Презентація "Звіт про роботу шкільної методичної комісії природничих наук"

Про матеріал

Перевірено

заступник директора

з навчально-виховної роботи

__________ О.Ю.Травкіна

Затверджено

директор

Одеської ЗОШ № 92

_________Л.К.Асманська

План

роботи методичної комісії

вчителів фізики, біології, хімії

та природознавства

на 2017-2018 навчальний рік

Керівник ШМК

І.Є. Бєлікова

Одеса

2018 р.

Науково-методична проблема школи:

«Творчий саморозвиток і самореалізація особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти».

Науково-методична проблема ШМК вчителів

фізики, біології, хімії та природознавства:

«Використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей».

Тематика засідань ШМК вчителів

фізики, хімії, біології та природознавства

на 2017/2018 н.р.

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

І засідання (вересень)

1.

Аналіз роботи ШМК вчителів фізики, хімії, біології та природознавства за 2016/2017 н.р.

Обговорення

Голова МК,

Всі вчителі

2.

Інформування про участь членів ШМК в засіданнях міських методичних об'єднаннях.

3.

Обговорення плану роботи ШМК на 2016/2017 н.р.

Обговорення,

доопрацювання

Голова МК,

Всі вчителі

4.

Аналіз навчальних програм, підручників та нормативних документів на поточний рік.

Методичні рекомендації щодо викладання предметів.

Ознайомлення з єдиними вимогами щодо ведення зошитів, щоденників, журналів та іншої ділової документації.

Інформування,

обговорення

Голова МК,

Всі вчителі

5.

Аналіз навчальних програм з біології, природознавства для 6-х класів на 2017/2018 н.р.

Інформування,

обговорення

Голова МК,

Всі вчителі

6.

Обговорення та затвердження календарних планів.

Обговорення,

доопрацювання

Голова МК,

Всі вчителі

7.

Розробка заходів щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

Інформування,

обговорення

Голова МК,

Всі вчителі

8.

Забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

Комплектування методична папка

Всі вчителі

9.

Готовність кабінетів до роботи у новому навчальному році.

Аналіз результаті перевірки

Завідуючі кабінетами

10.

Підготовка до шкільної олімпіади.

Обговорення

Всі вчителі

11.

Розподіл доручень між членами ШМК.

Інформування

Голова МК

12.

Анкетування вчителів.

Анкетування

Голова МК

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

ІІ засідання (жовтень)

1.

Підсумки шкільних олімпіад з біології, фізики та хімії.

Підготовка переможців до районних олімпіад з предметів.

Звіти, рекомендації

Всі вчителі

2.

Затвердження заходів щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

Звіти,

Рекомендації,

обговорення

Всі вчителі

3.

Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.

повідомлення

Голова ШМК

4.

Аналіз анкетування вчителів.

Обговорення

Голова ШМК

5.

Розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Звітування,

Обговорення,

рекомендації

Завідуючі кабінетами

6.

Звіт і обговорення тижня природознавства в школі

(29.09 – 03.10)

Звіт, обговорення

Вчителі природознавства

7.

Обговорення участі вчителя хмії Топал А.І. в конкурсі «Вчитель року».

Звіт, обговорення

Топал А.І., всі вчителі

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

ІІІ засідання (січень)

 • 1.

Затвердження календарного планування з предметів природничого компоненту на ІІ семестр та календарного планування на ІІ семестр для індивідуального навчання учнів

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

 • 2.

Аналіз результативності навчання учнів за І семестр 2017/2018 н.р Підсумки роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства. Шляхи поліпшення результативності роботи вчителів.

Звіти,

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

 • 3.

Про результати перевірки викладання природознавства в 5-х класах з 08.12.-19.12.2017 р. (шк.. наказ №703, від 03.12.2017). Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-х класів з природознавства за І семестр 2014/2018 навчального року (шк..наказ №752 від 22.12.17).

Звіти,

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

 • 4.

Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з хімії (шк..наказ № 753 від 22.12.17) та з учнів 6-10-х класів з біології (шк.. наказ №758 від 23.12.17) за І семестр 2014/2018 н.р.

Звіти,

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

 • 5.

Про підсумки навчальних досягнень учнів 11-х класів з астрономії (шкільний наказ № 759 від 23.12.17) та учнів 7-11-х класів з фізики (шк..наказ № 775 від 25.12.17) за І семестр 2014/2018 н.р

Звіти,

Рекомендації, обговорення

Всі вчителі

 • 6.

Створення бази даних «Обдаровані діти».

Звіти,

Систематизація матеріалів

Всі вчителі

 • 7.

Аналіз результатів проведення районних, міських та обласних олімпіад з предметів природничого циклу.

Обговорення

Всі вчителі

 • 8.

Перевірка стану ТБ в кабінетах біології, хімії, фізики. Про підсумки огляду кабінетів біології закладів освіти (шкільний наказ № 755 від 22.12.14)..

Обговорення

Голова ШМК

 • 9.

Звіт і обговорення тижня біології в школі (17.11 – 21.11)

Звіт, обговорення

Вчителі біології

 • 10.

Звіт вчителів по темам самоосвіти

Звіти

Вчителі

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

ІV засідання (квітень)

1.

Підготовка до Державної підсумкової атестації у 9, 11 класах.

Затвердження атестаційного матеріалу.

Рекомендації, обговорення

Вчителі-предметники

2.

Аналіз роботи з обдарованими дітьми.

Обговорення, звіти, рекомендації

Всі вчителі

3.

Аналіз перевірки стану ТБ в кабінетах підвищеної небезпеки.

Звіт, обговорення

Голова ШМК

4.

Педагогічні читання за темою «Методичні основи уроку в умовах використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей». (перенесено на травневе/позачергове засідання)

Доповіді

Вчителі

5.

Звіт та обговорення тижня хімії в школі (16.02-20.02)

Звіт, обговорення

Вчителі хімії

7.

Звіт і обговорення тижня фізики в школі (06.04 – 10.04)

Звіт, обговорення

Голова ШМК

6.

Звіт та обговорення тижня астрономії в школі

(23.02-27.02)

Звіт, обговорення

Голова ШМК

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

V засідання (травень)

1.

Про затвердження завдань для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

Звіти, рекомендації

Всі вчителі

2.

Про доцільність використання сучасних педагогічних технологій у викладанні хімії. У рамках педагогічного читання за темою «Методичні основи уроку в умовах використання новітніх технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей»

Доповідь на ШМК

Бєлікова І.Є.

Всі вчителі

3.

Про приклади реалізації методу проектів при викладанні фізики в 7-му класі за новим державним стандартом

Обговорення, рекомендації

Голова ШМК

Тематика

засідань

Форма

роботи

Відпові-

дальний

Відмітка

про

виконання

ІV засідання (червень)

1.

Виконання програм з предметів.

Звіти, рекомендації

Всі вчителі

2.

Обговорення підсумків навчальних досягнень учнів та аналіз роботи вчителів ШМК за 2014/2015н.р.

Звіт, рекомендації

Всі вчителі

3.

Аналіз уроків, позакласних заходів з предметів природничого циклу.

Обговорення, рекомендації

Голова ШМК

4.

Звіти вчителів про роботу з самоосвіти.

Звітування, обговорення

Вчителі

Протокол № 1

засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 28.08.2017 р.

Присутні: 7 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

1.Аналіз роботи ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства в 2017/2085 н.р.

2.Інформація про участь членів ШМК в засіданнях міських МО.

3.Обговорення плану роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

4.Аналіз навчальних програм, підручників та нормативних документів на поточний 2017/2018 н.р. Методичні рекомендації щодо викладання предметів. Ознайомлення з єдиними вимогами щодо ведення щоденників, журналів та іншої ділової документації.

5.Аналіз навчальних програм з біології, природознавства для 6-х класів на 2017/2018 н.р.

6.Обговорення та затвердження календарних планів.

7.Розробка заходів щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

8.Забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

9.Готовність кабінетів до роботи у новому навчальному році.

10.Підготовка до шкільної олімпіади.

11.Розподіл доручень між членами ШМК.

12.Анкетування вчителів.

Хід засідання:

1. Слухали: Бєлікову І.Є. з інформацією про аналіз роботи ШМК вчителів природничих наук у 2017/2018 н.р.

Виступили: Смоленцева Т.Ю. запропонувала вважати роботу ШМК в 2017/2018 н.р. на достатньому рівні.

Постановили: 1.Вважати роботу ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства під керівництвом Бєлікової І.Є. на достатньому рівні.

2.Прийняти до уваги план роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

2. Слухали: Бєлікову І.Є., Гудзь В.М., Топал А.І. з інформацією про участь в засіданнях міських МО.

Виступили:Бєлікову І.Є., Гудзь В.М., Топал А.І. з інформацією про участь в засіданнях міських МО та ознайомили вчителів кафедри з рекомендаціями районного методичного кабінету педагогічній діяльності протягом 2017/2018 н.р.

Постановили: 1.Всім учителям прийнять інформацію до уваги. 2.Використовувати рекомендації районного методичного кабінету у навчально-виховній роботі протягом 2017/2018 н.р.

3. Слухали: Бєлікову І.Є. з пропозицією щодо плану роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

Виступили: Бєлікову І.Є. запропонувала план роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

Постановили: 1.Затвердити план роботи ШМК на 2017/2018 н.р.

4. Слухали: Бєлікову І.Є., яка представила аналіз навчальних програм, підручників та нормативних документів на поточний 2017/2018 н.р. Методичні рекомендації щодо викладання предметів. Ознайомила з єдиними вимогами щодо ведення щоденників, журналів та іншої ділової документації.

Виступили: Бєлікова І.Є., Топал А.І., Гудзь В.М., Сержанову Н.М.: довели до відома вчителів кафедри методичні рекомендації щодо викладання предметів природничого циклу.

Постановили: 1.прийняти інформацію до відома, більш ретельно ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів, з єдиними вимогами щодо ведення щоденників, журналів та іншої ділової документації та використовувати у своїй роботі протягом 2017/2018 н.р..

5. Слухали: Асманську Г.С. з обговоренням та аналізом навчальних програм з біології, природознавства для 6-х класів на 2017/2018 н.р. за новим Державним стандартом.

Виступили: Сержанова Н.М.: про особливості навчальних програм з біології, природознавства для 6-х класів на 2017/2018 н.р.

Постановили: 1.вчителям біології та природознавства: Асманській Г.С., Гудзь В.М., Сержановій Н.М.: прийняти інформацію до відома, більш ретельно ознайомитися з програмами з природничих наук для 6-х класів та методичними рекомендаціями щодо викладання предметів біології та природознавства у 2017/2018 н.р.

6. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про затвердження календарного планування з предметів природничого компоненту на І семестр та календарного планування на І семестр для індивідуального навчання учнів:, Шведенко Е. (7-В клас), Школьнікова Д. (9-Б клас).

Виступили: Всі вчителі ШМК надали своє календарне планування та графіки проведення обов'язкових письмових, лабораторних та практичних робіт.

Постановили: 1.Вчителям предметникам прийняти до уваги зауваження, доопрацювати недоліки. 2.Керівнику ШМК Бєліковій І.Є. затвердити календарне планування на І семестр.

7. Слухали: Бєлікову І.Є. з пропозицією щодо розробки заходів з метою творчого саморозвитку та самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

Виступили: Гудзь В.М. з пропозицією про розподіл обов'язків по розробці заходів з даної теми.

Постановили: 1.Розробити заходи з метою творчого саморозвитку та самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти згідно плану роботи школи на 2017/2018 н.р.

8. Слухали: Асманську Г.С. з інформацією про забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

9. Слухали: Г.С.Асманську з інформацією про готовність кабінетів до роботи у новому навчальному році.

Виступили: Смоленцева Т.Ю. про стан перевірки готовність кабінетів №203, 204, 208, 209, 309 до роботи у новому 2017/2018 навчальному році.

Постановили: 1.Вчителям, завідувачам кабінетів прийняти інформацію до відома та виправити зауваження та виявленні недоліки у роботі до 01.09.17 р.

10. Слухали: Бєлікову І.Є. про підготовку до проведення І -го (шкільного) етапу учнівських олімпіад з біології, фізики та хімії.

Виступили: Топал А.І., Гудзь В.М.: про необхідність оптимальної організації олімпіади з природничих дисциплін та формування груп обдарованих учнів з зазначених предметів. Обговорювалась необхідність додаткової роботи з учнями-переможцями шкільної олімпіади з предметів з метою найкращого виступу дітей в ІІ-му (районному) етапі олімпіад з природничих дисциплін.

Постановили: 1.Організувати та провести шкільний етап олімпіад з природничих дисциплін на належному рівні. 2.Сформувати команди учнів для участі в районному етапі учнівських олімпіад з предметів. 3.Організувати додаткові індивідуальні заняття для учнів – переможців шкільного етапу олімпіад з фізики, хімії та біології.

11. Слухали: Бєлікову І.Є. про розподіл доручень та обов'язків між членами ШМК.

Виступили: Асманська Г.С., Смоленцева Т.Ю. з пропозиціями щодо розподілу доручень та обов'язків між членами ШМК.

Постановили: 1.Затвердити розподілені доручення та обов'язки між членами ШМК. 2.Вчителям розробити заходи щодо роботи за розподіленими дорученнями згідно річного плану роботи ШКМ на 2017/2018 н.р.

13.Слухали: Бєлікову І.Є. про анкетування вчителів для виявлення даних для

заповнення індивідуальної карти вчителя.

Виступили: Гудзь В.М. провела анкетування вчителів, членів ШМК.

Постановили: 1.Опрацювати результати анкетування вчителів на черговому засіданні ШМК 2.створити для вчителів ШМК можливість обміну педагогічним та методичним досвідом з метою поліпшення викладання предметів природничого циклу та розвитку професійної майстерності педагогів.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар ________________ Топал А.І.


Протокол № 2

Позачергове засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 28.10.2017

Присутні: 7 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 1. Підсумки шкільних олімпіад з біології (шкільний наказ № 630 від 31.10.17), фізики (шкільний наказ № 618 від 29.10.17), астрономії (шкільний наказ № 633 від 31.10.17) та хімії (шкільний наказ № 611 від 27.10.17). Підготовка переможців до районних олімпіад з предметів.
 2. Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога. Розробка заходів щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.
 3. Підготовка вчителів до предметних тижнів.
 4. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.
 5. Розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази кабінетів.
 6. Звіт і обговорення тижня природознавства в школі (29.09. – 03.10.)
 7. Обговорення участі вчителя хімії Топал А.І. в конкурсі «Вчитель року».

Хід засідання:

1. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про підсумки шкільних олімпіад з біології, фізики та хімії та підготовка переможців до районних олімпіад з предметів.

Виступили: Бєлікова І.Є., Топал А.І., Гудзь В.М.: про результати І-го (шкільного) етапу олімпіад з фізики, хімії, біології

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги.

2. Вчителям-предметникам:

2.1. Створити банк даних обдарованих дітей та продовжити підготовку учнів до ІІ-го (районного) етапу предметних олімпіад.

2.2.Підготувати матеріали для роботи з обдарованими учнями до олімпіад.

2. Слухали: Бєлікову І.Є.: доповідь на тему: «Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога».

Виступили: Всі вчителі: щодо теми самоосвіти та роботи над нею.

Постановили: Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. Розробити заходи щодо творчого саморозвитку і самореалізації особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти.

3. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про підготовку вчителів до предметних тижнів. Довела до відома графік проведення предметних тижнів у школі.

Виступили: Бєлікова І.Є., Топал А.І., Гудзь В.М., Сержантову Н.М.: Про План проведення тижнів біології, хімії, фізики, астрономії та природознавства.

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги.

2.Продовжити роботу щодо підготовки та проведення предметних тижнів у школі.

4. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про новинки методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.

Виступили: Асманська Г. С., Смоленцева Т.Ю.: довели до відома новинки методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.

Постановили:1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. 2.Використовувати новинки методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури у своїй педагогічній діяльності.

5. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази кабінетів.

Виступили: Всі вчителі: доповіли про розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази своїх кабінетів.

Постановили: 1.Продовжити роботу по розвитку навчально-методичної та матеріально-технічної бази своїх кабінетів.

6. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про результати проведення тижня природознавства в школі (29.09. – 03.10.)

Виступили: Серданову Н.М.: Звіт про проведення тижня природознавства в школі (29.09. – 03.10.)

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги.

2.Продовжити роботу по підготовці до предметних тижнів.

7. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про участі вчителя хімії Топал А.І. в конкурсі «Вчитель року».

Виступили: Топал А.І.: підготовка, робота, участь, результати участі в конкурсі «Вчитель року», номінація «Хімія».

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. 2.Використовувати досвід роботи Топал А.І. у своїй педагогічній діяльності.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І.


Протокол № 3

Засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 28.11.2017

Присутні: 7 чоловік, всі члени ШМК.

Тема: «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році»

Порядок денний:

1.Розгляд нормативних документів, яки регламентують питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році.

2.Про перелік навчальних предметів, з яких особи, що виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році, проходитимуть ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної середньої освіти та про терміни проведення ЗНО-2018.

3.Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та про особливості сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики (два рівні складності: базовий та поглиблений) та про встановлення абсолютного критерію, який визначатиметься експертним шляхом – «пороговий бал» («склав» / «не склав») при визначенні результатів ЗНО 2018.

Хід засідання:

1.Слухали: Бєлікову І.Є.: Розгляд нормативних документів, яки регламентують питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році.

Виступили: Бєлікову І.Є.: 1. довела до відома наказ Міністерства освіти і

науки України № 1120, від 01.10.2017 р. «Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році»; 2.Продемонструвала мультимедійну презентацію «Зовнішнє незалежне оцінювання 2018».

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги, проаналізувати даний нормативний документ та керуватися при роботі з учнями при підготовці їх до зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

2.Слухали: Смоленцеву Т.Ю.: Про перелік навчальних предметів, з яких особи, що виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році, проходитимуть ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної середньої освіти та про терміни проведення ЗНО-2018.

Виступили: Бєлікову І.Є.: Довела до відома вчителів ШМК перелік навчальних предметів, з яких учні школи проходитимуть ЗНО у 2018 році та терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

Постановили: 1.Вчителям біології – Асманській Г.С., хімії – Смоленцевій Т.Ю., фізики – Бєліковій І.Є., враховувати терміни проведення ЗНО з цих предметів при плануванні підготовчої робити з учнями для проходження тестування.

3. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та про особливості сертифікаційних робіт з української мови і літератури, математики (два рівні складності: базовий та поглиблений) та про встановлення абсолютного критерію, який визначатиметься експертним шляхом – «пороговий бал» («склав»/«не склав») при визначенні результатів ЗНО 2018.

Виступили: Бєлікова І.Є.: розповіла про два рівні складності: базовий та поглиблений) та про встановлення абсолютного критерію – «пороговий бал» («склав»/«не склав») при визначенні результатів ЗНО 2018

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І.


Протокол № 4

Засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 20.01.2018

Присутні: 6 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 • 1.Затвердження календарного планування з предметів природничого компоненту на ІІ семестр та календарного планування на ІІ семестр для індивідуального навчання учнів: Шведенко Едуарда (7-В клас), Школьнікова Даніїла (9-Б клас).
 • 2.Аналіз результативності навчання учнів за І семестр 2017/2018 н.р Підсумки роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства. Шляхи поліпшення результативності роботи вчителів.
 • 3.Про результати перевірки викладання природознавства в 5-х класах з 08.12.-19.12.2017 р. (шкільний наказ № 703, від 03.12.2017). Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-х класів з природознавства за І семестр 2017/2018 навчального року (шкільний наказ № 752 від 22.12.17).
 • 4.Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з хімії (шкільний наказ № 753 від 22.12.17) та з учнів 6-10-х класів з біології (шкільний наказ № 758 від 23.12.17) за І семестр 2017/2018 навчального року
 • 5.Про підсумки навчальних досягнень учнів 11-х класів з астрономії (шкільний наказ № 759 від 23.12.17) та учнів 7-11-х класів з фізики (шкільний наказ № 775 від 25.12.17) за І семестр 2017/2018 навчального року
 • 6.Створення бази даних «Обдаровані діти».
 • 7.Аналіз результатів проведення районних, міських та обласних олімпіад з предметів природничого циклу.
 • 8.Перевірка стану ТБ в кабінетах біології, хімії, фізики. Про підсумки огляду кабінетів біології закладів освіти (шкільний наказ № 755 від 22.12.17).
 • 9.Звіт і обговорення тижня біології в школі (17.11 – 21.11)
 • 10.Звіт вчителів по темам самоосвіти.

Хід засідання:

1. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про затвердження календарного планування з предметів природничого компоненту на ІІ семестр та календарного планування на ІІ семестр для індивідуального навчання учнів:, Шведенко Е. (7-В клас), Школьнікова Д. (9-Б клас).

Виступили: Всі вчителі ШМК надали своє календарне планування та графіки проведення обов'язкових письмових, лабораторних та практичних робіт.

Постановили: 1.Вчителям предметникам прийняти до уваги зауваження, доопрацювати недоліки. 2.Керівнику ШМК Бєліковій І.Є. затвердити календарне планування на ІІ семестр.

2. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про результативність навчання учнів з фізики, астрономії, біології, хімії, природознавства за І семестр 2017/2018 н.р. Про підсумки роботи вчителів ШМК біології, фізики, хімії та природознавства та шляхи поліпшення результативності роботи вчителів.

Виступили: Соленцева Т.Ю.: Про результативність навчання учнів з фізики, астрономії, біології, хімії, природознавства за І семестр 2017/2018 н.р. та шляхи поліпшення результативності роботи вчителів.

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти інформацію до уваги. 2.Розробити заходи щодо поліпшення результативності своєї роботи, а саме дидактичні матеріали для роботи з обдарованими учнями та учнями які мають труднощі у оволодінні програмовим матеріалом.

3. Слухали: Смоленцеву Т.Ю.: Про результати перевірки викладання природознавства в 5-х класах з 08.12.-19.12.2017 р. (шкільний наказ № 703, від 03.12.2017). Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-х класів з природознавства за І семестр 2017/2018 навчального року (шкільний наказ № 752 від 22.12.17).

Виступили: Топал А.І., Сержанова Н.М. про специфіку та труднощі викладання курсу природознавства та про використання новітніх педагогічних технологій у вивченні предмету.

Постановили: 1.Вчителям природознавства: Топал А.І., Сержанова Н.М. розробити заходи щодо підтримки інтересу до предмету та створювати ситуацію успіху на уроках природознавства.

4. Слухали: Смоленцеву Т.Ю.: Про підсумки навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з хімії (шкільний наказ № 753 від 22.12.17) та з учнів 6-10-х класів з біології (шкільний наказ № 758 від 23.12.17) за І семестр 2017/2018 навчального року

Виступили: Смоленцеву Т.Ю., Тишина С.К., Топал А.І., Асманську А.С., Сержанову Н.М. про специфіку та труднощі викладання курсу хімії та біології та про використання новітніх педагогічних технологій у вивченні предметів.

Постановили: 1.Вчителям хімії: Смоленцевій Т.Ю., Тишиній С.К., Топал А.І. та вчителям біології: Топал А.І., Сержановій Н.М. активно впроваджувати у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології. 2.Розробити систему завдань та вправ для усунення прогалин у знаннях та систематично приділяти належну увагу розвитку умінь і навичок учнів з хімії та біології.

5. Слухали: Смоленцеву Т.Ю.: Про підсумки навчальних досягнень учнів 11-х класів з астрономії (шкільний наказ № 759 від 23.12.17) та учнів 7-11-х класів з фізики (шкільний наказ № 775 від 25.12.17) за І семестр 2017/2018 навчального року

Виступили: Бєлікова І.Є. про специфіку та труднощі викладання курсу фізики та астрономії. Про те, що метою навчання фізики та астрономії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації, розуміння природничо-наукової картини світу використання новітніх педагогічних технологій у вивченні предмету.

Постановили: 1.Вчителю фізика та астрономії: Бєліковій І.Є., використовувати сучасні методи навчання, а саме: метод проекті. 2.Продовжити роботу з обдарованими дітьми. 3.Застосовувати диференційований підхід при роботі з учнями, які відчувають труднощі у навчанні.

6. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про оновлення та доповнення бази даних «Обдаровані діти».

Постановили: 1.Всім вчителям систематизувати матеріал по роботі з обдарованими учнями та продовжити роботу з цього питання.

7. Слухали: Бєлікову І.Є.: про аналіз результатів проведення районних, міських та обласних олімпіад з предметів природничого циклу.

Виступили: Топал А.І., Бєлікова І.Є. з питання досвіду роботи по підготовці учнів до районних, міських та обласних етапах шкільних олімпіад з фізики, астрономії, хімії, біології.

Постановили: 1.Всім вчителям ШМК підготувати матеріали для роботи з обдарованими учнями по підготовці до олімпіад. 2.Врахувати недоліки в подальшій роботі з обдарованими учнями. 3.Більше уваги приділяти завданням підвищеної складності та завданням з логічним навантаженням. 4.Спрямувати роботу на практичну направленість у навчанні.

8. Слухали: Бєлікову І.Є.: Перевірка стану ТБ в кабінетах біології. Про підсумки огляду кабінетів біології закладів освіти (шкільний наказ № 755 від 22.12.17).

Виступили: Асманська Г. С., Смоленцева Т.Ю. про стан перевірки техніки безпеки в кабінетах № 208, 209.

Постановили: 1.Вчителям: Асманській Г.С., Сержановій Н.М. прийняти інформацію до уваги та при виявленні недоліків усунути їх до 30.01.2017 року.

9. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про результати проведення тижня біології в школі (17.11 – 21.11)

Виступили: Сержанова Н.М., Топал А.І. зі звітом про проведення тижня біології в школі.

Постановили: 1.Вчителям прийняти інформацію до уваги та використовувати у позакласній предметній роботі. 2.Розпочати роботу щодо збору матеріалів розробок позакласних заходів з предметів природничого циклу та створенню банка даних.

10. Слухали: Бєлікову І.Є.: Доповідь з теми «Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога».

Виступили: Асманську Г. С., Смоленцеву Т.Ю., Тишину С.К., Сержанову Н.М., Топал А.І., Бєлікову І.Є. зі звітами по темам самоосвіти та досвіду роботи.

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти педагогічний досвід роботи колег та використовувати у своїй діяльності.

Голова ШМК _____________ Бєлікова І.Є.

Секретар __________________ Топал А.І.


Протокол № 5

Засідання ШМК вчителів фізики, біології, хімії та природознавства

Від 23.04.2018

Присутні: 6 чоловік, всі члени ШМК.

Порядок денний:

 • 1.Про обговорення завдань для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.
 • 2.Про шкільну документацію та іі перевірку.
 • 3.З досвіду роботи Топал А.І по підготовці та участі у конкурсі «Вчитель року – 2017» (номінація хімія).
 • 4.Аналіз роботи з обдарованими дітьми.
 • 5.Аналіз перевірки стану ТБ в кабінетах підвищеної небезпеки.
 • 6.Про результати проведення шкільних предметних тижнів з хімії (16.02.-20.02.); фізики (06.04.-10.04.); астрономії (23.02.-27.02.).

Хід засідання:

1. Слухали: Асманська Г.С., вчителя біології, яка доповіла, що було підготовлено 10 варіантів завдань для державної підсумковою атестації з біології у 11-х класах. Зміст завдань відповідає державним вимогам та загальноосвітній підготовці учнів. Атестаційна робота складається із завдань різної форми і рівнів складності: завдання у тестовій формі з короткою відповіддю; з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором декількох відповідей; завдання на встановлення відповідностей та послідовностей.

Виступили: Топал А.І., з пропозицією прийняти до обговорення матеріали завдань для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

Постановили: 1.Прийняти до обговорення завдання для державної підсумкової атестації з біології у 11-х класах.

2. Слухали: Бєлікову І.Є.: Доповідь з теми «Шкільна документація та іі перевірка» (з матеріалів виступу на районному методичному об'єднанні вчителів фізики).

Виступили: Топал А.І.: про різке зростання обсягів документації шкільної звітності та рекомендації щодо методів спрощення ведення шкільної документації.

Постановили: 1.Вчителям дотримуватися єдиних вимог щодо ведення шкільної документації. 2.Шкільну документацію вчителя здійснювати відповідно до чинного законодавства та діючих інструкцій.

3. Слухали: Топал А.І.: З досвіду роботи Топал А.І по підготовці та участі у конкурсі «Вчитель року – 2017» (номінація хімія).

Виступили: Топал А.І. доповідь та презентація про участь у конкурсі «Вчитель року – 2017».

Постановили: 1.Всім вчителям прийняти педагогічний досвід роботи вчителя хімії Топал А.І. та використовувати у своїй діяльності новітні педагогічні технології навчання.

4. Слухали: Бєлікова І.Є.: Про аналіз роботи з обдарованими дітьми.

Виступили: Смоленцева Т.Ю., Тишина С.К., Бєлікова І.Є., Топал А.І., які доповіли про методи та результати роботи з обдарованими дітьми та про результати роботи згідно особистого плану роботи з обдарованими учнями на протязі 2017/2018 н.р.

Постановили: 1.Розробити перспективний план роботи з обдарованими учнями на 2018/2019 н.р. та оновити банк даних методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів щодо роботи з обдарованими учнями.

5. Слухали: Бєлікову І.Є.: Про результати перевірки стану ТБ в кабінетах підвищеної небезпеки.

Виступили: Топал А.І, Сержанова Н.М.: Про основні правила поводження вчителів та учнів у кабінетах підвищеної небезпеки та інст

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Керівник ШМК: Бєлікова І.Є. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ШМК ПРИРОДНИЧИХ НАУК (фізика, астрономія, хімія, біологія, природознавство)ЗА 2017/2018 н.р.

Номер слайду 2

Мета аналізу ШМК:- провести самоаналіз діяльності ШМК;- оцінити результативність його роботи;визначити шляхи вдосконалення діяльності ШМК. Діяльність вчителів природничого циклу була спрямована на виконання загальної мети школи: «Розвивати творчий підхід в учасників навчально-виховного процесу, спонукати їх до саморозвитку, створити належні умови для самореалізації в умовах сучасної освіти».

Номер слайду 3

Науково-методична проблема, над якою працювало МО протягом 2017/2018 н.р.:«Використання новітніх технолгій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей»Робота МО планувалася, виходячи з науково-методичної проблеми школи: «Творчий саморозвиток і самореалізація особистості вчителя та учня в умовах модернізації освіти»

Номер слайду 4

Основними завданнями роботи шкільного методичного об'єднання вчителів природничого циклу на 2017/2018 н.р. були:1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної загальної середньої освіти.2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.3. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності. Удосконалювати систему методичної роботи на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати інтерактивні методики.4. Розвиток креативності творчого мислення учнів у процесі навчання та виховання.5. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.6. Розвиток інтересу учнів до науково-дослідницької експериментальної роботи.7. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій 8. Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства.

Номер слайду 5

Основними завданнями роботи шкільного методичного об'єднання вчителів природничого циклу на 2017/2018 н.р. були:9. Орієнтувати до профільну та профільну спеціалізацію школи у контексті задоволення реальних потреб учнів, батьків, громадськості.10. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні 2014 року. Посилити роботу по підготовці учнів до ЗНО, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється використанню тестових технологій.11. Активізувати процес переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів.12. Продовжити самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, передового педагогічного досвіду, науково-практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну досвідом з колегами.13. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі нормами законодавства в галузі освіти.14. Вивчити рівень готовності кожного працівника до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Забезпечити систематичний моніторинг стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій кожним педагогічним працівником.

Номер слайду 6

Напрямки роботи ШМО вчителів природничого циклу

Номер слайду 7

Склад шкільного методичного об’єднання вчителів природничого циклу

Номер слайду 8

Матеріальна база кабінетів№ кабінету. ПІБ вчителя обладнання Що необхідно для оптимального функціонування 203 Бєлікова І.Є. Телевізор, DVD програвач, флеш накопичувач. Мультимедійний проектор, екран, ноутбук204 Бєлікова І.Є. Мультимедійний проектор, екран, ноутбук. Фізичне обладнання309 Смоленцева Т. Ю., Топал А.І., Тишина С. К. Телевізор, DVD програвач. Мультимедійний проектор, екран, комп’ютер;хімічне обладнання207 Асманська Г. С.Інтерактивна дошка, флеш накопичувачбіологічне обладнання208 Гудзь В. М., Сержанова Н. М. Рідкокристалічний TV, флеш накопичувач, DVD програвачбіологічне обладнання

Номер слайду 9

Проходження курсової перепідготовки, атестація протягом року, їх результати.№ ПІБ учителя Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання Рік присвоєння Рік наступної атестації за планом1. Бєлікова І.Є.вищаучитель-методист201620212. Смоленцева Т. Ю.вищаучитель-методист201720223. Тишина С. К.вищаучитель-методист201420194. Асманська Г. С.ІІ категорія201720225. Сержанова Н. М.вища. Старший вчитель201320186. Топал А.І.ІІ категорія20162021

Номер слайду 10

Тематика і результативність роботи над методичними темами№ ПІБ учителя Методична тема Результати роботи (форми звіту: виступ на МО, семінарі, майстер-клас, презентація досвіду тощо) 1 Бєлікова І.Є. Гуманізація освітнього процесу через інноваційні технології на уроках фізики. Виступ на педагогічній раді та засіданні ШМК, презентація досвіду, накопичення методичного та дидактичного матеріалу, створення медіатеки2 Сержанова Н. М. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії з метою творчого саморозвитку і самореалізації дітей. Виступ на засіданні ШМК, презентація досвіду, накопичення методичного та дидактичного матеріалу3 Смоленцева Т. Ю. Творчий саморозвиток і самореалізація особистості учня в умовах модернізації освіти. Виступ на засіданні ШМК, презентація досвіду, накопичення методичного та дидактичного матеріалу4 Тишина С. К. Наступність у викладанні природничих наук. Виступ на педагогічній раді та засіданні ШМК, презентація досвіду, накопичення методичного та дидактичного матеріалу5 Асманська Г. С. Між предметні зв’язки на уроках біології та природознавства. Виступ на засіданні ШМК, презентація досвіду, накопичення методичного та дидактичного матеріалу, створення медіатеки6 Гудзь В. М. Нестандартні підходи до викладання біології. Виступ на засіданні ШМК, презентація досвіду, накопичення методичного та дидактичного матеріалу, створення медіатеки7 Топал А.І. Використання інтерактивних методів навчання на уроках хіміїВиступ на педагогічній раді та засіданні ШМК, презентація досвіду, накопичення методичного та дидактичного матеріалу

Номер слайду 11

Робота членів МО над зростанням власного професіоналізму(Участь у різних формах методичної роботи)№ ПІБ учителя Методична робота Результати роботи Міське МО Шкільне МО Педради, семінари 1 Бєлікова І.Є.+++Презентація досвіду2 Сержанова Н. М.+Презентація досвіду3 Смоленцева Т. Ю.++Презентація досвіду4 Тишина С. К.++Презентація досвіду5 Асманська Г. С.+++Презентація досвіду6 Гудзь В. М.+Презентація досвіду7 Топал А.І.+++Презентація досвіду

Номер слайду 12

Перелік відкритих уроки та уроків взаємовідвідування№ з/п. Предмет. Тема уроку. ПІБ вчителя1. Хімія. Гомоологічний ряд спиртів. Структурна ізомерія спиртів і її види. Поняття про номенклатуру спиртів. Смоленцева Т. Ю.2. Хімія Хімічні властивості спиртів. Смоленцева Т. Ю.3. Хімія. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію і Калію. Топал А.І.4. Хімія. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Кислотні дощі. Топал А.І.5. Фізика Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Маса та імпульс в теорії відносності. Зв'язок між масою та енергією. Бєлікова І.Є.6. Фізика. Густина речовини. Розв’язок задач. Бєлікова І.Є.7. Біологія. Живлення, його типи. Асманська Г. С.8. Хімія. Розв’язання задач на розведення, випарювання і змішування розчинів. Тишина С. К.9. Хімія. Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, кераміка. Тишина С. К.

Номер слайду 13

Протягом 2017/2018 навчального року було проведено 7 засідань, на яких виступали з доповідями такі вчителі: Бєлікова І.Є. з теми: «Рекомендації вчителю фізики до ведення класного журналу та шкільної документації» (виступ на РМО). Бєлікова І. Є. з теми: «Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога». Бєлікова І.Є. з теми: «Шкільна документація вчителя та її перевірка». Топал А.І. з теми: «Про доцільність використання сучасних педагогичних технологій у викладанні хімії» (виступ на педагогічній раді школи).

Номер слайду 14

Участь вчителів у семінарах: Бєлікова І.Є. – Всеукраїнська конференція з фізики та астрономії на базі Одеського національного університету ім.. Мечникова (26.09.17, 14.04.18). Переможці Всеукраїнського природничого конкурсу «Геліантус-2017» на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи, вчителем біології Асманською Г. С., протягом тижня на зимових канікулах були учасниками Всеукраїнського семінару та отримали нагороду (Шварцман Д., Кухарь Д., 10-А клас та ін.). Бєлікова І.Є. – міський семінар та тему «Приклади реалізації методу проектів при викладанні фізики в 7-му класі за новим державним стандартом» (27.02.17., ОЗОШ № 82). Всі вчителі ШМО прийняли участь у обласному семінарі, проведеному на базі нашої школи методистом кафедри природничо-математичних наук Лазуновою М. А. з теми: «Технології ТРИЗ»

Номер слайду 15

Динаміка успішності (якості навчання) учнів 7-11 кл. з фізика, та учнів 11 класу з астрономії за 2017/2018 н.р.№ ПІБ учителя клас Предмет Якість знань, %І семестр Рік1 Бєлікова І.Є.7-АФізика28487-Б54467-В37377-Г43408-А30378-Б32338-В36338-Г31449-А40379-Б43599-В223710-А636910-Б322611-А859011-Б38432 Бєлікова І.Є.11-ААстрономія10010011-Б7681

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Динамікам успішності (якості навчання) учнів 7-11 класів з хімії за 2017/2018 н. р. ПІБ учителя клас Предмет Якість знань, %І семестр Рік. Топал А.І.7-АХімія60487-Б68647-В67527-Г5036 Смоленцева Т. Ю.8-А3037 Тишина С. К.8-Б3632 Смоленцева Т. Ю.8-В1826 Смоленцева Т. Ю.8-Г3537 Тишина С. К.9-А19269-Б18419-В2333 Топал А.І.10-А536310-Б4742 Смоленцева Т. Ю.11-А607011-Б2433

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Динаміка успішності (якості навчання) учнів 6-11 класів з біології за 2017/2018 н.р. ПІБ учителя клас Предмет Якість знань, %І семестр Рік. Асманська Г. С.6-АБіологія83836-Б94816-В75576-Г9086 Сержанова Н. М.7-А56687-Б7575 Гудзь В. М. 7-В66747-Г47618-А37458-Б71758-В45558-Г4652 Топал А.І.9-А63749-Б68789-В697810-А10010010-Б8484 Асманська Г. С.11-А1009511-Б7667

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Динаміка успішності (якості навчання) учнів 5-6 класів з природознавства за 2017/2018 н.р. ПІБ учителя клас Предмет Якість знань, %І семестр Рік. Сержанова Н. М.5-АПриродознавство97100 Топал А.І.5-Б100100 Сержанова Н. М.5-В9093 Сержанова Н. М.5-Г8083

Номер слайду 28

Організація позакласної роботи вчителями ШМК відбувалася через:№Зміст роботи. Терміни Відповідальні1 Створення банку даних учнів, що мають нахил і здібності до вивчення наук. Вересень 2017 Вчителі ШМК2 Проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін. Жовтень 2017 Вчителі ШМК 3 Організацію роботи предметних гуртків. Протягом року. Смоленцева Т. Ю.4 Підготовку учнів до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт з питань екологіїПротягом року. Гудзь В. М.5 Прийняти участь в Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Левеня», Міжнародній природознавчий грі «Геліантус»Жовтень 2017- Квітень 2018 Бєлікова І.Є., Топал А.І.6 Проведенні моніторингу якості навчання учнів 5-8, 10-х класів з фізики, хімії, біології, природознавства. Листопад 2017 Вчителі ШМК7 Проведення занять з обдарованими дітьми. Протягом року. Вчителі ШМК8 Провести консультації по підготовці до Державної підсумкової атестаціїТравень 2018 Вчителі ШМК9 Проведення тижнів природничих дисциплін. Протягом року. Вчителі ШМК10 Проведення місячника екологічного виховання. Квітень 2018 Гудзь В. М.11 Випуск предметних лістівок. Протягом року. Вчителі ШМК12 Проведення інтелектуальних ігор. Протягом року. Вчителі ШМК13 Консультації з фізики, хімії та біологіїПротягом року. Вчителі ШМК14 Виготовлення приладів, гербаріїв. Протягом року. Вчителі ШМК, учні

Номер слайду 29

Аналіз роботи з обдарованими дітьми і заходи щодо її вдосконалення (олімпіади, МАН, конкурси, творчі роботи)ІІ етап. Гудзь В. М. вчитель біології (Гордієнко А, 9-Б, І місце; Шварцман Д., 10-А, ІІІ місце). Топал А.І., вчитель хімії та біології (Шварцман Д., 10-А, ІІ місце, Остпович В., 9-Б, ІІ місце, Гуртова Д., 8-В, ІІІ місце). Бєлікова І.Є., вчитель фізики та астрономії (фізика: Остапович В., 9-Б, ІІІ місце, Шварцман Д, 10-А, ІІІ місце; астрономія: Кухарь Д., 10-А, ІІІ місце)ІІІ етап. Гудзь В. М. вчитель біології (Гордієнко А, 9-Б, ІІІ місце; Шварцман Д., 10-А, ІІІ місце). Топал А.І., вчитель хімії та біології (Шварцман Д., 10-А, ІІІ місце). Бєлікова І.Є., вчитель фізики та астрономії (фізика: Остапович В., 9-Б, ІІІ місце, Шварцман Д, 10-А, ІІІ місце; астрономія: Кухарь Д., 10-А, ІІІ місце). IV етап. Гудзь В. М. вчитель біології (Гордієнко А, 9-Б, IV місце). Топал А.І., вчитель хімії (Шварцман Д., 10-А, ІІІ місце).

Номер слайду 30

У Всеукраїнському природничому конкурсі «Геліантус» 2017-2018 приймали участь 66 учасників. Результати участі учнів школи у конкурсі «Геліантус»Ухов Ілля 10-АДиплом ІІ степеня. Шаповалова Ева10-БДиплом ІІ степеня. Церковний Юхим7-ГГрамота з фізики, з біологіїШульга Марія7-ГГрамота з біологіїБояровська Олександр7-ГГрамота з фізики. Селіверстов Ігор7-ВГрамота з біологіїГрищенко Анастасія7-АГрамота з фізики. Тарнавська Анастасія7-АГрамота з фізики. Хмеловський Кирилл8-БГрамота з фізики. Боднар Вікторія8-БГрамота з фізики. Гапонюк Владислав9-АДиплом І степеня. Гордієнко Антон9-БДиплом ІІ степеня. Борисенко Євген9-АДиплом ІІ степеня. Тютюніченко Юлі9-АДиплом ІІІ степеня. Бобро Павло9-ВГрамота з фізики. Севастьянов Вячеслав9-АГрамота з фізики. Козаченко Аліна9-ВГрамота з хімії

Номер слайду 31

У всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2018» прийняли участь 47 учнів. Серед них отримали Сертифікат «Відмінний результат» Шварцман Д. 10-А, Бова Т. 9-Б, Ухов І. 10-А. Сертифікат «Добрий результат» отримали 9 учнів: Сауляк Н. 7-А, Величко Х. 11-А, Аветисян Ж. 11-А, Лалакіна В. 10-Б, Висоцький С 7-Б., Спотар С. 7-Б, Карпенко О. 9-Б, Остапович В. 9-Б, Годунов М. 8-Г. 35 учнів здобули сертифікат учасника конкурсу. Учні школи щорічно беруть активну учать у проведенні предметних тижнів.

Номер слайду 32

відмінний результат:, Бова Т. 9-Б, Шварцман Д., Ухов І. 10-А.

Номер слайду 33

«Добрий результат» отримали 9 учнів: Сауляк Н. 7-А, Величко Х. 11-А, Аветисян Ж. 11-А, Лалакіна В. 10-Б, Висоцький С 7-Б., Спотар С. 7-Б, Карпенко О. 9-Б, Остапович В. 9-Б, Годунов М. 8-Г.

Номер слайду 34

На виконання концепції екологічного виховання Участь в обласному конкурсі малюнків «Зоологічна галерея». Переможці (роботи відправлено на конкурс у м. Київ): Міліціян І., Дзюбенко Г., Погранічна В. (8-Г); Ткачова Ю. (7-Б). Учасники: Калаянова В (7-Б), Кошелап А. (8-В). Обласний фото-конкурс «Об’єктив натураліста». Пєнова Катерина, учениця 5-А класу зайняла ІІІ місце;Районний конкурс орнітологів (ІІІ місце).

Номер слайду 35

На виконання концепції екологічного виховання

Номер слайду 36

На виконання концепції екологічного виховання. Збереження теплоресурсів

Номер слайду 37

На виконання концепції екологічного виховання водні ресурси – наше богатство

Номер слайду 38

На виконання концепції екологічного виховання. Збережемо тепло нашої оселі

Номер слайду 39

На виконання концепції екологічного виховання. Збережемо тепло нашої оселі

Номер слайду 40

На виконання концепції екологічного виховання. Твори дітей: збережемо тепло нашої оселі”

Номер слайду 41

На виконання концепції екологічного виховання. Збереження тепло ресурсів

Номер слайду 42

Тижні природничих дисциплін Згідно графіка шкільного методичного кабінету щодо проведення предметних тижнів протягом 2017/2018 н.р. було проведено тижні природничих наук. Тижні природничих наук було присвячено наукам фізиці, хімії, біології – одним з найдавніших наук, без яких немислимий подальший розвиток людства, наукам цікавим, захоплюючим, могутнім.

Номер слайду 43

Тиждень фізики (06.04.2018. - 10.04.2018)06.04.2018 р. тиждень біло відкрито проведенням позакласного заходу «Таємниці фізики» серед бажаючих учнів 7-11 класів. 07.04.2018 р. серед учнів 9-х класів було проведено інтелект-шоу «Еврика», а серед 10-х класів інтелект-шоу «Найрозумніший». 08.04.2018 р. серед учні 11-А класу біло проведено позакласний вечір «МІФ»09.04.2018 р. було проведене змагання серед збірної команди учнів 8-Б «Електрон» та учнів 8-В класів «Калорія».10.04.2018 р. тиждень фізики було закрито розважальними фізичними вікторинами, фізичними співаночками, відгадували фізичні загадки та співали пісні про фізику.

Номер слайду 44

Фото звіт про проведення тижня фізики

Номер слайду 45

Фото звіт про проведення позакласного фізичного вечора «МІФ»

Номер слайду 46

інтелект-шоу «Еврика» та інтелект-шоу «Найрозумніший».

Номер слайду 47

Участь в науково-практичній конференції з фізики та астрономії в національному університеті ім. Мечникова

Номер слайду 48

Тиждень хімії (16.02.2018. - 20.02.2018)Інформування учнів про проведення Міжнародного року хімії в Україні. (7-11 класи);Виготовлення „хімічних” стіннівок (7-11 класи);Виготовлення рекламно-агітаційного стенду щодо програми заходів під час тижня хімії. (11класи);Хімічна вікторина (7-8 класи);Конкурсно-розважальна програма „Я люблю хімію” (7-8 класи);Відкритий конкурс-захист рефератів з хімії (9,11класи);Хімічний виховний захід „Хімічний марафон” (8-11 класи);Виставка-конкурс хімічних моделей (структурні формули, кристалічні гратки) виготовлених учнями школи.(7-11 класи);Шкільний конкурс малюнка „Хімічна абетка” (5-7 класи);Виставка науково-популярної літератури та періодичних видань хімічної тематики. (7-11 класи);Підведення підсумків тижня хімії. Нагородження кращих учнів-хіміків. (7-11 класи).

Номер слайду 49

Фото звіт про проведення тижня хімії

Номер слайду 50

Тиждень астрономії (23.02.2018. - 27.02.2018)Конкурс на найкращий малюнок «Я у Всесвіті» (2-4 класи);Конкурс на найкращу астрономічну і космічну газету (9-11 класи);Малюнок в Paint «Космос очима дітей» (5-6 класи);Веселі перерви «Астрономічні кросворди» (5-11 класи);Перегляд відеофільму 3 D подорож по Сонячній системі (5-8 класи);Конкурс на створення кращої учнівської презентації з довільної теми з астрономії та космонавтики (11 класи);Захід з астрономії «Космічна подорож» (7 класи);Цікава астрономія «7 чудес Космосу» (8 класи);Астрономічна вікторина (9 класи);Перегляд учнями початкової школи розвиваючого мультфільму «Астрономія»;Астрономічні змагання «Промінець світла» (10 класи);Вечір-вікторина з астрономії для старшокласників «Що? Де? Коли?» (11 класи);

Номер слайду 51

Звіт про проведення тижня астрономії

Номер слайду 52

Конкурс малюнків серед учнів початкової школи “я у всесвіті”

Номер слайду 53

Захист творчих робіт

Номер слайду 54

Впровадження інноваційних технологій№ ПІБ вчителя Інноваційні технології, які застосовуються, їх сутність Термін застосовання технологіюїРезультативність 1 Бєлікова І.Є., Смоленцева Т. Ю., Тишина С. К., Асманська Г. С., Топал А.І., Сержанова Н. М. Підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи); 2015-2018р. Методичні, дидактичні матеріали до уроків2 Бєлікова І.Є., Смоленцева Т. Ю., Тишина С. К., Асманська Г. С., Топал А.І. Мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу;2015-2018р. Презентації, аудіо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів4 Сержанова Н. М.інтерактивне навчання в індив ідуальному режимі;2017-2018р. Районний етап МАН(секція екологія). Тема: Визначення та оцінювання екологічного стану повітря на пришкільній території (Токан А., 10-А кл.)5 Бєлікова І.Є. Проведення комп’ютерних лабораторних робіт;2015-2018р. Медіа тека 6 Бєлікова І.Є., Асманська Г. С..обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);2015-2018р. Роботи учнів 7 Бєлікова І.Є., Асманська Г. С.контроль рівня знань з використанням тестових завдань;2015-2018р. Роботи учнів 8 Бєлікова І.Є., Асманська Г. С. Використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів. 2015-2018р. Проектна діяльність учнів

Номер слайду 55

Основні завдання ШМК на 2018/2019 навчальний рік: Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів ШМО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів. Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, фізика), використовуючи курси за вибором, факультативи. Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.

pptx
Додано
25 вересня 2018
Переглядів
1619
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку