екосистема. Чайні плантації (Шрі-Ланка)

Номер слайду 14

Екосистемне різноманіття{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Водні екосистемиморські екосистеми мають особливе значення для всієї нашої планети як основне джерело кисню; поглинають набагато менше кисню, ніж виділяють, тому що відмерлі морські організми опускаються на дно, де через низькі температури процеси гниття відбуваються дуже повільно; одже маса вуглекислого газу у вигляді органічних речовин відмерлих організмів зв’язується, запобігаючи розвитку парникового ефекту й сприяючи створенню вільного кисню на нашій планетіЧайні плантації (Шрі-Ланка){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}коралові рифи є одним із різновидів морських екосистемза різноманіттям видів їх порівнюють з тропічними лісами; властива висока продуктивність у зв’язку з гарним прогріванням води та сприятливими умовами для розвитку й укриття морських тварин. Кораловий риф

Номер слайду 15

Екосистемне різноманіття{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Водні екосистемистоячі прісні водойми - екосистеми стоячих водойм, таких як ставки й озера можуть значно відрізнятися залежно від глибини, розміру, наявності періодів пересихання чи повного промерзання;великою загрозою для озерних екосистем є їхнє забруднення сполуками Фосфору та Нітрогену, наприклад, у результаті стікання води з добривами з полів, що призводить до підвищення концентрації мінеральних речовин в озерній екосистемі, яке має назву евтрофікація. Чайні плантації (Шрі-Ланка){C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}основною особливістю екосистеми річок і струмків є наявність проточної води, яка забезпечує краще надходження кисню й цим сприяє більшому різноманіттю. Кораловий риф. Гірський струмок«Цвітіння» водивнаслідок еврофікації

Номер слайду 16

Висновки. Екологія наука про взаємодію живих організмів між собою та з середовищем їхнього існування. Екосистема є сукупністю абіотичного й біотичного компонентів, для якої характерні цілісність, відкритість, стійкість та саморегуляція. Екосистеми поділяють на водні й наземні, які мають велике значення для біосфери та відрізняються за різноманітністю й щільністю видів

Номер слайду 17

День навколишнього середовища День довкіллябездумне, а часом і злочинне ставлення до навколишнього середовища, безвідповідальність за прийняті рішення привели до руйнування природних екосистем й критичної екологічної ситуації на Землі;День довкілля дозволяє оцінити стан природного середовища, в якому ми живемо, надає можливість уважніше замислитися над діями, вчинками та майбутніми кроками, які кожен з нас зробить у своєму житті для збереження, відновлення довкілля та з’ясувати свою роль у збереженні нашої планети, її екосистеми і ресурсіввідзначається в Україні щорічно у третю суботу квітня

Номер слайду 18

Домашнє завдання. Опрацювати §50;стор. 275 (виконати тести письмово, відповідати на питання усно) Переглядати презентацію на сайті "Дистанційне навчання"

Номер слайду 19

Дякую за увагу!

pptx
До підручника
Біологія 9 клас (Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
Додано
27 квітня
Переглядів
113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку