Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями.

Про матеріал
Лекція на тему: "Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення тощо. Адресна книга". надані основнівідомостіта поняття електроної адреси та адресної книги.
Перегляд файлу

Лекція 10 (2 години)

Тема: Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення тощо. Адресна книга.

Мета:

навчальна: сформувати поняття: електронна пошта; електронна адреса; електронна скринька; поштовий протокол; пояснити: принципи функціону-вання послуги електронної пошти; призначення поштових протоколів; переваги електронного спілкування;

розвивальна: розвиток пам’яті, уважності, зв’язне мовлення, мислення. розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;

виховна: формування інтересу до вивчення науки інформатики, навичок зібраності, уважності, інформаційну культуру студентів, уважність, акурат-ність, дисциплінованість.

План лекції

 1. Поняття баз даних та СУБД.
 2. Поняття структури СУБД.
 3. Комп’ютерна програма Access, структура вікна, елементи інтерфейсу.
 4. Відкриття і збереження файлу бази даних Access.

Рекомендована література

 1. Білик В. М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232с.
 2. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика. – К.: Форум, 2001. – 254с.
 3. Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. Для студ. Вищ. Навч. закл./ Войтюшенко Н.М., А.І. Останець. (2-е вид.). – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564с
 4. Гуржій А.М,, Поворознюк Н.І., Самсонов В.В, Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів професійно – технічних навчальних закладів. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2007. – 352с.
 5. Зарецька І.Т. та ін.. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загально-освіт.навч.закладів/І.Т.Зарецька, А.М.Гуржій, О.Ю. Соколов. У 2-х част. – Х.: Факт., 2004. – 392с.: іл..
 6. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с. : іл.
 7. Інформатика: 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Академічний рівень, профільний рівень /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010.
 8. Інформатика: 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту /Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2010.
 9. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп`ютерна техніка. - К.: Вища школа, 2006.

 


Основні функції електронної пошти:

 • підготовка тексту листа;
 • прикріплення до листа окремих файлів;
 • відправка повідомлення одному адресату чи групі;
 • перевірка орфографії;
 • отримання, зберігання та впорядкування по папках електронні листи;
 • автоматичне додавання електронного цифрового підпису;
 • інформування користувача про надходження нових листів;
 • пересилання отриманих листів іншим адресатам;
 • цитування тексту отриманого листа;
 • формування та використання адресної книги;
 • шифрування/дешифрування листів;
 • включення запиту на підтвердження факту отримання листа адресатом.

Переваги веб-пошти:

 • доступ до скриньки з будь-якого ПК;
 • кореспонденція в повному обсязі зберігається на сервері;
 • для доступу до скриньки використовується будь-який браузер;
 • отримання додаткових послуг сервера;
 • OnLine-підтримка системою допомоги.

Переваги поштового клієнта:

 • швидкий вхід до скриньки без необхідності в авторизації при кожному вході;
 • можливість використання необмеженої кількості поштових скриньок одночасно (навіть, якщо вони зареєстровані на різних поштових серверах);
 • додаткові функції для захисту від спаму та вірусів.

 Недоліки веб-пошти:

 • значний час (в порівнянні) для перегляду та збереження прикріплених файлів;
 • при тривалому невикористанні скриньки її буде видалено зі всіма листами та вкладеннями;
 • в деяких Інтернет-магазинах та аукціонах забороняється реєстрацію з веб-пошти;
 • на деяких поштових серверах до кожного листа автоматично кріпиться реклама;
 • сервер може помилково відправити деякі листи до Спаму.

Недоліки поштового клієнта:

 • для доступу до скриньки необхідне встановлення поштового клієнта;
 • для використання кожної поштової скриньки попередньо необхідно налаштувати доступ до неї (параметри протоколів, авторизацію, цифрові підписи, захист від вірусів та спаму і т.д.);
 • обмеження в роботі безкоштовних поштових клієнтів (кількість поштових скриньок, обмеження об’єму прикріплених файлів).

Пересилання електронних листів між сервером електронної пошти та комп’ютером клієнта називається доставкою пошти. Для доставки пошти використовуються два протоколи: POP3 та SMTP. POP3 (Post Office Protocol version 3) - визначає правила пересилання поштових повідомлень від поштового сервера до комп’ютера користувача.  SMTP (Simple Mail Ttansfer Protocol) -визначає правила пересилання поштових повідомлень від комп’ютера користувача до поштового сервера або між поштовими серверами.

Структура електронного листа: Залоговок листа; Тіло листа; Прикріп-лені файли.

Основні властивості електронних листів:

 • Кодування
 • Важливість
 • Прочитаний
 • Наявність вкладення

Етикет електронного листування:

 • починайте лист з привітання, завершуйте підписом;
 • при зверненні до особи, з якою особисто не знайомі, назвіть себе;
 • не надсилайте в листах неперевірені дані без посилання на їхнє джерело;
 • намагайтесь не допускати граматичних помилок;
 • обов’язково зазначайте тему свого листа;
 • не пишіть весь текст листа великими літерами;
 • не зловживайте позначкою високої важливості;
 • уникайте в листах реклами та оголошень (якщо вони не є предметом обговорення);
 • цитуйте лист, на який відповідаєте;
 • стискайте прикріплені файли (на деяких серверах існують обмеження у розмірах прикріплень);
 • повідомляйте адресата, які файли прикріплено до листа (для запобігання вірусам);
 • в діловому листування уникайте використання смайликів.

Правила безпеки при електронному листуванні

 • НІКОЛИ не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб;
 • не повністю довіряйте вмісту отриманих повідомлень;
 • не відповідайте на листи, що приходять від незнайомих осіб;
 • не наводьте у листах приватні дані про себе чи свою родину (навіть знайомим);
 • нікому не повідомляйте пароль від поштової скриньки.

E-mail (Electronic mail) - електронна пошта - електронний аналог звичайної пошти. З її допомогою ви можете: надсилати повідомлення (листи); отримувати листи на власну електронну скриньку; відповідати на листи автоматично, використовуючи їхні адреси; розсилати копії листа відразу декільком адресатам; переправляти отриманий лист за іншою адресою; використовувати замість адрес (числових або доменних iмeн) логічні iмeна; створювати кілька підрозділів поштової скриньки для рiзного роду кореспонденції; включати у листи файли (текстовi документи, графiчнi зображення, музичні файли тощо).

Для того щоб мати можливість обмiнюватися листами через елек­тронну пошту, користувач повинен мати доступ до мeрeжi Інтернет та зареєстровану поштову скриньку на одному з поштових сeрвeрiв.

Електронна поштова скринька - це область пам'яті на одно­му з мережних комп'ютeрiв поштового сервера. Доступ до цієї області здійснюється за адресою, що надається абонентів, i паролем, який абонент вигадує сам. Пароль відомий тiльки абонeнтовi й мережному комп'ютеру. Одержавши адресу своєї поштової скриньки, користувач може повідомити її друзям, знайомим. Кожен абонент електронної пошти може надсилати листа будь-якому іншому або­нентові вказавши в посланнi його поштову адресу. Але зробити це можна, тільки повідомивши комп'ютерній мeрeжi свою поштову адресу i пароль (як доказ того, що це дійсно власник скриньки).

Адреса електронної пошти, ім'я поштового серверу

Повідомлення електронної пошти знаходить свого адреса­та за допомогою поштової адреси (E-mail). Ця адреса складається з двох частин, розділених знач-ком @ («собачка», «ет»). Ліва частина адреси - це локальне ім'я користувача (ло-гін), а права частина - ім'я домену.

Переваги електронної пошти:  електронною поштою повідомлення в більшості випадків доставляється набагато швидше, ніж звичайною; коштує це дешевше;  для відправлення листа декільком адресатам не треба друкувати його у багатьох екземплярах, досить один раз ввести текст у комп’ютер; якщо треба перечитати, виправити отриманий або складений вами лист чи використати цитати з нього, це зробити легше, оскільки текст уже знаходиться у комп’ютері; зручніше зберігати велику кількість листів (файлів) на диску, ніж у шухляді столу; полегшує пошук необхідної інформації в листах; заощаджується папір.

Цінною перевагою електронної пошти в порівнянні із звичайною є мож-ливість розсилки одного повідомлення за багатьма адресами відразу; все, що потрібно для цього зробити, - це перерахувати всіх ваших адресатів у відповідному полі E-mail програми. Це знайшло відображення ще в одній з важливій можливості електронної пошти - списках розсилки (англ. mailing lists). Вони полегшують листування з іншими користувачами Internet, які мають спільні інтереси. 

Повідомлення, відправлене на поштовий сервер, буде розіслане всім, хто підписався на цей список розсилки, тобто його отримають одразу тисячі користувачів. Підписатися на такі списки може кожний, хто має поштову адресу в Internet.

Які протоколи призначенні для роботи з ЕП?

SMTP (Simple Mail  Transfer Protocol) – відправлення поштових повідомлень

РОР3 (post Office Protocol)- отримання вхідних повідомлень

IMAP (Internet Message Access Protocol)  – доступ до поштових повідомлень

Що таке поштова скринька і з яких елементів вона складається?

Адреса електронної пошти  записується в певній формі і складається з  двох частин, разділених символом @: ім’я_користувача@ім’я_сервера

Загальні етапи створення поштової скриньки через веб-інтерфейс. А зараз я розповім і продемонструю вам як працювати з електронною поштою через веб-інтерфейс. Для цього ми скористаємось одним із сервісів безкоштовної пошти – UKR.NET. Для швидкого та надійного отримання повідомлень почали використовувати канали супутникового зв'язку та комп'ютерні мережі, телефонний зв'язок став мобільним, традиційне листування витісняється електронним. Електронна пошта, або e-mail (англ. electronic mail - електронна пошта) - це служба Інтернету, призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень (електронних листів) від деякого користувача одному чи групі адресатів. Разом з текстовим повідомленням можуть бути передані прикріплені до електронного листа файли будь-яких форматів. Електронна пошта працює за клієнт-серверною технологією. До функцій поштового сервера входить виділення певного обсягу дискового простору на комп'ютері-сервері для збереження повідомлень користувача, забезпечення їх отримання та відправлення. При виділенні користувачу відповідних апаратних і програмних ресурсів говорять про створення його електронної поштової скриньки. Поштова скринька може бути створена на сервері провайдера. Крім того, на багатьох веб-сайтах пропонується створення безкоштовної електронної поштової скриньки. Такі сайти називають сайтами веб-пошти. Кожна електронна поштова скринька має унікальну адресу. Адреса електронної поштової скриньки складається з імені користувача, під яким він зареєстрований на сервері електронної пошти, та доменного імені сервера, розділених символом @ (англ. комерційне at - на).

Наприклад, поштова адреса pupil@school.region.ua означає, що для корис-тувача pupil створена поштова скринька на сервері з доменним іменем school.region.ua. Ім'я користувача, під яким він зареєстрований на сервері елект-ронної пошти, називають логіном (англ. log in - вхід до системи). На комп'ютерах користувачів для отримання послуг електронної пошти встановлюють спеціальні програми - поштові клієнти. Поштові клієнти призначені для підготовки, відправлення, отримання та опрацювання електронних листів, що передаються службою електронної пошти. Поштові клієнти належать до прикладних програм загального призначення. Популярними є програми Outlook Express, The Bat!, Mozilla Thunderbird, Opera Mail, Netscape Messenger та ін.

Можливості програм - поштових клієнтів. Поштові клієнти відріз-няються один від одного інтерфейсом та окремими функціями, але викорис-тання більшості з них надає користувачам такі можливості: підготовка тексту листа; відправлення листа одному чи групі адресатів; прикріплення до листа файлів різних форматів; перевірка орфографії в текстовому повідомленні; авто-матичне додавання електронного підпису;  отримання та зберігання електрон-них листів;  створення папок для впорядкованого зберігання листів; інформу-вання користувача про надходження нових листів; сортування та фільтрація вхідних листів за встановленими правилами; пересилання отриманих листів іншим адресатам; цитування тексту отриманого листа у відповіді на нього; видалення електронних листів; формування та використання адресної книги - засобу для впорядкованого зберігання поштових адрес та їхнього швидкого введення;  шифрування/дешифрування електронних листів; включення до листів запиту на підтвердження факту отримання листа адресатом та ін.             

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс. При створенні поштової скриньки на веб-сайті для користування нею можна використовувати браузер. При цьому говорять про роботу з електронною поштою через веб-інтерфейс. З використанням веб-інтерфейсу можна звернутися до поштових скриньок, створених на сайтах веб-пошти та порталах, наприклад, FREEMAIL (http://freemail.ukr.net), Мета (http://webmail.meta.ua), Gmail (http://gmail.com).

Схема доставки електронних листів. За неможливості доставки листа за вказаною поштовою адресою відправнику надсилається повідомлення про помилку під час пересилання. Якщо проблема пов'язана з неправильною адресою пошто-вої скриньки можна відправити листа пов-торно, виправивши помилку. Якщо лист не  доставлено через технічні пробле-ми, спроба відправити його повторно буде виконуватись автоматично пошто-вою службою через певні інтервали часу.

Структура та властивості електронного листа. Під час користування традиційною поштою поштовий лист складається з двох частин: конверта з адресами відправника й одержувача та аркушів з текстом листа. У конверт також можуть бути вкладені фотографії, вітальні листівки та інші додатки. Електронний лист має схожу структуру: аналогом конверта є заголовок листа, тіло листа містить текст повідомлення, прикріплені файли нагадують вкладені в конверт додатки. Заголовок листа містить службові дані, які потрібні для забезпечення доставки листа адресату, та складається з кількох полів:

 • Від - поле для введення адреси відправника;
 • Кому - поле для введення адреси електронної поштової скриньки одержу-вача; можна ввести кілька адрес одного або різних одержуваяа
 • Копія - поле для введення адрес інших одержувачів листа, дані яких будуть відомі іншим адресатам;
 • Прихована (Прихована копія) - поле для введення адрес одержувачів, дані яких не будуть повідомлені іншим адресатам;
 • Тема - поле для введення короткого опису змісту повідомлення;
 • Приєднати - поле з повідомленням про файли, прикріплені до листа.

Електронна пошта - засіб спілкування людей, тому вона перед дотримання певних правил ввічливості. Деякі з них не відрізняються загаль-ноприйнятих норм людського спілкування: починайте текст листа з привітання, завершуйте підписом; якщо звертаєтеся до людини, з якою ви особисто не знайомі, назвіть себе; не забудьте вжити слова «будь ласка», якщо звертаєтеся до кого- небудь з проханням; подякуйте, якщо хтось допомагає вам; слідкуйте за тоном вашого листа, намагайтеся уникати фраз, що можуть стати причиною конфлікту на релігійній, расовій, політичній іншій основі; не надсилайте в листах неперевірені дані без посилання на їхнє джерело: намагайтеся не допускати граматичних помилок, використовуйте засоби перевірки орфографії, надані поштовою службою.

Правила безпеки під час користування електронною поштою.

 1. Спілкуючись в Інтернеті, варто пам'ятати про можливі небезпеки та ризики, пов'язані з особливостями роботи в мережі.
 2. Якщо відправник листа вам невідомий, правдивість його слів і справжні наміри перевірити неможливо.
 3. Часто листи надсилають з метою реклами - так званий спам (англ. spam - консерви, реклама яких була занадто нав'язливою), з намаганням привернути вашу увагу до певної продукції або послуг.
 4. Іноді використовують шкідливі програми для автоматичного розсилання листів рекламного характеру або навіть безглуздого змісту. А тому варто критично ставитися до листів, які можуть надійти від сторонніх осіб.

Під час листування електронною поштою рекомендується дотримуватися таких правил:

 1. Ніколи не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб. У них можуть бути шкідливі програми. Такі листи рекомендується видаляти;
 2. Ставтеся критично до вмісту отриманих електронних листів, не все, що в них наведено, є правдою;
 3. Не відповідайте на листи, що приходять від невідомих осіб. Відповідаючи на ці листи, ви підтверджуєте існування адреси, що дає змогу надсилати і надалі листи зі спамом;
 4. Не наводьте в листах приватні дані про себе та свою родину, якщо особисто не знайомі з адресатом;
 5. Не погоджуйтеся на особисту зустріч з особами, знайомими вам тільки за електронним листуванням, - вони можуть виявитися не тими, за кого себе видавали;
 6. Не повідомляйте пароль від поштової скриньки стороннім особам, щоб ваша кореспонденція не потрапила до чужих рук та щоб ніхто не міг відправити листа вашим кореспондентам від вашого імені.

Питання для самоконтролю.

 1. Що таке електронна пошта і для чого вона призначена?
 2. Принципи функціонування ЕП?
 3. Які переваги має ЕП по рівняно зі звичайним листуванням?
 4. Яке програмне забезпечення потрібно для роботи з електронною поштою? Які протоколи призначенні для роботи з ЕП?
 5. Що таке поштова скринька і з яких елементів вона складається?
 6. Які можливості надає користувачам електронна пошта?
 7. Які функції виконує поштовий сервер, а які – поштовий клієнт?
 8. Де можуть бути створені електронні поштові скриньки?
 9. Яка структура адреси електронної поштової скриньки?
 10. Яке призначення адресної книги під час електронного листування?
doc
Додано
18 квітня
Переглядів
112
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку