16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Презентація загальношкільного мистецького проекту "Музика у центрі наук"

Про матеріал
Матеріал представлений на Міській конференції "Мистецтво у просторі сучасності". та до перегляду на Міській виставці педагогічних технологій 2020 р. м.Запоріжжя
Перегляд файлу

                                        

VІ Міська

науково-практична конференція

«Мистецтво країн Європейського

регіону у просторі світової культури»

                                        

 

 

 

 

                                      Береснєва Наталія Анатоліївна

                                                       Запорізька Загальноосвітня школа 1-3 ст.

                                                         Вчитель мистецтва, музичного мистецтва

 

 

 

 

 

 

                                                             

Впровадження інноваційних технологій через проектну діяльність як засіб розвитку творчої особистості на етапі  здобуття мистецької освіти у середній та старшій ланці

 

 

 

 

 

м.Запоріжжя

2020

   Проектна діяльність є інноваційним ресурсом підвищення якості мистецької освіти та створення оптимальних  умов для самореалізації творчої особистості, активізації  її творчої діяльності. Розробка  проектів націлена на формування життєвих компетентностей учнів, орієнтування  на здобуття спеціально-предметних вмінь та навичок, використання їх, як форми підсумкового контролю, інтеграції в освітньому та виховному процесі .

 

   Практичне значення проектної діяльності полягає  у системному  використанні  проектів, розроблених за авторською моделлю, що надає можливість створити особливий освітній простір для плідної самореалізації здобувача освіти та досягти прогнозованого результату. 

У своїй роботі я впроваджую системні методи проектів, різноманітні форми яких дозволяють зацікавити, об'єднати дітей у спільній освітній та позаурочній діяльності. Кожна запропонована тема уроку може розвиватися у короткостроковому чи довгостроковому  проектах, що розкривається через інтеграцію та міжпредметні зв'язки. Так, наприклад, тема «Варіації» вказує на різні погляди у розкритті ключового поняття та варіанти його розвитку. Тут можуть бути задіяні мистецькі дисципліни (жанри, виразні засоби…); точні науки ( варіанти розв’язування прикладів, задач); мова та література

 ( імпровізації на задану тему, тощо).

Вже декілька років триває

загальношкільний проект «Музика в центрі наук».

Він привернув неабияку увагу всіх учасників освітнього процесу нашої школи. У позакласній діяльності проведено декілька цікавих заходів, під час яких учні досліджують як мистецтво минулого впливає на розвиток культури у сучасності, вивчають, розкривають значення музичного мистецтва у суспільному житті, його інтеграцію у різноманітні сфери суспільного життя та діяльності людини. Відомо, що люди по - різному сприймають навколишній світ, та, образно кажучи, поділяються на «фізиків» та «ліриків». І для того, щоб зацікавити одне одного, ми розділили учасників проекту за

творчими групами.

 

Творчі групи

Вид діяльності

Теми проектів

«Співочі поети»

Розкажуть, як музика і слово доповнюють одне одного у розкритті художнього образу.

 

Літературно - музичні вітальні

«Пісенний вернісаж»

«Улюблені пісні моєї родини»

«Барди – співочі поети»

«Історики музики»

Досліджують розвиток музичного мистецтва в історичному просторі, вплив мистецтва давніх часів на розвиток культури людства в цілому

Історична подорож шляхами української пісні

Творчий вечір «Географія танцю»

Видатні постаті української культури у міжнародній спільноті

«Художники»

Проводять паралель між музичним та образотворчим мистецтвом зі спільними та відмінними рисами, виразними засобами. Вивчення творчості видатних діячів мистецтва

Виставка «Я малюю музику» (За творами М.Чурльониса)

Інтерактивна газета «Палітра  музичних стилів 20 ст.»

Музичний вернісаж «Картини, що оживають»

«Біологи»

Досліджують вплив музики на навколишнє середовище. Знаходять джерело творчості у природі

Музичний спектакль «Квіти України»

Онлайн лабораторія  «Цілющі мелодії»

(вплив музики різного характеру на природні процеси, результативність навчальної діяльності…)

Концерт «Музика природи»

 

«Фізики»

Вивчають фізичну природу звуку,  взаємодію з природними явищами. Особливості звукотворення у музичних інструментах та голосі людини

«Фізика і Музика»

«Калейдоскоп акустичних вражень»

«Чарівні перетворення» -

Творча лабораторія зі творення акустичних шумових інструментів

«Музичні Ейнштейни»

Введуть у простір чисел та звуків, їх співвідношень у музиці та математиці. Розкриють відповідності форми, розміру, відстані та доведуть математичне обґрунтування  побудови музичного твору.

Навчальна гра: «Простір чисел і звуків»

«Порахуй сходинки» - інтегрований урок

Елементи математичних розрахунків у тематичних уроках

Теми :«Варіативний розвиток»

«Метро – ритм»

 

Результативність  процесу естетичного виховання на уроках мистецтва пов’язана із впровадженням та комбінуванням інноваційних художньо-педагогічних технологій навчання, що впливає на активне залучення учнів до сприйняття художніх творів, інтерпретації мистецького образу та практичної мистецької діяльності, осмисленого використання набутих знань через проектну діяльність. Тож свої висновки з результативності впровадження досвіду  я роблю, спираючись на данні отриманні шляхом власних спостережень та проведенню постійної педагогічної діагностики художньо – естетичного рівня здобувачів освіти усіх ланок.

    Під час проектної діяльності , зокрема у вищезазначеному проекті, залучаються всі вікові групи школярів, викладачів, запрошуються спеціалісти інших областей діяльності, професій, що дає змогу розширити свідомість та вийти за рамки вузько-направленого мислення. Кожен учасник творчої групи знаходить справу за покликанням. Незалежно від рівня підготовки,  вносить вагомий внесок до загальної справи, навчається визначати цікаву тему, знаходити джерела інформації, обробляти та узагальнювати матеріал, практично застосовувати.

 

Посилання на матеріал   

- Вудка М. В.Розвиток життєвих компетентностей на уроках музичного мистецтва та художньої культури. — Тернопіль–Харків: Ранок, 2011. —144 с. — (Серія «Розвиток життєвих компетентностей»).

-  Гадиев Р.Г. Организация проектной  деятельности учащихся на уроках музыки./ [Електронний ресурс].- Режим доступу: togirro.ru/assets/files/.../kaf.../org_proektn_muz.doc

 

-  Кондратова В.Застосування  методу проектів на уроках художньої культури./Вікторія Кондратова//Мистецтво та освіта, 2010.-№4.-С.42

-  Литвинова О. В., Шенбергер И. А., Фомичёва И. Б. Проектная деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время // Молодой ученый. — 2014. — №2. — С. 781-784. [Електронний ресурс].  Режим доступу:  http://moluch.ru/archive/61/9070/

-  Масол Л. Коваленко О, Сотська Г.,Кузьменко  та інші. Програма «Мистецтво» для 8-11 класів.

-   Масол Л. Методика навчання мистецтва в основній    школі:методичний посібник для вчителів/Людмила Масол-К:Шк.Світ,2010.-128с.-(Бібл. «Шк. Світу»)

-   Постанова Про затвердження Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти (Державний стандарт, розд.1) від 23 листопада 2011 р. № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п/page

                                        

 

 

 

Вот твой мольберт, палитра, кисти,
И как поэты на листке,
Ты на холсте изложишь мысли,
Что появлялись вдруг в тоске.

В тоске по радостным мгновеньям
Когда душою в облаках
На мир ты смотришь с упоеньем
С удачей - счастием в руках.

Мольбет - великий повелитель,
А ты как пленник перед ним.
Не храм златой твоя обитель,
Но ты пока судьбой храним.

И должен, взявши кисть и краски,
Забыв заботы и печаль,
Воспеть в картинах мир прекрасный,
Изобразивши пастораль.

Чтоб каждый, глядя на картину,
Забыл о праздной суете
И словно менестрель старинный
Запел о мира красоте.

***

Нарисую улыбку, дыханьем цветка
жизнь вдохну, не успев на портрет наглядеться.
Мне покажется: ты улыбнёшься слегка,
моя кисть — продолжение линии сердца,

На мгновение только прервусь. Как во сне
пролечу сотни вёрст, но тебя не покину.
Я усталый мольберт прислоню к тишине,
а потом с новой силой закончу картину.

***

 

docx
До підручника
Мистецтво 9 клас (Масол Л.М.)
Додано
27 березня
Переглядів
101
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку