Презентація ''Застосування вуглеводів''

Про матеріал
Презентація на тему ''Застосування вуглеводів'' На слайдах є завдання які мають виконати учні.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема уроку: «застосування вуглеводнів»Підготувала викладач хімії Ірина Степанюк

Номер слайду 2

Мета уроку:обґрунтувати застосування вуглеводнів їхніми властивостями;оцінити пожежну небезпечність вуглеводнів; екологічні наслідки порушення технологій добування й застосування вуглеводнів та їхніх похідних;висловити судження про значення засобів захисту рослин та їхній вплив на здоров'я людей і довкілля за їх неправильного використання.

Номер слайду 3

Застосування вуглеводнів Вам уже відомо з курсу хімії 9 класу про широкий спектр застосування вуглеводнів у суспільному виробництві. Вивчаючи окремих представників цього класу речовин, ви дізналися про сфери їх застосування. Узагальнимо ці відомості, скориставшись таблицею

Номер слайду 4

Застосування галогенопохідних вуглеводнів Вивчаючи вуглеводні, ви ознайомилися з хімічними властивостями алканів, алкенів, алкінів. Вам відомо, що внаслідок взаємодії з галогенами їм властиво утворювати галогенопохідні. Під час реакцій заміщення атомів Гідрогену в молекулі метану утворюються галогенопохідні, які набули широкого застосування в промислових масштабах:хлорометан СH3 Сl — як добавка до ракетного палива та для синтезу багатьох органічних речовин, виробництва гербіцидів;дихлорометан СH2 Сl2 — для виготовлення лікувальних препаратів, зокрема анестезувальних, засобів захисту рослин, як розчинник і клей для склеювання різних видів пластику та оргскла;трихлорометан СНСl3 (хлороформ) — для місцевого й загального наркозу, як розчинник у фармації, у виробництві пестицидів;тетрахлорометан ССl4 — як холодоагент у холодильних установках, розчинник органічних речовин, у вогнегасниках;1,2-дихлороетан СН2 Сl-СН2 Сl — для знезараження зерносховищ, боротьби з виноградною філоксерою.

Номер слайду 5

Важливими для сільського господарства є галогенопохідні бензену. Їх використовують для хімічного захисту рослин: знищення шкідників сільськогосподарських культур, бур'янів, запобігання грибковим захворюванням рослин. Загальна назва цих сполук — «пестициди». Наприклад,1,2,3,4,5,6-гексахлороциклогексан (гексахлоран) С6 Н6 Сl6 використовують у сільському господарстві як засіб боротьби зі шкідниками рослин;гексахлоробензен С6 Сl6 — для протруювання насіння зернових культур перед висівом, що забезпечує стійкість посівів до ураження хворобами. За призначенням пестициди поділяють на: гербіциди — засоби боротьби з бур'янами; зооциди — для боротьби з комахами-шкідниками та гризунами; фунгіциди — засоби профілактики та боротьби з грибковими захворюваннями рослин і тварин.

Номер слайду 6

Пестициди Пестициди — отрутохімікати, які мають здатність проникати в організм людини через органи дихання, травлення та шкіру. Тому, застосовуючи їх у побуті, треба дотримуватися правил безпечного поводження з хімічними речовинами. Зокрема, обов'язково надягати рукавички, маску та спеціальний одяг; захищати очі прозорими окулярами; волосся ховати під головний убір.

Номер слайду 7

Зверніть увагу! Вуглеводні та їхні галогенопохідні в разі неправильного застосування можуть завдавати значної шкоди людині. Так, суміші метану з киснем, етину з киснем і повітрям є вибухонебезпечними. Це спричиняє вибухи газу в шахтах, побуті, що призводить до важких наслідків. Зокрема, люди можуть втрачати працездатність, у найгіршому разі — життя. Тому під час роботи з ними необхідно суворо дотримуватися правил безпеки. Неправильне використання засобів захисту рослин (пестицидів) завдає шкоди довкіллю: забруднюються ґрунти, повітря, вода. Значна кількість пестицидів потрапляє в рослини, а по ланцюгу живлення — в організми тварин і людини. В організм людини вони потрапляють через шлунково-кишковий тракт, шкіру, органи дихання.

Номер слайду 8

Недотримання норм технологічних процесів призводить до надмірних викидів шкідливих речовин в атмосферу, які під час грози повертаються на землю кислотними дощами. Це шкодить нормальному росту й розвитку рослинного й тваринного світу, нищить деякі ареали рідкісних рослин, забруднює водойми.

Номер слайду 9

Екологічні наслідки порушення технологій добування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних  Екологічний аспект хімії вуглеводнів пов'язаний з добуванням і переробкою нафти, газу, кам'яного вугілля та використанням їх як сировини. Загрозою для екології є розливи нафти під час її добування та транспортування (рис. 24, а), спалювання супутніх нафтових газів, утворення побічних продуктів переробки. Унаслідок видобутку кам'яного вугілля засмічуються великі площі землі, які потребують рекультивації. До чинників, що впливають на екологію, належать викиди в атмосферу токсичних газів під час роботи теплових електростанцій і двигунів внутрішнього згоряння.

Номер слайду 10

Загрозу становить і збільшення обсягів виробництва пластмас, які не розкладаються впродовж тривалого часу, що призводить до їх накопичення. Загрози накопичення пластмас на смітниках (а) і в природних умовах (б)

Номер слайду 11

Зростання виробництва полімерних матеріалів потребує переробки відходів цієї галузі. Збір, транспортування та зберігання полімерних відходів нині становить соціальну проблему. Важливою є і технологічна проблема: пошук економічно вигідного способу сортування, очищення та переробки вторинної полімерної сировини.

Номер слайду 12

Взаємозв'язок між вуглеводнями. Властивість вуглеводнів утворювати гомологічні ряди та ізомери — молекули лінійної, розгалуженої та циклічної будови насиченого й ненасиченого складу, пояснює їхню багатоманітність. Вивчаючи хімічні властивості алканів, алкенів та алкінів, ви переконалися, що під час хімічних реакцій вони можуть перетворюватися одні на одних. Наприклад, алкани внаслідок реакції дегідрування перетворюються на алкени й алкіни; за взаємодії з воднем алкени й алкіни перетворюються на алкани; з етину синтезовано бензен. Значний внесок у вивчення вуглеводнів і взаємозв'язків між ними здійснила Ю. В. Лермонтова — одна з перших російських жінок-хіміків. Зокрема, учена визначила найкращі умови отримання максимального виходу ароматичних вуглеводнів під час розкладання нафти та нафтопродуктів.

Номер слайду 13

Отже, можна зробити висновок, що між вуглеводнями існує взаємозв'язок. Як і в неорганічній хімії, взаємозв'язки між речовинами виражають ланцюжками перетворень. Наприклад, СН4 → С2 Н2 → С2 Н4 → С2 Н2 → С6 Н6; С2 Н4 → С2 Н5 Сl → С4 Н10 → С4 Н8.

Номер слайду 14

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ• Вуглеводні — органічні речовини, які набули широкого застосування в промисловості органічного синтезу, побуті, фармацевтичній промисловості, виробничих процесах.• Галогенопохідні вуглеводнів — пестициди — використовують як засоби захисту рослин від шкідників і бур'янів, знищення грибкових захворювань.• Неправильне використання засобів захисту рослин завдає шкоди довкіллю, а отже, і здоров'ю людини.• Між вуглеводнями існують генетичні зв'язки.

Номер слайду 15

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ1. Поясніть застосування вуглеводнів та обґрунтуйте їхніми властивостями.2. Оцініть вплив вуглеводнів на довкілля та здоров'я людини.3. Охарактеризуйте галогенопохідні вуглеводнів та їх застосування.4. Поясніть ризики неправильного застосування вуглеводнів.5. Складіть рівняння реакцій за схемами:а) Са. С2 → С2 Н2 → С2 Н4 → С2 Н5 Сl → C2 H10;б) Са. СО3 → Са. С2 → С2 Н2→ С6 Н6 → С6 Н5 Сl.

Номер слайду 16

Домашнє завдання. Вивчити конспект, скласти кросворд за темою.

Номер слайду 17

pptx
Додав(-ла)
Stepanyk Iruna
Додано
25 листопада
Переглядів
48
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку