Проект. ЧАРІВНИЙ СВІТ ЗЕМНИХ НАДР

Про матеріал

ПРОЕКТ "ПРИРОДА ТА ЗДОРОВ´Я» .«ЧАРІВНИЙ СВІТ ЗЕМНИХ НАДР»

Кількість учасників проекту – 15 учнів.

Вікова категорія учасників проекту – 10-11 років (4 класи)

Проблема: Вплив неживої природи на здоров'я людини. Значення літосфери для людини.

Основна проектна ідея: збереження здоров'я людини в навколишньому середовищі.

Мета: переконати учнів у необхідності змалку дбати про своє здоров'я, формували вміння встановлювати взаємозв'язок між природою і людиною, її здоров'ям, існуванням на планеті; виховувати любов до природи; підвищувати рівень культури здоров'я сім'ї через підвищення рівня культури здоров'я кожного учня; виховувати прагнення вирости фізично, психічно, соціально, духовно багатими людьми; розвивати пізнавальний інтерес, уміння працювати колективно.

Тип проекту: навчальний, груповий, міжпредметний, інформаційний,дослідницький ,середньої тривалості.

Анотація

Це міжпредметний проект, який об'єднує природознавство, українську мову(читання), образотворче мистецтво,народознавство. Проект передбачає проведення досліджень у різних аспектах і спрямований на розвиток навичок володіння літературною мовою. Учні повинні виділити основні риси, властиві корисних копалин, детальніше камінню, у зв'язку з областю, в якій вони розглядалися (наука, мистецтво і здоров'я .). Як звіт за проектом учні презентують звіт про природу каменю, про силу каменів, про їх використанні.

Завдання проекту.

Формування ключових (базових) компетентностей особистості: - уміння вчитися, соціальну, загальнокультурну, інформаційно-комунікативну та здоров'язбережувальну та предметних: природознавчу, дослідницькі навички.

Активізувати пізнавальну діяльність учнів.

Сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей.

Розвивати навички мислення.

Прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами інформації, вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Формувати навички дослідницької діяльності на основі спільної праці учнів.

Виявити вплив неживої природи на здоров'я людини.

Розвивати в учнів уміння оцінювати та само оцінювати набуті знання.

Формувати вміння генерувати ідеї, працювати в групі.

Виховувати любов до природи та дбайливого ставлення до власного здоров я та здоров'я оточуючих .

Методичні завдання

формулювання визначень «гірські породи», «мінерали» і перерахування їх основних властивостей;

пояснення що значить внутрішній світ каменю;

вивчення гороскопів і літературних творів за участю каменів;

оцінка ролі каменів в житті людей;

виділення найбільш важливих властивостей каменів;

обговорення використання дорогоцінних каменів різними народами;

написання казок про камені.

Навчальні цілі і прогнозовані результати

У процесі розробки проекту учні розглядають літосферу, яка виконує важливі функції : на її поверхні живе більшість рослинних і тваринних організмів, у тому числі й людина; верхня тонка оболонка літосфери на материках - це ґрунти, що забезпечують умови життя для рослин і є основним джерелом отримання продуктів харчування для людей; літосфера — це й «комора» корисних копалин — енергетичної сировини, руд металів, мінеральних добрив, будівельних матеріалів тощо, вплив їх на

здоров я людини.

Розвивають спостереження, розуміння зв'язку природи з життям людини. Удосконалюють та поглиб­люють свої знання з теми «Нежива природа». Відкривають для себе багато нового, цікавого. Вчаться планувати свою ді­яльність, захищати свій проект перед іншими, критично мислити, розмірковувати, робити висновки, приймати самостійні аргументовані рішення, викону­ють різні соціальні ролі, діють у команді, спілкуючись і співпра­цюючи. Виховують себе прагнення вирости фізично, психічно, соціально, духовно багатими людьми.

Механізм реалізації проекту.

Постановка проблеми.

Визначення теми та мети проекту.

Ознайомлення учнів із суттю проекту та основни­ми етапами його реалізації.

Робота з інформаційними ресурсами.

Методи дослідження : робота з книгою, пошукова діяльність, консультація, досліди.

Ключові слова: Літосфера, мінерали, гірські породи, «внутрішній світ каменю».

Діяльність учасників та етапи проведення проекту

Підготовчий.

Учитель презентує тему й опис проекту.

Мотивує діяльність учнів.

На цьому етапі відбувається обговорення цілей, головних питань проекту.

Етап планування.

Основні запитання.

1. Яке значення має літосфера ?

2. Як корисні копалини (каміння) впливають на життя та здоров'я?

3. Який позитивний вплив мінералів, гірських порід , каменів на здоровʼя людини?

4. Яку небезпеку може принести літосфера?

5. Гороскоп та камінь.

Ставила основні запитання та допомагала у вирішенні проблемних питань медико – педагогічна технологія «Піснезнайка». Використали комплект «Всесвіт» (1 та 2 частина). Пісні «Літосфера» та «О,Земле».

Діяльність учнів відбувається через формування дослідницьких навичок, використовуючи метод «Шість капелюхів Де Боно».

Перегляд файлу

ПРОЕКТ "ПРИРОДА ТА ЗДОРОВ´Я»

( ОПИС ПРОЕКТУ)

«ЧАРІВНИЙ СВІТ ЗЕМНИХ НАДР»

(третя  частина)

Кількість учасників проекту – 15 учнів.

Вікова категорія учасників проекту – 10-11 років (4 класи)

Проблема: Вплив неживої природи на здоров’я людини. Значення літосфери для людини.

Основна проектна ідея: збереження здоров’я людини в навколишньому середовищі.

Мета: переконати учнів у необхідності змалку дбати про своє здоров’я, формували вміння встановлювати взаємозв’язок між природою і людиною, її здоров’ям, існуванням на планеті; виховувати любов до природи; підвищувати рівень культури здоров’я сім’ї через підвищення рівня культури здоров’я кожного учня; виховувати прагнення вирости фізично, психічно, соціально, духовно багатими людьми; розвивати пізнавальний інтерес, уміння працювати колективно.

Тип проекту: навчальний, груповий, міжпредметний, інформаційний,дослідницький ,середньої тривалості.

Анотація

Це міжпредметний проект, який об'єднує природознавство, українську мову(читання), образотворче мистецтво,народознавство. Проект передбачає проведення досліджень у різних аспектах  і спрямований на розвиток навичок володіння літературною мовою. Учні повинні виділити основні риси, властиві корисних копалин, детальніше камінню, у зв'язку з областю, в якій вони розглядалися (наука, мистецтво і здоров’я .). Як звіт за проектом учні презентують звіт  про природу каменю, про силу каменів, про їх використанні.

Завдання проекту.

Формування ключових (базових) компетентностей особистості: - уміння вчитися, соціальну, загальнокультурну, інформаційно-комунікативну та здоров’язбережувальну та предметних: природознавчу, дослідницькі навички.

Активізувати пізнавальну діяльність учнів.

Сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей.

Розвивати навички мислення.

Прищеплювати навички роботи з додатковими джерелами інформації, вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Формувати навички дослідницької діяльності на основі спільної праці учнів.

Виявити вплив неживої природи на здоров’я людини.

Розвивати в учнів уміння оцінювати та само оцінювати набуті знання.

Формувати вміння генерувати ідеї, працювати в групі.

Виховувати любов до природи та дбайливого ставлення до власного здоров я та здоров’я оточуючих  .

Методичні завдання

формулювання визначень «гірські породи», «мінерали» і перерахування їх основних властивостей;

пояснення що значить внутрішній світ каменю;

вивчення гороскопів і літературних творів за участю каменів;

оцінка ролі каменів в житті людей;

виділення найбільш важливих властивостей каменів;

обговорення використання дорогоцінних каменів різними народами;

написання казок  про камені.

Навчальні цілі і прогнозовані результати

У процесі розробки проекту учні  розглядають літосферу,   яка виконує важливі функції : на її поверхні живе більшість рослинних і тваринних організмів, у тому числі й людина; верхня тонка оболонка літосфери на материках - це ґрунти, що забезпечують умови життя для рослин і є основним джерелом отримання продуктів харчування для людей; літосфера — це й «комора» корисних копалин — енергетичної сировини, руд металів, мінеральних добрив, будівельних матеріалів тощо, вплив їх на

здоров я людини.

 Розвивають спостереження, розуміння зв’язку природи  з життям людини. Удосконалюють та поглиб­люють свої знання з теми «Нежива природа». Відкривають для себе багато нового, цікавого. Вчаться планувати свою ді­яльність, захищати свій проект перед іншими, критично мислити, розмірковувати, робити висновки, приймати самостійні аргументовані рішення, викону­ють різні соціальні ролі, діють у команді, спілкуючись і співпра­цюючи. Виховують себе прагнення вирости фізично, психічно, соціально, духовно багатими людьми.

Механізм реалізації проекту.

Постановка проблеми.

Визначення теми та мети проекту.

Ознайомлення учнів із суттю проекту та основни­ми етапами його реалізації.

Робота з інформаційними ресурсами.

Методи дослідження : робота з книгою, пошукова діяльність, консультація, досліди.

Ключові слова: Літосфера, мінерали, гірські породи, «внутрішній світ каменю».

Діяльність учасників та етапи проведення проекту

Підготовчий.

Учитель презентує тему й опис проекту.

Мотивує діяльність учнів.

На цьому етапі відбувається обговорення цілей, головних питань проекту.

Етап планування.

Основні запитання.

1. Яке значення має літосфера ?

2. Як корисні копалини (каміння) впливають на життя та здоров’я?

3. Який позитивний вплив мінералів, гірських порід , каменів  на здоровʼя людини?

4. Яку небезпеку може принести літосфера?

5. Гороскоп та камінь.

Ставила основні запитання та допомагала у вирішенні проблемних питань медико – педагогічна технологія «Піснезнайка».  Використали комплект «Всесвіт» (1 та 2 частина). Пісні «Літосфера» та «О,Земле».

Діяльність учнів відбувається через формування дослідницьких навичок, використовуючи метод «Шість капелюхів Де Боно».

Синій капелюх – організація та планування діяльності, передбачення очікуємих результатів.

Білий капелюх - збір інформації про літосферу, мінерали, гірські породи, «внутрішній світ каменю».

Жовтий капелюх – вивчаємо який позитивний вплив мінералів, гірських порід , каменів  на здоровʼя людини??

Чорний капелюх – застерігає від небезпеки . негативний вплив мінералів, гірських порід, каменів  на здоровʼя людини?Чим небезпечне?

Червоний капелюх – вплив на емоційний стан та почуття.  Яку радість приносить «внутрішній світ каменя»?

Зелений капелюх - дослідження, нові ідеї. Спостерігаємо, доглядаємо, поливаємо,та робимо висновки. Чарівне перетворення гірських порід .

Дослідницький.

 Практичне вико­нання з подальшим коректуван­ням запланованих кроків. Відбу­вається збір інформації, пошук відповідей на основні питання з подальшим обговоренням, ана­лізом та корекцією. Учитель   спостерігає та консультує. На цьому етапі учні беруть участь  у складанні цікавих питань за темою, які будуть запропоновані  всім групам на уроці-захисті.  Кожна група добирає питання та  відповіді до них.

Презентативний (захист проектів).

Проходить у вигляді – конференції (виступ кожної групи).

Представлення альбому. Слайдів.

 

 

Вступна частина

 

 Наші учні представляють  третю   частину нашого проекту

"ПРИРОДА ТА ЗДОРОВ´Я»

 «ЧАРІВНИЙ СВІТ ЗЕМНИХ НАДР»

Проблема: Вплив неживої природи на здоров’я людини. Значення літосфери для людини.

ЗАПРОШУЄТЬСЯ «Синій капелюх».

Синій капелюх ми використали для планування  : "Що нам робити далі?"

Нам цікаво було дізнатися….

1. Яке значення має літосфера ?

2. Як корисні копалини (каміння) впливають на життя та здоров’я?

3. Який позитивний вплив мінералів, гірських порід , каменів  на здоровʼя людини?

4. Яку небезпеку може принести літосфера?

5. Гороскоп та камінь.

 

Ми звернулися до….

  • Бібліотекаря  
  • Вчителя біології 
  • Вчителя природознавства та географії
  • Вчителя інформатики
  • Порадниками  були наші класні керівники

Ставила основні запитання та допомагала у вирішенні проблемних питань нам  «Піснезнайка». 

 

ЗАПРОШУЄТЬСЯ «Білий капелюх»

Білий капелюх пов'язаний із інформацією.

Надягши білий капелюх, ми задаємо питання такого роду:

 Яка інформація у нас є?

 Яка інформація нам потрібна?

 Якої інформації нам не вистачає?

Учень

Ти, звичайно, знаєш свою адресу і можеш сказати, в якому місті, на якій вулиці та в яко­му домі ти живеш. А де знаходиться твоє місто чи село? Звісно, в нашій країні — Україні. А де знаходиться Україна? Відомо всім: у Європі, на земній кулі — планеті, що має назву Земля.

А чи можеш ти відповісти: де живе Земля? Ні? Тоді давай спробуємо запитати про це нашу планету.

— Земле! Земле! Скажи нам, будь ласка, свою адресу!

Земля відгукнулася не відразу:

Чую, чую... Зараз відповім, хоча й не маю часу на розмови: кручуся, обертаюся без відпо­чинку і вдень і вночі!.. Слухайте. Моя країна – Чуацький шлях. Мій рідний район — Сонячна система. Своє ім’я вона отри­мала на честь щедрого світила Сонця, яке сяє в і амому його центрі.

Ваш дім — планета Земля! Ви знаєте моїх  вісім сестер -планет Сонячної системи, та не можна порівняти МЕНЕ із замороженим Марсом, Ураном, кип­лячою Венерою.

Що ж робить МЕНЕ як Землю  такою прекрасною серед планет Сонячної сис­теми?

(Життя)

Життя неможливе без сонця, води, ґрунту, повітря.

Учень

Ми любимо свою планету –Земля. Нам дуже цікаво знати про ТЕБЕ як найбільше…. Тому ми звернулися до «Піснезнайки».

Діти

«Піснезнайці» завдяки

Ми вчимося залюбки.

Нам знання даються легко!

Нами тішаться батьки!

Вчитель

А коли так - новий урок почнемо.

Сьогодні - «Літосфера» наша тема,

І кожен з вас напевно пригада

Те, що Земля - куляста і тверда.

Планета за всією площиною

Корою скрізь огорнута земною.

Поверхня суші, чи морського дна

 - Це все кора. Усюди є вона.

Учень

Ми поговоримо про те, що знаходиться у нас під
ногами - тверду оболонку Землі - літосферу. Це по ній ми ходимо,їздимо по суші. Це вона утворює дно всіх водойм.

Учень

Безперечно, ти одразу згадаєш про кору дерева.

У нашої Землі теж є кора - тверда зовнішня оболонка.

Як тонка кора дерева зверху огортає і захищає його серцевину, так земна

кора - нашу планету.

А нас із тобою вона захищає від «полум'я і жару», що міститься всередині Землі. Адже під земною корою лежить товстий шар мантії, у глибині якого температура сягає +4000°С, а на

поверхні - до +1000°С. Верхня частина мантії зветься астеносфера. Разом із земною корою вона утворює тверду оболонку Землі -літосферу.

Учень

Товщина літосфери складає всього 150-200 км.

Якби не ця тверда оболонка, ми б почувалися на своїй планеті, ніби на величезній сковорідці!

Отже, спасибі тобі, літосферо!

Чим же схожа площина

Суші і морського дна?

І які з ознак говорять,

Що природа в них одна?

Давай оглянем сушу і глибини:

І там і тут є гори і рівнини,

Ці форми спільні для поверхонь всіх,

І ми рельєфом називаєм їх.

То ж кора земна оця,

Як шкарлупка у яйця.

Що ж бо там попід корою -
                                              Шкаралупою земною?

Хоча сягає шар кори земної 

Десятки кілометрів товщиною,

Є під корою мантія земна.

У неї значно більша товщина.

У мантії кипить, вирує, плине

В'язким потоком магма-речовина.

Коли іще ми глибше зазирнем:

Є там ядро - розпечене, земне.

Воно є центром нашої планети.

Гарячішого місця не знайдете.

Учень

Найважча внутрішня частина Землі це  ядро .

На поверхні Землі таких температур немає ніде, адже температура в

ядрі Землі сягає +5000°С! Це майже як на поверхні Сонця. Пам'ятаєш,

яка там температура?

Товща земної кори зовсім невелика:

під океанами вона найтонша - не більше 10 км. Це океанічна земна кора;

на рівнинах суходолу - до 40 км. Це материкова земна кора;

на тій частині суші, де розташовані гори, товщина земної кори

найбільша - від 50 до 90 км.

Просто диво - як іще

Нам у п'яти не пече!

Стільки полум'я і жару

В жилах у Землі тече!

Нас захища кори земної шар. 

Тому і не страшний глибинний жар.

Ота кора не є суцільна, діти,

 Формують панцир цей окремі плити.

По магмі плинуть плити ці тверді,

Неначебто крижини по воді.

Учень

Великі блоки, на які розбита літосфера, це літосферні плити.

Як кора дерева не є гладенькою і цілісною, так і літосфера

утворена окремими плитами. Літосферні плити весь час рухаються,

їх краї то сходяться, то розходяться, опускаються і піднімаються. Але
ми не помічаємо цих рухів так само, як не помічаємо росту власних
нігтів (адже швидкість цих процесів приблизно однакова - 3 см на рік).
Ще повільніше рухаються плити під Африканським континентом. А ось
під дном Тихого океану рух земної кори становить 10 см на рік.
«Скільки ж там тих сантиметрів?скажеш ти. Але ж за сотні

мільйонів років суша змогла перетворитися на океан, а океан - на сушу.

Ось поглянь на цей малюнок. Так колись виглядав єдиний материк Пангея
(у перекладі з грецької слово означає Вся Земля). З усіх боків його омивав єдиний
океан - Панталасса (Все Море). Якби ти жив 250 млн років тому, то напевне

міг би дійти з Києва до території сучасної Австралії суходолом.

Трапляється, що плитам стане тісно

Тоді одна із них на іншу тисне.

А якщо раптом трісне ця плита,

То землетрус планетою хита.

І враз тоді гаряча магма разом

Із каменями, попелом і газом

Назовні крізь щілини витіка -

Оце і називається вулкан.

А тепер, друже, поглянь як влаштований вулкан. Під вулканом на глибині кількох кілометрів є заповнена магмою порожнина. Ця магма потрапила сюди із мантії.

Під величезним тиском вона піднімається вгору, аж поки не виливається назовні. Магма на поверхні землі вже називається лавою.

Відео моделі вулкану

І все ж таки,як добре, що земна кора така міцна із чого вона утворена.

Дивна ця кора земна

Не суцільна, та міцна.

Із яких матеріалів

Утворилася вона?

Земну кору гірські породи ,

До них належать різні мінерали.

Ми з ними справу маєм повсякчас.

Багато їх і під ногами в нас.

Пісок і глина, по яких ми ходим,-

Це мінерали і гірські породи.

І камені великі та малі...

Коштовні теж у їхньому числі,

А ще вугілля, сіль, і різні руди

Із них велику користь мають люди.

Корисні це копалини, і їм

Завдячуєм добробутом своїм.

 

Однорідні тіла, які складаються з однієї речовини, називаються мінералами.

Мінерали, як і люди, не люблять самотності, а навпаки - об'єднуються в групи. Ось таке об'єднання мінералів називається «гірська порода».

Гірські породи - це сполучення кількох мінералів. До них належать

також скупчення одного мінералу у великім кількості.

Сполучення кількох мінералів або скупчення одного у великій кількості в земній корі це гірські породи .

Усі мінерали та гірські породи, які використовує людина, називаються- корисні копалини.

ЗАПРОШУЄТЬСЯ «Жовтий капелюх»

Під жовтим капелюхом ми робимо  зусилля знайти: "Що в цьому гарного?"

Як корисні копалини (каміння) впливають на життя та здоров’я?

Іноді ми не помічаємо ,що у нас під ногами.

Погляньте, це звичайна глина, а це звичайна сіль…

Ще з давніх часів людство використовувало глину не тільки для виготовлення глиняного посуду, але і для лікування. Практично всі знамениті лікарі Древності у своїх працях згадували про лікування глиною. Протягом століть застосовували для лікування глиною порушень нервової системи, хвороб суглобів.

За різноманітністю мінерального складу глину можна порівняти з будь-якими фруктами і овочами. Під час лікування глиною організм очищається.

Чи хтось замислювався – Що для нас звичайна сіль?

Ще в давні часи монахи розміщували хворих із проблемами дихання в соляні печери і спостерігали покращення їх здоров’я. Потім, під час другої світової війни, жителі німецького містечка Еннепеталь використовували карстову печеру Клутерт як бомбосховище. Серед них були хворі на бронхіальну астму та інші захворювання бронхолегеневої системи. Виявилось, що перебування в печері спричинило значне покращення їхнього стану. В подальшому був створений новий напрямок із лікування захворювань органів дихання – спелеокліматотерапія.

В 1959 році на базі цієї шахти була створена перша соляна лікарня.

В Україні також були засновані лікарні в селищі Солотвино (в 1968 р.) та в місті Артемівськ (в 1992 р.).

Камені

Без перебільшення можна сказати, що люди завжди любили камені. Численні археологічні знахідки свідчать про це. Навіть у печерах кам’яного віку знаходили самоцвіти, які явно не підходили для виготовлення знарядь. З якою метою зберігала їх у себе в оселі стародавня людина? Може, її приваблювала краса каменів? В Америці у 2009 р. археологами був знайдений череп із зубами, майстерно інкрустованими коштовним камінням — диво древньої стоматології! Вік знахідки 2,5 тис. років.

Одне з неоціненних властивостей дорогоцінних каменів - їхня стійкість, адже, перебуваючи в породі на різних глибинах, вони витримують підвищені температури й зберігаються, потрапляючи на поверхню Землі.

Камені заворожують нерукотворної красою, енергією, історією. Камінь є корисним: він допомагає, охороняє, лікує.

Поки немає наукових доказів, що камені благотворно впливають на людину. Але є досвід людства, накопичений за 5 тисяч років.

Відмінність дорогоцінних каменів від скляних у тому, що теплопровідність останніх  виявляється меншою, ніж кристалічних речовин, якими є більшість мінералів. Тому скляні імітації дорогоцінного каміння здаються теплішими на дотик (особливо, якщо їх лизнути язиком), ніж справжні камені. Це дає можливість легко й просто розрізнити їх. Із тієї ж причини, будучи внесеними з холоду до теплого приміщення, камені одразу ж покриваються краплинами вологи, а зі склом цього не відбувається.

А як каміння пов’язані з датою нашого народження?

У кожної людини є один або кілька каменів, які їй дуже потрібні їх краще вибирати інтуїтивно, а можна за рекомендаціями Міжнародної асоціації ювелірів. Найвідоміший з них — це підбір каменю за знаком Зодіаку. Якщо ви хочете придбати камінь, але ви не знаєте, який — ми підкажемо.

Овен

Алмаз  єдиний і неповторний.

Алмаз у природному вигляді не вважається гарним. Він уже багато століть є найпопулярнішим і найдорожчим дорогоцінним каменем.

Твердість алмаза знаходить своє застосування в промисловості: його використовують для виготовлення ножів, свердел, різців і подібних виробів.

В Індії вважають, що алмази нібито мають здатність відлякувати ворогів, усувати небезпеку від блискавки й отрути, давати людині усілякі блага. Власникові алмаз надає хоробрості, уміння долати перешкоди, непереможності, оберігає від ран, туги, нападів люті та гніву, хтивості, але при цьому людина повинна бути чесною, інакше камінь принесе неприємності.

Телець

Нефрит

Нефрит має високу теплоємність. Він завжди здається теплим і приємним на дотик. Прикладений до області шлунка або близько нирок, нефрит діє як тривало зігріваючий компрес або грілка, поступово знімаючи біль. На Заході його називають "нирковий камінь", вважають, що він найкраще допомагає при лікуванні хвороб нирок.

Нефрит нормалізує тиск, покращує роботу легенів і серця, оберігає від пересихання волосся, зміцнює печінку, шлунок, серце, кістки, всю кровоносну систему, зір, слух.

Даний камінь є відмінним засобом від головного болю, запаморочення, атеросклерозу, інсультів та очних хвороб.

Близнюки

Гранат

Вважалося, що гранат веселить серце, надає бадьорість і оптимізм. Хто носить гранат - набуває владу над людьми. Вагітним жінкам камінь забезпечував благополучні пологи, давав життєві сили.

Гранат також вважають каменем закоханих. Подарунок персня з гранатом символізував запевнення в дружбі, любові, вдячності. Неповнолітнім, а також дорослим при дітях носити гранат не рекомендують, так як він будить в людині і навколо нього любовні пристрасті. Гранат лікує серце, мозок і пам'ять.

Назва «гранат» походить від латинського Bagranurn - крупинка, зерно.

Рак

Рубін

Назва каменю походить від латинського слова rubella, що означає - червоний. У Стародавній Греції і Стародавньому Римі рубін називали «антраксом» через його схожості з розпеченим вугіллям. У слов'ян рубін, як і сапфір, був відомий як «яхонт», а індійці вогненно-червоний рубін шанобливо називали «ратна-радж» («цар дорогоцінних каменів»).

Для країн Європи рубін спрадавна був символом сили і хоробрості, гідності, краси і відданості своїй вірі. На Сході він символізував енергію життя і любов, силу і міцне здоров'я, тому в якості оберега рубін може стати для вас захисником від будь-якого зла, вбереже від важких хвороб, захистить від неявних ворогів, які видають себе за відданих друзів. Згідно з повір'ям рубін здатний підсилити природні здібності, дані кожній людині при народженні: гарну людину він зробить ще добрішою, а у злого, на жаль, може посилити негативні властивості і якості.

Лев

Бурштин

Янтар - загальна назва викопних смол. Здавна використовувався як камінь виробу для вирізування фігурок, прикрас, амулетів.

Про лікувальні властивості бурштину було відоме ще стародавнім медикам. У деяких країнах бурштин вважався засобом, здатним вилікувати практично будь-яку хворобу. Його застосовували в мазях зовнішньо, пили порошок, робили клізми. Вважалося, що бурштин допомагає визначити, чи є в напої отруту. Особливо цінним лікувальним засобом вважався білий бурштин.

Сьогодні лікувальні властивості бурштину підтверджені численними дослідженнями, які виявили ряд цілющих властивостей одного з компонентів бурштину - янтарної кислоти.

Відомо, що лікувальні властивості бурштину у деяких країнах використовуються при застуді. Димом лікують напади астми і простудного кашлю.

Здатність бурштину загоювати рани і знімати запалення дозволяє використовувати його в лікуванні хвороб ясен, тріщин на ступнях. Дрібна пудра з бурштину застосовується при вугрової висипки.

Діва

Сердолік

Сердолік може претендувати на роль одного з найдавніших виробних каменів. Його осколки археологи знаходять у похованнях епохи палеоліту. Наприкінці минулого століття на території Пакистану виявлені бусини із сердоліку, вік яких біля семи тисяч років.

Лікувальні властивості сердоліку використовувалися ще цілителями Древнього Єгипту, що вважали цей камінь одним із самих оздоровлюючих. Вони розтирали сердолік у порошок і додавали його в мікстури, що робили заспокійливу дію. На думку сучасних литотерапевтов сердолік знімає головний біль, поліпшує кровопостачання мозку, допомагає в лікуванні захворювань щитовидної залози. Є навіть окремий напрямок у лікуванні каменями - сердоликотерапия.

Терези

Корали

У країнах Сходу народні цілителі часто застосовують порошок білого корала для кращого зрощення кісток при переломах. Народні цілителі практично всіх країн вважають, що корал - прекрасне засіб для підвищення тонусу і зняття втоми. Він покращує пам'ять, благотворно впливає на слух і зір, береже від нервових зривів в стресових ситуаціях. Фітотерапевти вважають, що корали здатні поліпшити кровообіг, позитивно вплинути на роботу серцево-судинної системи. Корали рожевого кольори корисні при безсонні, чинять седативну дію на нервову систему. Вважається, що коралові намиста можуть позбавити від головного болю і допомогти при захворюваннях горла. У деяких країнах корали використовували як протизаплідний засіб.

У Древній Греції вважалося, що корали дарують довге життя.

Корали - талісмани мандрівників. Вважається, що під час поїздок мінерал оберігає свого власника від можливого насильства і зберігає від стихійних лих: повеней, ураганів, пожеж, штормів і т. д.

Скорпіон

Аквамарин

Аквамарин, як і смарагд, є різновидом берилу. Їх знаходять по всьому світу, але основні ресурси зосереджені в Бразилії і на Мадагаскарі. Це шестигранний кристал, що має форму подовженої призми. Назва його перекладається з латині як «морська (океанська) вода» через колір, який може мати різні відтінки: блідо-блакитний, синій або синьо-зелений. Найдорожчий і рідкісний відтінок - темно-синій.

Аквамарин символізує свободу, зростання, вихід за межі обмежень, гострий розум, творчі здібності, самовираження і рівновагу.

Стрілець

Бірюза

Назва «бірюза» походить від перського слова firuza - камінь щастя.

Літотерапевт радять людям, що страждають безсонням, носити бірюзу, оправлену в срібло. Здавна існує думка, що носиться на шиї у вигляді кулона бірюза зупиняє даху течії, лікує виразки шлунка і хвороби печінки. Камінь, оправлений в золото, нормалізує всі процеси в організмі людини, підвищує його імунітет.

Всі народи вважають бірюзу самим щасливим каменем. Цей мінерал володіє дивовижною властивістю змінювати свій світ при негоді, перед насувається нещастям, він блідне в руках смертельно хворої людини. Це камінь борців, лідерів, хоробрих, рішучих і незалежних людей.

Агат

Агат - це різновид кварцу. Він дуже різноманітний за своїм зовнішнім виглядом. Вважають, що він додає мужність, спокій, сприяє довголіттю, розвиває тонкість почуттів, притягує успіх. Чорний агат дає владу власника над силами пекла. Агат здатний оберігати від пияцтва та наркоманії, відганяє погані думки; якщо покласти його під подушку, ви побачите щасливі сни. Цей камінь також зміцнює зір, регулює травлення, оберігає від захворювань нирок. Мохові агати очищають імунну систему.

Козеріг

Онікс

Онікс називали каменем ораторів, під час процесів його клали під язик, щоб вразити присутніх красномовством.

Випромінювання онікса корисно для збудження апетиту і нормалізації травлення.

Рекомендують носити амулети з оніксом на рівні сонячного сплетіння. Це допомагає при захворюваннях мозку, при втраті апетиту і проносах, при хворобах печінки, запорах, глистах, ревматичних захворюваннях.

У народній медицині існує думка, що онікс лікує багато захворювань. Наприклад, якщо вироби з оніксу носити на тілі, то він поліпшить роботу практично всіх внутрішніх органів (особливо сприятливо вплив цього мінералу па нирки і печінка), зміцнить хребет, поліпшить слух.

Онікс здавна використовували в магічних ритуалах.

Онікс - талісман воєначальників, лідерів і першовідкривачів. Перстень з цим каменем притягує удачу, а також зміцнює дух, не даючи розгубитися в самій складній ситуації. Амулет, зроблений з оніксу, здатний оберегти від злих духів і чорних чаклунів. В деяких країнах вважається, що цей камінь, вставлений в перстень, береже людей від передчасної смерті.

Водолій

Сапфір

Назва «сапфір» відбулося за однією з версій від давньоіндійського слова canipriya - улюблений Сатурном.

У народній медицині сапфір застосовується для лікування багатьох захворювань. Вважається, що цей камінь є сильним засобом при хворобах нирок, сечового міхура і сечовивідних шляхів. Деякі літотерапевт приписують сапфіру здатність виліковувати рани, жіночі хвороби, серцеві захворювання, ревмокардит. Вважається, що для профілактики різних захворювань і кращого лікування вже існуючих потрібно носити постійно золоте кільце або перстень з сапфіром.

Риби

Перли

Назва «перли» відбулося скоріше всього від арабського слова «зенчуг». Перлам приписують властивість полегшувати гіпертонічні кризи, виліковувати захворювання нирок, печінки, шлунка і кишечника. Стабілізує він і діяльність нервової системи.

Магічні властивості

У Стародавньому Єгипті перли вважався каменем, що приносить власнику довголіття і красу. З історії відомо, що знаменита цариця Клеопатра не тільки носила намиста і браслети з перлів, але й щодня пила напій з розчиненою в оцті перлини, змішаної з гранатовим соком (іноді пишуть з молоком ослиці).

Олександрит

Стародавні люди вважали, що олександрит має магічні властивості. Подвійність його кольору, на їхню думку, пов'язана з подвійністю крові людини - артеріальної і венозної. Тому олександриту приписували такі лікувальні властивості: зцілення серцево-судинної системи, зміцнення кровоносних судин. Олександрит зупиняє кровотечі, очищає кров. Камінь володіє ще однією чудовою властивістю - він утихомирює власника, робить його поступливим, здатним до угоди. Олександрит необхідно обов'язково носити в парі, тобто потрібно мати комплект прикрас з коштовного каменя.

 

 Вчитель. ЗАПРОШУЄТЬСЯ Червоний капелюх

Червоний наводить на думку про вогонь і тепло. Червоний капелюх зв'язаний з почуттями, інтуїцією й емоціями

Яку радість приносять дари літосфери?

Камінь – це краса. ВІДЕО

 

А чи слід нам віднести

До гірських порід ґрунти?

Як це так, що всі рослини

Можуть лиш на них рости?

О ні, ґрунти - це не гірські породи.

Вони ж бо зовсім іншої природи.

 Багато в них поживних речовин,

Так необхідних для життя рослин.

 Бо є у них повітря і волога,

Отож вони - родючі, а крім того,

 Тваринками заселені ґрунти:

Там черв'яки, і миші, і кроти...

Найкращі із ґрунтів у нашім краї

 То чорноземи, славні урожаєм...

Та найбільший дар літосфери -це ґрунти. Найродючіші ґрунти -чорноземи. Саме на них вирощують високі врожаї, на них квітнуть і

плодоносять розкішні сади, пишно буяє зелень.

ЗАПРОШУЄТЬСЯ «Чорний капелюх»:

Чорний капелюх застерігає від небезпеки

Яку небезпеку може принести літосфера?

Чорний Так, гори і справді величні й красиві. А іноді вони бувають ще й
небезпечними. І не тільки тоді, коли сходять снігові лавини.

По магмі плинуть плити ці

Неначебто крижини по воді.

А якщо раптом трісне ця ,

То землетрус планетою хита.

Деякі землетруси мають надзвичайну силу. Наймогутніший землетрус у 10 000 разів потужніший за атомну бомбу, скинуту на Японію у 1945 році! Як добре, що сучасні вчені-сейсмологи заздалегідь можуть визначити час і місце землетрусу та виверження вулкана.

 

На суші вулкани розташовані переважно в горах. Ось поглянь на південноамериканські Анди - суцільний ланцюжок вулканів. «Вогняним кільцем» назвали вчені місце в Тихому океані, де зосереджена майже половина всіх діючих вулканів.

До речі, і підводні є вулкани.

Від них кипить поверхня океану

 Не варто там ходити кораблям,

 Бо котяться на берег звідтіля

Нечувані, небачені по силі

 Цунамі - руйнівні гігантські хвилі.

 

ЗЕМЛЕТРУСИ

Земна поверхня. Що, здавалося б, може бути надійніше за неї? І раптом ця твердиня прихо­дить у рух. По землі, як по воді, пробігають хвилі, відчуваються різкі поштовхи і сильні підземні удари. Інколи земля просто розступаєть­ся, утворюючи величезні тріщини і провали, в яких зникають будівлі, дерева і навіть цілі по­селення.

Такі явища називають землетрусами.

Ще одна небезпека для людства.

Використання корисних копалин.

Існує прямий зв’язок: чим менше людина береже природу, тим згубніше природа впливає на здоров’я людини. Встановлено, що здоров'я людини на 20% залежить від стану довкілля.

Зараз у світі відбувається великомасштабне втручання людини в систему водо-, нафто- і газоносних горизонтів літосфери, які розташовані на різних глибинах.

Запаси корисних копалин у надрах Землі не безмежні і відносяться до категорії невідновлюваних природних ресурсів. Більшість корисних копалин значною мірою вже вичерпані, особливо багаті на них родовища верхніх горизонтів земної кори.

У зв’язку з тим, що надра Землі стали не тільки джерелом добування корисних копалин, але й місцем захоронення шкідливих хімічних і радіоактивних відходів виробництва, сховищем видобутих нафти й газу, місцем проведення підземних ядерних випробувань, будівництва деяких підземних споруд, прокладання транспортних комунікацій і т. д., необхідною стає розробка раціонального використання й охорони надр.

За даними авторитетного міжнародного аналітичного центру, так званого «Римського клубу» (дослідження 2001 р.), поклади алюмінієвих руд будуть вичерпані за наступні 55 років, хрому — за 154, вугілля — за 150, міді — за 49, заліза — за 173, свинцю — за 64, нафти — за 50, природного газу — за 49 років.

Люди!!!Необхідно бережно використовувати природні ресурси та зберігати їх.

Вчитель. ЗАПРОШУЄТЬСЯ «Зелений капелюх»

 Зелений нагадує про рослини, ріст, енергію, життя. Зелений капелюх - капелюх енергії. Коли використовується зелений капелюх, кожний прикладає творчі зусилля.

Вулкани –це руйнівна сила, але й вона приносить нам чудові каміння, перетворює їх .

Зараз я розповім тобі історію про народження двох братів-мінералів - алмазу і графіту.

Чому я називаю їх братами?

 

Тому, що їхній батько - чистий вуглець (є така речовина в природі).
Але хоч і утворилися ці брати від вуглецю, та стали геть не схожі один
на одного. Таке трапляється й у сім'ї - у рідних братів або сестер зовсім

різні характери.

Перший брат - алмаз. Народився всередині
жаркого вулкана, в умовах високого тиску

(450 000 кг/см2) і став найтвердішим мінералом на

Землі.

А другий (ти його добре знаєш) - народився за інших
умов і став одним із найм'якіших мінералів. Його ім'я -
графіт. Він живе в олівцях, легко ламається, і тоді ти
береш точилку й виправляєш ситуацію. Ось така історія...

 

Казка

Переворення Графітіка

Був собі хлопчик Графіт. Важко йому було на світі. Всі відштовхували,та кидали.

Одного разу Графітік вирушив у довгу подорож. Він ходив великими дорогами та маленькими стежками,  пробивався між гір. І, раптом, з нашим хлопчиком трапилась біда…Він провалився у глибоку ущелину . Довго падав,ставало все спекотніше та спекотніше. Втратив свідомість ,він опинився  всередині жаркого вулкана, в умовах високого тиску.

Пройшов час, і Гріфітік вирвався на поверхню Землі. Коли він побачив Сонечко, помітив, як на нього дивляться навколо . Він яскраво переливався та був кубічної форми вугільцю. Друзі стали називати його – незламаним, нездоланним. Всі хотіли дружити з ним, тому що став Алмазом, допомагав у біді відштувкував небезпеку.

Так звичайний грифі тік перетворився в Короля Алмазів.

                                                                                                             Автор .Пак Анна 4 клас

Показ досліду

Вирощування кристалу.

Вчитель. ЗАПРОШУЄТЬСЯ «Синій капелюх».

  • Чого ми досягли

Ми працювали плідно.

Ми впевнені , що  є тісний  взаємозв’язок між природою і людиною, її здоров’ям, існуванням на планеті.

  • Наші поради

Без тертя не проживеш.

Труться плити земні теж,

Але зіткнень уникають,

Бо чужих пильнують меж.

Слово гостре, що укус,

Сварка - справжній землетрус,

Вибух гніву, як вулкан...

 Дружба - вища за Ельбрус!

Ми люди, тож мусимо жити у згоді,

Любить, берегти все живе у природі,

Щоб вдячно промовити знову і знову

- О, Земле велична, о, Земле чудова!

В космосі вічнім Сонечко красне

Твій осяває шлях.

Земле велична, Земле прекрасна,

Славим тебе в піснях.

Так давайте будемо розумними по відношенню до себе і до природи.

І тоді наш планета Земля буде нашим другом і лікарем. Доброго Вам здоров’я!

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Природознавство, 4 клас, Інші матеріали
НУШ
Інкл
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
1685
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку