Урок Контрольна робота

Про матеріал
Урок контролю та корекції знань, умінь та навичок розроблено у вигляді різнорівневого роздаткового матеріалу.
Перегляд файлу

10 клас

1 розділ ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Контрольна робота по темі: «ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

І – варіант

 

І - ІІ рівень

 

1. Установіть відповідність між назвою та формулою речовини. (2,5 бали)

 

Назва речовини

 

Формула речовини

1.     метан

А.     C5H12

2.     пентан

Б.      C2H6

3.     октан

В.     C3H8

4.     декан

Г.      C3H6

5.     пропен

Д.      C8H16

6.     пентен

Е.      C5H10

7.     октен

Ж.     C10H20

8.     децен

И.      CH4

9.     етан

К.      C10H22

10.    пропан

Л.      C8H18

 

2. Установіть відповідність. (2,5 бали)

1. органічні речовини

 

А. CH4; C2H6; C3H8; C4H10

2. положення теорії будови органічних сполук сформулював …

Б. C5H12; C6H14; C7H16; C8H18

3. молекулярні формули

В.     система назв

4. газоподібні речовини

Г.      -СН2

5. рідини

Д.      -ан

6. структурні формули

Е.      20 мільйонів

7. систематична номенклатура – це

Ж.     сполуки Карбону

8. гомологічна різниця

И.     О. М. Бутлеров

9. назва алкану містить  суфікс

К. показують якісний та кількісний склад речовини

10. органічних речовин відомо понад

Л. показують порядок сполучення атомів у молекулі речовини

 

ІІІ рівень

 

3. Закінчити рівняння хімічних реакцій, поставити коефіцієнти, назвати всі речовини та типи хімічних реакцій. (3 бали)

А.     __С2Н5ОН  + ___О2

 

ІV рівень

 

4. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, який містить масові частки: 

W (С)=81,8%,   W (Н)=18,2%.   Відносна густина пари невідомої речовини за воднем Н2 становить 22. (4 бали)

 

 

10 клас

1 розділ ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Контрольна робота по темі: «ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

ІІ – варіант

 

І - ІІ рівень

1. Установіть відповідність між назвою та формулою речовини. (2,5 бали)

 

Назва речовини

 

Формула речовини

1.     етан

А.     C4H10

2.    гексан

Б.      C7H16

3.    гексен

В.     C2H6

4.    нонен

Г.      C4H8

5.     гептан

Д.      C7H14

6.     гептен

Е.      C9H20

7.     бутен

Ж.     C2H4

8.     бутан

И.      C6H12

9.     етен

К.      C9H18

10.    нонан

Л.      C6H14

 

2. Установіть відповідність. (2,5 бали)

1. органічна хімія

 

А.       СО2

2. елементи - органогени

Б.        СnНm

3. ізомери – це

В.        СnН2n+2

4. вуглеводні

Г. сполуки, які мають однаковий склад, але різну будову молекул

5. алкани

Д.        С=С

6. алкени

Е.        СnН2n

7. ізомерія – це

Ж. С, Н, О, N, S, P, галогени

8. валентність Карбону в органічних сполуках дорівнює

И. явище існування ізомерів

9. формула вуглекислого газу

К. хімія, що вивчає     органічні сполуки

10. подвійний зв’язок

Л.            ІV

 

ІІІ рівень

 

3. Закінчити рівняння хімічних реакцій, поставити коефіцієнти, назвати всі речовини та типи хімічних реакцій. (3 бали)

А.     __СН3ОН + __О2

 

ІV рівень

 

4. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, який містить масові частки: 

W (С)=85,7%,   W (Н)=14,3%. Відносна густина пари невідомої речовини за гелієм Не становить 14. (4 бали)

 

 

Контрольна робота по темі: «ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

1 розділ ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 

 

МЕТА: 1) Навчальна: - Здійснити перевірку рівня якості на міцності засвоєних знань учнів по темі, а саме: знання термінів,  правил, загальних формул класів органічних сполук, знання назв та формул представників гомологічного ряду алканів та алкенів. Перевірити вміння записувати хімічні реакції, ставити коефіцієнти у схемах хімічних реакцій та розв’язувати розрахункову задачу на виведення формули органічної речовини. Виявити рівень засвоєння знань учнів та здійснити систематизацію вивченого матеріалу.

2) Виховна: - Продовжувати виховувати почуття патріотизму (спілкування та письмо українською мовою), самодисципліни та самоконтролю (вміння розподіляти час на виконання завдань).

3) Розвиваюча: - Продовжувати розвивати вміння аналізувати, робити висновки, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї (при розв’язуванні задачі).

 

Ключові компетентності:

 1. вільне володіння державною мовою;
 2. математична компетентність (математичні розрахунки у задачі);
 3. компетентності в галузі природничих наук;
 4. навчання впродовж життя.

 

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь та навичок.

 

 

Метод уроку: метод контролю, практичний метод (виконання вправ).

 

Матеріали: індивідуальні картки із різнорівневими завданнями на два варіанти.

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

І. Повідомлення теми та мети уроку.

 

ІІ. Перевірка знання матеріалу та основних понять.

     Роздатковий матеріал (індивідуальні картки із різнорівневими завданнями на два варіанти).

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

      Знання про ВУГЛЕВОДНІ необхідні в повсякденному житті: паливо (метан), прискорення достигання плодів (етан), газова суміш, яка входить до складу запальничок (пропан, бутан). Формули та властивості даних речовин та гомологів ми сьогодні будемо повторювати.

І – варіант

 

І - ІІ рівень

 

1. Установіть відповідність між назвою та формулою речовини. (2,5 бали)

Назва речовини

 

Формула речовини

1.     метан

А.     C5H12

2.     пентан

Б.      C2H6

3.     октан

В.     C3H8

4.     декан

Г.      C3H6

5.     пропен

Д.      C8H16

6.     пентен

Е.      C5H10

7.     октен

Ж.     C10H20

8.     децен

И.      CH4

9.     етан

К.      C10H22

10.    пропан

Л.      C8H18

 

2. Установіть відповідність. (2,5 бали)

1. органічні речовини

 

А. CH4; C2H6; C3H8; C4H10

2. положення теорії будови органічних сполук сформулював …

Б. C5H12; C6H14; C7H16; C8H18

3. молекулярні формули

В.     система назв

4. газоподібні речовини

Г.      -СН2

5. рідини

Д.      -ан

6. структурні формули

Е.      20 мільйонів

7. систематична номенклатура – це

Ж.     сполуки Карбону

8. гомологічна різниця

И.     О. М. Бутлеров

9. назва алкану містить  суфікс

К. показують якісний та кількісний склад речовини

10. органічних речовин відомо понад

Л. показують порядок сполучення атомів у молекулі речовини

 

ІІІ рівень

 

3. Закінчити рівняння хімічних реакцій, поставити коефіцієнти, назвати всі речовини та типи хімічних реакцій. (3 бали)

А.     __С2Н5ОН  + ___О2

 

ІV рівень

 

4. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, який містить масові частки: 

W (С)=81,8%,   W (Н)=18,2%. Відносна густина пари невідомої речовини за воднем Н2 становить 22. (4 бали)

 

 

 

 

 

10 клас

1 розділ ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Контрольна робота по темі: «ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК»

ІІ – варіант

 

І - ІІ рівень

1. Установіть відповідність між назвою та формулою речовини. (2,5 бали)

Назва речовини

 

Формула речовини

1.     етан

А.     C4H10

2.    гексан

Б.      C7H16

3.    гексен

В.     C2H6

4.    нонен

Г.      C4H8

5.     гептан

Д.      C7H14

6.     гептен

Е.      C9H20

7.     бутен

Ж.     C2H4

8.     бутан

И.      C6H12

9.     етен

К.      C9H18

10.    нонан

Л.      C6H14

 

2. Установіть відповідність. (2,5 бали)

1. органічна хімія

 

А.       СО2

2. елементи - органогени

Б.        СnНm

3. ізомери – це

В.        СnН2n+2

4. вуглеводні

Г. сполуки, які мають однаковий склад, але різну будову молекул

5. алкани

Д.        С=С

6. алкени

Е.        СnН2n

7. ізомерія – це

Ж. С, Н, О, N, S, P, галогени

8. валентність Карбону в органічних сполуках дорівнює

И. явище існування ізомерів

9. формула вуглекислого газу

К. хімія, що вивчає     органічні сполуки

10. подвійний зв’язок

Л.            ІV

 

ІІІ рівень

 

3. Закінчити рівняння хімічних реакцій, поставити коефіцієнти, назвати всі речовини та типи хімічних реакцій. (3 бали)

А.     __СН3ОН + __О2

 

ІV рівень

 

4. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, який містить масові частки: 

W (С)=85,7%,   W (Н)=14,3%. Відносна густина пари невідомої речовини за гелієм Не становить 14. (4 бали)

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Врубель Мирослава
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
29 листопада 2021
Переглядів
1964
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку