10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація засідання творчої групи на тему"Формування науково-дослідницьких умінь школярів в умовах сучасних освітніх змін"

Про матеріал

У презентації "Формування науково-дослідницьких умінь школярів в умовах сучасних освітніх змін" уміщено звіт керівника творчої групи вчителів навчального закладу щодо використання проектних технологій на уроках шкільних дисциплін та досягнення вихованців у конкурсах різних рівнів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування науково-дослідницьких умінь школярів в умовах сучасних освітніх змін

Номер слайду 2

Недостатньо знати, необхідно також застосувати… Анатоль Франс Учитель повинен знати і відчувати, що на його совісті – доля кожної дитини, що від його духовної культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я, щастя людини, яку виховує школа. В. Сухомлинський

Номер слайду 3

Створення умов для зацікавленості учнів предметом. Реалізація індивідуальних можливостей учня через творчість. Використання проектної технологіїРобота з обдарованими та здібними учнями Основні завдання впровадження методу дослідження на уроках української мови та літератури. Створення на уроках здорової конкуренції

Номер слайду 4

Вибір теми Складання плану роботи Підбір джерел і літератури. Знайомство з джерелами і складання на їх основі плану написання дослідження Відбір та оцінка фактів. Обробка та систематизація зібраного матеріалу. Написання роботиЇї рецензування і доопрацювання. Остаточне редагування та оформлення. Захист роботи. Процес дослідження має індивідуальний характер

Номер слайду 5

Проектна технологія – це особливий вид пізнавальної активності, мотивований проблемним протиставленням відомого і невідомого, що має на меті активізацію процесу пізнання й осмислення нового

Номер слайду 6

Проектні технології спрямовані на стимулювання інтересу учнів до нових знань, на розвиток дитини через вирішення проблем і використання цих знань у конкретній практичній діяльності. Джон ДьюїМетод проектів був запропонований і розроблений американським філософом Джоном Дьюї у першій половині XX ст

Номер слайду 7

Уміння самостійно конструю-вати свої знання. Уміння інтегрувати свої знання з різних галузей науки. Основа методу проектів. Розвиток пізнаваль-них умінь і навичок учнів. Уміння орієнтува-тися в інформа-ційному просторіУміння критично мислитиstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

Номер слайду 8

дослідницькі; пошукові; творчі; рольові, ігрові; прикладні (практико-орієнтовані)індивідуальні; парні; груповіміні-проекти ; короткострокові; середньострокові; довгостроковіТипи проектів. За видом діяльностіЗа кількістю учасників. За терміном виконання

Номер слайду 9

Проект — це «шість П»Проблема. Плану-вання. Пошук інфор-маціїПродукт. Презен- тація. Портфо-ліоstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Номер слайду 10

Яка ж роль учителя у проектній діяльності учнів?Спеціаліст у багатьох галузях науки. Ентузіаст у мотивації учнів для досягнення поставленої мет. Координатор групового процесу. Консультант у плануванні та організації роботи Помічник у визначенні мети діяльностіПартнер спільної діяльностіЕксперт результатів творчої діяльностіstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

Номер слайду 11

Критерії оцінювання проекту. Якість доповідіАргументованість, — переконливість, упевненість доповідач. Обсяг і глибина знань з теми. Загальна ерудиція. Ділові й вольові якості доповідача. Лаконічність і аргументованість кожного висновку Відповіді на запитанняІмпровізований початок, утримання уваги аудиторіїКультура мови, відчуття часуstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

Номер слайду 12

Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис) – прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження іміркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

Номер слайду 13

Прийомів для написання успішного есе існує багато • Ефектний початок – вступ, дуже важливий елемент твору. Читач визначає для себе, чи варто йому читати ваше есе. Для початку есе існує кілька підходів. Стандартний Дієвий. АвторитарнийІнорматирний. Цитатний. Несподіваний. Діалоговий

Номер слайду 14

• Хронологія есе – послідовність подій (але не зациклюйтесь на часі ~ есе може вийти нудним). Просто згадуйте час. Не намагайтесь у дрібницях описувати все, що відбувалося в певний період.• Оповідання — дія або історія, що триває до самого кінця есе, в якій підкреслюються якості, можливості або знання, пов’язані з темою вашого есе.• Опис – характерною рисою такого есе є яскрава образність твору, що підтверджується багатою мовою, і цікаві деталі, які залишають читача довгий час під враженням.• Порівняння – в основному цей прийом використовується щодо питання, за яким потрібно описати, наприклад, досвід або невдачу.• Фінальні компоненти – останні абзаци (абзац) мають завершувати вашу думку і залишити в пам’яті читача яскравий слід.

Номер слайду 15

Шкільне наукове товариство “Думка”У ШНТ “Думка” – 12 учнів. Кількість учнівських секцій за напрямами – 4;Кількість учнів, що займаються науково-дослідницькою роботою, експериментальною роботою -12, в тому числі за напрямами: науково-технічний -2; хіміко-біологічний -2; історико-географічний – 4; філології та мистецтвознавства -4; відділення МАН – 6 учнів.

Номер слайду 16

Етапи розвитку творчих здібностей учнів:теоретичні курси;засвоєння методики; дослідження;обробка даних; презентація результатів

Номер слайду 17

Банк даних обдарованих та здібних учнів

Номер слайду 18

Науково-пошукова робота на тему:«Волинське урочище Нечимне –колиска «Лісової пісні»»Учитель Гусарова Л. В. Шульга Діана, учениця 11 класу2017 р. – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі

Номер слайду 19

«Тепло моїх долонь, і розуму, і серця я Україні милій віддаю»2016 р. - І місце в обласному конкурсі творчих есе серед молоді Дніпропетровщини. Учитель Гусарова Л. В. Костенко Владислав, учень 11 класу. Нагородження Костенка Владислава у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ

Номер слайду 20

2016 р. -  2016 р. -конкурс Малої академії наук «Пам'ять поколінь», присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського Творча робота. Твір-есе «Людина своєї епохи»Учитель Гусарова Л. В. Константінова Ілона, учениця 10 класу

Номер слайду 21

2017 р. – обласний конкурс “Розповім про подвиг”. Учитель Шевченко Л. А., Шульга Діана, учениця 11 класу, Кругла Каріна, учениця 10 класу, Константінова Ілона, учениця 10 класу – переможці конкурсу “Розповім про подвиг”

Номер слайду 22

2016 р. – переможці творчого Інтернет-конкурсу “Хімія – основа технологій майбутнього” у номінації на кращу презентацію “Хімія” Учитель Довга Л. В. Прусенко Яна, учениця 10 класу. Константінова Ілона, учениця 10 класу

Номер слайду 23

Учитель Гусарова Л. В. Нагороджений путівкою до дитячого оздоровчого табору “Дніпро”Тарасенко Максим учень 11 класу2017 р. – І місце районного конкурсу творчих робіт«На кого з дорослих я хотів би бути схожим»

Номер слайду 24

2017 р. – І місце районного етапу творчих робіт «Сучасні діти – які вони?» Учитель Довга Л. В. Учень 6 класу Чебан Владислав

Номер слайду 25

2016 р.- ІІІ місце у районному етапі захисту науково-дослідницьких робіт “Історія козацтва у творчості І.І. Гусарова” Учитель Китченко В. П. Кімаковська Руслана, учениця 11 класу

Номер слайду 26

2016 р. –ІІ місце у І етапі конкурсу -захисту науково-дослідницьких робіт (відділення хімії та біології) на тему: “Чудодійна сила меду. Методи дослідження якості меду” Довга Л. В. Константінова Ілона, учениця 10 класу. Кругла Каріна, учениця 10 класу

Номер слайду 27

Патріотичний проект «Я- Вкраїна»Учитель Гусарова Л. В. Яремче. Івано-Франківська область

Номер слайду 28

2017 р. – участь в обласному конкурсі Малої академії наук. Твір-есе “Я – європеєць”Шокало Денис, учень 8 класу. Учитель Гусарова Л. В.

Номер слайду 29

2017 р. –учасник обласного конкурсу Малої академії наук. Твір-есе “Я- європеєць” Учитель Гусарова Л. В. Паньков Олександр, учень 8 класу

Номер слайду 30

2017 р. -Регіональний конкурс есе на екологічну тематику «Збереження планети – наша справа». Учитель Довга Л. В. Учениця 11 класу Константінова Ілона

Номер слайду 31

Учитель Гаркава Л. М.

Номер слайду 32

Учитель Гаркава Л. М.

Номер слайду 33

І місце у номінації «Я і природа» посіла дослідницько-експериментальна робота «Веселка у природі» Учитель Костенко Т. В. Учениця 4 класу Котвіцька Дар’я

Номер слайду 34

Рекомендації

Номер слайду 35

ЧЛЕНАМ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

Номер слайду 36

1. Формувати в учителів нове педагогічне мислення, готовність до сприйняття і використання в роботі особистісно орієнтованого, компетентнісного підходу до викладання основ наук, продуктивних, особистісно розвивальних освітніх (навчальних і виховних) технологій, сучасних педагогічних ідей, перспективного педагогічного досвіду.

Номер слайду 37

2. Готувати й аналізувати відкриті уроки, заняття, які демонструють реалізацію креативного підходу до навчання, нестандартні форми і методи навчання, володіння проектними технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня.

Номер слайду 38

3. Продовжувати здійснювати індивідуальну роботу з учнями, спрямовану на розвиток інтелектуальних умінь та навичок вихованців.

Номер слайду 39

4. Ставити перед майбутніми дослідниками такі завдання, які б допомогли їм по-новому поглянути на власну інтелектуальну діяльність, ерудицію.

Номер слайду 40

5. Знайти шляхи співпраці з ВНЗ області з метою науково-практичної допомоги школярам, що сприятиме підвищенню якості роботи з учнями та ефективності їхніх досліджень.

Номер слайду 41

6. Зорієнтувати роботу з обдарованими школярами на написання науково-дослідницьких робіт з метою формування їх як науковців, розвиткові їхніх здібностей і обдарувань, самореалізації та самоздійснення.

Номер слайду 42

7. Залучати учнів до навчання у МАН, написання різних проектів, творчих робіт.

Номер слайду 43

8. Провести анкетування серед учнів 8-11 класів з метою вивчення мотивації участі школярів у науково-дослідницькій діяльності .

Номер слайду 44

9. Відстежитити результативність участі учнів навчального закладу в районних, обласних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах, захисті учнівських науково-дослідницьких робіт та МАН за останні три роки.

Номер слайду 45

10. Підготувати збірку творчих робіт учнів - членів ШНТ «Думка».

Номер слайду 46

Дякую за увагу!

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
28 червня 2018
Переглядів
849
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку